جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
6 08:10:37 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:22 یاپ یاپس 00:02:15
8 08:13:37 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
9 08:13:51 تیزر میچکا 00:00:57
10 08:14:48 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
11 08:15:08 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 12 00:10:53
12 08:26:01 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
13 08:26:21 بندبندی‌ها 00:01:36
14 08:27:57 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
15 08:29:42 آرم تایم (همه جوره ماجرا ) 00:00:20
16 08:30:02 همه جوره ماجرا - قسمت 17 00:08:56
17 08:38:58 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
18 08:39:21 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
19 08:43:15 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
20 08:44:18 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
21 08:45:17 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
22 08:45:37 نیک و نیکو - قسمت 22 00:11:55
23 08:57:32 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:58:07 اوم نوم 00:01:14
25 08:59:21 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
26 08:59:55 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
27 09:00:15 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 24 00:08:26
28 09:08:41 آرم استیشن روز 00:00:20
29 09:09:01 ماجراهای سعید 00:05:03
30 09:14:04 تیزر میچکا 00:00:57
31 09:15:01 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
32 09:15:21 ببری جان - قسمت 17 00:11:30
33 09:26:51 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:27:36 نقاشی کنیم 00:00:56
35 09:28:32 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
36 09:29:47 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
37 09:30:07 میچکا - قسمت 11 00:11:46
38 09:41:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
39 09:42:13 کلیپ کتاب 00:01:57
40 09:44:10 تیزر قلقلک 00:01:00
41 09:45:10 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
42 09:45:30 داربی و تیگر و پو - قسمت 8 00:11:51
43 09:57:21 اعلام برنامه 00:00:35
44 09:57:56 کلیپ توپ 00:02:19
45 10:00:15 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
46 10:00:35 دنیای سارا کوچولو - قسمت 41 00:07:46
47 10:08:21 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
48 10:08:43 شن‌دونه‌ها 00:04:30
49 10:13:13 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
50 10:14:58 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
51 10:15:18 صندوقچه بازی - قسمت 67 00:12:28
52 10:27:46 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
53 10:28:45 نقاشی کنیم 00:00:55
54 10:29:40 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
55 10:30:00 همه جوره ماجرا - قسمت 18 00:08:54
56 10:38:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 10:39:03 باهم‌بازی 00:03:22
58 10:42:25 یاپ یاپس 00:02:15
59 10:44:40 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
60 10:45:00 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 13 00:10:52
61 10:55:52 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
62 10:56:12 ببعی کرونا 00:02:18
63 10:58:30 تیزر میچکا 00:00:57
64 10:59:27 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
65 11:00:01 آرم تایم (خانه آبنباتی) 00:00:20
66 11:00:21 خانه آبنباتی - قسمت 49 00:55:01
67 11:55:22 اعلام برنامه 00:00:45
68 11:56:07 دیپ‌داپ 00:02:45
69 11:58:52 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
70 11:59:55 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
71 12:00:15 نیک و نیکو - قسمت 23 00:12:27
72 12:12:42 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
73 12:12:56 کلیپ پروانه 00:02:15
74 12:15:11 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
75 12:15:31 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 25 00:08:15
76 12:23:46 اعلام برنامه 00:00:35
77 12:24:21 کاردستی‌های مهدپویا-اتوبوس 00:03:45
78 12:28:06 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
79 12:29:51 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
80 12:30:11 ببری جان - قسمت 18 00:10:56
81 12:41:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
82 12:41:27 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
83 12:43:57 تیزر میچکا 00:00:57
84 12:44:54 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
85 12:45:14 آفتاب‌گردون - قسمت 23 00:07:51
86 12:53:05 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
87 12:53:29 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
88 12:58:39 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
89 12:59:54 تیزر قلقلک 00:01:00
90 13:00:54 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
91 13:01:16 ترو ترو 00:03:30
92 13:04:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
93 13:04:55 وله رگلاژ 00:00:42
94 13:05:37 جشن نماز 00:05:23
95 13:11:00 جشن نماز 00:05:22
96 13:16:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
97 13:16:42 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
98 13:20:38 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
99 13:21:37 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
100 13:23:22 مولانگ 00:03:27
101 13:26:49 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
102 13:27:11 کلیپ تابستان 00:02:09
103 13:29:20 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
104 13:29:54 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
105 13:30:14 داربی و تیگر و پو - قسمت 7 00:11:58
106 13:42:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
107 13:42:21 دیپ‌داپ 00:02:55
108 13:45:16 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
109 13:45:36 میچکا - قسمت 10 00:11:40
110 13:57:16 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
111 13:57:36 کلیپ چوپان و بره 00:02:24
112 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
113 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
114 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
115 14:07:02 آرم تایم (سینمایی بره ناقلا) 00:00:20
116 14:07:22 سینمایی بره ناقلا 01:07:15
117 15:14:37 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
118 15:15:30 همسایگان جنگل -2 00:12:26
119 15:27:56 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
120 15:28:06 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
121 15:30:28 آرم تایم (فوتبالیست‌ها) 00:00:20
122 15:30:48 فوتبالیست‌ها - قسمت 2 00:23:36
123 15:54:24 اعلام برنامه 00:00:50
124 15:55:14 کلیپ بسم الله 00:03:33
125 15:58:47 تیزر مجموعه چی چی 00:01:03
126 15:59:50 آرم تایم (موزه) 00:00:20
127 16:00:10 موزه-4 - قسمت 26 00:17:52
128 16:18:02 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
129 16:20:24 کلیپ بارکد 2 00:06:03
130 16:26:27 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:46
131 16:28:13 بره قهرمان 00:00:56
132 16:29:09 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
133 16:30:04 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
134 16:30:24 سونیک - قسمت 20 00:21:07
135 16:51:31 اعلام برنامه 00:00:55
136 16:52:26 کلیپ دست خط خدا 00:04:18
137 16:56:44 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
138 16:58:55 تیزر آرمن 00:01:25
139 17:00:20 آرم تایم (قطار دایناسورها) 00:00:20
140 17:00:40 قطار دایناسورها - قسمت 35 00:27:17
141 17:27:57 تیزر مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر 00:01:47
142 17:29:44 آرم تایم (چی چی) 00:00:20
143 17:30:04 چی چی - قسمت 12 00:25:37
144 17:55:41 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
145 17:55:58 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
146 17:58:20 دزد ناشی 00:01:35
147 17:59:55 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
148 18:00:09 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
149 18:00:29 گروه نجات اژدها - قسمت 11 00:22:38
150 18:23:07 اعلام برنامه 00:00:55
151 18:24:02 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
152 18:26:24 مزه_طبیعت 00:01:56
153 18:28:20 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
154 18:30:10 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
155 18:30:30 داستان آنه شرلی - قسمت 33 00:23:06
156 18:53:36 تیزر بامزه‌های کوچولو 00:00:54
157 18:54:30 تیزر چی چی 00:00:53
158 18:55:23 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
159 18:55:44 کلیپ خدای آسمان 00:03:03
160 18:58:47 تیزر آرمن 00:01:25
161 19:00:12 آرم تایم (موزه) 00:00:20
162 19:00:32 موزه-4 - قسمت 26 00:17:52
163 19:18:24 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
164 19:20:35 کلیپ آینده روشن 00:04:45
165 19:25:20 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
166 19:25:42 ماجراهای خانم و آقای کتابدار 00:02:04
167 19:27:46 ترافیک 00:02:11
168 19:29:57 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
169 19:30:17 سونیک - قسمت 20 00:21:07
170 19:51:24 اعلام برنامه 00:00:50
171 19:52:14 تیزر مجموعه چی چی 00:01:03
172 19:53:17 کلیپ یا رب 00:03:03
173 19:56:20 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
174 19:56:42 تیزر آرمن 00:01:25
175 19:58:07 تیزر مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر 00:01:47
176 19:59:54 آرم تایم (قطار دایناسورها) 00:00:20
177 20:00:14 قطار دایناسورها - قسمت 35 00:27:17
178 20:27:31 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
179 20:28:09 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
180 20:30:31 تیزر بامزه‌های کوچولو 00:00:54
181 20:31:25 تیزر آرمن 00:01:25
182 20:32:50 وله رگلاژ 00:00:52
183 20:33:42 باکس تلاوت قرآن 00:04:18
184 20:38:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:18:56
185 20:56:56 وله تبریک عید قربان 00:00:35
186 20:57:31 تیزر مجموعه کوچولوهای بامزه 00:00:53
187 20:58:24 ماجراهای خانم و آقای کتابدار 00:02:01
188 21:00:25 آرم تایم (چی چی) 00:00:20
189 21:00:45 چی چی - قسمت 12 00:25:37
190 21:26:22 وله تبریک عید قربان 00:00:35
191 21:26:57 تیزر مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر 00:01:47
192 21:28:44 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
193 21:30:22 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
194 21:30:42 گروه نجات اژدها - قسمت 11 00:22:38
195 21:53:20 وله تبریک عید قربان 00:00:35
196 21:53:55 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
197 21:56:17 کلیپ عید 00:03:13
198 21:59:30 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
199 21:59:42 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:18


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها