جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:08:55 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:40 ماجراهای جنگل 00:03:52
8 08:13:32 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
9 08:13:48 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
10 08:14:52 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
11 08:15:12 ماشین کوکی‌ها - قسمت 40 00:13:37
12 08:28:49 تیزر قلقلک 00:01:00
13 08:29:49 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
14 08:30:09 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 33 00:08:36
15 08:38:45 کلیپ ماهی 00:02:10
16 08:40:55 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
17 08:42:25 یاپ یاپس 00:02:15
18 08:44:40 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
19 08:45:00 بزرگ و کوچک - قسمت 26 00:10:29
20 08:55:29 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:56:04 دیپ‌داپ 00:02:53
22 08:58:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
23 08:59:06 تیزر مهدپویا 00:01:00
24 09:00:06 آرم تایم (ماجراهای قصه به قصه) 00:00:20
25 09:00:26 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 8 00:14:53
26 09:15:19 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
27 09:15:33 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
28 09:15:53 ماجراهای ایوری - قسمت 46 00:08:06
29 09:23:59 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:24:44 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
31 09:26:14 کلیپ نمره بیست 00:01:52
32 09:28:06 تیزر ماشین کوکی ها 00:00:46
33 09:28:52 اوم نوم 00:01:07
34 09:29:59 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
35 09:30:19 پهلوانان پویا - قسمت 31 00:13:13
36 09:43:32 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
37 09:43:54 تیزر مهدپویا 00:01:00
38 09:44:54 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
39 09:45:08 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:20
40 09:45:28 بارباپاپا - قسمت 10 00:09:26
41 09:54:54 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
42 09:57:16 بندبندی‌ها 00:01:37
43 09:58:53 تیزر بزودی کارتونی ها 00:00:47
44 09:59:40 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
45 10:00:00 نقاشی نقاشی - قسمت 65 00:14:13
46 10:14:13 تیزر ماشین کوکی ها 00:00:46
47 10:14:59 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
48 10:15:19 خدا چه آفریده؟ - قسمت 41 00:11:37
49 10:26:56 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
50 10:28:26 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
51 10:30:26 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
52 10:30:46 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 20 00:11:37
53 10:42:23 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
54 10:43:27 کاردستی‌های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:34
55 10:45:01 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
56 10:45:21 ببعی-2 - قسمت 20 00:08:40
57 10:54:01 اعلام برنامه 00:00:45
58 10:54:46 مولانگ 00:03:07
59 10:57:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
60 10:58:13 تیزر قلقلک 00:01:00
61 10:59:13 تیزر مهدپویا 00:01:00
62 11:00:13 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
63 11:00:33 ماشین کوکی‌ها - قسمت 41 00:13:38
64 11:14:11 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
65 11:15:04 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
66 11:15:18 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
67 11:15:38 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 34 00:09:09
68 11:24:47 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
69 11:27:09 کلیپ زمستان 00:01:55
70 11:29:04 تیزر بزودی کارتونی ها 00:00:47
71 11:29:51 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
72 11:30:11 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 1 00:10:28
73 11:40:39 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
74 11:42:09 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
75 11:42:23 کلیپ توپ 00:02:19
76 11:44:42 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
77 11:45:02 آفتاب‌گردون - قسمت 33 00:08:32
78 11:53:34 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
79 11:53:43 ماجراهای جنگل 00:04:43
80 11:58:26 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 11:58:46 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
82 12:01:50 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
83 12:03:20 تیزر قلقلک 00:01:00
84 12:04:20 ترو ترو 00:03:35
85 12:07:55 وله رگلاژ 00:00:40
86 12:08:35 جشن نماز 00:06:25
87 12:15:00 جشن نماز 00:05:22
88 12:20:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
89 12:20:42 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
90 12:24:36 اعلام برنامه 00:00:35
91 12:25:11 تیزر بزودی کارتونی ها 00:00:47
92 12:25:58 ببعی کرونا 00:02:58
93 12:28:56 تیزر ماشین کوکی ها 00:00:46
94 12:29:42 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
95 12:30:02 ماجراهای ایوری - قسمت 47 00:07:55
96 12:37:57 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
97 12:38:17 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
98 12:40:39 شن‌دونه‌ها 00:04:31
99 12:45:10 آرم تایم (ماجراهای قصه به قصه) 00:00:20
100 12:45:30 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 9 00:14:21
101 12:59:51 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
102 13:00:11 نقاشی نقاشی - قسمت 65 00:14:13
103 13:14:24 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
104 13:14:40 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
105 13:15:00 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 19 00:11:37
106 13:26:37 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
107 13:27:03 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
108 13:28:54 تیزر بزودی کارتونی ها 00:00:47
109 13:29:41 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
110 13:30:01 ببعی-2 - قسمت 19 00:08:44
111 13:38:45 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
112 13:40:15 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
113 13:41:19 باهم‌بازی 00:02:54
114 13:44:13 نقاشی کنیم 00:00:46
115 13:44:59 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:20
116 13:45:19 بارباپاپا - قسمت 9 00:08:53
117 13:54:12 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
118 13:56:34 مولانگ 00:03:26
119 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
120 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
121 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
122 14:06:19 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
123 14:06:39 مهارت‌های زندگی - قسمت 64 00:20:14
124 14:26:53 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
125 14:27:05 تیزر سینمایی عملیات آجیلی 00:01:54
126 14:28:59 تریلر شهر موشکی 00:00:49
127 14:29:48 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
128 14:30:08 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 11 00:21:17
129 14:51:25 اعلام برنامه 00:00:55
130 14:52:20 کلیپ قاصدک 00:03:20
131 14:55:40 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
132 14:56:01 ترافیک 00:02:09
133 14:58:10 تیزر نگهبانان شیردل 00:01:32
134 14:59:42 آرم تایم (تندر) 00:00:20
135 15:00:02 تندر - قسمت 60 00:22:05
136 15:22:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
137 15:22:34 تریلر فوتبالیستها 00:00:47
138 15:23:21 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
139 15:26:55 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:21
140 15:28:16 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
141 15:28:36 تیزر چی خوبه 00:01:27
142 15:30:03 رکاب‌زنان کوهستان-3 - قسمت 21 00:22:16
143 15:52:19 اعلام برنامه 00:00:50
144 15:53:09 کلیپ رویایی ایرانی 00:03:33
145 15:56:42 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
146 15:57:04 تریلر شهر موشکی 00:00:49
147 15:57:53 تریلر آرمن 00:00:57
148 15:58:50 تیزر مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها 00:01:08
149 15:59:58 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
150 16:00:18 مل‌مل-5 - قسمت 266 00:55:00
151 16:55:18 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
152 16:56:13 تریلر فوتبالیستها 00:00:47
153 16:57:00 اعلام برنامه 00:00:55
154 16:57:55 تیزر سینمایی عملیات آجیلی 00:01:54
155 16:59:49 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
156 17:00:09 نگهبانان شیردل-2 - قسمت 14 00:21:06
157 17:21:15 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
158 17:21:51 تیزر نوزادان حیوانات 00:01:10
159 17:23:01 تیزر چی چی 00:04:19
160 17:27:20 تیزر مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها 00:01:08
161 17:28:28 تیزر سینمایی عملیات آجیلی 00:01:54
162 17:30:22 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
163 17:30:49 وله رگلاژ 00:00:54
164 17:31:43 باکس تلاوت قرآن 00:07:17
165 17:39:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:18:43
166 17:57:43 اعلام برنامه 00:00:50
167 17:58:33 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
168 17:59:50 آرم تایم (افسانه آرش) 00:00:20
169 18:00:10 افسانه آرش - قسمت 20 00:17:19
170 18:17:29 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:11
171 18:19:40 تیزر فوتبالیست‌ها 00:01:35
172 18:21:15 تیزر چی چی 00:03:19
173 18:24:34 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
174 18:24:56 گروه تحقیق 00:04:08
175 18:29:04 تریلر آرمن 00:00:57
176 18:30:01 آرم تایم (پاندای کونگ‌فوکار) 00:00:20
177 18:30:21 پاندای کونگ‌فوکار-2 - قسمت 13 00:23:16
178 18:53:37 اعلام برنامه 00:00:55
179 18:54:32 تیزر سینمایی عملیات آجیلی 00:01:54
180 18:56:26 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
181 18:58:14 تریلر شهر موشکی 00:00:49
182 18:59:03 بره قهرمان 00:00:57
183 19:00:00 آرم تایم (گلستان سرزمین من) 00:00:20
184 19:00:20 گلستان سرزمین من - قسمت 13 00:17:55
185 19:18:15 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
186 19:19:48 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
187 19:22:50 تیزر آرمن 00:00:37
188 19:23:27 نظر شما چیه؟ 00:05:04
189 19:28:31 تیزر نوزادان حیوانات 00:01:10
190 19:29:41 آرم تایم (هایدی) 00:00:20
191 19:30:01 هایدی - قسمت 17 00:20:10
192 19:50:11 اعلام برنامه 00:00:50
193 19:51:01 کلیپ بسم الله 00:03:33
194 19:54:34 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
195 19:56:12 خال‌خالی 00:03:40
196 19:59:52 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
197 20:00:12 مل‌مل-5 - قسمت 265 00:55:41
198 20:55:53 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
199 20:56:03 تیزر سینمایی عملیات آجیلی 00:01:54
200 20:57:57 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
201 20:59:47 آرم تایم (مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها) 00:00:20
202 21:00:07 مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها - قسمت 9 00:24:40
203 21:24:47 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:19
204 21:27:06 تیزر نگهبانان شیردل 00:01:32
205 21:28:38 کدو بدو 00:01:32
206 21:30:10 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:20
207 21:30:30 ماجراهای حاکم و حاتم-2 - قسمت 11 00:16:59
208 21:47:29 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
209 21:48:24 تیزر سینمایی عملیات آجیلی 00:01:54
210 21:50:18 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
211 21:53:29 تریلر فوتبالیستها 00:00:47
212 21:54:16 برنارد 00:03:03
213 21:57:19 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
214 21:58:34 تریلر آرمن 00:00:57
215 21:59:31 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
216 21:59:53 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:07


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها