جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:08:27 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:47 کلیپ صبحدم 00:01:57
6 08:10:44 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:29 یاپ یاپس 00:02:15
8 08:13:44 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
9 08:14:43 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
10 08:15:03 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 20 00:10:55
11 08:25:58 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
12 08:26:32 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
13 08:27:47 کلیپ مادرم 00:02:24
14 08:30:11 آرم تایم (چیا) 00:00:20
15 08:30:31 چیا - قسمت 2 00:08:43
16 08:39:14 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:39:34 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
18 08:40:37 شن‌دونه‌ها 00:04:16
19 08:44:53 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
20 08:45:13 نیک و نیکو - قسمت 30 00:12:05
21 08:57:18 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:57:53 کلیپ گلهای آفتابگردون 00:02:17
23 09:00:10 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
24 09:00:30 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 32 00:08:44
25 09:09:14 آرم استیشن روز 00:00:20
26 09:09:34 مولانگ 00:03:27
27 09:13:01 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
28 09:14:00 تیزر میچکا 00:00:57
29 09:14:57 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
30 09:15:17 ببری جان - قسمت 25 00:09:10
31 09:24:27 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:25:12 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین آتش‌نشانی 00:03:54
33 09:29:06 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
34 09:30:09 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
35 09:30:29 میچکا - قسمت 19 00:11:26
36 09:41:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
37 09:42:15 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
38 09:44:00 بندبندی‌ها 00:01:21
39 09:45:21 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
40 09:45:41 داربی و تیگر و پو - قسمت 16 00:11:54
41 09:57:35 اعلام برنامه 00:00:35
42 09:58:10 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
43 10:00:10 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
44 10:00:30 دنیای سارا کوچولو - قسمت 49 00:07:32
45 10:08:02 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
46 10:08:24 کلیپ دو دوست 00:02:38
47 10:11:02 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
48 10:12:47 اوم نوم 00:01:00
49 10:13:47 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
50 10:15:02 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
51 10:15:22 صندوقچه بازی - قسمت 75 00:12:43
52 10:28:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
53 10:28:14 ببعی کرونا 00:02:18
54 10:30:32 آرم تایم (چیا) 00:00:20
55 10:30:52 چیا - قسمت 3 00:08:40
56 10:39:32 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
57 10:39:55 ماجراهای جنگل 00:04:50
58 10:44:45 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
59 10:45:05 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 21 00:10:57
60 10:56:02 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
61 10:57:05 تیزر میچکا 00:00:57
62 10:58:02 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
63 10:59:47 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
64 11:00:01 آرم تایم (خانه آبنباتی) 00:00:20
65 11:00:21 خانه آبنباتی - قسمت 55 00:49:14
66 11:49:35 اعلام برنامه 00:00:45
67 11:50:20 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
68 11:55:30 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
69 11:56:04 کاردستی‌های مهدپویا-گل و گلدان 00:03:50
70 11:59:54 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
71 12:00:14 نیک و نیکو - قسمت 31 00:12:09
72 12:12:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
73 12:12:43 کلیپ پروانه 00:02:15
74 12:14:58 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
75 12:15:18 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 33 00:08:30
76 12:23:48 اعلام برنامه 00:00:35
77 12:24:23 ترو ترو 00:03:33
78 12:27:56 تیزر قلقلک 00:01:00
79 12:28:56 نقاشی کنیم 00:00:55
80 12:29:51 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
81 12:30:11 ببری جان - قسمت 26 00:09:17
82 12:39:28 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
83 12:41:13 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
84 12:43:32 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
85 12:44:47 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
86 12:45:07 آفتاب‌گردون - قسمت 31 00:08:14
87 12:53:21 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
88 12:53:43 ماجراهای سعید 00:04:57
89 12:58:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
90 12:58:56 ببعی کرونا 00:02:58
91 13:01:54 تیزر میچکا 00:00:57
92 13:02:51 اوم نوم 00:01:03
93 13:03:54 وله رگلاژ 00:00:41
94 13:04:35 جشن نماز 00:06:25
95 13:11:00 جشن نماز 00:05:22
96 13:16:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
97 13:16:42 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
98 13:20:38 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
99 13:21:37 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
100 13:22:40 دیپ‌داپ 00:02:55
101 13:25:35 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
102 13:25:58 کاردستی‌های مهدپویا-ساخت ساعت عقربه‌دار-2 00:02:58
103 13:28:56 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
104 13:30:11 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
105 13:30:31 داربی و تیگر و پو - قسمت 15 00:12:02
106 13:42:33 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
107 13:43:07 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
108 13:45:07 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
109 13:45:27 میچکا - قسمت 18 00:11:31
110 13:56:58 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
111 13:58:43 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
112 13:59:46 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
114 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
115 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:41
116 14:08:02 آرم تایم (سینمایی پت و مت) 00:00:20
117 14:08:22 سینمایی پت و مت 01:18:04
118 15:26:26 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
119 15:26:38 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
120 15:29:00 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
121 15:29:53 آرم تایم (فوتبالیست‌ها) 00:00:20
122 15:30:13 فوتبالیست‌ها - قسمت 8 00:23:17
123 15:53:30 اعلام برنامه 00:00:50
124 15:54:20 کلیپ قاصدک 00:03:20
125 15:57:40 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
126 15:59:46 آرم تایم (پرده آخر) 00:00:20
127 16:00:06 پرده آخر - قسمت 5 00:26:58
128 16:27:04 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
129 16:27:26 کلیپ یا علی مولا شاه مردان 00:01:29
130 16:28:55 تیزر چی چی 00:00:53
131 16:29:48 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
132 16:30:08 سونیک - قسمت 26 00:20:10
133 16:50:18 اعلام برنامه 00:00:55
134 16:51:13 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
135 16:53:19 لئون 00:02:39
136 16:55:58 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
137 16:58:20 کلیپ یا علی مولا شاه مردان 00:01:29
138 16:59:49 وله راه ارتباطی نهال 00:00:18
139 17:00:07 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
140 17:00:27 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 5 00:21:37
141 17:22:04 تیزر آرمن 00:01:25
142 17:23:29 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
143 17:23:51 تیزر کتاب بهار 00:01:59
144 17:25:50 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
145 17:26:43 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
146 17:28:54 کلیپ یا علی مولا شاه مردان 00:01:29
147 17:30:23 آرم تایم (بامزه‌های کوچولو) 00:00:20
148 17:30:43 بامزه‌های کوچولو - قسمت 16 00:22:27
149 17:53:10 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
150 17:53:37 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
151 17:54:30 کلیپ بازوان حیدر 00:05:10
152 17:59:40 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
153 18:00:00 گروه نجات اژدها - قسمت 17 00:22:40
154 18:22:40 اعلام برنامه 00:00:55
155 18:23:35 کلیپ یا علی مولا شاه مردان 00:01:29
156 18:25:04 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
157 18:26:14 برنارد 00:03:04
158 18:29:18 تیزر چی چی 00:00:53
159 18:30:11 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
160 18:30:31 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 4 00:25:16
161 18:55:47 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
162 18:57:58 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
163 19:00:04 آرم تایم (پرده آخر) 00:00:20
164 19:00:24 پرده آخر - قسمت 5 00:26:58
165 19:27:22 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
166 19:27:32 تیزر کتاب بهار 00:02:44
167 19:30:16 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
168 19:30:30 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
169 19:30:50 سونیک - قسمت 26 00:20:10
170 19:51:00 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
171 19:51:55 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
172 19:54:06 بره ناقلا 00:05:36
173 19:59:42 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
174 20:00:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
175 20:01:19 کلیپ یا علی مولا شاه مردان 00:01:29
176 20:02:48 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
177 20:05:10 کلیپ بچه‌های مسجد 00:04:25
178 20:09:35 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
179 20:09:49 وله رگلاژ 00:00:34
180 20:10:23 باکس تلاوت قرآن 00:21:37
181 20:32:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:04:38
182 20:36:38 وله عید غدیر 00:00:25
183 20:37:03 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
184 20:37:23 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 5 00:21:37
185 20:59:00 وله عید غدیر 00:00:25
186 20:59:25 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
187 21:00:20 آرم تایم (بامزه‌های کوچولو) 00:00:20
188 21:00:40 بامزه‌های کوچولو - قسمت 16 00:22:26
189 21:23:06 وله عید غدیر 00:00:40
190 21:23:46 کلیپ عید غدیر 00:03:56
191 21:27:42 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
192 21:28:18 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
193 21:30:24 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
194 21:30:44 گروه نجات اژدها - قسمت 17 00:22:40
195 21:53:24 وله عید غدیر 00:00:25
196 21:53:49 کلیپ یا علی مولا شاه مردان 00:01:29
197 21:55:18 تیزر مجموعه چی چی 00:01:03
198 21:56:21 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:36
199 21:58:57 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
200 21:59:19 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:41


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها