جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:08:27 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:47 کلیپ صبحدم 00:01:57
6 08:10:44 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:29 نقاشی کنیم 00:00:50
8 08:12:19 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
9 08:14:04 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
10 08:15:01 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
11 08:15:21 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 6 00:10:52
12 08:26:13 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
13 08:26:47 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
14 08:27:50 یاپ یاپس 00:02:15
15 08:30:05 آرم تایم (همه جوره ماجرا ) 00:00:20
16 08:30:25 همه جوره ماجرا - قسمت 11 00:07:58
17 08:38:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:38:43 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
19 08:41:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
20 08:42:04 دیپ‌داپ 00:02:53
21 08:44:57 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
22 08:45:17 نیک و نیکو - قسمت 16 00:12:08
23 08:57:25 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:58:00 اوم نوم 00:01:08
25 08:59:08 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
26 09:00:05 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
27 09:00:25 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 18 00:08:25
28 09:08:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
29 09:08:59 مولانگ 00:03:22
30 09:12:21 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
31 09:13:36 کلیپ سلام 00:01:22
32 09:14:58 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
33 09:15:18 ببری جان - قسمت 11 00:09:45
34 09:25:03 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:25:48 ترو ترو 00:03:30
36 09:29:18 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
37 09:29:52 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
38 09:30:12 میچکا - قسمت 5 00:11:34
39 09:41:46 تیزر قلقلک 00:01:00
40 09:42:46 کلیپ گلهای آفتابگردون 00:02:17
41 09:45:03 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
42 09:45:23 داربی و تیگر و پو - قسمت 2 00:11:49
43 09:57:12 اعلام برنامه 00:00:35
44 09:57:47 کلیپ توپ 00:02:19
45 10:00:06 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
46 10:00:26 دنیای سارا کوچولو - قسمت 35 00:07:56
47 10:08:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
48 10:08:42 ماجراهای جنگل 00:04:44
49 10:13:26 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
50 10:15:11 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
51 10:15:31 صندوقچه بازی - قسمت 61 00:12:00
52 10:27:31 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
53 10:27:45 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
54 10:28:19 کاردستی‌های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:34
55 10:29:53 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
56 10:30:13 همه جوره ماجرا - قسمت 12 00:07:51
57 10:38:04 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
58 10:38:30 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
59 10:39:45 ماجراهای سعید 00:04:16
60 10:44:01 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
61 10:45:04 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
62 10:45:24 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 7 00:10:53
63 10:56:17 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
64 10:56:40 کلیپ باد 00:02:55
65 10:59:35 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
66 11:00:09 آرم تایم (خانه آبنباتی) 00:00:20
67 11:00:29 خانه آبنباتی - قسمت 45 00:50:41
68 11:51:10 اعلام برنامه 00:00:45
69 11:51:55 کلیپ شاپرک 00:03:19
70 11:55:14 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
71 11:56:59 باهم‌بازی 00:03:04
72 12:00:03 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
73 12:00:23 نیک و نیکو - قسمت 17 00:12:13
74 12:12:36 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
75 12:12:58 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
76 12:14:58 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
77 12:15:12 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
78 12:15:32 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 19 00:09:08
79 12:24:40 اعلام برنامه 00:00:35
80 12:25:15 کلیپ نمره بیست 00:01:52
81 12:27:07 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
82 12:28:04 یاپ یاپس 00:02:15
83 12:30:19 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
84 12:30:39 ببری جان - قسمت 12 00:10:36
85 12:41:15 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
86 12:41:38 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
87 12:44:08 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
88 12:44:42 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
89 12:45:02 آفتاب‌گردون - قسمت 17 00:08:56
90 12:53:58 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
91 12:54:51 کاردستی‌های مهدپویا-صورتک 00:01:04
92 12:55:55 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
93 13:01:05 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
94 13:02:50 وله رگلاژ 00:00:45
95 13:03:35 جشن نماز 00:06:25
96 13:10:00 جشن نماز 00:05:22
97 13:15:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
98 13:15:42 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
99 13:19:36 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
100 13:20:35 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
101 13:21:50 ترو ترو 00:03:34
102 13:25:24 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
103 13:25:48 یاپ یاپس 00:02:15
104 13:28:03 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
105 13:29:48 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
106 13:30:08 داربی و تیگر و پو - قسمت 1 00:11:48
107 13:41:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
108 13:42:16 ببعی کرونا 00:02:58
109 13:45:14 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
110 13:45:34 میچکا - قسمت 4 00:11:53
111 13:57:27 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
112 13:57:51 اوم نوم 00:01:09
113 13:59:00 تیزر قلقلک 00:01:00
114 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
115 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
116 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:04
117 14:07:25 آرم تایم (سینمایی لک‌لک‌ها) 00:00:20
118 14:07:45 سینمایی لک‌لک‌ها 01:20:22
119 15:28:07 اعلام برنامه 00:00:55
120 15:29:02 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
121 15:29:55 آرم تایم (روزها) 00:00:20
122 15:30:15 روزها - قسمت 22 00:23:26
123 15:53:41 اعلام برنامه 00:00:50
124 15:54:31 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:46
125 15:56:17 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
126 15:58:39 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
127 15:59:52 آرم تایم (موزه) 00:00:20
128 16:00:12 موزه-4 - قسمت 22 00:17:44
129 16:17:56 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
130 16:20:07 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
131 16:20:28 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
132 16:20:42 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
133 16:23:04 کلیپ ساخت ایران 00:03:44
134 16:26:48 تیزر آرمن 00:01:25
135 16:28:13 دزد ناشی 00:01:35
136 16:29:48 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
137 16:30:08 سونیک - قسمت 16 00:21:29
138 16:51:37 اعلام برنامه 00:00:55
139 16:52:32 گروه تحقیق 00:05:11
140 16:57:43 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
141 17:00:05 آرم تایم (قطار دایناسورها) 00:00:20
142 17:00:25 قطار دایناسورها - قسمت 31 00:28:01
143 17:28:26 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
144 17:29:21 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
145 17:30:31 آرم تایم (بامزه‌های کوچولو) 00:00:20
146 17:30:51 بامزه‌های کوچولو - قسمت 9 00:21:52
147 17:52:43 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
148 17:53:05 کلیپ عشقی به نام ایران 00:03:41
149 17:56:46 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
150 17:59:08 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
151 18:00:01 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
152 18:00:21 گروه نجات اژدها - قسمت 7 00:22:40
153 18:23:01 اعلام برنامه 00:00:55
154 18:23:56 کلیپ قاصدک 00:03:20
155 18:27:16 تیزر بامزه‌های کوچولو 00:00:54
156 18:28:10 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
157 18:30:21 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
158 18:30:41 داستان آنه شرلی - قسمت 29 00:22:40
159 18:53:21 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
160 18:53:43 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:46
161 18:55:29 ماجراهای خانم و آقای کتابدار 00:02:04
162 18:57:33 تیزر آرمن 00:01:25
163 18:58:58 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
164 19:00:15 آرم تایم (موزه) 00:00:20
165 19:00:35 موزه-4 - قسمت 22 00:17:44
166 19:18:19 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
167 19:19:57 نظر شما چیه؟ 00:05:48
168 19:25:45 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
169 19:27:56 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
170 19:30:18 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
171 19:30:38 سونیک - قسمت 16 00:21:29
172 19:52:07 اعلام برنامه 00:00:50
173 19:52:57 کلیپ این پرچم بالاست 00:03:33
174 19:56:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
175 19:56:52 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
176 19:59:14 تیزر مجموعه کوچولوهای بامزه 00:00:54
177 20:00:08 آرم تایم (قطار دایناسورها) 00:00:20
178 20:00:28 قطار دایناسورها - قسمت 31 00:28:01
179 20:28:29 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:46
180 20:30:15 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
181 20:30:29 وله رگلاژ 00:00:31
182 20:31:00 باکس تلاوت قرآن 00:11:00
183 20:42:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
184 20:57:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
185 20:57:22 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
186 20:58:17 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
187 20:59:55 آرم تایم (چی چی) 00:00:20
188 21:00:15 بامزه‌های کوچولو - قسمت 6 00:21:52
189 21:22:07 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
190 21:22:45 کلیپ آینده روشن 00:04:45
191 21:27:30 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
192 21:29:52 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
193 21:30:12 گروه نجات اژدها - قسمت 7 00:22:40
194 21:52:52 تیزر آرمن 00:01:25
195 21:54:17 برنارد 00:03:06
196 21:57:23 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
197 21:59:34 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
198 21:59:56 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:04


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها