جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:01:08
3 08:01:08 تلاوت قرآن 00:04:37
4 08:05:45 وله حدیث 00:01:03
5 08:06:48 دهکده مامی 00:05:37
6 08:12:25 وله اعلام ویژه - خردسال 00:02:35
7 08:15:00 بزبز قندی - قسمت 42 00:12:45
8 08:27:45 وله پویا 6 00:00:23
9 08:28:08 مورکی پورکی 00:01:53
10 08:30:01 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
11 08:30:31 لویی - قسمت 60 00:06:29
12 08:37:00 آرم استیشن آب‌نبات 00:00:08
13 08:37:08 بابالوها در تعطیلات - قسمت 42 00:04:49
14 08:41:57 وله آموزشی - هزار پا 00:00:35
15 08:42:32 کلیپ نقاشی 00:02:17
16 08:44:49 آرم استیشن کاغذ رنگی 00:00:15
17 08:45:04 بره کوچولو - قسمت 57 00:08:30
18 08:53:34 تیزر مجموعه مرکز امداد 00:01:05
19 08:54:39 ترانه‌های اتل متل - خروس ما 00:04:52
20 08:59:31 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
21 09:00:01 قصه‌های ریزه میزه - قسمت 16 00:13:48
22 09:13:49 تیزر مجموعه بلوط دانا 00:00:51
23 09:14:40 تیزر مجموعه بولک و لولک 00:00:31
24 09:15:11 نقاشی - خردسال - قسمت 713 00:13:31
25 09:28:42 آرم استیشن اسباب بازی 00:00:13
26 09:28:55 ویرگول 00:01:01
27 09:29:56 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
28 09:30:26 مرکز امداد - قسمت 3 00:13:01
29 09:43:27 آرم استیشن ابر رنگی 00:00:14
30 09:43:41 جعبه حیوانات 00:01:36
31 09:45:17 آرم استیشن بالون های رنگارنگ 00:00:20
32 09:45:37 ترانه‌های حسنی - حسنی و بزبز قندی 00:09:54
33 09:55:31 وله آموزشی - پنگوئن 00:00:37
34 09:56:08 دیپ‌داپ 00:02:37
35 09:58:45 وله اعلام ویژه - خردسال 00:01:10
36 09:59:55 آگهی بازرگانی 00:00:41
37 10:00:36 بولک و لولک - قسمت 55 00:08:36
38 10:09:12 تیزر مجموعه مرکز امداد 00:01:05
39 10:10:17 دوستان بازیگوش - قسمت 18 00:04:48
40 10:15:05 وله خمیری 8 00:00:26
41 10:15:31 کو؟کو؟ قصه امروز کو؟... - قسمت 21 00:11:49
42 10:27:20 تیزر مجموعه لویی 00:00:55
43 10:28:15 اوم نوم 00:01:16
44 10:29:31 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
45 10:30:01 بلوط دانا - قسمت 4 00:09:42
46 10:39:43 آرم استیشن کلبه 00:00:50
47 10:40:33 ترانه‌های اتل متل - خانواده 00:04:18
48 10:44:51 وله خمیری 3 00:00:32
49 10:45:23 خارخاری و دوستان - قسمت 4 00:07:32
50 10:52:55 تیزر مجموعه کو؟کو؟ قصه امروز کو؟... 00:00:48
51 10:53:43 تیزر مجموعه بلوط دانا 00:00:51
52 10:54:34 جیبی و پاکتی 00:01:15
53 10:55:49 وله پویا 6 00:00:23
54 10:56:12 کلیپ یه دسته گل 00:02:42
55 10:58:54 آگهی بازرگانی 00:01:07
56 11:00:01 دهکده مامی 00:05:34
57 11:05:35 آرم استیشن روبان رنگی 00:00:17
58 11:05:52 ماجراهای پنج انگشت - قسمت 20 00:03:06
59 11:08:58 آرم استیشن اسکی 2 00:00:23
60 11:09:21 مول 00:05:26
61 11:14:47 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
62 11:15:17 قصه‌های ریزه میزه - قسمت 15 00:13:57
63 11:29:14 تیزر مجموعه مرکز امداد 00:01:05
64 11:30:19 نقاشی - خردسال - قسمت 711 00:13:33
65 11:43:52 آرم استیشن دایره های چشم دار 00:00:19
66 11:44:11 ویرگول 00:01:03
67 11:45:14 آرم استیشن موش صورتی 00:00:21
68 11:45:35 بره کوچولو - قسمت 56 00:09:49
69 11:55:24 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
70 11:55:54 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:17
71 11:59:11 آگهی بازرگانی 00:01:27
72 12:00:38 لویی - قسمت 59 00:06:46
73 12:07:24 وله حدیث 00:00:43
74 12:08:07 کلیپ خدا 00:03:04
75 12:11:11 تلاوت قرآن 00:03:49
76 12:15:00 اذان ظهر به افق تهران 00:05:04
77 12:20:04 کلیپ بی تو 00:02:27
78 12:22:31 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
79 12:23:01 دیپ‌داپ 00:02:36
80 12:25:37 وله ماهی 00:00:14
81 12:25:51 مانک سگ کوچک 00:02:31
82 12:28:22 تیزر مجموعه بلوط دانا 00:00:51
83 12:29:13 تیزر مجموعه مرکز امداد 00:01:05
84 12:30:18 ترانه‌های حسنی - حسنی مریض تو رختخواب 00:09:59
85 12:40:17 آرم استیشن رنگین کمان 2 00:00:30
86 12:40:47 تو تی تو 00:02:40
87 12:43:27 تیزر مجموعه لویی 00:00:55
88 12:44:22 تیزر مجموعه بزبز قندی 00:00:42
89 12:45:04 خارخاری و دوستان - قسمت 3 00:07:37
90 12:52:41 آرم استیشن کاج های برفی 00:00:30
91 12:53:11 ترانه‌های اتل متل - امید و شادی 00:04:09
92 12:57:20 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
93 12:57:50 آگهی بازرگانی 00:02:17
94 13:00:07 مرکز امداد - قسمت 2 00:12:30
95 13:12:37 آرم استیشن فضایی 00:00:08
96 13:12:45 جعبه حیوانات 00:02:03
97 13:14:48 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
98 13:15:18 بزبز قندی - قسمت 41 00:12:16
99 13:27:34 آرم استیشن توپ های رنگی 00:00:14
100 13:27:48 کلیپ دنیای قشنگ بچه‌ها 00:02:17
101 13:30:05 آرم استیشن دایره های رنگی 00:00:15
102 13:30:20 بولک و لولک - قسمت 54 00:08:49
103 13:39:09 آرم استیشن ماشین 00:00:10
104 13:39:19 دوستان بازیگوش - قسمت 17 00:05:39
105 13:44:58 آرم استیشن ستاره 00:00:24
106 13:45:22 کو؟کو؟ قصه امروز کو؟... - قسمت 20 00:11:26
107 13:56:48 آرم استیشن تاب 00:00:20
108 13:57:08 جیبی و پاکتی 00:01:10
109 13:58:18 آگهی بازرگانی 00:01:49
110 14:00:07 وله کادوی زمستانی 00:00:15
111 14:00:22 تام و جری 00:07:19
112 14:07:41 وله اعلام ویژه - کودک 00:02:45
113 14:10:26 ببین و ببین - قسمت 51 00:02:34
114 14:13:00 وله جوجه های آبی 00:00:34
115 14:13:34 آلی و آلیچه 00:01:01
116 14:14:35 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
117 14:15:05 پت و مت - قسمت 21 00:07:17
118 14:22:22 تیزر مجموعه خمره 00:01:07
119 14:23:29 تیزر مجموعه کتاب جنگل 00:01:06
120 14:24:35 کلیپ ایران من 00:03:14
121 14:27:49 وله سه خط 00:00:15
122 14:28:04 گلامپرها 00:01:56
123 14:30:00 وایپ 00:00:10
124 14:30:10 راز جنگل شفا - قسمت 51 00:14:42
125 14:44:52 وایپ 00:00:10
126 14:45:02 قصه‌های بابا سمور - قسمت 53 00:13:03
127 14:58:05 آگهی بازرگانی 00:02:17
128 15:00:22 حکایات شیرین - قسمت 2 00:13:22
129 15:13:44 تیزر مجموعه خمره 00:01:07
130 15:14:51 آرم تایم کتاب جنگل 00:00:30
131 15:15:21 کتاب جنگل - قسمت 2 00:12:52
132 15:28:13 وله شکلک 00:00:15
133 15:28:28 ماجراهای جغد 00:01:04
134 15:29:32 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
135 15:30:02 نقاشی - کودک - قسمت 712 00:13:27
136 15:43:29 تیزر مجموعه ماجراهای کوشا 00:00:56
137 15:44:25 مکس 00:00:58
138 15:45:23 وایپ 00:00:10
139 15:45:33 آرتور - قسمت 130 00:12:38
140 15:58:11 آگهی بازرگانی 00:01:49
141 16:00:00 آرم تایم بنر سنجاب کوچولو 00:00:30
142 16:00:30 بنر سنجاب کوچولو - قسمت 2 00:22:01
143 16:22:31 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
144 16:23:01 اسکار - قسمت 25 00:06:41
145 16:29:42 آرم تایم فوتبالیست‌ها 00:00:30
146 16:30:12 فوتبالیست‌ها-1و2 - قسمت 60 00:19:44
147 16:49:56 وله دایره های شیشه ای 00:00:10
148 16:50:06 واژک - قسمت 25 00:06:25
149 16:56:31 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
150 16:57:01 خنگول 00:01:11
151 16:58:12 آگهی بازرگانی 00:01:53
152 17:00:05 آرم تایم نجات سی‌دونه 00:00:30
153 17:00:35 نجات سی‌دونه - قسمت 10 00:11:47
154 17:12:22 تیزر مجموعه بنر سنجاب کوچولو 00:00:56
155 17:13:18 تیزر مجموعه قصه‌های بابا سمور 00:00:35
156 17:13:53 رالف 00:01:19
157 17:15:12 وایپ 00:00:10
158 17:15:22 افسانه‌های ملل - قسمت 33 00:12:29
159 17:27:51 وله آدم برفی و بچه ها 00:00:15
160 17:28:06 سرزمین نقاشی‌های خط خطی 00:01:50
161 17:29:56 آرم تایم ماجراهای کوشا 00:00:30
162 17:30:26 ماجراهای کوشا-1 - قسمت 40 00:16:22
163 17:46:48 آگهی بازرگانی 00:01:49
164 17:48:37 وله اعلام ویژه - کودک 00:02:45
165 17:51:22 تام و جری 00:07:07
166 17:58:29 وله دایره های شیشه ای 00:00:10
167 17:58:39 آلی و آلیچه 00:00:56
168 17:59:35 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
169 18:00:05 نقاشی - کودک - قسمت 714 00:13:30
170 18:13:35 وله حدیث 00:00:16
171 18:13:51 کلیپ وقت نماز 00:02:40
172 18:16:31 تلاوت قرآن 00:07:29
173 18:24:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
174 18:28:37 کلیپ دعا 00:02:54
175 18:31:31 وله اعلام ویژه - حکایات شیرین 00:00:40
176 18:32:11 پت و مت - قسمت 22 00:06:49
177 18:39:00 تیزر باشگاه امید 2 00:00:41
178 18:39:41 آقای خط 00:02:25
179 18:42:06 وله کادوی زمستانی 00:00:15
180 18:42:21 کلیپ شاید درخت باشد 00:02:40
181 18:45:01 وایپ 00:00:10
182 18:45:11 آرتور - قسمت 131 00:12:00
183 18:57:11 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
184 18:57:41 آگهی بازرگانی 00:02:09
185 18:59:50 وایپ 00:00:10
186 19:00:00 خمره - قسمت 1 00:12:38
187 19:12:38 تیزر باشگاه امید 1 00:00:44
188 19:13:22 ابرساز 00:01:53
189 19:15:15 وایپ 00:00:10
190 19:15:25 قصه‌های بابا سمور - قسمت 54 00:11:27
191 19:26:52 وله متن سه بعدی 00:00:10
192 19:27:02 کلیپ کتاب 00:03:12
193 19:30:14 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
194 19:30:44 افسانه‌های ملل - قسمت 34 00:11:23
195 19:42:07 وله آدم برفی و بچه ها 00:00:15
196 19:42:22 خنگول 00:01:35
197 19:43:57 تیزر باشگاه امید 2 00:00:41
198 19:44:38 آرم تایم نجات سی‌دونه 00:00:30
199 19:45:08 نجات سی‌دونه - قسمت 11 00:11:46
200 19:56:54 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
201 19:57:24 تیزر باشگاه امید 1 00:00:44
202 19:58:08 آگهی بازرگانی 00:01:49
203 19:59:57 آرم تایم فوتبالیست‌ها 00:00:30
204 20:00:27 فوتبالیست‌ها-1و2 - قسمت 61 00:20:38
205 20:21:05 تیزر باشگاه امید 2 00:00:41
206 20:21:46 واژک - قسمت 26 00:06:30
207 20:28:16 وله رنگ آمیزی 00:00:16
208 20:28:32 ماجراهای جغد 00:01:03
209 20:29:35 آرم تایم ماجراهای کوشا 00:00:30
210 20:30:05 ماجراهای کوشا-1 - قسمت 41 00:15:43
211 20:45:48 وایپ 00:00:10
212 20:45:58 شهر آجیلی 00:08:33
213 20:54:31 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
214 20:55:01 ترانه‌های اتل متل - وفای به عهد 00:04:06
215 20:59:07 تیزر باشگاه امید 1 00:00:44
216 20:59:51 آرم تایم بنر سنجاب کوچولو 00:00:30
217 21:00:21 بنر سنجاب کوچولو - قسمت 3 00:21:11
218 21:21:32 تیزر مجموعه ماجراهای کوشا 00:00:56
219 21:22:28 اسکار - قسمت 26 00:06:35
220 21:29:03 تیزر باشگاه امید 2 00:00:41
221 21:29:44 آرم تایم حکایات شیرین 00:00:30
222 21:30:14 حکایات شیرین - قسمت 3 00:11:57
223 21:42:11 وله متن سه بعدی 00:00:10
224 21:42:21 کلیپ نقشه ایران 00:02:33
225 21:44:54 آرم تایم کتاب جنگل 00:00:30
226 21:45:24 کتاب جنگل - قسمت 3 00:13:27
227 21:58:51 وله برف و کاج 00:00:12
228 21:59:03 گلامپرها 00:01:40
229 22:00:43 وله کره کهکشانی 00:00:12
230 22:00:55 شب بخیر بچه ها 23:59:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها