جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:17 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
6 08:10:52 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:37 تیزر قلقلک 00:01:00
8 08:12:37 بندبندی‌ها 00:01:35
9 08:14:12 تیزر مهدپویا 00:01:00
10 08:15:12 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
11 08:15:32 وروجک‌های بامزه - قسمت 7 00:10:53
12 08:26:25 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
13 08:26:47 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
14 08:27:46 کلیپ تابستان 00:02:09
15 08:29:55 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
16 08:30:15 همه جوره ماجرا - قسمت 12 00:07:51
17 08:38:06 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
18 08:38:29 تیزر مجموعه 4 جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
19 08:40:14 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
20 08:41:07 شن‌دونه‌ها 00:03:46
21 08:44:53 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
22 08:45:13 نیک و نیکو - قسمت 17 00:12:13
23 08:57:26 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:58:01 کلیپ کتاب 00:01:57
25 08:59:58 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
26 09:00:18 اتل متل یه جنگل - قسمت 19 00:09:08
27 09:09:26 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
28 09:09:46 مولانگ 00:03:27
29 09:13:13 تیزر قلقلک 00:01:00
30 09:14:13 تیزر مهدپویا 00:01:00
31 09:15:13 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
32 09:15:33 ببری جان - قسمت 12 00:10:36
33 09:26:09 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:26:54 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
35 09:28:09 کلیپ نمره بیست 00:01:52
36 09:30:01 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
37 09:30:21 میچکا - قسمت 6 00:11:32
38 09:41:53 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
39 09:42:15 تیزر مجموعه 4 جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
40 09:44:00 نقاشی کنیم 00:00:55
41 09:44:55 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
42 09:45:15 داربی و تیگر و پو - قسمت 3 00:11:45
43 09:57:00 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
44 09:57:14 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
45 09:58:29 بندبندی‌ها 00:01:35
46 10:00:04 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
47 10:00:24 دنیای سارا کوچولو - قسمت 36 00:07:39
48 10:08:03 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
49 10:08:27 تیزر قلقلک 00:01:00
50 10:09:27 ماجراهای سعید 00:05:39
51 10:15:06 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
52 10:15:26 صندوقچه بازی - قسمت 62 00:11:58
53 10:27:24 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
54 10:27:50 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
55 10:28:49 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
56 10:30:04 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
57 10:30:24 همه جوره ماجرا - قسمت 13 00:09:23
58 10:39:47 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
59 10:40:11 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
60 10:41:08 تیزر قلقلک 00:01:00
61 10:42:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
62 10:42:28 ببعی کرونا 00:02:58
63 10:45:26 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
64 10:45:46 وروجک‌های بامزه - قسمت 8 00:10:54
65 10:56:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
66 10:57:06 مولانگ 00:03:09
67 11:00:15 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
68 11:00:35 مهدپویا - قسمت 9 00:22:03
69 11:22:38 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
70 11:22:58 شن‌دونه‌ها 00:04:31
71 11:27:29 تیزر تلوبیون پویا 00:00:55
72 11:28:24 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
73 11:30:24 آرم تایم (لویی) 00:00:20
74 11:30:44 لویی - قسمت 6 00:12:23
75 11:43:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
76 11:44:00 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
77 11:45:15 آرم تایم (قلقلک) 00:00:20
78 11:45:35 قلقلک - قسمت 84 00:11:38
79 11:57:13 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
80 11:57:35 کلیپ دو دوست 00:02:38
81 12:00:13 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
82 12:00:33 نیک و نیکو - قسمت 18 00:12:15
83 12:12:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
84 12:13:10 بندبندی‌ها 00:01:36
85 12:14:46 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
86 12:15:06 اتل متل یه جنگل - قسمت 20 00:08:23
87 12:23:29 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
88 12:23:52 تیزر مجموعه 4 جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
89 12:25:37 دیپ‌داپ 00:02:55
90 12:28:32 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
91 12:28:52 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
92 12:29:51 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
93 12:30:11 ببری جان - قسمت 13 00:10:18
94 12:40:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
95 12:40:49 شن‌دونه‌ها 00:04:04
96 12:44:53 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
97 12:45:13 آفتاب‌گردون-2 - قسمت 18 00:07:15
98 12:52:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
99 12:52:54 باهم‌بازی 00:03:21
100 12:56:15 یاپ یاپس 00:02:15
101 12:58:30 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
102 12:59:45 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
103 13:03:41 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
104 13:04:38 وله رگلاژ 00:00:56
105 13:05:34 جشن نماز 00:04:26
106 13:10:00 جشن نماز 00:05:27
107 13:15:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
108 13:15:47 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
109 13:19:41 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
110 13:20:03 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
111 13:21:00 ماجراهای جنگل 00:04:46
112 13:25:46 تیزر تلوبیون پویا 00:00:55
113 13:26:41 مولانگ 00:03:16
114 13:29:57 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
115 13:30:17 مهدپویا - قسمت 8 00:21:11
116 13:51:28 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
117 13:51:42 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
118 13:52:57 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
119 13:55:55 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
120 13:56:21 دیپ‌داپ 00:02:40
121 13:59:01 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
122 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
123 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
124 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:35
125 14:07:39 آرم تایم (سینمایی گرگ‌ها و گوسفندها) 00:00:20
126 14:07:59 سینمایی گرگ‌ها و گوسفندها 01:06:43
127 15:14:42 اعلام برنامه 00:00:55
128 15:15:37 همسایگان جنگل -2 - قسمت 2 00:12:36
129 15:28:13 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
130 15:30:24 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
131 15:30:44 فوتبال رباتی - قسمت 35 00:21:37
132 15:52:21 اعلام برنامه 00:00:50
133 15:53:11 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
134 15:55:33 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
135 15:58:35 تیزر مجموعه افسانه سه برادر 00:01:10
136 15:59:45 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
137 16:00:05 شگفت‌انگیزان - قسمت 11 00:54:50
138 16:54:55 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
139 16:57:06 اعلام برنامه 00:00:55
140 16:58:01 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
141 16:59:13 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
142 17:00:06 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
143 17:00:26 بچه رئیس - قسمت 7 00:23:10
144 17:23:36 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
145 17:24:14 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
146 17:26:36 ترافیک 00:01:50
147 17:28:26 تیزر آرمن 00:01:25
148 17:29:51 آرم تایم (قلب خورشید) 00:00:20
149 17:30:11 قلب خورشید - قسمت 1 00:25:00
150 17:55:11 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
151 17:55:21 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
152 17:57:32 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
153 17:58:45 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
154 18:00:23 آرم تایم (جاسوسی در حیات وحش) 00:00:20
155 18:00:43 جاسوسی در حیات وحش - قسمت 3 00:19:07
156 18:19:50 اعلام برنامه 00:00:55
157 18:20:45 گروه تحقیق 00:04:40
158 18:25:25 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
159 18:26:20 کلیپ قاصدک 00:03:20
160 18:29:40 آرم تایم (افسانه سه‌ برادر) 00:00:20
161 18:30:00 افسانه سه‌ برادر - قسمت 29 00:23:59
162 18:53:59 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
163 18:54:09 تیزر آرمن 00:01:25
164 18:55:34 کلیپ کنار هم باشیم 00:04:33
165 19:00:07 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
166 19:00:27 شگفت‌انگیزان - قسمت 11 00:54:50
167 19:55:17 تیزر آرمن 00:01:25
168 19:56:42 اعلام برنامه 00:00:50
169 19:57:32 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
170 19:59:54 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
171 20:00:14 بچه رئیس - قسمت 7 00:23:10
172 20:23:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
173 20:23:51 تیزر مجموعه کوچولوهای بامزه 00:00:54
174 20:24:45 کلیپ بچه‌های مسجد 00:04:25
175 20:29:10 تیزر مجموعه چی چی 00:01:03
176 20:30:13 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
177 20:30:35 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:46
178 20:32:21 وله رگلاژ 00:00:34
179 20:32:55 باکس تلاوت قرآن 00:10:05
180 20:43:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:16:00
181 20:59:00 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
182 20:59:12 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
183 21:00:05 آرم تایم (قلب خورشید) 00:00:20
184 21:00:25 قلب خورشید - قسمت 1 00:25:00
185 21:25:25 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
186 21:25:37 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
187 21:27:59 تیزر مجموعه چی چی 00:01:03
188 21:29:02 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
189 21:30:02 آرم تایم (جاسوسی در حیات وحش) 00:00:20
190 21:30:22 جاسوسی در حیات وحش - قسمت 3 00:19:07
191 21:49:29 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
192 21:50:39 تیزر مجموعه کوچولوهای بامزه 00:00:54
193 21:51:33 کلیپ ساخت ایران 00:03:44
194 21:55:17 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
195 21:57:39 تیزر مجموعه آرمن 00:01:25
196 21:59:04 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
197 21:59:16 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:44


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها