جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
4 08:05:46 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:06 شن‌دونه‌ها 00:04:24
6 08:10:30 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:15 کلیپ درخت-2 00:02:44
8 08:13:59 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
9 08:15:02 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
10 08:15:22 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 23 00:10:54
11 08:26:16 آرم استیشن عید 00:00:22
12 08:26:38 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
13 08:27:53 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
14 08:29:59 آرم تایم (چیا) 00:00:20
15 08:30:19 چیا - قسمت 5 00:08:57
16 08:39:16 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:39:36 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
18 08:41:36 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
19 08:42:00 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
20 08:44:25 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
21 08:44:59 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
22 08:45:19 نیک و نیکو - قسمت 33 00:12:10
23 08:57:29 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:58:04 کلیپ سلام 00:01:22
25 08:59:26 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
26 08:59:40 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
27 09:00:00 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 35 00:08:41
28 09:08:41 آرم استیشن روز 00:00:20
29 09:09:01 مولانگ 00:03:27
30 09:12:28 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
31 09:13:27 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
32 09:15:12 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
33 09:15:32 ببری جان - قسمت 28 00:10:23
34 09:25:55 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:26:40 کلیپ باد 00:02:55
36 09:29:35 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
37 09:30:09 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
38 09:30:29 میچکا - قسمت 22 00:11:40
39 09:42:09 آرم استیشن عید 00:00:22
40 09:42:31 کلیپ ماهی-2 00:02:10
41 09:44:41 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
42 09:45:01 داربی و تیگر و پو-2 - قسمت 3 00:11:42
43 09:56:43 اعلام برنامه 00:00:35
44 09:57:18 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
45 09:58:58 تیزر میچکا 00:00:57
46 09:59:55 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
47 10:00:15 دنیای سارا کوچولو - قسمت 49 00:08:02
48 10:08:17 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
49 10:10:02 بندبندی‌ها 00:01:21
50 10:11:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
51 10:11:32 باهم‌بازی 00:03:08
52 10:14:40 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
53 10:15:00 صندوقچه بازی - قسمت 78 00:10:52
54 10:25:52 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-2 00:02:13
55 10:28:05 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
56 10:29:20 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
57 10:29:54 آرم تایم (چیا) 00:00:20
58 10:30:14 چیا - قسمت 6 00:08:30
59 10:38:44 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
60 10:39:04 ترو ترو 00:03:28
61 10:42:32 آرم استیشن عید 00:00:22
62 10:42:54 کلیپ کتاب 00:01:57
63 10:44:51 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
64 10:45:11 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 24 00:10:57
65 10:56:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
66 10:56:17 نقاشی کنیم 00:00:49
67 10:57:06 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
68 10:58:09 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
69 10:59:54 آرم تایم (خانه آبنباتی) 00:00:20
70 11:00:14 خانه آبنباتی - قسمت 56 00:51:42
71 11:51:56 اعلام برنامه 00:00:45
72 11:52:41 دیپ‌داپ 00:02:52
73 11:55:33 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
74 11:58:22 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
75 11:58:56 تیزر میچکا 00:00:57
76 11:59:53 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
77 12:00:13 نیک و نیکو - قسمت 34 00:12:17
78 12:12:30 آرم استیشن عید 00:00:22
79 12:12:52 کلیپ تابستان 00:02:09
80 12:15:01 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
81 12:15:21 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 36 00:09:12
82 12:24:33 اعلام برنامه 00:00:35
83 12:25:08 بندبندی‌ها 00:01:21
84 12:26:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
85 12:26:38 ببعی کرونا 00:02:18
86 12:28:56 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
87 12:29:55 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
88 12:30:15 ببری جان - قسمت 29 00:10:03
89 12:40:18 آرم استیشن عید 00:00:22
90 12:40:40 کلیپ مادرم 00:02:24
91 12:43:04 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
92 12:44:49 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
93 12:45:09 آفتاب‌گردون - قسمت 34 00:08:29
94 12:53:38 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
95 12:54:01 ماجراهای جنگل 00:04:16
96 12:58:17 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
97 12:59:10 کاردستی‌های مهدپویا-گل و گلدان 00:03:50
98 13:03:00 تیزر میچکا 00:00:57
99 13:03:57 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
100 13:05:12 وله رگلاژ 00:00:38
101 13:05:50 جشن نماز 00:05:10
102 13:11:00 جشن نماز 00:05:31
103 13:16:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
104 13:16:51 شن‌دونه‌ها 00:04:26
105 13:21:17 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
106 13:21:39 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
107 13:22:38 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
108 13:23:41 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
109 13:25:49 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
110 13:26:12 ببعی کرونا 00:02:58
111 13:29:10 تیزر قلقلک 00:01:00
112 13:30:10 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
113 13:30:30 داربی و تیگر و پو-2 - قسمت 2 00:12:03
114 13:42:33 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-1 00:02:05
115 13:44:38 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
116 13:45:12 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
117 13:45:32 میچکا - قسمت 21 00:11:43
118 13:57:15 اوم نوم 00:01:00
119 13:58:15 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
121 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
122 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:02
123 14:06:23 آرم تایم (سینمایی پدینگتون-1‎) 00:00:20
124 14:06:43 سینمایی پدینگتون-1‎ 01:18:56
125 15:25:39 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
126 15:27:45 تیزر چی چی 00:00:53
127 15:28:38 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
128 15:30:01 آرم تایم (فوتبالیست‌ها) 00:00:20
129 15:30:21 فوتبالیست‌ها - قسمت 9 00:22:56
130 15:53:17 اعلام برنامه 00:00:50
131 15:54:07 کلیپ عید 00:03:13
132 15:57:20 آرم استیشن عید 00:00:17
133 15:57:37 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
134 15:59:48 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
135 16:00:08 مثل‌نامه - قسمت 38 00:22:54
136 16:23:02 تیزر آرمن 00:01:25
137 16:24:27 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
138 16:26:05 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
139 16:29:16 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
140 16:30:11 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
141 16:30:31 سونیک - قسمت 27 00:21:37
142 16:52:08 اعلام برنامه 00:00:55
143 16:53:03 نظر شما چیه؟ 00:04:25
144 16:57:28 آرم استیشن عید 00:00:17
145 16:57:45 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
146 16:59:51 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
147 17:00:11 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 6 00:21:09
148 17:21:20 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
149 17:21:41 کلیپ پناه جهان 00:03:41
150 17:25:22 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
151 17:26:32 برنارد 00:03:08
152 17:29:40 آرم تایم (بامزه‌های کوچولو) 00:00:20
153 17:30:00 بامزه‌های کوچولو - قسمت 16 00:22:50
154 17:52:50 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
155 17:53:12 رود رانر 00:02:30
156 17:55:42 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها 00:01:55
157 17:57:37 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
158 17:59:48 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
159 18:00:08 گروه نجات اژدها - قسمت 18 00:19:26
160 18:19:34 اعلام برنامه 00:00:55
161 18:20:29 ترافیک 00:02:15
162 18:22:44 تیزر بامزه‌های کوچولو 00:00:54
163 18:23:38 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
164 18:24:00 کلیپ جام صبر 00:04:53
165 18:28:53 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
166 18:29:48 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
167 18:30:08 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 5 00:24:49
168 18:54:57 آرم استیشن عید 00:00:17
169 18:55:14 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:28
170 18:57:42 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
171 18:59:20 تیزر چی چی 00:00:53
172 19:00:13 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
173 19:00:33 مثل‌نامه - قسمت 38 00:22:54
174 19:23:27 آرم استیشن عید 00:00:17
175 19:23:44 تیزر آرمن 00:01:25
176 19:25:09 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
177 19:27:15 بره قهرمان 00:01:02
178 19:28:17 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
179 19:30:04 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
180 19:30:24 سونیک - قسمت 27 00:21:37
181 19:52:01 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
182 19:52:23 کلیپ جام صبر 00:04:53
183 19:57:16 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
184 19:58:26 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
185 20:00:37 مزه_خلاقیت - قسمت هواپیما 00:02:09
186 20:02:46 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
187 20:03:13 گروه تحقیق 00:05:11
188 20:08:24 تیزر بامزه‌های کوچولو 00:00:54
189 20:09:18 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
190 20:11:24 وله رگلاژ 00:00:46
191 20:12:10 باکس تلاوت قرآن 00:16:50
192 20:29:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:05:03
193 20:34:03 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
194 20:34:23 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 6 00:21:09
195 20:55:32 تیزر چی چی 00:00:53
196 20:56:25 تیزر آرمن 00:01:25
197 20:57:50 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
198 21:00:12 آرم تایم (بامزه‌های کوچولو) 00:00:20
199 21:00:32 بامزه‌های کوچولو - قسمت 16 00:22:50
200 21:23:22 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
201 21:23:43 رالف 00:01:06
202 21:24:49 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
203 21:25:57 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
204 21:27:35 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
205 21:29:46 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
206 21:30:06 گروه نجات اژدها - قسمت 18 00:19:26
207 21:49:32 نظر شما چیه؟ 00:04:32
208 21:54:04 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
209 21:56:10 کلیپ قاصدک 00:03:20
210 21:59:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
211 21:59:52 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:08


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها