جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:25 ماجراهای جنگل 00:04:47
6 08:11:12 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:57 کلیپ ماهی-3 00:01:49
8 08:13:46 تیزر میچکا 00:00:57
9 08:14:43 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
10 08:15:03 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 11 00:10:41
11 08:25:44 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
12 08:26:04 کلیپ نمره بیست 00:01:52
13 08:27:56 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
14 08:29:41 آرم تایم (همه جوره ماجرا ) 00:00:20
15 08:30:01 همه جوره ماجرا - قسمت 16 00:09:08
16 08:39:09 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
17 08:39:32 ترو ترو 00:03:29
18 08:43:01 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
19 08:44:04 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
20 08:45:03 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
21 08:45:23 نیک و نیکو - قسمت 21 00:10:11
22 08:55:34 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:56:09 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
24 08:59:21 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
25 08:59:55 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
26 09:00:15 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 23 00:09:08
27 09:09:23 آرم استیشن روز 00:00:20
28 09:09:43 شن‌دونه‌ها 00:04:22
29 09:14:05 تیزر میچکا 00:00:57
30 09:15:02 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
31 09:15:22 ببری جان - قسمت 16 00:09:41
32 09:25:03 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:25:48 کلیپ درخت-2 00:02:44
34 09:28:32 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
35 09:29:47 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
36 09:30:07 میچکا - قسمت 10 00:11:40
37 09:41:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
38 09:42:07 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
39 09:44:07 تیزر قلقلک 00:01:00
40 09:45:07 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
41 09:45:27 داربی و تیگر و پو - قسمت 7 00:11:58
42 09:57:25 اعلام برنامه 00:00:35
43 09:58:00 کلیپ پروانه 00:02:15
44 10:00:15 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
45 10:00:35 دنیای سارا کوچولو - قسمت 40 00:07:12
46 10:07:47 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
47 10:08:09 دیپ‌داپ 00:02:53
48 10:11:02 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
49 10:12:47 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-2 00:02:13
50 10:15:00 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
51 10:15:20 صندوقچه بازی - قسمت 66 00:13:37
52 10:28:57 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
53 10:29:56 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
54 10:30:16 همه جوره ماجرا - قسمت 17 00:08:56
55 10:39:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
56 10:39:21 یاپ یاپس 00:02:15
57 10:41:36 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
58 10:44:40 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
59 10:45:00 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 12 00:10:53
60 10:55:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
61 10:56:13 ببعی کرونا 00:02:18
62 10:58:31 تیزر میچکا 00:00:57
63 10:59:28 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
64 11:00:02 آرم تایم (خانه آبنباتی) 00:00:20
65 11:00:22 خانه آبنباتی - قسمت 48 00:54:18
66 11:54:40 اعلام برنامه 00:00:45
67 11:55:25 مولانگ 00:03:25
68 11:58:50 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
69 11:59:53 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
70 12:00:13 نیک و نیکو - قسمت 22 00:11:55
71 12:12:08 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
72 12:14:57 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
73 12:15:11 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
74 12:15:31 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 24 00:08:26
75 12:23:57 اعلام برنامه 00:00:35
76 12:24:32 ترو ترو 00:03:33
77 12:28:05 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
78 12:29:50 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
79 12:30:10 ببری جان - قسمت 17 00:11:30
80 12:41:40 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 12:42:00 کلیپ کتاب 00:01:57
82 12:43:57 تیزر میچکا 00:00:57
83 12:44:54 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
84 12:45:14 آفتاب‌گردون - قسمت 22 00:08:21
85 12:53:35 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
86 12:53:59 شن‌دونه‌ها 00:04:27
87 12:58:26 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
88 12:59:41 تیزر قلقلک 00:01:00
89 13:00:41 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
90 13:01:03 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
91 13:04:59 وله رگلاژ 00:00:42
92 13:05:41 جشن نماز 00:05:19
93 13:11:00 جشن نماز 00:05:31
94 13:16:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
95 13:16:51 مولانگ 00:03:17
96 13:20:08 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
97 13:21:07 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
98 13:22:52 کاردستی‌های مهدپویا-کتاب مصور‎ 00:03:33
99 13:26:25 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
100 13:26:47 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
101 13:29:22 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
102 13:29:56 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
103 13:30:16 داربی و تیگر و پو - قسمت 6 00:11:40
104 13:41:56 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
105 13:42:05 باهم‌بازی 00:03:14
106 13:45:19 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
107 13:45:39 میچکا - قسمت 9 00:11:44
108 13:57:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
109 13:57:43 اوم نوم 00:01:02
110 13:58:45 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
112 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
113 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
114 14:07:02 آرم تایم (سینمایی بچه رئیس) 00:00:20
115 14:07:22 سینمایی بچه رئیس 01:19:19
116 15:26:41 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
117 15:29:03 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
118 15:30:11 آرم تایم (فوتبالیست‌ها) 00:00:20
119 15:30:31 فوتبالیست‌ها - قسمت 1 00:23:17
120 15:53:48 اعلام برنامه 00:00:50
121 15:54:38 کلیپ رویای ایرانی 00:03:33
122 15:58:11 تیزر مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر 00:01:47
123 15:59:58 آرم تایم (موزه) 00:00:20
124 16:00:18 موزه-4 - قسمت 25 00:18:02
125 16:18:20 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
126 16:20:42 بره ناقلا 00:06:52
127 16:27:34 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
128 16:29:11 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
129 16:30:06 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
130 16:30:26 سونیک - قسمت 19 00:21:22
131 16:51:48 اعلام برنامه 00:00:55
132 16:52:43 نظر شما چیه؟ 00:03:48
133 16:56:31 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
134 16:58:42 تیزر آرمن 00:01:25
135 17:00:07 آرم تایم (قطار دایناسورها) 00:00:20
136 17:00:27 قطار دایناسورها - قسمت 34 00:26:17
137 17:26:44 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
138 17:27:54 تیزر مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر 00:01:47
139 17:29:41 آرم تایم (بامزه‌های کوچولو) 00:00:20
140 17:30:01 بامزه‌های کوچولو - قسمت 11 00:21:31
141 17:51:32 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
142 17:51:54 رود رانر 00:02:39
143 17:54:33 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
144 17:54:54 کلیپ آینده روشن 00:04:45
145 17:59:39 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
146 17:59:53 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
147 18:00:13 گروه نجات اژدها - قسمت 10 00:22:38
148 18:22:51 اعلام برنامه 00:00:55
149 18:23:46 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:14
150 18:26:00 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
151 18:28:22 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
152 18:30:09 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
153 18:30:29 داستان آنه شرلی - قسمت 32 00:23:03
154 18:53:32 تیزر بامزه‌های کوچولو 00:00:54
155 18:54:26 تیزر چی چی 00:00:53
156 18:55:19 مزه_خلاقیت - قسمت هواپیما 00:02:04
157 18:57:23 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
158 18:57:44 رالف 00:01:08
159 18:58:52 تیزر آرمن 00:01:25
160 19:00:17 آرم تایم (موزه) 00:00:20
161 19:00:37 موزه-4 - قسمت 25 00:18:02
162 19:18:39 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
163 19:20:50 گروه تحقیق 00:04:35
164 19:25:25 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
165 19:25:47 کلیپ خاک دلیران 00:04:30
166 19:30:17 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
167 19:30:37 سونیک - قسمت 19 00:21:22
168 19:51:59 اعلام برنامه 00:00:50
169 19:52:49 ترافیک 00:02:14
170 19:55:03 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
171 19:55:25 مورف 00:01:17
172 19:56:42 تیزر آرمن 00:01:25
173 19:58:07 تیزر مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر 00:01:47
174 19:59:54 آرم تایم (قطار دایناسورها) 00:00:20
175 20:00:14 قطار دایناسورها - قسمت 34 00:26:17
176 20:26:31 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
177 20:28:53 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:12
178 20:31:05 تیزر بامزه‌های کوچولو 00:00:54
179 20:31:59 تیزر آرمن 00:01:25
180 20:33:24 وله رگلاژ 00:00:45
181 20:34:09 باکس تلاوت قرآن 00:04:51
182 20:39:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:20:00
183 20:59:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
184 20:59:22 تیزر چی چی 00:00:53
185 21:00:15 آرم تایم (بامزه‌های کوچولو) 00:00:20
186 21:00:35 بامزه‌های کوچولو - قسمت 11 00:21:31
187 21:22:06 تیزر مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر 00:01:47
188 21:23:53 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
189 21:25:52 رالف 00:01:06
190 21:26:58 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
191 21:28:36 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
192 21:29:46 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
193 21:30:06 گروه نجات اژدها - قسمت 10 00:22:38
194 21:52:44 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
195 21:55:06 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
196 21:55:20 کلیپ علی کوچولو 00:03:54
197 21:59:14 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
198 21:59:36 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:24


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها