جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:08 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
6 08:09:20 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:05 ترو ترو 00:03:32
8 08:13:37 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
9 08:14:41 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
10 08:15:01 ماشین کوکی‌ها - قسمت 38 00:13:40
11 08:28:41 تیزر قلقلک 00:01:00
12 08:29:41 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
13 08:30:01 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 31 00:09:11
14 08:39:12 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
15 08:40:42 یاپ یاپس 00:02:15
16 08:42:57 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-2 00:02:03
17 08:45:00 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
18 08:45:20 بزرگ و کوچک - قسمت 24 00:09:33
19 08:54:53 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:55:28 باهم‌بازی 00:03:24
21 08:58:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
22 08:59:01 تیزر مهدپویا 00:01:00
23 09:00:01 آرم تایم (ماجراهای قصه به قصه) 00:00:20
24 09:00:21 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 6 00:14:16
25 09:14:37 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
26 09:14:51 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
27 09:15:11 ماجراهای ایوری - قسمت 44 00:08:05
28 09:23:16 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
29 09:23:42 کلیپ ماهی-2 00:02:10
30 09:25:52 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
31 09:27:22 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
32 09:28:26 بندبندی‌ها 00:01:21
33 09:29:47 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
34 09:30:07 پهلوانان پویا - قسمت 29 00:14:54
35 09:45:01 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:20
36 09:45:21 بارباپاپا - قسمت 8 00:09:07
37 09:54:28 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
38 09:56:50 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
39 09:58:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
40 09:58:50 اوم نوم 00:01:08
41 09:59:58 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
42 10:00:18 نقاشی نقاشی - قسمت 63 00:14:12
43 10:14:30 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
44 10:14:44 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
45 10:15:04 خدا چه آفریده؟ - قسمت 39 00:11:35
46 10:26:39 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
47 10:28:09 کلیپ کتاب 00:01:57
48 10:30:06 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
49 10:30:26 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 18 00:11:36
50 10:42:02 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
51 10:43:06 کاردستی‌های مهدپویا-تلفن-2 00:01:49
52 10:44:55 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
53 10:45:15 ببعی-2 - قسمت 18 00:08:46
54 10:54:01 اعلام برنامه 00:00:45
55 10:54:46 مولانگ 00:03:27
56 10:58:13 تیزر قلقلک 00:01:00
57 10:59:13 تیزر مهدپویا 00:01:00
58 11:00:13 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
59 11:00:33 ماشین کوکی‌ها - قسمت 39 00:13:24
60 11:13:57 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
61 11:14:50 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
62 11:15:04 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
63 11:15:24 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 32 00:09:09
64 11:24:33 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
65 11:26:55 دیپ‌داپ 00:02:54
66 11:29:49 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
67 11:30:09 بزرگ و کوچک - قسمت 25 00:10:29
68 11:40:38 کلیپ‌های مهدپویا- فصل زمستان-2 00:02:18
69 11:42:56 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
70 11:44:26 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
71 11:44:40 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
72 11:45:00 آفتاب‌گردون - قسمت 31 00:09:17
73 11:54:17 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
74 11:54:26 اوم نوم 00:00:55
75 11:55:21 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
76 11:55:43 شن‌دونه‌ها 00:04:24
77 12:00:07 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:50
78 12:02:57 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
79 12:04:27 تیزر قلقلک 00:01:00
80 12:05:27 ترو ترو 00:03:37
81 12:09:04 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
82 12:09:18 وله رگلاژ 00:00:23
83 12:09:41 جشن نماز 00:05:19
84 12:15:00 جشن نماز 00:05:31
85 12:20:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
86 12:20:51 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
87 12:24:47 اعلام برنامه 00:00:35
88 12:25:22 ببعی کرونا 00:02:58
89 12:28:20 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
90 12:28:43 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
91 12:29:47 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
92 12:30:07 ماجراهای ایوری - قسمت 45 00:08:05
93 12:38:12 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
94 12:40:35 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
95 12:42:57 یاپ یاپس 00:02:14
96 12:45:11 آرم تایم (ماجراهای قصه به قصه) 00:00:20
97 12:45:31 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 7 00:13:23
98 12:58:54 تیزر مهدپویا 00:01:00
99 12:59:54 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
100 13:00:14 نقاشی نقاشی - قسمت 63 00:14:12
101 13:14:26 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
102 13:14:40 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
103 13:15:00 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 17 00:11:33
104 13:26:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
105 13:26:53 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
106 13:29:42 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
107 13:30:02 ببعی-2 - قسمت 17 00:09:00
108 13:39:02 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
109 13:40:32 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
110 13:41:36 باهم‌بازی 00:03:07
111 13:44:43 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:20
112 13:45:03 بارباپاپا - قسمت 7 00:09:26
113 13:54:29 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
114 13:56:51 کلیپ زمستان 00:01:55
115 13:58:46 اوم نوم 00:01:00
116 13:59:46 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
117 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
118 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
119 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
120 14:06:19 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
121 14:06:39 مهارت‌های زندگی - قسمت 62 00:21:16
122 14:27:55 تیزر سینمایی عملیات آجیلی 00:01:54
123 14:29:49 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
124 14:30:09 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 9 00:20:28
125 14:50:37 اعلام برنامه 00:00:55
126 14:51:32 کلیپ قاصدک 00:03:20
127 14:54:52 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
128 14:55:13 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:21
129 14:57:34 تیزر نگهبانان شیردل 00:01:32
130 14:59:06 تریلر آرمن 00:00:57
131 15:00:03 آرم تایم (تندر) 00:00:20
132 15:00:23 تندر - قسمت 58 00:22:19
133 15:22:42 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
134 15:23:04 بره قهرمان 00:01:05
135 15:24:09 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
136 15:25:22 تیزر شهر موشکی 00:01:38
137 15:27:00 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:21
138 15:28:21 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
139 15:28:41 تیزر چی خوبه 00:01:27
140 15:30:08 رکاب‌زنان کوهستان-3 - قسمت 19 00:22:11
141 15:52:19 اعلام برنامه 00:00:50
142 15:53:09 کلیپ رویای ایرانی 00:03:33
143 15:56:42 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
144 15:57:04 رالف 00:01:05
145 15:58:09 تریلر آرمن 00:00:57
146 15:59:06 تیزر مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها 00:01:08
147 16:00:14 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
148 16:00:34 مل‌مل-5 - قسمت 264 00:55:00
149 16:55:34 تیزر چی چی 00:04:17
150 16:59:51 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
151 17:00:11 نگهبانان شیردل-2 - قسمت 12 00:22:19
152 17:22:30 تیزر نوزادان حیوانات 00:01:10
153 17:23:40 تیزر مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها 00:01:08
154 17:24:48 رود رانر 00:05:27
155 17:30:15 تیزر سینمایی عملیات آجیلی 00:01:54
156 17:32:09 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:55
157 17:33:04 وله رگلاژ 00:00:26
158 17:33:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
159 17:37:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:19:57
160 17:56:57 اعلام برنامه 00:00:50
161 17:57:47 ترافیک 00:02:15
162 18:00:02 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
163 18:00:16 آرم تایم (افسانه آرش) 00:00:20
164 18:00:36 افسانه آرش - قسمت 18 00:16:27
165 18:17:03 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:11
166 18:19:14 تیزر فوتبالیست‌ها 00:01:35
167 18:20:49 گروه تحقیق 00:04:14
168 18:25:03 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
169 18:25:25 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
170 18:28:27 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
171 18:28:49 تریلر آرمن 00:00:57
172 18:29:46 آرم تایم (پاندای کونگ‌فوکار) 00:00:20
173 18:30:06 پاندای کونگ‌فوکار-2 - قسمت 11 00:22:55
174 18:53:01 تیزر سینمایی عملیات آجیلی 00:01:54
175 18:54:55 تیزر چی چی 00:05:02
176 18:59:57 آرم تایم (گلستان سرزمین من) 00:00:20
177 19:00:17 گلستان سرزمین من - قسمت 11 00:17:42
178 19:17:59 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
179 19:19:32 تیزر شهر موشکی 00:01:38
180 19:21:10 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:42
181 19:23:52 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
182 19:25:42 رود رانر 00:02:39
183 19:28:21 تیزر آرمن 00:00:37
184 19:28:58 تیزر نوزادان حیوانات 00:01:10
185 19:30:08 آرم تایم (هایدی) 00:00:20
186 19:30:28 هایدی - قسمت 15 00:21:06
187 19:51:34 اعلام برنامه 00:00:50
188 19:52:24 کلیپ علی کوچولو 00:03:54
189 19:56:18 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
190 19:57:56 رالف 00:01:06
191 19:59:02 تریلر آرمن 00:00:57
192 19:59:59 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
193 20:00:19 مل‌مل-5 - قسمت 263 00:55:00
194 20:55:19 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
195 20:55:40 تیزر سینمایی عملیات آجیلی 00:01:54
196 20:57:34 مزه_خلاقیت - قسمت کارت هدیه 00:02:07
197 20:59:41 آرم تایم (مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها) 00:00:20
198 21:00:01 مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها - قسمت 7 00:23:16
199 21:23:17 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:19
200 21:25:36 تیزر نگهبانان شیردل 00:01:32
201 21:27:08 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
202 21:29:07 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
203 21:30:07 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:20
204 21:30:27 ماجراهای حاکم و حاتم-2 - قسمت 9 00:17:33
205 21:48:00 تیزر سینمایی عملیات آجیلی 00:01:54
206 21:49:54 تیزر چی چی 00:05:51
207 21:55:45 بره قهرمان 00:01:04
208 21:56:49 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
209 21:58:04 تریلر آرمن 00:00:57
210 21:59:01 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
211 21:59:23 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:37


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها