جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:39 شن‌دونه‌ها 00:04:26
6 08:11:05 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:50 کلیپ سلام 00:01:22
8 08:13:12 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
9 08:14:57 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
10 08:15:17 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 17 00:10:53
11 08:26:10 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
12 08:28:12 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
13 08:28:46 تیزر میچکا 00:00:57
14 08:29:43 آرم تایم (همه جوره ماجرا ) 00:00:20
15 08:30:03 همه جوره ماجرا - قسمت 22 00:09:49
16 08:39:52 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:40:12 مولانگ 00:03:19
18 08:43:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
19 08:43:40 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
20 08:44:43 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
21 08:45:03 نیک و نیکو - قسمت 27 00:12:22
22 08:57:25 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:58:00 کلیپ پروانه 00:02:15
24 09:00:15 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
25 09:00:35 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 29 00:08:52
26 09:09:27 آرم استیشن روز 00:00:20
27 09:09:47 ترو ترو 00:03:17
28 09:13:04 تیزر قلقلک 00:01:00
29 09:14:04 تیزر مهدپویا 00:01:00
30 09:15:04 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
31 09:15:24 ببری جان - قسمت 22 00:10:41
32 09:26:05 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:26:50 ببعی کرونا 00:02:18
34 09:29:08 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
35 09:29:42 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
36 09:30:02 میچکا - قسمت 16 00:11:33
37 09:41:35 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
38 09:41:55 کلیپ باد 00:02:55
39 09:44:50 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
40 09:45:10 داربی و تیگر و پو - قسمت 13 00:11:51
41 09:57:01 اعلام برنامه 00:00:35
42 09:57:36 کلیپ صبحدم 00:01:57
43 09:59:33 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
44 09:59:47 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
45 10:00:07 دنیای سارا کوچولو - قسمت 46 00:07:06
46 10:07:13 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
47 10:07:35 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
48 10:09:35 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
49 10:11:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 10:11:29 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
51 10:14:41 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
52 10:15:01 صندوقچه بازی - قسمت 72 00:12:35
53 10:27:36 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
54 10:28:35 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
55 10:29:50 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
56 10:30:10 همه جوره ماجرا - قسمت 23 00:08:58
57 10:39:08 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
58 10:39:34 دیپ‌داپ 00:02:53
59 10:42:27 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-2 00:02:13
60 10:44:40 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
61 10:45:00 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 18 00:10:53
62 10:55:53 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
63 10:56:15 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
64 10:59:04 تیزر میچکا 00:00:57
65 11:00:01 آرم تایم (خانه آبنباتی) 00:00:20
66 11:00:21 خانه آبنباتی - قسمت 52 00:53:12
67 11:53:33 اعلام برنامه 00:00:45
68 11:54:18 یاپ یاپس 00:02:15
69 11:56:33 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
70 11:57:36 کلیپ مادرم 00:02:24
71 12:00:00 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
72 12:00:20 نیک و نیکو - قسمت 28 00:12:16
73 12:12:36 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
74 12:13:10 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
75 12:14:55 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
76 12:15:15 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 30 00:08:39
77 12:23:54 اعلام برنامه 00:00:35
78 12:24:29 بندبندی‌ها 00:01:37
79 12:26:06 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
80 12:27:09 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
81 12:28:24 کلیپ ماهی-3 00:01:49
82 12:30:13 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
83 12:30:33 ببری جان - قسمت 23 00:10:10
84 12:40:43 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
85 12:41:03 باهم‌بازی 00:03:14
86 12:44:17 تیزر میچکا 00:00:57
87 12:45:14 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
88 12:45:34 آفتاب‌گردون - قسمت 28 00:08:53
89 12:54:27 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
90 12:54:51 شن‌دونه‌ها 00:04:22
91 12:59:13 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
92 13:00:58 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
93 13:01:07 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
94 13:05:03 وله رگلاژ 00:00:35
95 13:05:38 جشن نماز 00:05:22
96 13:11:00 جشن نماز 00:05:29
97 13:16:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
98 13:16:49 دیپ‌داپ 00:02:51
99 13:19:40 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
100 13:20:02 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
101 13:21:01 مولانگ 00:03:26
102 13:24:27 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
103 13:24:50 کلیپ تابستان 00:02:09
104 13:26:59 ببعی کرونا 00:02:58
105 13:29:57 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
106 13:30:17 داربی و تیگر و پو - قسمت 12 00:11:47
107 13:42:04 کاردستی‌های مهدپویا-گیلاس 00:03:03
108 13:45:07 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
109 13:45:27 میچکا - قسمت 15 00:11:44
110 13:57:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
111 13:57:31 اوم نوم 00:01:14
112 13:58:45 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
114 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
115 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
116 14:06:38 آرم تایم (سینمایی غول‌های پاکتی) 00:00:20
117 14:06:58 سینمایی غول‌های پاکتی 01:22:27
118 15:29:25 تیزر چی چی 00:00:53
119 15:30:18 آرم تایم (فوتبالیست‌ها) 00:00:20
120 15:30:38 فوتبالیست‌ها - قسمت 5 00:23:22
121 15:54:00 اعلام برنامه 00:00:50
122 15:54:50 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
123 15:56:44 تیزر بامزه‌های کوچولو 00:00:54
124 15:57:38 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
125 15:59:44 آرم تایم (پرده آخر) 00:00:20
126 16:00:04 پرده آخر - قسمت 2 00:24:08
127 16:24:12 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
128 16:26:34 بره قهرمان 00:01:05
129 16:27:39 تیزر آرمن 00:01:25
130 16:29:04 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
131 16:30:14 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
132 16:30:34 سونیک - قسمت 23 00:20:34
133 16:51:08 اعلام برنامه 00:00:55
134 16:52:03 کلیپ خاک دلیران 00:04:30
135 16:56:33 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
136 16:58:11 تیزر مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر 00:01:47
137 16:59:58 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
138 17:00:18 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 2 00:22:58
139 17:23:16 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
140 17:25:38 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها-2 00:01:56
141 17:27:34 تیزر بامزه‌های کوچولو 00:00:54
142 17:28:28 تیزر آرمن 00:01:25
143 17:29:53 آرم تایم (چی چی) 00:00:20
144 17:30:13 چی چی - قسمت 7 00:26:53
145 17:57:06 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
146 17:58:01 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
147 18:00:07 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
148 18:00:27 گروه نجات اژدها - قسمت 14 00:22:40
149 18:23:07 اعلام برنامه 00:00:55
150 18:24:02 ترافیک 00:02:09
151 18:26:11 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
152 18:26:33 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
153 18:28:44 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
154 18:29:52 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
155 18:30:12 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 1 00:25:28
156 18:55:40 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
157 18:56:02 کلیپ بسم الله 00:03:33
158 18:59:35 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
159 18:59:49 آرم تایم (پرده آخر) 00:00:20
160 19:00:09 پرده آخر - قسمت 2 00:24:08
161 19:24:17 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
162 19:26:39 مورف 00:01:29
163 19:28:08 تیزر مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر 00:01:47
164 19:29:55 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
165 19:30:15 سونیک - قسمت 23 00:20:34
166 19:50:49 اعلام برنامه 00:00:50
167 19:51:39 کلیپ بارکد 2 00:06:02
168 19:57:41 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
169 19:58:03 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
170 19:59:41 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
171 20:00:01 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 2 00:22:58
172 20:22:59 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
173 20:25:21 مزه_خلاقیت - قسمت کیف 00:02:07
174 20:27:28 تیزر کتابخوانی بچه ای که نمیخواست آدم باشد 00:02:06
175 20:29:34 وله رگلاژ 00:00:26
176 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:05:00
177 20:35:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:51
178 20:59:51 وله ولادت امام هادی (ع) 00:00:25
179 21:00:16 آرم تایم (چی چی) 00:00:20
180 21:00:36 چی چی - قسمت 7 00:26:53
181 21:27:29 وله ولادت امام هادی (ع) 00:00:26
182 21:27:55 تیزر مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر 00:01:47
183 21:29:42 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
184 21:30:02 گروه نجات اژدها - قسمت 14 00:22:40
185 21:52:42 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
186 21:52:56 آرم استیشن عید 00:00:17
187 21:53:13 کلیپ عید 00:03:13
188 21:56:26 وله ولادت امام هادی (ع) 00:00:25
189 21:56:51 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
190 21:59:13 وله ولادت امام هادی (ع) 00:00:26
191 21:59:39 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:21


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها