جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:08:55 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:40 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:11:40 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
9 08:12:39 کاردستی‌های مهدپویا-گلابی 00:02:01
10 08:14:40 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
11 08:15:00 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 19 00:10:56
12 08:25:56 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
13 08:26:30 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
14 08:27:45 کلیپ چوپان و بره 00:02:24
15 08:30:09 آرم تایم (چیا) 00:00:20
16 08:30:29 چیا - قسمت 1 00:08:30
17 08:38:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:39:19 یاپ یاپس 00:02:15
19 08:41:34 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
20 08:42:37 کلیپ تابستان 00:02:09
21 08:44:46 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
22 08:45:06 نیک و نیکو - قسمت 29 00:12:15
23 08:57:21 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:57:56 کلیپ ماهی 00:02:10
25 09:00:06 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
26 09:00:26 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 31 00:09:24
27 09:09:50 آرم استیشن روز 00:00:20
28 09:10:10 دیپ‌داپ 00:02:53
29 09:13:03 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
30 09:14:02 تیزر میچکا 00:00:57
31 09:14:59 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
32 09:15:19 ببری جان - قسمت 24 00:09:40
33 09:24:59 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:25:44 مولانگ 00:03:19
35 09:29:03 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
36 09:30:06 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
37 09:30:26 میچکا - قسمت 18 00:11:31
38 09:41:57 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
39 09:42:17 کاردستی‌های مهدپویا-پرچم ایران 00:03:03
40 09:45:20 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
41 09:45:40 داربی و تیگر و پو - قسمت 15 00:12:02
42 09:57:42 اعلام برنامه 00:00:35
43 09:58:17 بندبندی‌ها 00:01:37
44 09:59:54 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
45 10:00:14 دنیای سارا کوچولو - قسمت 48 00:06:58
46 10:07:12 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
47 10:07:36 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
48 10:09:21 شن‌دونه‌ها 00:04:26
49 10:13:47 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
50 10:15:02 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
51 10:15:22 صندوقچه بازی - قسمت 74 00:11:26
52 10:26:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
53 10:26:57 ببعی کرونا 00:02:18
54 10:29:15 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
55 10:30:14 آرم تایم (چیا) 00:00:20
56 10:30:34 چیا - قسمت 2 00:08:43
57 10:39:17 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
58 10:39:40 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
59 10:44:50 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
60 10:45:10 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 20 00:10:55
61 10:56:05 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
62 10:57:08 تیزر میچکا 00:00:57
63 10:58:05 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
64 11:00:05 آرم تایم (خانه آبنباتی) 00:00:20
65 11:00:25 خانه آبنباتی - قسمت 54 00:52:05
66 11:52:30 اعلام برنامه 00:00:45
67 11:53:15 کلیپ شاپرک 00:03:19
68 11:56:34 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
69 11:57:08 کاردستی‌های مهدپویا-هندوانه-1 00:02:47
70 11:59:55 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
71 12:00:15 نیک و نیکو - قسمت 30 00:12:05
72 12:12:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
73 12:12:40 یاپ یاپس 00:02:15
74 12:14:55 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
75 12:15:15 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 32 00:08:44
76 12:23:59 اعلام برنامه 00:00:35
77 12:24:34 ماجراهای سعید 00:05:39
78 12:30:13 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
79 12:30:33 ببری جان - قسمت 25 00:09:10
80 12:39:43 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
81 12:41:28 کلیپ توپ 00:02:19
82 12:43:47 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
83 12:45:02 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
84 12:45:22 آفتاب‌گردون - قسمت 30 00:07:51
85 12:53:13 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
86 12:53:36 ماجراهای جنگل 00:04:43
87 12:58:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
88 12:58:35 ببعی کرونا 00:02:58
89 13:01:33 تیزر میچکا 00:00:57
90 13:02:30 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
91 13:04:56 وله رگلاژ 00:00:41
92 13:05:37 جشن نماز 00:05:23
93 13:11:00 جشن نماز 00:05:22
94 13:16:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
95 13:16:42 مولانگ 00:03:26
96 13:20:08 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
97 13:21:07 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
98 13:22:10 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
99 13:25:22 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
100 13:25:45 باهم‌بازی 00:03:05
101 13:28:50 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
102 13:30:05 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
103 13:30:25 داربی و تیگر و پو - قسمت 14 00:10:55
104 13:41:20 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
105 13:41:54 ترو ترو 00:03:17
106 13:45:11 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
107 13:45:31 میچکا - قسمت 17 00:11:47
108 13:57:18 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
109 13:57:38 اوم نوم 00:01:05
110 13:58:43 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
111 13:59:46 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
112 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
113 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
114 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:35
115 14:06:56 آرم تایم (سینمایی دیپ) 00:00:20
116 14:07:16 سینمایی دیپ 01:16:53
117 15:24:09 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
118 15:24:31 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
119 15:26:42 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
120 15:29:04 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
121 15:29:57 آرم تایم (فوتبالیست‌ها) 00:00:20
122 15:30:17 فوتبالیست‌ها - قسمت 7 00:23:35
123 15:53:52 اعلام برنامه 00:00:50
124 15:54:42 کلیپ یا رب 00:03:03
125 15:57:45 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
126 15:59:51 آرم تایم (پرده آخر) 00:00:20
127 16:00:11 پرده آخر - قسمت 4 00:26:06
128 16:26:17 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
129 16:28:39 تیزر آرمن 00:01:25
130 16:30:04 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
131 16:30:24 سونیک - قسمت 25 00:21:46
132 16:52:10 اعلام برنامه 00:00:55
133 16:53:05 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:32
134 16:55:37 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
135 16:57:59 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
136 17:00:05 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
137 17:00:25 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 4 00:22:39
138 17:23:04 تیزر آرمن 00:01:25
139 17:24:29 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
140 17:25:05 تیزر کتاب بهار 00:02:44
141 17:27:49 تیزر مجموعه چی چی 00:01:03
142 17:28:52 مزه_طبیعت 00:01:08
143 17:30:00 آرم تایم (چی چی) 00:00:20
144 17:30:20 چی چی - قسمت 15 00:28:02
145 17:58:22 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
146 18:00:28 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
147 18:00:48 گروه نجات اژدها - قسمت 16 00:22:40
148 18:23:28 اعلام برنامه 00:00:55
149 18:24:23 کلیپ بسم الله 00:03:33
150 18:27:56 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
151 18:29:06 تیزر چی چی 00:00:53
152 18:29:59 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
153 18:30:19 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 3 00:25:08
154 18:55:27 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
155 18:57:49 شکرستان کرونا 00:02:13
156 19:00:02 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
157 19:00:16 آرم تایم (پرده آخر) 00:00:20
158 19:00:36 پرده آخر - قسمت 4 00:26:06
159 19:26:42 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:21
160 19:27:03 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
161 19:28:49 تیزر بامزه‌های کوچولو 00:00:54
162 19:29:43 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
163 19:30:03 سونیک - قسمت 25 00:21:45
164 19:51:48 اعلام برنامه 00:00:50
165 19:52:38 کلیپ این پرچم بالاست 00:03:33
166 19:56:11 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
167 19:56:33 تیزر آرمن 00:01:25
168 19:57:58 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
169 19:59:08 بره قهرمان 00:00:56
170 20:00:04 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
171 20:00:24 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 4 00:22:39
172 20:23:03 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
173 20:25:25 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
174 20:26:25 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
175 20:28:36 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
176 20:28:50 وله رگلاژ 00:00:40
177 20:29:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
178 20:33:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:18:56
179 20:51:56 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
180 20:52:18 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
181 20:54:29 کلیپ بازوان حیدر 00:05:11
182 20:59:40 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
183 20:59:54 آرم تایم (چی چی) 00:00:20
184 21:00:14 چی چی - قسمت 15 00:28:02
185 21:28:16 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
186 21:28:52 تیزر آرمن 00:01:25
187 21:30:17 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
188 21:30:37 گروه نجات اژدها - قسمت 16 00:22:40
189 21:53:17 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
190 21:53:55 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
191 21:56:06 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
192 21:57:18 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
193 21:59:40 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
194 21:59:50 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:10


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها