جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:25 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
6 08:09:29 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:14 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:12:14 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
9 08:13:59 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
10 08:14:56 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
11 08:15:16 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 5 00:10:54
12 08:26:10 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
13 08:26:44 کلیپ سلام 00:01:22
14 08:28:06 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
15 08:29:09 نقاشی کنیم 00:00:46
16 08:29:55 آرم تایم (همه جوره ماجرا ) 00:00:20
17 08:30:15 همه جوره ماجرا - قسمت 10 00:07:45
18 08:38:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
19 08:38:20 ترو ترو 00:03:30
20 08:41:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
21 08:41:59 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
22 08:44:57 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
23 08:45:17 نیک و نیکو - قسمت 15 00:11:20
24 08:56:37 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:57:12 یاپ یاپس 00:02:02
26 08:59:14 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
27 09:00:11 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
28 09:00:31 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 17 00:08:21
29 09:08:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
30 09:09:01 مولانگ 00:03:27
31 09:12:28 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
32 09:13:43 اوم نوم 00:01:08
33 09:14:51 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
34 09:15:11 ببری جان - قسمت 10 00:10:40
35 09:25:51 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:26:36 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
37 09:29:11 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
38 09:29:45 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
39 09:30:05 میچکا - قسمت 4 00:11:53
40 09:41:58 تیزر قلقلک 00:01:00
41 09:42:58 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
42 09:44:58 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
43 09:45:18 داربی و تیگر و پو - قسمت 1 00:11:48
44 09:57:06 اعلام برنامه 00:00:35
45 09:57:41 ببعی کرونا 00:02:18
46 09:59:59 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
47 10:00:19 دنیای سارا کوچولو - قسمت 34 00:07:43
48 10:08:02 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
49 10:08:22 کاردستی‌های مهدپویا-خروس‎ 00:04:58
50 10:13:20 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
51 10:15:05 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
52 10:15:25 صندوقچه بازی - قسمت 60 00:13:06
53 10:28:31 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
54 10:28:45 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
55 10:29:19 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
56 10:30:18 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
57 10:30:38 همه جوره ماجرا - قسمت 11 00:07:58
58 10:38:36 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
59 10:38:58 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
60 10:42:52 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
61 10:44:07 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
62 10:45:10 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
63 10:45:30 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 6 00:10:52
64 10:56:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
65 10:56:42 دیپ‌داپ 00:02:45
66 10:59:27 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
67 11:00:01 آرم تایم (خانه آبنباتی) 00:00:20
68 11:00:21 خانه آبنباتی - قسمت 44 00:57:35
69 11:57:56 اعلام برنامه 00:00:45
70 11:58:41 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
71 12:00:26 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
72 12:00:46 نیک و نیکو - قسمت 16 00:12:08
73 12:12:54 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
74 12:13:16 بندبندی‌ها 00:01:37
75 12:14:53 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
76 12:15:07 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
77 12:15:27 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 18 00:08:25
78 12:23:52 اعلام برنامه 00:00:35
79 12:24:27 کلیپ کتاب 00:01:57
80 12:26:24 تیزر مجموعه میچکا 00:00:57
81 12:27:21 مولانگ 00:02:45
82 12:30:06 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
83 12:30:26 ببری جان - قسمت 11 00:09:45
84 12:40:11 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
85 12:40:34 ترو ترو 00:03:34
86 12:44:08 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
87 12:44:42 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
88 12:45:02 آفتاب‌گردون - قسمت 16 00:08:50
89 12:53:52 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
90 12:54:45 کلیپ دو دوست 00:02:38
91 12:57:23 ماجراهای سعید 00:04:54
92 13:02:17 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
93 13:04:02 وله رگلاژ 00:00:35
94 13:04:37 جشن نماز 00:05:23
95 13:10:00 جشن نماز 00:05:22
96 13:15:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
97 13:15:42 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
98 13:19:38 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
99 13:20:37 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
100 13:21:52 شن‌دونه‌ها 00:04:26
101 13:26:18 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
102 13:26:42 بندبندی‌ها 00:01:21
103 13:28:03 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
104 13:29:48 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:20
105 13:30:08 سارا و اردک - قسمت 36 00:06:51
106 13:36:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
107 13:37:19 ببعی کرونا 00:02:58
108 13:40:17 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
109 13:40:33 ماجراهای جنگل 00:04:16
110 13:44:49 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
111 13:45:09 میچکا - قسمت 3 00:11:28
112 13:56:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
113 13:57:00 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
114 13:59:00 تیزر قلقلک 00:01:00
115 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
116 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
117 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:54
118 14:08:15 آرم تایم (سینمایی نارگیل، اژدهای کوچک) 00:00:20
119 14:08:35 سینمایی نارگیل، اژدهای کوچک 01:13:00
120 15:21:35 اعلام برنامه 00:00:55
121 15:22:30 کلیپ کنار هم باشیم 00:04:33
122 15:27:03 تیزر مجموعه چی چی 00:00:53
123 15:27:56 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
124 15:30:18 آرم تایم (روزها) 00:00:20
125 15:30:38 روزها - قسمت 21 00:23:58
126 15:54:36 اعلام برنامه 00:00:50
127 15:55:26 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:46
128 15:57:12 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
129 15:59:34 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
130 15:59:48 آرم تایم (موزه) 00:00:20
131 16:00:08 موزه-4 - قسمت 21 00:17:47
132 16:17:55 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
133 16:20:06 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
134 16:20:27 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
135 16:20:41 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
136 16:23:03 کلیپ بچه‌های مسجد 00:04:25
137 16:27:28 تیزر آرمن 00:01:25
138 16:28:53 رالف 00:01:08
139 16:30:01 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
140 16:30:21 سونیک - قسمت 15 00:20:05
141 16:50:26 اعلام برنامه 00:00:55
142 16:51:21 رود رانر 00:06:07
143 16:57:28 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
144 16:59:50 آرم تایم (قطار دایناسورها) 00:00:20
145 17:00:10 قطار دایناسورها - قسمت 30 00:28:04
146 17:28:14 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
147 17:29:09 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
148 17:30:19 آرم تایم (چی چی) 00:00:20
149 17:30:39 چی چی - قسمت 5 00:26:55
150 17:57:34 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
151 17:57:56 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
152 18:00:18 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
153 18:00:38 گروه نجات اژدها - قسمت 6 00:22:34
154 18:23:12 اعلام برنامه 00:00:55
155 18:24:07 کلیپ خدای آسمان 00:03:03
156 18:27:10 تیزر بامزه‌های کوچولو 00:00:54
157 18:28:04 تیزر کتاب های نارنجی 00:02:11
158 18:30:15 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
159 18:30:35 داستان آنه شرلی - قسمت 28 00:22:54
160 18:53:29 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
161 18:53:51 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:46
162 18:55:37 برنارد 00:02:52
163 18:58:29 تیزر آرمن 00:01:25
164 18:59:54 آرم تایم (موزه) 00:00:20
165 19:00:14 موزه-4 - قسمت 21 00:17:47
166 19:18:01 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
167 19:19:39 کلیپ بارکد 2 00:06:03
168 19:25:42 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
169 19:27:53 تیرز جشنواره فیلم های سینمایی تابستان 00:02:22
170 19:30:15 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
171 19:30:35 سونیک - قسمت 15 00:20:05
172 19:50:40 اعلام برنامه 00:00:50
173 19:51:30 کلیپ بسم الله 00:03:33
174 19:55:03 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
175 19:55:25 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
176 19:57:47 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:14
177 20:00:01 آرم تایم (قطار دایناسورها) 00:00:20
178 20:00:21 قطار دایناسورها - قسمت 30 00:28:04
179 20:28:25 تیزر آرمن 00:01:25
180 20:29:50 کلیپ یا رب 00:03:02
181 20:32:52 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:46
182 20:34:38 شکرستان کرونا 00:02:16
183 20:36:54 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
184 20:37:08 وله رگلاژ 00:00:34
185 20:37:42 باکس تلاوت قرآن 00:04:18
186 20:42:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
187 20:57:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
188 20:57:22 تیزر تلوبیون نهال 00:00:55
189 20:58:17 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
190 20:59:55 آرم تایم (چی چی) 00:00:20
191 21:00:15 چی چی - قسمت 5 00:26:55
192 21:27:10 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
193 21:27:31 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
194 21:29:53 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
195 21:30:13 گروه نجات اژدها - قسمت 6 00:22:34
196 21:52:47 تیزر آرمن 00:01:25
197 21:54:12 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
198 21:57:23 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
199 21:59:34 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
200 21:59:56 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:04


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها