جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:17 کلیپ باد 00:02:55
6 08:11:12 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:57 تیزر قلقلک 00:01:00
8 08:12:57 اوم نوم 00:01:08
9 08:14:05 تیزر مهدپویا 00:01:00
10 08:15:05 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
11 08:15:25 وروجک‌های بامزه - قسمت 14 00:10:55
12 08:26:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
13 08:26:40 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
14 08:27:39 کلیپ گلهای آفتابگردون 00:02:17
15 08:29:56 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
16 08:30:16 همه جوره ماجرا - قسمت 19 00:08:53
17 08:39:09 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
18 08:39:33 یاپ یاپس 00:02:15
19 08:41:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
20 08:42:10 دیپ‌داپ 00:02:45
21 08:44:55 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
22 08:45:15 نیک و نیکو - قسمت 24 00:12:17
23 08:57:32 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:58:07 کلیپ کتاب 00:01:57
25 09:00:04 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
26 09:00:24 اتل متل یه جنگل - قسمت 26 00:08:44
27 09:09:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
28 09:09:28 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
29 09:13:22 تیزر قلقلک 00:01:00
30 09:14:22 تیزر مهدپویا 00:01:00
31 09:15:22 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
32 09:15:42 ببری جان - قسمت 19 00:11:27
33 09:27:09 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:27:54 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
35 09:29:09 نقاشی کنیم 00:00:55
36 09:30:04 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
37 09:30:24 میچکا - قسمت 13 00:11:34
38 09:41:58 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
39 09:42:20 تیزر مجموعه 4 جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
40 09:44:05 اوم نوم 00:00:51
41 09:44:56 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
42 09:45:16 داربی و تیگر و پو - قسمت 10 00:12:03
43 09:57:19 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
44 09:57:33 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
45 09:58:48 بندبندی‌ها 00:01:21
46 10:00:09 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
47 10:00:29 دنیای سارا کوچولو - قسمت 43 00:07:29
48 10:07:58 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
49 10:08:22 کلیپ شاپرک 00:03:19
50 10:11:41 تیزر قلقلک 00:01:00
51 10:12:41 یاپ یاپس 00:02:15
52 10:14:56 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
53 10:15:16 صندوقچه بازی - قسمت 69 00:12:53
54 10:28:09 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
55 10:28:35 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
56 10:29:50 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
57 10:30:10 همه جوره ماجرا - قسمت 20 00:09:50
58 10:40:00 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
59 10:40:24 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
60 10:41:21 تیزر قلقلک 00:01:00
61 10:42:21 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
62 10:42:41 ببعی کرونا 00:02:18
63 10:44:59 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
64 10:45:19 وروجک‌های بامزه - قسمت 15 00:10:53
65 10:56:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
66 10:56:38 ترو ترو 00:03:30
67 11:00:08 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
68 11:00:28 مهدپویا - قسمت 11 00:25:46
69 11:26:14 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
70 11:26:34 تیزر تلوبیون پویا 00:00:55
71 11:27:29 دیپ‌داپ 00:02:55
72 11:30:24 آرم تایم (لویی) 00:00:20
73 11:30:44 لویی - قسمت 8 00:12:19
74 11:43:03 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
75 11:43:56 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
76 11:45:11 آرم تایم (قلقلک) 00:00:20
77 11:45:31 قلقلک - قسمت 86 00:12:57
78 11:58:28 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
79 11:58:50 بندبندی‌ها 00:01:21
80 12:00:11 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
81 12:00:31 نیک و نیکو - قسمت 25 00:12:13
82 12:12:44 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
83 12:13:06 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
84 12:15:06 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
85 12:15:26 اتل متل یه جنگل - قسمت 27 00:08:44
86 12:24:10 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
87 12:24:33 تیزر مجموعه 4 جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
88 12:26:18 کلیپ پروانه 00:02:15
89 12:28:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
90 12:28:53 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
91 12:29:52 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
92 12:30:12 ببری جان - قسمت 20 00:10:05
93 12:40:17 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
94 12:40:37 ماجراهای سعید 00:04:16
95 12:44:53 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
96 12:45:13 آفتاب‌گردون-2 - قسمت 25 00:08:23
97 12:53:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
98 12:54:02 ماجراهای جنگل 00:04:37
99 12:58:39 تیزر مجموعه 4 جلدی ببعی و ببعو 00:01:46
100 13:00:25 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
101 13:01:40 مولانگ 00:03:27
102 13:05:07 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
103 13:06:04 وله رگلاژ 00:00:30
104 13:06:34 جشن نماز 00:04:26
105 13:11:00 جشن نماز 00:05:27
106 13:16:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
107 13:16:47 کلیپ دو دوست 00:02:38
108 13:19:25 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
109 13:19:47 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
110 13:20:44 شن‌دونه‌ها 00:04:31
111 13:25:15 تیزر تلوبیون پویا 00:00:55
112 13:26:10 ترو ترو 00:03:34
113 13:29:44 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
114 13:30:04 مهدپویا - قسمت 10 00:22:59
115 13:53:03 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
116 13:53:17 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
117 13:54:32 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
118 13:54:58 ماجراهای سعید 00:04:03
119 13:59:01 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
121 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
122 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:03
123 14:06:07 آرم تایم (سینمایی اختانوردان و غارهای زیر دریا) 00:00:20
124 14:06:27 سینمایی اختانوردان و غارهای زیر دریا 01:10:50
125 15:17:17 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
126 15:17:29 همسایگان جنگل -2 - قسمت 4 00:12:30
127 15:29:59 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
128 15:30:19 فوتبال رباتی - قسمت 37 00:22:12
129 15:52:31 اعلام برنامه 00:00:50
130 15:53:21 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
131 15:55:43 کلیپ یا رب 00:03:02
132 15:58:45 تیزر مجموعه افسانه سه برادر 00:01:10
133 15:59:55 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
134 16:00:15 شگفت‌انگیزان - قسمت 13 00:55:00
135 16:55:15 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
136 16:55:37 تیزر کتاب بهار 00:02:44
137 16:58:21 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
138 16:58:35 اعلام برنامه 00:00:55
139 16:59:30 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
140 17:00:23 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
141 17:00:43 بچه رئیس - قسمت 2 00:21:44
142 17:22:27 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
143 17:23:05 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
144 17:25:27 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
145 17:28:29 تیزر آرمن 00:01:25
146 17:29:54 آرم تایم (قلب خورشید) 00:00:20
147 17:30:14 قلب خورشید - قسمت 2 00:23:30
148 17:53:44 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
149 17:53:54 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
150 17:56:05 لئون 00:02:40
151 17:58:45 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
152 18:00:23 آرم تایم (جاسوسی در حیات وحش) 00:00:20
153 18:00:43 جاسوسی در حیات وحش - قسمت 5 00:19:04
154 18:19:47 اعلام برنامه 00:00:55
155 18:20:42 کلیپ آینده روشن 00:04:45
156 18:25:27 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
157 18:26:03 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
158 18:26:58 برنارد 00:03:10
159 18:30:08 آرم تایم (افسانه سه‌ برادر) 00:00:20
160 18:30:28 افسانه سه‌ برادر - قسمت 31 00:24:00
161 18:54:28 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
162 18:54:38 تیزر آرمن 00:01:25
163 18:56:03 گروه تحقیق 00:04:08
164 19:00:11 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
165 19:00:31 شگفت‌انگیزان - قسمت 13 00:55:00
166 19:55:31 تیزر آرمن 00:01:25
167 19:56:56 اعلام برنامه 00:00:50
168 19:57:46 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
169 20:00:08 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
170 20:00:28 بچه رئیس - قسمت 2 00:21:44
171 20:22:12 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
172 20:22:39 تیزر مجموعه کوچولوهای بامزه 00:00:54
173 20:23:33 تیزر مجموعه چی چی 00:01:03
174 20:24:36 کلیپ قاصدک 00:03:20
175 20:27:56 ترافیک 00:02:15
176 20:30:11 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
177 20:31:11 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:46
178 20:32:57 وله رگلاژ 00:00:33
179 20:33:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
180 20:37:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:19:48
181 20:56:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
182 20:57:00 تیزر کتاب بهار 00:01:59
183 20:58:59 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
184 20:59:52 آرم تایم (قلب خورشید) 00:00:20
185 21:00:12 قلب خورشید - قسمت 2 00:23:30
186 21:23:42 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
187 21:23:54 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
188 21:26:16 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
189 21:28:38 تیزر مجموعه چی چی 00:01:03
190 21:29:41 آرم تایم (جاسوسی در حیات وحش) 00:00:20
191 21:30:01 جاسوسی در حیات وحش - قسمت 5 00:19:04
192 21:49:05 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
193 21:50:15 تیزر مجموعه کوچولوهای بامزه 00:00:54
194 21:51:09 کلیپ عشقی به نام ایران 00:03:41
195 21:54:50 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
196 21:55:28 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
197 21:57:50 تیزر مجموعه آرمن 00:01:25
198 21:59:15 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
199 21:59:27 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:33


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها