اپلیکیشن شبکه پویا
دریافت نسخه اندروید

زو کنجکاو

زو کنجکاو

کارگردان:

Olivier Lelardoux

در مجموعه‌ گورخرها در یک شهر کنار هم زندگی می‌کنند. زو نام گورخری‌ست که همراه پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگش در این شهر زندگی می‌کند...

معرفی برنامه

زو هرروز یک واقعیت از دنیای اطراف خود را تجربه می‌کند و خانواده‌اش در کسب تجربیات جدید مراقب زو هستند. در این مجموعه برای زو اتفاقاتی رخ می‌دهد که معمولاً توسط پدربزرگش مشکلات را برطرف می‌کند. مجموعه «زو کنجکاو» با نام اصلی zou در 3 فصل  و مجموعاً در 156 قسمت 11 دقیقه‌ای تولید شده که 44 قسمت از فصل اول آن در شبکه پویا پخش می‌شود. این مجموعه با تکنیک سه‌ بعدی کامپیوتری در سال 2013 در شرکت Cyber Group Studios, Scrawl Studios تولیدشده و توسط استودیو ایما برای گروه سنی خردسال آماده‌سازی شده است. این مجموعه محصول مشترک فرانسه و استرالیا است.

دانلود قسمت های زو کنجکاو (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
زو کنجکاو - قسمت 9
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 13:45:33
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 8
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 9:0:7
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 41
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 13:43:26
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 40
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 9:0:1
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 40
شنبه 26 خرداد 1403 - 13:45:26
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 36
شنبه 26 خرداد 1403 - 9:0:45
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 47
جمعه 25 خرداد 1403 - 13:45:20
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 45
جمعه 25 خرداد 1403 - 9:0:33
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 46
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 13:43:50
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 44
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 9:5:57
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 37
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 13:42:19
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 35
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 9:3:55
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 36
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 13:43:8
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 34
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 9:0:23
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 34
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 13:43:48
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 33
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 9:3:11
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 33
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 13:45:9
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 32
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 9:3:21
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 32
شنبه 19 خرداد 1403 - 13:42:24
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 31
شنبه 19 خرداد 1403 - 9:0:20
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 46
جمعه 18 خرداد 1403 - 13:45:4
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 44
جمعه 18 خرداد 1403 - 9:3:36
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 45
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 13:44:6
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 43
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 9:4:18
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 28
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 13:45:2
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 27
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 9:0:1
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 27
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 13:45:24
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 26
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 9:0:7
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 25
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 13:45:9
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 22
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 9:3:12
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 22
شنبه 12 خرداد 1403 - 13:42:58
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 44
جمعه 11 خرداد 1403 - 13:41:55
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 42
جمعه 11 خرداد 1403 - 9:6:29
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 18
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 13:43:4
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 17
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 9:2:6
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 17
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 13:43:51
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 16
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 9:0:7
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 16
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 13:43:54
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 15
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 9:3:36
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 15
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 13:45:2
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 14
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 9:3:18
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 11
شنبه 5 خرداد 1403 - 13:45:12
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 13
شنبه 5 خرداد 1403 - 9:6:10
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 12
جمعه 4 خرداد 1403 - 13:45:32
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 11
جمعه 4 خرداد 1403 - 9:0:15
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 11
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 13:45:5
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 10
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 9:0:12
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 9
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 13:45:33
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 8
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 9:0:7
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 7
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 13:45:13
9 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 6
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 9:2:29
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 6
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 13:44:45
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 5
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 9:3:32
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 42
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 13:44:58
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 40
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 9:5:17
9 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 41
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 13:44:36
9 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 39
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 9:5:34
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 2
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 13:44:35
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 1
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 9:3:26
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 1
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 13:45:10
10 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 43
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 11:30:0
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 45
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 8:15:25
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 42
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 11:30:11
10 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 44
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 8:15:23
10 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 41
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 11:30:27
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 43
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 8:15:37
11 دقیقه
زو کنجکاو-2
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 11:30:36
10 دقیقه
زو کنجکاو-2
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 8:15:1
10 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 40
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 11:30:39
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 40
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 8:15:10
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 39
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 - 8:15:1
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 38
دو شنبه 4 اردیبهشت 1402 - 11:30:13
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 38
دو شنبه 4 اردیبهشت 1402 - 8:15:14
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 35
جمعه 1 اردیبهشت 1402 - 11:30:19
10 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 34
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 11:29:1
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 34
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 8:15:12
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 33
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 11:30:13
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 33
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 8:15:9
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 32
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 11:30:26
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 32
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 8:15:23
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 31
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 11:30:38
10 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 31
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 8:15:14
10 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 24
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 11:30:14
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 24
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 8:15:43
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 23
شنبه 26 فروردین 1402 - 11:30:47
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 23
شنبه 26 فروردین 1402 - 8:15:12
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 28
جمعه 25 فروردین 1402 - 11:30:13
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 28
جمعه 25 فروردین 1402 - 8:15:16
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 27
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 11:30:6
10 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 27
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 8:15:23
10 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 26
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 11:30:2
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 26
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 8:15:4
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 25
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 11:30:20
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 25
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 8:15:14
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 24
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 11:30:35
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 24
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 8:15:22
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 23
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 11:30:6
10 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 23
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 8:15:3
10 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 22
شنبه 19 فروردین 1402 - 11:30:26
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 22
شنبه 19 فروردین 1402 - 8:15:9
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 21
جمعه 18 فروردین 1402 - 11:30:30
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 21
جمعه 18 فروردین 1402 - 8:15:1
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 20
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 11:32:34
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 20
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 8:15:30
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 19
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 11:30:48
10 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 19
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 8:15:31
10 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 18
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 8:15:27
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 17
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 11:30:13
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 17
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 8:15:7
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 16
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 8:45:15
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 15
شنبه 12 فروردین 1402 - 8:45:7
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 14
جمعه 11 فروردین 1402 - 8:45:1
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 13
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 8:45:35
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 12
چهار شنبه 9 فروردین 1402 - 8:45:32
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 11
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 8:45:23
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 10
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 8:45:0
10 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 9
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 8:45:26
11 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 4
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 9:45:8
10 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 3
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 9:45:0
10 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 2
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 9:45:13
10 دقیقه
زو کنجکاو-2 - قسمت 1
شنبه 27 اسفند 1401 - 9:45:0
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 6
جمعه 26 اسفند 1401 - 11:30:39
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 6
جمعه 26 اسفند 1401 - 8:15:1
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 2
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 11:30:13
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 2
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 8:15:24
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 44
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 11:30:5
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 44
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 8:15:33
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 43
شنبه 20 اسفند 1401 - 11:30:4
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 43
شنبه 20 اسفند 1401 - 8:15:29
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 42
جمعه 19 اسفند 1401 - 11:30:3
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 42
جمعه 19 اسفند 1401 - 8:15:9
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 35
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 11:30:4
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 35
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 8:15:24
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 40
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 8:15:3
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 39
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 8:15:32
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 38
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 11:30:3
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 38
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 8:15:15
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 37
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 11:30:48
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 37
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 8:15:1
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 36
شنبه 13 اسفند 1401 - 11:30:17
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 36
شنبه 13 اسفند 1401 - 8:15:22
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 35
جمعه 12 اسفند 1401 - 11:30:11
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 35
جمعه 12 اسفند 1401 - 8:15:34
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 34
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 11:30:39
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 34
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 8:15:43
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 31
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 11:30:17
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 31
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 8:15:17
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 28
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 11:30:46
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 28
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 8:15:3
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 27
شنبه 6 اسفند 1401 - 11:30:47
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 27
شنبه 6 اسفند 1401 - 8:15:21
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 26
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 11:30:11
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 26
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 8:15:0
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 24
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 11:30:26
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 24
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 8:15:26
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 23
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 11:30:6
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 23
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 8:15:20
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 22
شنبه 29 بهمن 1401 - 11:30:15
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 22
شنبه 29 بهمن 1401 - 8:15:27
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 18
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 8:15:14
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 15
شنبه 22 بهمن 1401 - 11:30:22
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 15
شنبه 22 بهمن 1401 - 8:15:2
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 14
جمعه 21 بهمن 1401 - 11:30:28
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 14
جمعه 21 بهمن 1401 - 8:15:15
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 7
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 11:30:51
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 7
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 8:15:25
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 12
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 11:30:42
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 12
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 8:15:25
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 11
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 11:30:8
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 11
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 8:15:3
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 10
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 11:30:30
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 10
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 8:15:11
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 9
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 11:30:19
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 9
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 8:15:15
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 8
شنبه 15 بهمن 1401 - 11:30:34
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 8
شنبه 15 بهمن 1401 - 8:15:34
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 7
جمعه 14 بهمن 1401 - 11:30:14
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 7
جمعه 14 بهمن 1401 - 8:15:35
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 6
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 11:30:2
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 6
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 8:15:35
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 5
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 11:30:27
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 5
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 8:15:0
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 4
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 11:30:27
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 4
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 8:15:20
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 3
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 11:30:13
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 3
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 8:15:4
10 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 2
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 11:30:21
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 2
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 8:15:21
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 1
شنبه 8 بهمن 1401 - 11:30:22
11 دقیقه
زو کنجکاو - قسمت 1
شنبه 8 بهمن 1401 - 8:15:0
11 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها