جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
3 08:02:00 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:02 ماجراهای جنگل 00:04:43
6 08:11:45 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:30 اوم نوم 00:01:08
8 08:13:38 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
9 08:14:41 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
10 08:15:01 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 10 00:10:49
11 08:25:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
12 08:26:16 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
13 08:28:24 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
14 08:30:09 آرم تایم (همه جوره ماجرا ) 00:00:20
15 08:30:29 همه جوره ماجرا - قسمت 15 00:08:45
16 08:39:14 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:39:34 مولانگ 00:03:21
18 08:42:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
19 08:43:04 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین‎ 00:01:48
20 08:44:52 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
21 08:45:12 نیک و نیکو - قسمت 20 00:12:20
22 08:57:32 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:58:07 بندبندی‌ها 00:01:21
24 08:59:28 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
25 09:00:02 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
26 09:00:22 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 22 00:08:59
27 09:09:21 آرم استیشن روز 00:00:20
28 09:09:41 شن‌دونه‌ها 00:04:22
29 09:14:03 تیزر میچکا 00:00:57
30 09:15:00 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
31 09:15:20 ببری جان - قسمت 15 00:11:32
32 09:26:52 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:27:37 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
34 09:30:03 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
35 09:30:23 میچکا - قسمت 9 00:11:44
36 09:42:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
37 09:42:27 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
38 09:43:42 تیزر قلقلک 00:01:00
39 09:44:42 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
40 09:45:02 داربی و تیگر و پو - قسمت 6 00:11:40
41 09:56:42 اعلام برنامه 00:00:35
42 09:57:17 یاپ یاپس 00:02:15
43 09:59:32 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
44 09:59:46 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
45 10:00:06 دنیای سارا کوچولو - قسمت 39 00:07:59
46 10:08:05 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
47 10:08:27 دیپ‌داپ 00:02:52
48 10:11:19 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
49 10:13:04 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
50 10:13:20 کاردستی‌های مهدپویا-بلندی و کوتاهی 00:01:24
51 10:14:44 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
52 10:15:04 صندوقچه بازی - قسمت 65 00:13:03
53 10:28:07 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
54 10:29:06 تیزر مهدپویا 00:01:00
55 10:30:06 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
56 10:30:26 همه جوره ماجرا - قسمت 16 00:09:08
57 10:39:34 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
58 10:39:56 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
59 10:41:56 کلیپ باد 00:02:55
60 10:44:51 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
61 10:45:11 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 11 00:10:41
62 10:55:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
63 10:56:01 ببعی کرونا 00:02:58
64 10:58:59 تیزر میچکا 00:00:57
65 10:59:56 آرم تایم (خانه آبنباتی) 00:00:20
66 11:00:16 خانه آبنباتی - قسمت 47 00:54:34
67 11:54:50 اعلام برنامه 00:00:45
68 11:55:35 ترو ترو 00:03:30
69 11:59:05 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
70 12:00:08 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
71 12:00:28 نیک و نیکو - قسمت 21 00:10:11
72 12:10:39 کاردستی‌های مهدپویا-جا مدادی‎ 00:02:16
73 12:12:55 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
74 12:14:40 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
75 12:15:00 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 23 00:09:08
76 12:24:08 اعلام برنامه 00:00:35
77 12:24:43 مولانگ 00:03:27
78 12:28:10 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
79 12:29:25 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
80 12:29:59 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
81 12:30:19 ببری جان - قسمت 16 00:09:41
82 12:40:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
83 12:40:20 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
84 12:42:37 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
85 12:43:40 تیزر قلقلک 00:01:00
86 12:44:40 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
87 12:45:00 آفتاب‌گردون - قسمت 21 00:08:29
88 12:53:29 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
89 12:54:22 شن‌دونه‌ها 00:04:27
90 12:58:49 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
91 12:58:58 کاردستی‌های مهدپویا-زنبور عسل 00:04:11
92 13:03:09 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
93 13:04:24 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
94 13:04:58 وله رگلاژ 00:00:40
95 13:05:38 جشن نماز 00:05:22
96 13:11:00 جشن نماز 00:05:29
97 13:16:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
98 13:16:49 دیپ‌داپ 00:02:53
99 13:19:42 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
100 13:20:41 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
101 13:21:44 ببعی کرونا 00:02:18
102 13:24:02 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
103 13:24:24 ترو ترو 00:03:33
104 13:27:57 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
105 13:29:42 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
106 13:30:02 داربی و تیگر و پو - قسمت 5 00:11:45
107 13:41:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
108 13:41:56 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
109 13:43:56 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
110 13:45:11 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
111 13:45:31 میچکا - قسمت 8 00:11:26
112 13:56:57 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
113 13:57:17 اوم نوم 00:01:09
114 13:58:26 تیزر قلقلک 00:01:00
115 13:59:26 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
116 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
117 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
118 14:02:33 تلاوت قرآن 00:04:01
119 14:06:34 آرم تایم (سینمایی شازده کوچولو) 00:00:20
120 14:06:54 سینمایی شازده کوچولو 01:37:58
121 15:44:52 آرم تایم (روزها) 00:00:20
122 15:45:12 روزها - قسمت 24 00:22:57
123 16:08:09 آرم تایم (موزه) 00:00:20
124 16:08:29 موزه-4 - قسمت 24 00:17:44
125 16:26:13 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
126 16:26:36 حدیث امام باقر (ع) 00:03:12
127 16:29:48 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
128 16:30:08 سونیک - قسمت 18 00:20:11
129 16:50:19 اعلام برنامه 00:00:55
130 16:51:14 لذت دانایی 00:04:57
131 16:56:11 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
132 16:56:21 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
133 16:58:32 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
134 16:59:42 آرم تایم (قطار دایناسورها) 00:00:20
135 17:00:02 قطار دایناسورها - قسمت 33 00:28:01
136 17:28:03 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
137 17:29:02 مورف 00:01:15
138 17:30:17 آرم تایم (پیامبران) 00:00:20
139 17:30:37 پیامبران - قسمت ادریس 00:28:12
140 17:58:49 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
141 17:59:59 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
142 18:00:19 گروه نجات اژدها - قسمت 9 00:22:38
143 18:22:57 اعلام برنامه 00:00:55
144 18:23:52 کلیپ عالم آل محمد(ص) 00:04:26
145 18:28:18 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
146 18:28:41 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:20
147 18:30:01 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
148 18:30:21 داستان آنه شرلی - قسمت 31 00:23:03
149 18:53:24 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
150 18:53:38 حدیث امام باقر (ع) 00:03:12
151 18:56:50 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
152 18:57:13 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
153 18:59:24 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
154 18:59:54 آرم تایم (موزه) 00:00:20
155 19:00:14 موزه-4 - قسمت 24 00:17:44
156 19:17:58 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
157 19:18:20 دزد ناشی 00:01:35
158 19:19:55 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
159 19:20:05 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:43
160 19:22:48 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
161 19:23:58 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
162 19:26:09 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
163 19:29:28 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
164 19:29:42 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
165 19:30:02 سونیک - قسمت 18 00:20:11
166 19:50:13 اعلام برنامه 00:00:50
167 19:51:03 کلیپ عالم آل محمد(ص) 00:04:26
168 19:55:29 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
169 19:55:52 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
170 19:57:02 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
171 19:57:57 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
172 20:00:13 آرم تایم (قطار دایناسورها) 00:00:20
173 20:00:33 قطار دایناسورها - قسمت 33 00:28:01
174 20:28:34 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
175 20:30:45 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
176 20:31:15 وله رگلاژ 00:00:42
177 20:31:57 باکس تلاوت قرآن 00:07:03
178 20:39:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:38
179 20:54:38 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
180 20:57:00 برنارد 00:03:06
181 21:00:06 آرم تایم (پیامبران) 00:00:20
182 21:00:26 پیامبران - قسمت ادریس 00:28:12
183 21:28:38 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
184 21:30:16 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
185 21:30:36 گروه نجات اژدها - قسمت 9 00:22:38
186 21:53:14 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
187 21:55:36 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
188 21:56:49 بره قهرمان 00:01:04
189 21:57:53 تیزر مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر 00:01:47
190 21:59:40 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:20


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها