جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:08:27 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:47 کلیپ صبحدم 00:01:57
6 08:10:44 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:29 تیزر قلقلک 00:01:00
8 08:12:29 دیپ‌داپ 00:02:44
9 08:15:13 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
10 08:15:33 وروجک‌های بامزه - قسمت 22 00:10:56
11 08:26:29 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
12 08:27:28 کلیپ دو دوست 00:02:38
13 08:30:06 آرم تایم (چیا) 00:00:20
14 08:30:26 چیا - قسمت 4 00:08:35
15 08:39:01 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
16 08:39:23 کلیپ شادی 00:02:35
17 08:41:58 صندوقچه بازی 00:01:03
18 08:43:01 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
19 08:45:01 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
20 08:45:21 نیک و نیکو - قسمت 32 00:12:18
21 08:57:39 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:58:14 کلیپ پروانه 00:02:15
23 09:00:29 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
24 09:00:49 اتل متل یه جنگل - قسمت 34 00:08:22
25 09:09:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
26 09:09:31 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
27 09:10:46 کلیپ شاپرک 00:03:19
28 09:14:05 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
29 09:15:04 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
30 09:15:24 ببری جان - قسمت 27 00:10:06
31 09:25:30 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:26:15 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
33 09:28:00 گلیپ عید غدیر 00:02:09
34 09:30:09 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
35 09:30:29 میچکا - قسمت 21 00:11:43
36 09:42:12 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
37 09:43:57 وله عید غدیر 00:01:18
38 09:45:15 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
39 09:45:35 داربی و تیگر و پو - قسمت 2 00:12:03
40 09:57:38 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
41 09:57:52 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
42 09:59:07 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
43 10:00:04 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
44 10:00:24 دنیای سارا کوچولو - قسمت 51 00:07:48
45 10:08:12 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
46 10:09:57 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
47 10:10:56 ماجراهای سعید 00:04:16
48 10:15:12 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
49 10:15:32 صندوقچه بازی - قسمت 77 00:10:02
50 10:25:34 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
51 10:25:48 گلیپ عید غدیر 00:02:10
52 10:27:58 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
53 10:29:13 نقاشی کنیم 00:00:48
54 10:30:01 آرم تایم (چیا) 00:00:20
55 10:30:21 چیا - قسمت 5 00:08:57
56 10:39:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
57 10:40:11 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
58 10:41:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
59 10:42:16 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
60 10:45:14 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
61 10:45:34 وروجک‌های بامزه - قسمت 24 00:10:54
62 10:56:28 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
63 10:56:52 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
64 10:59:56 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
65 11:00:16 مهدپویا - قسمت 15 00:23:46
66 11:24:02 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
67 11:24:22 تیزر تلوبیون پویا 00:00:55
68 11:25:17 ماجراهای جنگل 00:04:44
69 11:30:01 آرم تایم (لویی) 00:00:20
70 11:30:21 لویی - قسمت 11 00:12:23
71 11:42:44 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
72 11:43:59 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
73 11:44:58 آرم تایم (قلقلک) 00:00:20
74 11:45:18 قلقلک - قسمت 89 00:13:15
75 11:58:33 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
76 11:59:26 اوم نوم 00:00:51
77 12:00:17 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
78 12:00:37 نیک و نیکو - قسمت 33 00:12:10
79 12:12:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:17
80 12:13:04 کلیپ نمره بیست 00:01:52
81 12:14:56 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
82 12:15:16 اتل متل یه جنگل - قسمت 35 00:08:41
83 12:23:57 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
84 12:24:20 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
85 12:26:05 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
86 12:28:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
87 12:28:51 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
88 12:29:50 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
89 12:30:10 ببری جان - قسمت 28 00:10:23
90 12:40:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
91 12:40:53 مولانگ 00:03:09
92 12:44:02 تیزر تلوبیون پویا 00:00:55
93 12:44:57 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
94 12:45:17 آفتاب‌گردون-2 - قسمت 33 00:09:17
95 12:54:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
96 12:55:00 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
97 12:58:56 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:46
98 13:00:42 بندبندی‌ها 00:01:21
99 13:02:03 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
100 13:03:18 تیزر مجموعه میچکا 00:00:56
101 13:04:14 وله رگلاژ 00:00:56
102 13:05:10 جشن نماز 00:05:50
103 13:11:00 جشن نماز 00:05:33
104 13:16:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
105 13:16:53 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
106 13:20:05 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
107 13:20:27 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
108 13:21:24 شن‌دونه‌ها 00:04:26
109 13:25:50 تیزر تلوبیون پویا 00:00:55
110 13:26:45 باهم‌بازی 00:03:18
111 13:30:03 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
112 13:30:23 مهدپویا - قسمت 13 00:21:51
113 13:52:14 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
114 13:52:34 ماجراهای سعید 00:04:26
115 13:57:00 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
116 13:58:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
117 13:59:01 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
118 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
119 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
120 14:03:04 تلاوت قرآن 00:02:45
121 14:05:49 آرم تایم (سینمایی شهر حیوانات) 00:00:20
122 14:06:09 سینمایی شهر حیوانات 01:32:41
123 15:38:50 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
124 15:39:00 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
125 15:39:20 فوتبال رباتی - قسمت 40 00:21:28
126 16:00:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
127 16:01:00 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
128 16:01:20 شگفت‌انگیزان - قسمت 16 00:53:11
129 16:54:31 اعلام برنامه 00:00:55
130 16:55:26 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
131 16:57:37 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
132 16:59:43 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
133 17:00:03 بچه رئیس - قسمت 5 00:22:27
134 17:22:30 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
135 17:24:52 کلیپ عید ولایت 00:03:11
136 17:28:03 تیزر مجموعه چی چی 00:01:03
137 17:29:06 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
138 17:30:01 آرم تایم (آرمن) 00:00:20
139 17:30:21 آرمن-2 - قسمت 8 00:24:23
140 17:54:44 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
141 17:56:55 کلیپ هرکه میاد یا علی 00:03:13
142 18:00:08 آرم تایم (جاسوسی در حیات وحش) 00:00:20
143 18:00:28 جاسوسی در حیات وحش - قسمت 8 00:22:18
144 18:22:46 اعلام برنامه 00:00:55
145 18:23:41 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
146 18:24:34 کلیپ روز عشق 00:03:51
147 18:28:25 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
148 18:30:31 آرم تایم (افسانه سه‌ برادر) 00:00:20
149 18:30:51 افسانه سه‌ برادر - قسمت 34 00:23:41
150 18:54:32 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
151 18:56:38 کلیپ شاه مردان 00:03:27
152 19:00:05 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
153 19:00:25 شگفت‌انگیزان - قسمت 16 00:53:11
154 19:53:36 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
155 19:53:48 کلیپ بازوان حیدر 00:05:10
156 19:58:58 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
157 20:01:09 رود رانر 00:06:22
158 20:07:31 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
159 20:09:37 وله رگلاژ 00:00:46
160 20:10:23 باکس تلاوت قرآن 00:19:37
161 20:30:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:05:03
162 20:35:03 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
163 20:35:23 بچه رئیس - قسمت 5 00:22:27
164 20:57:50 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
165 20:58:02 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
166 20:59:52 آرم تایم (آرمن) 00:00:20
167 21:00:12 آرمن-2 - قسمت 8 00:24:23
168 21:24:35 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
169 21:24:47 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
170 21:26:53 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
171 21:28:10 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
172 21:30:32 آرم تایم (جاسوسی در حیات وحش) 00:00:20
173 21:30:52 جاسوسی در حیات وحش - قسمت 8 00:22:18
174 21:53:10 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
175 21:54:20 تیزر مجموعه کوچولوهای بامزه 00:00:54
176 21:55:14 کلیپ پناه جهان 00:03:41
177 21:58:55 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
178 21:59:33 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:27


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها