جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:09:20 کلیپ صبحدم 00:01:57
6 08:11:17 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:02 تیزر قلقلک 00:01:00
8 08:13:02 نقاشی کنیم 00:01:00
9 08:14:02 تیزر مهدپویا 00:01:00
10 08:15:02 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
11 08:15:22 وروجک‌های بامزه - قسمت 15 00:10:53
12 08:26:15 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
13 08:26:35 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
14 08:27:34 کلیپ چوپان و بره 00:02:24
15 08:29:58 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
16 08:30:18 همه جوره ماجرا - قسمت 20 00:09:50
17 08:40:08 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
18 08:40:32 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
19 08:42:32 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
20 08:42:54 کلیپ تابستان 00:02:09
21 08:45:03 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
22 08:45:23 نیک و نیکو - قسمت 25 00:12:13
23 08:57:36 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:58:11 دیپ‌داپ 00:01:58
25 09:00:09 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
26 09:00:29 اتل متل یه جنگل - قسمت 27 00:08:44
27 09:09:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
28 09:09:33 باهم‌بازی 00:03:29
29 09:13:02 تیزر قلقلک 00:01:00
30 09:14:02 تیزر مهدپویا 00:01:00
31 09:15:02 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
32 09:15:22 ببری جان - قسمت 20 00:10:05
33 09:25:27 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:26:12 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
35 09:27:27 یاپ یاپس 00:02:15
36 09:29:42 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
37 09:30:02 میچکا - قسمت 14 00:11:52
38 09:41:54 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
39 09:42:16 تیزر مجموعه 4 جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
40 09:44:01 تیزر تلوبیون پویا 00:00:55
41 09:44:56 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
42 09:45:16 داربی و تیگر و پو - قسمت 11 00:12:08
43 09:57:24 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
44 09:57:38 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
45 09:58:53 کلیپ سلام 00:01:22
46 10:00:15 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
47 10:00:35 دنیای سارا کوچولو - قسمت 44 00:08:12
48 10:08:47 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
49 10:09:11 مولانگ 00:03:27
50 10:12:38 تیزر قلقلک 00:01:00
51 10:13:38 اوم نوم 00:01:09
52 10:14:47 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
53 10:15:07 صندوقچه بازی - قسمت 70 00:12:20
54 10:27:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
55 10:27:53 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
56 10:29:08 نقاشی کنیم 00:00:46
57 10:29:54 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
58 10:30:14 همه جوره ماجرا - قسمت 21 00:08:32
59 10:38:46 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
60 10:39:39 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
61 10:40:36 تیزر قلقلک 00:01:00
62 10:41:36 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
63 10:41:56 ببعی کرونا 00:02:58
64 10:44:54 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
65 10:45:14 وروجک‌های بامزه - قسمت 16 00:10:29
66 10:55:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
67 10:56:09 شن‌دونه‌ها 00:03:54
68 11:00:03 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
69 11:00:23 مهدپویا - قسمت 12 00:20:33
70 11:20:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
71 11:21:16 ماجراهای سعید 00:05:48
72 11:27:04 تیزر تلوبیون پویا 00:00:55
73 11:27:59 کلیپ ماهی 00:02:10
74 11:30:09 آرم تایم (لویی) 00:00:20
75 11:30:29 لویی - قسمت 9 00:12:20
76 11:42:49 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
77 11:43:42 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
78 11:44:57 آرم تایم (قلقلک) 00:00:20
79 11:45:17 قلقلک - قسمت 87 00:11:03
80 11:56:20 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
81 11:56:42 ترو ترو 00:03:31
82 12:00:13 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
83 12:00:33 نیک و نیکو - قسمت 26 00:11:51
84 12:12:24 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
85 12:12:46 کلیپ مادرم 00:02:24
86 12:15:10 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
87 12:15:30 اتل متل یه جنگل - قسمت 28 00:08:27
88 12:23:57 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
89 12:24:20 تیزر مجموعه 4 جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
90 12:26:05 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
91 12:28:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
92 12:28:51 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
93 12:29:50 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
94 12:30:10 ببری جان - قسمت 21 00:10:44
95 12:40:54 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
96 12:41:16 باهم‌بازی 00:03:25
97 12:44:41 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
98 12:45:01 آفتاب‌گردون-2 - قسمت 26 00:07:55
99 12:52:56 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
100 12:53:22 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
101 12:58:32 تیزر مجموعه 4 جلدی ببعی و ببعو 00:01:46
102 13:00:18 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
103 13:01:33 یاپ یاپس 00:02:10
104 13:03:43 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
105 13:04:40 وله رگلاژ 00:00:30
106 13:05:10 جشن نماز 00:05:50
107 13:11:00 جشن نماز 00:05:33
108 13:16:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
109 13:16:53 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
110 13:19:28 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
111 13:19:50 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
112 13:20:47 ماجراهای جنگل 00:04:35
113 13:25:22 تیزر تلوبیون پویا 00:00:55
114 13:26:17 مولانگ 00:03:27
115 13:29:44 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
116 13:30:04 مهدپویا - قسمت 11 00:25:46
117 13:55:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
118 13:56:10 اوم نوم 00:01:06
119 13:57:16 تیزر مجموعه 4 جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
120 13:59:01 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
122 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
123 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:11
124 14:07:15 آرم تایم (سینمایی عروسک‌های زشت) 00:00:20
125 14:07:35 سینمایی عروسک‌های زشت 01:16:48
126 15:24:23 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
127 15:24:35 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
128 15:26:57 اعلام برنامه 00:00:55
129 15:27:52 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
130 15:30:03 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
131 15:30:23 فوتبال رباتی - قسمت 38 00:21:41
132 15:52:04 اعلام برنامه 00:00:50
133 15:52:54 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
134 15:55:16 کلیپ بسم الله 00:03:33
135 15:58:49 تیزر مجموعه افسانه سه برادر 00:01:10
136 15:59:59 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
137 16:00:19 شگفت‌انگیزان - قسمت 14 00:58:07
138 16:58:26 اعلام برنامه 00:00:55
139 16:59:21 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
140 17:00:16 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
141 17:00:36 بچه رئیس - قسمت 3 00:22:13
142 17:22:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
143 17:23:25 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
144 17:24:54 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
145 17:27:16 لئون 00:02:37
146 17:29:53 آرم تایم (آرمن) 00:00:20
147 17:30:13 آرمن-2 - قسمت 7 00:22:56
148 17:53:09 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
149 17:53:31 تیزر کتاب بهار 00:02:44
150 17:56:15 تیزر مجموعه چی چی 00:01:03
151 17:57:18 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
152 17:58:35 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
153 18:00:13 آرم تایم (جاسوسی در حیات وحش) 00:00:20
154 18:00:33 جاسوسی در حیات وحش - قسمت 6 00:21:52
155 18:22:25 اعلام برنامه 00:00:55
156 18:23:20 کلیپ کنار هم باشیم 00:04:33
157 18:27:53 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
158 18:28:29 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
159 18:29:24 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
160 18:30:17 آرم تایم (افسانه سه‌ برادر) 00:00:20
161 18:30:37 افسانه سه‌ برادر - قسمت 32 00:23:37
162 18:54:14 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
163 18:54:41 تیزر آرمن 00:01:25
164 18:56:06 کلیپ ساخت ایران 00:03:44
165 18:59:50 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
166 19:00:10 شگفت‌انگیزان - قسمت 14 00:58:07
167 19:58:17 تیزر آرمن 00:01:25
168 19:59:42 اعلام برنامه 00:00:50
169 20:00:32 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
170 20:00:52 بچه رئیس - قسمت 3 00:22:13
171 20:23:05 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
172 20:23:32 تیزر مجموعه کوچولوهای بامزه 00:00:54
173 20:24:26 تیزر مجموعه چی چی 00:01:03
174 20:25:29 نظر شما چیه؟ 00:04:03
175 20:29:32 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:46
176 20:31:18 وله رگلاژ 00:00:42
177 20:32:00 باکس تلاوت قرآن 00:04:00
178 20:36:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:19:37
179 20:55:37 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
180 20:55:49 تیزر کتاب بهار 00:01:59
181 20:57:48 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
182 20:58:41 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:11
183 20:59:52 آرم تایم (آرمن) 00:00:20
184 21:00:12 آرمن-2 - قسمت 7 00:22:56
185 21:23:08 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
186 21:23:20 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
187 21:25:42 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
188 21:28:53 تیزر مجموعه چی چی 00:01:03
189 21:29:56 آرم تایم (جاسوسی در حیات وحش) 00:00:20
190 21:30:16 جاسوسی در حیات وحش - قسمت 6 00:21:52
191 21:52:08 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
192 21:53:18 تیزر مجموعه کوچولوهای بامزه 00:00:54
193 21:54:12 کلیپ خورشید 00:04:37
194 21:58:49 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
195 21:59:27 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:33


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها