جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
4 08:05:46 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:06 ترو ترو 00:03:31
6 08:09:37 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:22 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
8 08:12:57 تیزر میچکا 00:00:57
9 08:13:54 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
10 08:15:09 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
11 08:15:29 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 16 00:10:29
12 08:25:58 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-1 00:02:05
13 08:28:03 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
14 08:29:48 آرم تایم (همه جوره ماجرا ) 00:00:20
15 08:30:08 همه جوره ماجرا - قسمت 21 00:08:32
16 08:38:40 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:39:00 ماجراهای جنگل 00:04:31
18 08:43:31 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
19 08:44:34 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
20 08:45:08 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
21 08:45:28 نیک و نیکو - قسمت 26 00:11:51
22 08:57:19 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:57:54 کلیپ ماهی-2 00:02:10
24 09:00:04 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
25 09:00:24 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 28 00:08:27
26 09:08:51 آرم استیشن روز 00:00:20
27 09:09:11 مولانگ 00:03:27
28 09:12:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
29 09:12:47 تیزر قلقلک 00:01:00
30 09:13:47 تیزر میچکا 00:00:57
31 09:14:44 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
32 09:15:04 ببری جان - قسمت 21 00:10:44
33 09:25:48 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:26:33 باهم‌بازی 00:03:24
35 09:29:57 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
36 09:30:17 میچکا - قسمت 15 00:11:44
37 09:42:01 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
38 09:42:21 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
39 09:45:10 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
40 09:45:30 داربی و تیگر و پو - قسمت 12 00:11:47
41 09:57:17 اعلام برنامه 00:00:35
42 09:57:52 کلیپ کتاب 00:01:57
43 09:59:49 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
44 10:00:03 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
45 10:00:23 دنیای سارا کوچولو - قسمت 45 00:07:17
46 10:07:40 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
47 10:08:02 یاپ یاپس 00:02:15
48 10:10:17 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
49 10:12:02 کلیپ درخت-2 00:02:44
50 10:14:46 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
51 10:15:06 صندوقچه بازی - قسمت 71 00:09:28
52 10:24:34 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
53 10:25:33 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
54 10:26:48 بندبندی‌ها 00:01:21
55 10:28:09 کلیپ نمره بیست 00:01:52
56 10:30:01 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
57 10:30:21 همه جوره ماجرا - قسمت 22 00:09:49
58 10:40:10 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
59 10:40:19 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
60 10:42:19 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
61 10:44:44 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
62 10:45:04 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 17 00:10:53
63 10:55:57 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
64 10:56:17 ببعی کرونا 00:02:58
65 10:59:15 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
66 10:59:49 آرم تایم (خانه آبنباتی) 00:00:20
67 11:00:09 خانه آبنباتی - قسمت 51 00:55:33
68 11:55:42 اعلام برنامه 00:00:45
69 11:56:27 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
70 11:58:57 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
71 12:00:00 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
72 12:00:20 نیک و نیکو - قسمت 27 00:12:22
73 12:12:42 کلیپ تابستان 00:02:09
74 12:14:51 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
75 12:15:11 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 29 00:08:52
76 12:24:03 اعلام برنامه 00:00:35
77 12:24:38 دیپ‌داپ 00:02:53
78 12:27:31 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
79 12:29:16 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
80 12:29:50 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
81 12:30:10 ببری جان - قسمت 22 00:10:41
82 12:40:51 کلیپ‌های مهدپویا- گیاهان-2‎ 00:02:12
83 12:43:03 تیزر میچکا 00:00:57
84 12:44:00 تیزر مهدپویا 00:01:00
85 12:45:00 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
86 12:45:20 آفتاب‌گردون - قسمت 27 00:07:07
87 12:52:27 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
88 12:52:51 کلیپ ماهی-3 00:01:49
89 12:54:40 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
90 12:55:33 شن‌دونه‌ها 00:04:27
91 13:00:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
92 13:00:09 کاردستی‌های مهدپویا-پنکه 00:02:50
93 13:02:59 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
94 13:04:14 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
95 13:05:17 وله رگلاژ 00:00:33
96 13:05:50 جشن نماز 00:05:10
97 13:11:00 جشن نماز 00:05:31
98 13:16:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
99 13:16:51 کلیپ شکر خدا 00:02:52
100 13:19:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
101 13:19:52 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
102 13:20:51 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
103 13:22:36 مولانگ 00:03:27
104 13:26:03 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
105 13:26:25 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
106 13:29:29 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
107 13:30:03 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
108 13:30:23 داربی و تیگر و پو - قسمت 11 00:12:08
109 13:42:31 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-1 00:02:05
110 13:44:36 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
111 13:44:50 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
112 13:45:10 میچکا - قسمت 14 00:11:52
113 13:57:02 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
114 13:57:22 بندبندی‌ها 00:01:35
115 13:58:57 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
116 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
117 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
118 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:02
119 14:06:23 آرم تایم (سینمایی رابینسون کروزوئه) 00:00:20
120 14:06:43 سینمایی رابینسون کروزوئه 01:17:10
121 15:23:53 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
122 15:26:15 بره قهرمان 00:01:03
123 15:27:18 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
124 15:28:55 تیزر بامزه‌های کوچولو 00:00:54
125 15:29:49 آرم تایم (فوتبالیست‌ها) 00:00:20
126 15:30:09 فوتبالیست‌ها - قسمت 4 00:22:18
127 15:52:27 اعلام برنامه 00:00:50
128 15:53:17 کلیپ قاصدک 00:03:20
129 15:56:37 تیزر مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر 00:01:47
130 15:58:24 تیزر آرمن 00:01:25
131 15:59:49 آرم تایم (پرده آخر) 00:00:20
132 16:00:09 پرده آخر - قسمت 1 00:23:45
133 16:23:54 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
134 16:26:16 رالف 00:01:08
135 16:27:24 تیزر چی چی 00:00:53
136 16:28:17 تیزر کتاب بهار 00:01:59
137 16:30:16 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
138 16:30:36 سونیک - قسمت 22 00:20:40
139 16:51:16 اعلام برنامه 00:00:55
140 16:52:11 کلیپ با هم که باشیم 00:04:47
141 16:56:58 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
142 16:57:53 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
143 17:00:04 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
144 17:00:24 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 1 00:22:22
145 17:22:46 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
146 17:25:08 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:08
147 17:27:16 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
148 17:28:54 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
149 17:30:04 آرم تایم (بامزه‌های کوچولو) 00:00:20
150 17:30:24 بامزه‌های کوچولو - قسمت 13 00:22:38
151 17:53:02 تیزر مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر 00:01:47
152 17:54:49 مورف 00:01:16
153 17:56:05 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
154 17:56:26 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
155 17:59:28 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
156 17:59:42 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
157 18:00:02 گروه نجات اژدها - قسمت 13 00:22:32
158 18:22:34 اعلام برنامه 00:00:55
159 18:23:29 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:04
160 18:25:33 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
161 18:27:55 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
162 18:29:54 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
163 18:30:14 داستان آنه شرلی - قسمت 35 00:21:58
164 18:52:12 تیزر آرمن 00:01:25
165 18:53:37 تیزر چی چی 00:00:53
166 18:54:30 نظر شما چیه؟ 00:04:47
167 18:59:17 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
168 19:00:12 آرم تایم (پرده آخر) 00:00:20
169 19:00:32 پرده آخر - قسمت 1 00:23:45
170 19:24:17 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
171 19:24:27 برنارد 00:02:51
172 19:27:18 تیزر بامزه‌های کوچولو 00:00:54
173 19:28:12 تیزر کتاب بهار 00:01:59
174 19:30:11 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
175 19:30:31 سونیک - قسمت 22 00:20:40
176 19:51:11 اعلام برنامه 00:00:50
177 19:52:01 ‌کلیپ آرامش محض 00:04:22
178 19:56:23 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
179 19:56:45 تیزر مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر 00:01:47
180 19:58:32 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
181 19:59:42 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
182 20:00:02 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 1 00:22:22
183 20:22:24 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
184 20:24:46 ترافیک 00:02:16
185 20:27:02 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
186 20:28:40 تیزر چی چی 00:00:53
187 20:29:33 وله رگلاژ 00:00:27
188 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:05:00
189 20:35:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:31
190 20:58:31 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
191 20:58:53 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:07
192 21:00:00 آرم تایم (بامزه‌های کوچولو) 00:00:20
193 21:00:20 بامزه‌های کوچولو - قسمت 13 00:22:38
194 21:22:58 تیزر مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر 00:01:47
195 21:24:45 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
196 21:26:08 مورف 00:01:15
197 21:27:23 تیزر آرمن 00:01:25
198 21:28:48 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
199 21:29:58 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
200 21:30:18 گروه نجات اژدها - قسمت 13 00:22:32
201 21:52:50 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
202 21:55:12 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
203 21:57:34 تیزر کتاب بهار 00:01:59
204 21:59:33 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
205 21:59:55 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها