جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:55 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
6 08:08:55 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:40 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
8 08:14:50 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
9 08:15:10 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 18 00:10:53
10 08:26:03 آرم استیشن عید 00:00:22
11 08:26:25 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
12 08:26:59 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
13 08:28:14 کلیپ نمره بیست 00:01:52
14 08:30:06 آرم تایم (همه جوره ماجرا ) 00:00:20
15 08:30:26 همه جوره ماجرا - قسمت 23 00:08:58
16 08:39:24 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:39:44 بندبندی‌ها 00:01:21
18 08:41:05 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
19 08:43:11 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
20 08:44:56 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
21 08:45:16 نیک و نیکو - قسمت 28 00:12:16
22 08:57:32 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:58:07 کلیپ کتاب 00:01:57
24 09:00:04 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
25 09:00:24 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 30 00:08:39
26 09:09:03 آرم استیشن روز 00:00:20
27 09:09:23 ترو ترو 00:03:26
28 09:12:49 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
29 09:13:48 تیزر میچکا 00:00:57
30 09:14:45 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
31 09:15:05 ببری جان - قسمت 23 00:10:10
32 09:25:15 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:26:00 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
34 09:28:35 آرم استیشن عید 00:00:22
35 09:28:57 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
36 09:30:00 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
37 09:30:20 میچکا - قسمت 17 00:11:48
38 09:42:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
39 09:42:28 باهم‌بازی 00:02:51
40 09:45:19 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
41 09:45:39 داربی و تیگر و پو - قسمت 14 00:10:55
42 09:56:34 اعلام برنامه 00:00:35
43 09:57:09 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
44 09:59:58 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
45 10:00:18 دنیای سارا کوچولو - قسمت 47 00:07:22
46 10:07:40 آرم استیشن عید 00:00:22
47 10:08:02 دیپ‌داپ 00:02:53
48 10:10:55 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
49 10:12:40 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
50 10:13:55 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-1 00:01:05
51 10:15:00 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
52 10:15:20 صندوقچه بازی - قسمت 73 00:11:01
53 10:26:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
54 10:26:30 ببعی کرونا 00:02:18
55 10:28:48 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
56 10:29:47 آرم تایم (چیا) 00:00:20
57 10:30:07 چیا - قسمت 1 00:08:30
58 10:38:37 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
59 10:39:00 مولانگ 00:03:23
60 10:42:23 آرم استیشن عید 00:00:22
61 10:42:45 کلیپ تابستان 00:02:09
62 10:44:54 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
63 10:45:14 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 19 00:10:56
64 10:56:10 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
65 10:57:13 تیزر میچکا 00:00:57
66 10:58:10 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
67 10:58:32 اوم نوم 00:01:08
68 10:59:40 آرم تایم (خانه آبنباتی) 00:00:20
69 11:00:00 خانه آبنباتی - قسمت 53 00:53:48
70 11:53:48 اعلام برنامه 00:00:45
71 11:54:33 ماجراهای جنگل 00:04:48
72 11:59:21 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
73 11:59:55 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
74 12:00:15 نیک و نیکو - قسمت 29 00:12:15
75 12:12:30 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
76 12:12:50 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
77 12:15:15 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
78 12:15:35 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 31 00:09:24
79 12:24:59 اعلام برنامه 00:00:35
80 12:25:34 بندبندی‌ها 00:01:21
81 12:26:55 کلیپ شاپرک 00:03:19
82 12:30:14 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
83 12:30:34 ببری جان - قسمت 24 00:09:41
84 12:40:15 آرم استیشن عید 00:00:22
85 12:40:37 کاردستی‌های مهدپویا-بلندی و کوتاهی 00:01:24
86 12:42:01 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
87 12:43:46 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
88 12:45:01 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
89 12:45:21 آفتاب‌گردون - قسمت 29 00:08:47
90 12:54:08 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
91 12:54:31 شن‌دونه‌ها 00:04:22
92 12:58:53 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
93 12:59:09 ببعی کرونا 00:02:18
94 13:01:27 تیزر میچکا 00:00:57
95 13:02:24 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
96 13:02:33 کلیپ قناری آی قناری 00:02:27
97 13:05:00 وله رگلاژ 00:00:41
98 13:05:41 جشن نماز 00:05:19
99 13:11:00 جشن نماز 00:05:31
100 13:16:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
101 13:16:51 دیپ‌داپ 00:02:55
102 13:19:46 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
103 13:20:08 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
104 13:21:07 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
105 13:22:10 مولانگ 00:03:17
106 13:25:27 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
107 13:25:50 باهم‌بازی 00:02:58
108 13:28:48 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
109 13:30:03 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
110 13:30:23 داربی و تیگر و پو - قسمت 13 00:11:51
111 13:42:14 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-1 00:02:05
112 13:44:19 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
113 13:44:53 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
114 13:45:13 میچکا - قسمت 16 00:11:33
115 13:56:46 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
116 13:57:06 بندبندی‌ها 00:01:37
117 13:58:43 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
118 13:59:46 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
119 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
120 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
121 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
122 14:06:38 وله ولادت امام هادی (ع) 00:00:26
123 14:07:04 آرم تایم (سینمایی قالیچه پرنده) 00:00:20
124 14:07:24 سینمایی قالیچه پرنده 01:09:32
125 15:16:56 وله ولادت امام هادی (ع) 00:00:25
126 15:17:21 همسایگان جنگل-2 - قسمت 5 00:12:39
127 15:30:00 آرم تایم (فوتبالیست‌ها) 00:00:20
128 15:30:20 فوتبالیست‌ها - قسمت 6 00:22:58
129 15:53:18 اعلام برنامه 00:00:50
130 15:54:08 کلیپ عید 00:03:13
131 15:57:21 آرم استیشن عید 00:00:17
132 15:57:38 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
133 15:59:44 آرم تایم (پرده آخر) 00:00:20
134 16:00:04 پرده آخر - قسمت 3 00:19:26
135 16:19:30 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
136 16:21:52 گروه تحقیق 00:04:22
137 16:26:14 تیزر آرمن 00:01:25
138 16:27:39 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
139 16:29:17 وله ولادت امام هادی (ع) 00:00:26
140 16:29:43 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
141 16:30:03 سونیک - قسمت 24 00:19:28
142 16:49:31 اعلام برنامه 00:00:55
143 16:50:26 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
144 16:53:37 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
145 16:55:59 تیزر کتاب بهار 00:01:59
146 16:57:58 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:21
147 17:00:19 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
148 17:00:39 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 3 00:22:58
149 17:23:37 وله ولادت امام هادی (ع) 00:00:25
150 17:24:02 نظر شما چیه؟ 00:04:35
151 17:28:37 تیزر آرمن 00:01:25
152 17:30:02 آرم تایم (بامزه‌های کوچولو) 00:00:20
153 17:30:22 بامزه‌های کوچولو - قسمت 14 00:21:46
154 17:52:08 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
155 17:52:30 رالف 00:01:08
156 17:53:38 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
157 17:54:05 کلیپ قاصدک 00:03:20
158 17:57:25 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
159 17:57:46 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
160 17:59:52 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
161 18:00:12 گروه نجات اژدها - قسمت 15 00:22:36
162 18:22:48 اعلام برنامه 00:00:55
163 18:23:43 مزه_خلاقیت 00:02:08
164 18:25:51 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
165 18:28:02 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
166 18:30:01 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
167 18:30:21 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 2 00:24:45
168 18:55:06 وله ولادت امام هادی (ع) 00:00:26
169 18:55:32 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
170 18:57:54 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:03
171 18:59:57 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
172 19:00:11 آرم تایم (پرده آخر) 00:00:20
173 19:00:31 پرده آخر - قسمت 3 00:19:26
174 19:19:57 وله ولادت امام هادی (ع) 00:00:25
175 19:20:22 تیزر کتاب بهار 00:01:59
176 19:22:21 رود رانر 00:05:27
177 19:27:48 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
178 19:29:26 تیزر بامزه‌های کوچولو 00:00:54
179 19:30:20 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
180 19:30:40 سونیک - قسمت 24 00:19:28
181 19:50:08 وله ولادت امام هادی (ع) 00:00:26
182 19:50:34 اعلام برنامه 00:00:50
183 19:51:24 کلیپ رویای ایرانی 00:03:33
184 19:54:57 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
185 19:55:19 تیزر آرمن 00:01:25
186 19:56:44 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
187 19:57:54 ترافیک 00:02:11
188 20:00:05 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
189 20:00:25 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 3 00:22:58
190 20:23:23 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
191 20:25:45 مورف 00:01:42
192 20:27:27 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
193 20:29:38 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
194 20:29:52 وله رگلاژ 00:00:38
195 20:30:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
196 20:34:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:20:00
197 20:54:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
198 20:54:22 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
199 20:55:32 تیزر چی چی 00:00:53
200 20:56:25 برنارد 00:03:10
201 20:59:35 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
202 20:59:49 آرم تایم (بامزه‌های کوچولو) 00:00:20
203 21:00:09 بامزه‌های کوچولو - قسمت 14 00:21:46
204 21:21:55 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
205 21:22:16 کلیپ یا رب 00:03:03
206 21:25:19 تیزر آرمن 00:01:25
207 21:26:44 رالف 00:01:08
208 21:27:52 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
209 21:29:58 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
210 21:30:18 گروه نجات اژدها - قسمت 15 00:22:36
211 21:52:54 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
212 21:55:16 کلیپ راه فردا 00:03:52
213 21:59:08 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
214 21:59:22 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
215 21:59:44 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:16


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها