جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:09:20 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:10:42 وله عید غدیر 00:01:18
7 08:12:00 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:45 تیزر قلقلک 00:01:00
9 08:13:45 کلیپ یا علی مولا شاه مردان 00:01:29
10 08:15:14 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
11 08:15:34 وروجک‌های بامزه - قسمت 21 00:10:57
12 08:26:31 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
13 08:27:30 کلیپ شادی 00:02:35
14 08:30:05 آرم تایم (چیا) 00:00:20
15 08:30:25 چیا - قسمت 3 00:08:40
16 08:39:05 وله عید غدیر 00:01:18
17 08:40:23 کلیپ عیدغدیر 00:02:10
18 08:42:33 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
19 08:42:55 یاپ یاپس 00:02:15
20 08:45:10 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
21 08:45:30 نیک و نیکو - قسمت 31 00:12:09
22 08:57:39 نقاشی کنیم 00:00:46
23 08:58:25 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:59:00 کلیپ یا علی مولا شاه مردان 00:01:29
25 09:00:29 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
26 09:00:49 اتل متل یه جنگل - قسمت 33 00:08:30
27 09:09:19 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
28 09:09:39 ترو ترو 00:03:34
29 09:13:13 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
30 09:13:37 کلیپ یا علی مولا شاه مردان 00:01:29
31 09:15:06 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
32 09:15:26 ببری جان - قسمت 26 00:09:17
33 09:24:43 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:25:28 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
35 09:27:13 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
36 09:30:11 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
37 09:30:31 میچکا - قسمت 20 00:11:37
38 09:42:08 وله عید غدیر 00:01:18
39 09:43:26 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
40 09:45:11 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
41 09:45:31 داربی و تیگر و پو - قسمت 1 00:11:46
42 09:57:17 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
43 09:57:31 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
44 09:58:46 کلیپ یا علی مولا شاه مردان 00:01:29
45 10:00:15 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
46 10:00:35 دنیای سارا کوچولو - قسمت 50 00:07:51
47 10:08:26 مولانگ 00:03:25
48 10:11:51 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
49 10:13:36 کلیپ یا علی مولا شاه مردان 00:01:29
50 10:15:05 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
51 10:15:25 صندوقچه بازی - قسمت 76 00:13:18
52 10:28:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
53 10:28:52 کلیپ یا علی مولا شاه مردان 00:01:29
54 10:30:21 آرم تایم (چیا) 00:00:20
55 10:30:41 چیا - قسمت 4 00:08:35
56 10:39:16 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
57 10:40:09 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
58 10:41:54 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
59 10:42:14 نقاشی کنیم 00:00:49
60 10:43:03 کلیپ عیدغدیر 00:02:09
61 10:45:12 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
62 10:45:32 وروجک‌های بامزه - قسمت 23 00:10:56
63 10:56:28 وله عید غدیر 00:01:18
64 10:57:46 کلیپ عیدغدیر 00:02:09
65 10:59:55 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
66 11:00:15 مهدپویا - قسمت 14 00:21:51
67 11:22:06 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
68 11:24:06 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
69 11:24:26 کلیپ یا علی مولا شاه مردان 00:01:29
70 11:25:55 تیزر تلوبیون پویا 00:00:55
71 11:26:50 مولانگ 00:03:07
72 11:29:57 آرم تایم (لویی) 00:00:20
73 11:30:17 لویی - قسمت 10 00:12:07
74 11:42:24 وله عید غدیر 00:01:18
75 11:43:42 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
76 11:44:57 آرم تایم (قلقلک) 00:00:20
77 11:45:17 قلقلک - قسمت 88 00:12:19
78 11:57:36 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
79 11:58:29 کلیپ یا علی مولا شاه مردان 00:01:29
80 11:59:58 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
81 12:00:18 نیک و نیکو - قسمت 32 00:12:18
82 12:12:36 آرم استیشن عید 00:00:22
83 12:12:58 کلیپ کتاب 00:01:57
84 12:14:55 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
85 12:15:15 اتل متل یه جنگل - قسمت 34 00:08:22
86 12:23:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
87 12:24:00 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
88 12:25:45 دیپ‌داپ 00:02:45
89 12:28:30 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
90 12:28:50 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
91 12:29:49 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
92 12:30:09 ببری جان - قسمت 27 00:10:06
93 12:40:15 وله عید غدیر 00:01:18
94 12:41:33 کلیپ عیدغدیر 00:02:09
95 12:43:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
96 12:44:02 تیزر تلوبیون پویا 00:00:55
97 12:44:57 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
98 12:45:17 آفتاب‌گردون-2 - قسمت 32 00:08:45
99 12:54:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
100 12:54:28 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
101 12:58:22 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:46
102 13:00:08 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
103 13:01:23 وله عید غدیر 00:01:18
104 13:02:41 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
105 13:04:41 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
106 13:05:38 وله رگلاژ 00:00:56
107 13:06:34 جشن نماز 00:04:26
108 13:11:00 جشن نماز 00:05:27
109 13:16:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
110 13:16:47 کلیپ دو دوست 00:02:38
111 13:19:25 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
112 13:19:47 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
113 13:20:44 باهم‌بازی 00:03:14
114 13:23:58 تیزر تلوبیون پویا 00:00:55
115 13:24:53 وله عید غدیر 00:01:18
116 13:26:11 ترو ترو 00:03:33
117 13:29:44 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
118 13:30:04 مهدپویا - قسمت 12 00:20:33
119 13:50:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
120 13:50:57 کلیپ عیدغدیر 00:02:10
121 13:53:07 مولانگ 00:03:00
122 13:56:07 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
123 13:57:52 اوم نوم 00:01:09
124 13:59:01 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
125 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
126 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
127 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:11
128 14:07:15 وله عید غدیر 00:00:25
129 14:07:40 آرم تایم (سینمایی وومبت مبارز) 00:00:20
130 14:08:00 سینمایی وومبت مبارز 01:17:56
131 15:25:56 وله عید غدیر 00:00:35
132 15:26:31 کلیپ عملیات محله 00:02:59
133 15:29:30 اعلام برنامه 00:00:55
134 15:30:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
135 15:30:45 فوتبال رباتی - قسمت 39 00:20:37
136 15:51:22 اعلام برنامه 00:00:50
137 15:52:12 کلیپ هوای نجف 00:03:24
138 15:55:36 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
139 15:57:58 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
140 16:00:04 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
141 16:00:24 شگفت‌انگیزان - قسمت 15 00:58:42
142 16:59:06 وله عید غدیر 00:00:25
143 16:59:31 اعلام برنامه 00:00:55
144 17:00:26 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
145 17:00:46 بچه رئیس - قسمت 4 00:22:05
146 17:22:51 وله عید غدیر 00:00:35
147 17:23:26 کلیپ امیر عالم 00:04:12
148 17:27:38 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
149 17:30:00 همه ایمان 00:16:16
150 17:46:16 وله عید غدیر 00:00:40
151 17:46:56 گلیپ عید غدیر 00:03:47
152 17:50:43 تیزر مجموعه چی چی 00:01:03
153 17:51:46 بره ناقلا 00:06:04
154 17:57:50 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
155 18:00:01 آرم تایم (جاسوسی در حیات وحش) 00:00:20
156 18:00:21 جاسوسی در حیات وحش - قسمت 7 00:23:50
157 18:24:11 وله عید غدیر 00:00:25
158 18:24:36 کلیپ پناه جهان 00:03:41
159 18:28:17 اعلام برنامه 00:00:55
160 18:29:12 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
161 18:30:07 آرم تایم (افسانه سه‌ برادر) 00:00:20
162 18:30:27 افسانه سه‌ برادر - قسمت 33 00:22:16
163 18:52:43 وله عید غدیر 00:00:25
164 18:53:08 کلیپ عطر ولایت 00:04:16
165 18:57:24 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
166 18:59:30 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
167 18:59:44 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
168 19:00:04 شگفت‌انگیزان - قسمت 15 00:58:42
169 19:58:46 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
170 19:58:58 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:12
171 20:00:10 تیزر مجموعه چی چی 00:01:03
172 20:01:13 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
173 20:03:24 وله عید غدیر 00:00:35
174 20:03:59 کلیپ شاه مردان 00:03:24
175 20:07:23 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
176 20:09:29 وله رگلاژ 00:01:01
177 20:10:30 باکس تلاوت قرآن 00:20:30
178 20:31:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:05:05
179 20:36:05 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
180 20:36:25 بچه رئیس - قسمت 4 00:22:05
181 20:58:30 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
182 20:58:42 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
183 20:59:35 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:11
184 21:00:46 همه ایمان 00:16:16
185 21:17:02 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
186 21:17:14 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
187 21:19:20 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
188 21:21:42 کلیپ بازوان حیدر 00:05:10
189 21:26:52 تیزر مجموعه چی چی 00:01:03
190 21:27:55 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
191 21:30:06 آرم تایم (جاسوسی در حیات وحش) 00:00:20
192 21:30:26 جاسوسی در حیات وحش - قسمت 7 00:23:50
193 21:54:16 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
194 21:55:26 تیزر مجموعه کوچولوهای بامزه 00:00:54
195 21:56:20 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
196 21:58:46 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
197 21:59:24 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:36


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها