جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:08:27 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:47 کلیپ صبحدم 00:01:57
6 08:10:44 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:29 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:13:29 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
9 08:13:43 تیزر میچکا 00:00:57
10 08:14:40 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
11 08:15:00 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 13 00:10:52
12 08:25:52 وله تبریک عید قربان 00:00:35
13 08:26:27 اوم نوم 00:01:09
14 08:27:36 کاردستی‌های مهدپویا-سر آدمک-1 00:02:05
15 08:29:41 آرم تایم (همه جوره ماجرا ) 00:00:20
16 08:30:01 همه جوره ماجرا - قسمت 18 00:08:54
17 08:38:55 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
18 08:39:18 تیزر قلقلک 00:01:00
19 08:40:18 کلیپ شادی 00:02:35
20 08:42:53 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
21 08:43:56 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
22 08:44:55 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
23 08:45:15 نیک و نیکو - قسمت 23 00:12:27
24 08:57:42 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:58:17 بندبندی‌ها 00:01:37
26 08:59:54 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
27 09:00:14 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 25 00:08:15
28 09:08:29 آرم استیشن روز 00:00:20
29 09:08:49 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
30 09:11:53 تیزر میچکا 00:00:57
31 09:12:50 یاپ یاپس 00:02:15
32 09:15:05 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
33 09:15:25 ببری جان - قسمت 18 00:10:56
34 09:26:21 وله تبریک عید قربان 00:00:35
35 09:26:56 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:27:41 نقاشی کنیم 00:00:50
37 09:28:31 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
38 09:29:46 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
39 09:30:06 میچکا - قسمت 12 00:11:45
40 09:41:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
41 09:42:11 کلیپ نمره بیست 00:01:52
42 09:44:03 تیزر قلقلک 00:01:00
43 09:45:03 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
44 09:45:23 داربی و تیگر و پو - قسمت 9 00:12:05
45 09:57:28 اعلام برنامه 00:00:35
46 09:58:03 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
47 10:00:03 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
48 10:00:23 دنیای سارا کوچولو - قسمت 42 00:07:10
49 10:07:33 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
50 10:07:55 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
51 10:11:07 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
52 10:12:52 کاردستی‌های مهدپویا-چراغ راهنمایی 00:02:00
53 10:14:52 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
54 10:15:12 صندوقچه بازی - قسمت 68 00:13:07
55 10:28:19 وله تبریک عید قربان 00:00:35
56 10:28:54 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
57 10:29:53 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
58 10:30:13 همه جوره ماجرا - قسمت 19 00:08:53
59 10:39:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
60 10:39:32 ماجراهای جنگل 00:04:50
61 10:44:22 وله تبریک عید قربان 00:00:35
62 10:44:57 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
63 10:45:17 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 14 00:10:55
64 10:56:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
65 10:56:32 ببعی کرونا 00:02:18
66 10:58:50 تیزر میچکا 00:00:57
67 10:59:47 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
68 11:00:21 آرم تایم (خانه آبنباتی) 00:00:20
69 11:00:41 خانه آبنباتی - قسمت 50 00:56:18
70 11:56:59 اعلام برنامه 00:00:45
71 11:57:44 اوم نوم 00:01:08
72 11:58:52 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
73 11:59:55 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
74 12:00:15 نیک و نیکو - قسمت 24 00:12:17
75 12:12:32 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
76 12:12:46 کلیپ تابستان 00:02:09
77 12:14:55 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
78 12:15:15 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 26 00:08:44
79 12:23:59 اعلام برنامه 00:00:35
80 12:24:34 ترو ترو 00:03:32
81 12:28:06 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
82 12:29:51 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
83 12:30:11 ببری جان - قسمت 19 00:11:27
84 12:41:38 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
85 12:41:58 کلیپ ماهی 00:02:10
86 12:44:08 تیزر میچکا 00:00:57
87 12:45:05 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
88 12:45:25 آفتاب‌گردون - قسمت 24 00:07:08
89 12:52:33 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 12:52:42 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
91 12:56:38 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
92 12:57:53 وله تبریک عید قربان 00:00:35
93 12:58:28 تیزر قلقلک 00:01:00
94 12:59:28 شن‌دونه‌ها 00:04:26
95 13:03:54 وله رگلاژ 00:00:41
96 13:04:35 جشن نماز 00:06:25
97 13:11:00 جشن نماز 00:05:22
98 13:16:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
99 13:16:42 کلیپ شادی 00:02:35
100 13:19:17 وله تبریک عید قربان 00:00:35
101 13:19:52 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
102 13:20:51 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
103 13:21:17 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
104 13:23:02 دیپ‌داپ 00:02:53
105 13:25:55 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
106 13:26:17 باهم‌بازی 00:03:05
107 13:29:22 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
108 13:29:56 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
109 13:30:16 داربی و تیگر و پو - قسمت 8 00:11:51
110 13:42:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
111 13:42:16 مولانگ 00:03:00
112 13:45:16 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
113 13:45:36 میچکا - قسمت 11 00:11:46
114 13:57:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
115 13:57:42 کلیپ توپ 00:02:18
116 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
117 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
118 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:35
119 14:06:56 وله تبریک عید قربان 00:00:35
120 14:07:31 آرم تایم (سینمایی افسانه کوتوله‌ها) 00:00:20
121 14:07:51 سینمایی افسانه کوتوله‌ها 01:06:01
122 15:13:52 وله تبریک عید قربان 00:00:35
123 15:14:27 کلیپ دست خط خدا 00:04:18
124 15:18:45 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
125 15:19:38 ماجراهای خانم و آقای کتابدار 00:02:26
126 15:22:04 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
127 15:22:14 رود رانر 00:05:27
128 15:27:41 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
129 15:30:03 آرم تایم (فوتبالیست‌ها) 00:00:20
130 15:30:23 فوتبالیست‌ها - قسمت 3 00:22:31
131 15:52:54 اعلام برنامه 00:00:50
132 15:53:44 کلیپ عید 00:03:13
133 15:56:57 تیزر مجموعه چی چی 00:01:03
134 15:58:00 وله تبریک عید قربان 00:00:35
135 15:58:35 ترافیک 00:01:50
136 16:00:25 بره ناقلا -دردسر در مزرعه 00:26:32
137 16:26:57 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
138 16:29:19 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
139 16:30:14 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
140 16:30:34 سونیک - قسمت 21 00:20:43
141 16:51:17 اعلام برنامه 00:00:55
142 16:52:12 کلیپ خدای آسمان 00:03:03
143 16:55:15 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
144 16:57:26 دزد ناشی 00:01:30
145 16:58:56 تیزر آرمن 00:01:25
146 17:00:21 آرم تایم (قطار دایناسورها) 00:00:20
147 17:00:41 قطار دایناسورها - قسمت 36 00:28:08
148 17:28:49 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
149 17:30:01 آرم تایم (بامزه‌های کوچولو) 00:00:20
150 17:30:21 بامزه‌های کوچولو - قسمت 13 00:21:04
151 17:51:25 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
152 17:51:47 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
153 17:54:58 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
154 17:57:20 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:21
155 17:57:41 تیزر بهار کتاب 00:02:21
156 18:00:02 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
157 18:00:22 گروه نجات اژدها - قسمت 12 00:22:08
158 18:22:30 اعلام برنامه 00:00:55
159 18:23:25 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
160 18:25:47 نظر شما چیه؟ 00:04:23
161 18:30:10 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
162 18:30:30 داستان آنه شرلی - قسمت 34 00:23:07
163 18:53:37 تیزر بامزه‌های کوچولو 00:00:54
164 18:54:31 کلیپ بچه‌های مسجد 00:04:25
165 18:58:56 تیزر آرمن 00:01:25
166 19:00:21 بره ناقلا -دردسر در مزرعه 00:26:32
167 19:26:53 وله تبریک عید قربان 00:00:35
168 19:27:28 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
169 19:29:39 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
170 19:29:59 سونیک - قسمت 21 00:20:43
171 19:50:42 اعلام برنامه 00:00:50
172 19:51:32 کلیپ عید 00:03:13
173 19:54:45 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
174 19:55:23 لئون 00:02:34
175 19:57:57 تیزر مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر 00:01:47
176 19:59:44 آرم تایم (قطار دایناسورها) 00:00:20
177 20:00:04 قطار دایناسورها - قسمت 36 00:28:08
178 20:28:12 وله تبریک عید قربان 00:00:35
179 20:28:47 تیزر آرمن 00:01:25
180 20:30:12 وله رگلاژ 00:00:55
181 20:31:07 باکس تلاوت قرآن 00:05:53
182 20:37:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:18:43
183 20:55:43 تیزر کتاب بهار 00:02:16
184 20:57:59 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
185 20:58:21 مزه_خلاقیت 00:02:09
186 21:00:30 آرم تایم (بامزه‌های کوچولو) 00:00:20
187 21:00:50 بامزه‌های کوچولو - قسمت 13 00:21:04
188 21:21:54 تیزر مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر 00:01:47
189 21:23:41 کلیپ کنار هم باشیم 00:04:33
190 21:28:14 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
191 21:29:52 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
192 21:30:12 گروه نجات اژدها - قسمت 12 00:22:08
193 21:52:20 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
194 21:54:42 گروه تحقیق 00:04:40
195 21:59:22 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
196 21:59:36 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
197 21:59:58 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها