جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
6 08:09:33 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:18 کلیپ صبحدم 00:01:57
8 08:12:15 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
9 08:14:00 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
10 08:14:59 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
11 08:15:19 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 4 00:10:44
12 08:26:03 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-2 00:02:03
13 08:28:06 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
14 08:28:40 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
15 08:29:43 آرم تایم (همه جوره ماجرا ) 00:00:20
16 08:30:03 همه جوره ماجرا - قسمت 9 00:07:52
17 08:37:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:38:15 مولانگ 00:03:23
19 08:41:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
20 08:41:47 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
21 08:44:59 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
22 08:45:19 نیک و نیکو - قسمت 14 00:11:45
23 08:57:04 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:57:39 بندبندی‌ها 00:01:37
25 08:59:16 تیزر مهدپویا 00:01:00
26 09:00:16 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
27 09:00:36 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 16 00:08:13
28 09:08:49 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
29 09:08:58 ترو ترو 00:03:31
30 09:12:29 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
31 09:13:44 کلیپ سلام 00:01:22
32 09:15:06 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
33 09:15:26 ببری جان - قسمت 9 00:09:41
34 09:25:07 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:25:52 باهم‌بازی 00:03:25
36 09:29:17 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
37 09:29:51 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
38 09:30:11 میچکا - قسمت 3 00:11:28
39 09:41:39 کلیپ چوپان و بره 00:02:24
40 09:44:03 تیزر قلقلک 00:01:00
41 09:45:03 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:20
42 09:45:23 سارا و اردک - قسمت 36 00:06:51
43 09:52:14 اعلام برنامه 00:00:35
44 09:52:49 ببعی کرونا 00:02:18
45 09:55:07 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
46 09:56:22 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
47 09:57:25 یاپ یاپس 00:02:15
48 09:59:40 آرم تایم (دنیای سارا کوچولو) 00:00:20
49 10:00:00 دنیای سارا کوچولو - قسمت 33 00:07:12
50 10:07:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
51 10:07:32 دیپ‌داپ 00:02:54
52 10:10:26 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
53 10:12:11 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
54 10:15:00 آرم تایم (صندوقچه بازی) 00:00:20
55 10:15:20 صندوقچه بازی - قسمت 59 00:12:38
56 10:27:58 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 10:28:07 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
58 10:28:41 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
59 10:29:40 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
60 10:30:00 همه جوره ماجرا - قسمت 10 00:07:45
61 10:37:45 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
62 10:38:07 ماجراهای جنگل 00:04:35
63 10:42:42 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
64 10:43:57 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
65 10:45:00 آرم تایم (وروجک‌های بامزه) 00:00:20
66 10:45:20 وروجک‌های بامزه-2 - قسمت 5 00:10:54
67 10:56:14 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
68 10:56:34 کلیپ درخت-2 00:02:44
69 10:59:18 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
70 10:59:52 آرم تایم (خانه آبنباتی) 00:00:20
71 11:00:12 خانه آبنباتی - قسمت 43 00:54:52
72 11:55:04 اعلام برنامه 00:00:45
73 11:55:49 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
74 11:58:14 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
75 11:59:59 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
76 12:00:19 نیک و نیکو - قسمت 15 00:11:20
77 12:11:39 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
78 12:12:01 کاردستی‌های مهدپویا-کیک تولد‎ 00:03:01
79 12:15:02 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
80 12:15:16 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
81 12:15:36 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 17 00:08:21
82 12:23:57 اعلام برنامه 00:00:35
83 12:24:32 اوم نوم 00:01:08
84 12:25:40 تیزر قلقلک 00:01:00
85 12:26:40 تیزر صندوقچه بازی 00:01:03
86 12:27:43 کلیپ مادرم 00:02:24
87 12:30:07 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
88 12:30:27 ببری جان - قسمت 10 00:10:40
89 12:41:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
90 12:41:27 کاردستی‌های مهدپویا-هندوانه-1 00:02:47
91 12:44:14 تیزر دنیای سارا کوچولو 00:00:34
92 12:44:48 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
93 12:45:08 آفتاب‌گردون - قسمت 15 00:07:53
94 12:53:01 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
95 12:53:54 شن‌دونه‌ها 00:04:24
96 12:58:18 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
97 13:00:03 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
98 13:00:17 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
99 13:04:13 وله رگلاژ 00:00:28
100 13:04:41 جشن نماز 00:05:19
101 13:10:00 جشن نماز 00:05:31
102 13:15:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
103 13:15:51 دیپ‌داپ 00:02:53
104 13:18:44 تیزر خانه آبنباتی 00:00:59
105 13:19:43 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
106 13:20:58 باهم‌بازی 00:03:22
107 13:24:20 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
108 13:24:44 کلیپ شاپرک 00:03:19
109 13:28:03 تیزر مجموعه چهار جلدی ببعی و ببعو 00:01:45
110 13:29:48 آرم تایم (سارا و اردک) 00:00:20
111 13:30:08 سارا و اردک - قسمت 35 00:06:51
112 13:36:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
113 13:37:19 ببعی کرونا 00:02:58
114 13:40:17 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
115 13:40:33 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
116 13:42:33 کلیپ تابستان 00:02:09
117 13:44:42 آرم تایم (میچکا) 00:00:20
118 13:45:02 میچکا - قسمت 2 00:11:21
119 13:56:23 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
120 13:56:45 یاپ یاپس 00:02:15
121 13:59:00 تیزر قلقلک 00:01:00
122 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
123 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
124 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:48
125 14:07:09 آرم تایم (سینمایی پستچی قطبی) 00:00:20
126 14:07:29 سینمایی پستچی قطبی 01:27:06
127 15:34:35 آرم تایم (روزها) 00:00:20
128 15:34:55 روزها - قسمت 20 00:22:57
129 15:57:52 اعلام برنامه 00:00:50
130 15:58:42 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
131 15:59:54 آرم تایم (موزه) 00:00:20
132 16:00:14 موزه-4 - قسمت 20 00:17:53
133 16:18:07 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
134 16:20:18 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
135 16:20:39 مجموعه خاطرات گوهرشاد - قسمت حاجی آخوند 00:07:25
136 16:28:04 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
137 16:28:18 تیزر آرمن 00:01:25
138 16:29:43 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
139 16:30:03 سونیک - قسمت 14 00:19:56
140 16:49:59 اعلام برنامه 00:00:55
141 16:50:54 کلیپ دست خط خدا 00:04:18
142 16:55:12 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
143 16:57:34 مزه_خلاقیت - قسمت هدیه 00:02:08
144 16:59:42 آرم تایم (قطار دایناسورها) 00:00:20
145 17:00:02 قطار دایناسورها - قسمت 29 00:27:38
146 17:27:40 تیزر چی چی 00:00:53
147 17:28:33 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
148 17:29:43 آرم تایم (بامزه‌های کوچولو) 00:00:20
149 17:30:03 بامزه‌های کوچولو - قسمت 8 00:19:06
150 17:49:09 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
151 17:49:31 گروه تحقیق 00:04:22
152 17:53:53 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
153 17:56:15 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
154 17:59:26 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
155 17:59:40 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
156 18:00:00 گروه نجات اژدها - قسمت 5 00:22:40
157 18:22:40 اعلام برنامه 00:00:55
158 18:23:35 ترافیک 00:02:11
159 18:25:46 تیزر بامزه‌های کوچولو 00:00:54
160 18:26:40 تیزر چی چی 00:00:53
161 18:27:33 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:38
162 18:30:11 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 00:00:20
163 18:30:31 داستان آنه شرلی - قسمت 27 00:23:06
164 18:53:37 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
165 18:53:59 کلیپ خاک دلیران 00:04:30
166 18:58:29 تیزر آرمن 00:01:25
167 18:59:54 آرم تایم (موزه) 00:00:20
168 19:00:14 موزه-4 - قسمت 20 00:17:53
169 19:18:07 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
170 19:19:45 بره ناقلا 00:06:43
171 19:26:28 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
172 19:28:05 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
173 19:30:16 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
174 19:30:36 سونیک - قسمت 14 00:19:56
175 19:50:32 اعلام برنامه 00:00:50
176 19:51:22 کلیپ رویای ایرانی 00:03:33
177 19:54:55 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
178 19:57:17 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:28
179 19:59:45 آرم تایم (قطار دایناسورها) 00:00:20
180 20:00:05 قطار دایناسورها - قسمت 29 00:27:38
181 20:27:43 مزه_خلاقیت - قسمت گل 00:02:09
182 20:29:52 تیزر آرمن 00:01:25
183 20:31:17 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
184 20:31:31 وله رگلاژ 00:00:33
185 20:32:04 باکس تلاوت قرآن 00:09:56
186 20:42:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
187 20:57:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
188 20:57:22 تیزر چی چی 00:00:53
189 20:58:15 تیزر فوتبال رباتی 00:01:38
190 20:59:53 آرم تایم (بامزه‌های کوچولو) 00:00:20
191 21:00:13 بامزه‌های کوچولو - قسمت 8 00:19:06
192 21:19:19 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
193 21:19:40 برنارد 00:03:03
194 21:22:43 تیزر جشنواره سینمایی‌های تابستان 00:02:22
195 21:25:05 کلیپ خاک آسمانی 00:03:56
196 21:29:01 تیزر افسانه سه برادر 00:01:10
197 21:30:11 آرم تایم (گروه نجات اژدها) 00:00:20
198 21:30:31 گروه نجات اژدها - قسمت 5 00:22:40
199 21:53:11 تیزر آرمن 00:01:25
200 21:54:36 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
201 21:56:23 بره قهرمان 00:00:56
202 21:57:19 تیزر کتاب‌های نارنجی 00:02:11
203 21:59:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
204 21:59:52 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:08


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها