اپلیکیشن شبکه پویا
دریافت نسخه اندروید

ماجراهای کارول و نیک

ماجراهای کارول و نیک

کارگردان:

Jean- Duval

شیمیاک گربه بازی‌گوش به همراه سرنیک موش باهوش کوچولو دوست هستند. در هر قسمت اتفاق و داستان جدیدی رخ می‌دهد و سرنیک هر دفعه به کمک شیمیاک می‌آید تا با هم مشکلات را حل کنند...

معرفی برنامه

مجموعه «ماجراهای کارل و نیک» با نام اصلی Splat & Harry برای گروه سنی خردسال تهیه و تولید شده است.

 

  • تکنیک: سه بعدی کامپیوتری
  • تعداد قسمت: 52
  • مدت: 11 دقیقه‌‌ای
  • کشور سازنده: فرانسه
  • سال ساخت: 2020
  • شرکت سازنده: Blue Spirit Productions

دانلود قسمت های ماجراهای کارول و نیک (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 45
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 8:15:15
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 45
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 10:30:27
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 6
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 8:15:9
10 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 19
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 10:30:38
10 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 21
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 8:15:7
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 18
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 10:30:19
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 20
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 8:15:18
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 51
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 10:30:5
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 50
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 8:15:6
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 50
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 10:30:5
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 49
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 8:15:12
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 49
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 10:30:12
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 44
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 8:15:20
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 44
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 10:30:8
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 43
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 8:15:31
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 43
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 10:30:27
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 42
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 8:15:1
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 23
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 10:30:23
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 22
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 8:15:10
10 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 22
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 10:30:23
10 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 21
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 8:15:18
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 39
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 10:30:24
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 38
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 8:15:21
10 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 38
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 10:30:5
10 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 37
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 8:15:27
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 37
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 10:30:26
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 35
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 8:15:11
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 35
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 10:30:32
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 34
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 8:15:4
10 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 34
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 10:30:28
10 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 33
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 8:15:5
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 21
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 10:30:23
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 20
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 8:15:8
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 29
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 10:30:0
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 28
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 8:15:10
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 19
جمعه 31 فروردین 1403 - 10:30:20
11 دقیقه
ماجراهای کارول و نیک - قسمت 18
جمعه 31 فروردین 1403 - 8:15:7
11 دقیقه
ماجراهای کارل و نیک - قسمت 11
شنبه 25 فروردین 1403 - 10:30:36
11 دقیقه
ماجراهای کارل و نیک - قسمت 10
شنبه 25 فروردین 1403 - 8:15:16
11 دقیقه
ماجراهای کارل و نیک - قسمت 8
چهار شنبه 22 فروردین 1403 - 8:15:11
11 دقیقه
ماجراهای کارل و نیک - قسمت 8
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 13:32:57
11 دقیقه
ماجراهای کارل و نیک - قسمت 7
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 8:15:31
11 دقیقه
ماجراهای کارل و نیک - قسمت 7
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 13:30:3
11 دقیقه
ماجراهای کارل و نیک - قسمت 6
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 8:15:14
10 دقیقه
ماجراهای کارل و نیک - قسمت 6
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 13:32:58
10 دقیقه
ماجراهای کارل و نیک - قسمت 5
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 8:15:6
11 دقیقه
ماجراهای کارل و نیک - قسمت 4
جمعه 17 فروردین 1403 - 13:30:6
11 دقیقه
ماجراهای کارل و نیک - قسمت 3
جمعه 17 فروردین 1403 - 8:15:43
11 دقیقه
ماجراهای کارل و نیک - قسمت 2
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 13:31:48
11 دقیقه
ماجراهای کارل و نیک - قسمت 1
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 8:15:25
11 دقیقه
ماجراهای کارل و نیک - قسمت 1
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 13:30:8
11 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها