جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:25 دیپ‌داپ 00:02:53
6 08:09:18 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:03 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
8 08:12:26 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
9 08:14:48 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
10 08:15:02 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
11 08:15:22 ماشین کوکی‌ها - قسمت 36 00:13:33
12 08:28:55 آرم استیشن روز 00:00:20
13 08:29:15 تیزر قلقلک 00:01:00
14 08:30:15 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
15 08:30:35 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 29 00:08:24
16 08:38:59 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
17 08:40:29 یاپ یاپس 00:02:15
18 08:42:44 کلیپ توپ 00:02:19
19 08:45:03 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
20 08:45:23 بزرگ و کوچک - قسمت 22 00:10:08
21 08:55:31 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:56:06 ببعی کرونا 00:02:18
23 08:58:24 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
24 08:58:44 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
25 08:59:48 آرم تایم (ماجراهای قصه به قصه) 00:00:20
26 09:00:08 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 4 00:14:09
27 09:14:17 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
28 09:14:26 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
29 09:14:40 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
30 09:15:00 ماجراهای ایوری - قسمت 42 00:08:00
31 09:23:00 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
32 09:25:22 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
33 09:27:13 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
34 09:28:06 بندبندی‌ها 00:01:37
35 09:29:43 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
36 09:30:03 پهلوانان پویا - قسمت 27 00:13:46
37 09:43:49 تیزر قلقلک 00:01:00
38 09:44:49 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
39 09:45:03 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:20
40 09:45:23 بارباپاپا - قسمت 6 00:09:27
41 09:54:50 اعلام برنامه 00:00:35
42 09:55:25 ترو ترو 00:03:36
43 09:59:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
44 09:59:10 تیزر مهدپویا 00:01:00
45 10:00:10 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
46 10:00:30 نقاشی نقاشی - قسمت 61 00:14:01
47 10:14:31 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
48 10:14:45 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
49 10:15:05 خدا چه آفریده؟ - قسمت 37 00:12:32
50 10:27:37 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
51 10:29:07 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
52 10:30:11 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
53 10:30:31 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 16 00:09:43
54 10:40:14 کلیپ زمستان 00:01:55
55 10:42:09 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
56 10:44:31 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
57 10:44:45 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
58 10:45:05 ببعی-2 - قسمت 16 00:08:56
59 10:54:01 اعلام برنامه 00:00:45
60 10:54:46 مولانگ 00:03:27
61 10:58:13 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
62 10:59:17 تیزر قلقلک 00:01:00
63 11:00:17 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
64 11:00:37 ماشین کوکی‌ها - قسمت 37 00:13:39
65 11:14:16 تیزر مهدپویا 00:01:00
66 11:15:16 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
67 11:15:36 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 30 00:09:01
68 11:24:37 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
69 11:24:59 اوم نوم 00:01:03
70 11:26:02 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
71 11:28:24 کلیپ نمره بیست 00:01:52
72 11:30:16 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
73 11:30:36 بزرگ و کوچک - قسمت 23 00:09:27
74 11:40:03 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
75 11:40:17 کلیپ‌های مهدپویا- فصل زمستان-1 00:02:15
76 11:42:32 یاپ یاپس 00:02:15
77 11:44:47 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
78 11:45:07 آفتاب‌گردون - قسمت 29 00:08:14
79 11:53:21 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
80 11:54:51 تیزر قلقلک 00:01:00
81 11:55:51 دیپ‌داپ 00:02:53
82 11:58:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
83 11:58:53 کلیپ باد 00:02:55
84 12:01:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
85 12:02:10 شن‌دونه‌ها 00:04:27
86 12:06:37 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
87 12:07:00 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
88 12:08:04 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
89 12:08:18 وله رگلاژ 00:00:32
90 12:08:50 جشن نماز 00:05:10
91 12:14:00 جشن نماز 00:05:31
92 12:19:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
93 12:19:51 کلیپ مادر خوبی‌ها 00:03:02
94 12:22:53 اعلام برنامه 00:00:35
95 12:23:28 ترو ترو 00:03:36
96 12:27:04 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
97 12:29:26 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
98 12:29:40 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
99 12:30:00 ماجراهای ایوری - قسمت 43 00:08:02
100 12:38:02 ببعی کرونا 00:02:58
101 12:41:00 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
102 12:41:22 مولانگ 00:03:27
103 12:44:49 آرم تایم (ماجراهای قصه به قصه) 00:00:20
104 12:45:09 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 5 00:14:21
105 12:59:30 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
106 12:59:44 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
107 13:00:04 نقاشی نقاشی - قسمت 61 00:14:01
108 13:14:05 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
109 13:15:09 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
110 13:15:29 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 15 00:10:00
111 13:25:29 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
112 13:26:59 تیزر مهدپویا 00:01:00
113 13:27:59 یاپ یاپس 00:02:15
114 13:30:14 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
115 13:30:34 ببعی-2 - قسمت 15 00:08:35
116 13:39:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
117 13:39:18 دیپ‌داپ 00:02:53
118 13:42:11 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
119 13:43:58 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
120 13:44:18 تیزر قلقلک 00:01:00
121 13:45:18 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:20
122 13:45:38 بارباپاپا - قسمت 5 00:09:13
123 13:54:51 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
124 13:57:13 کاردستی‌های مهدپویا-کلاغ 00:02:33
125 13:59:46 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
126 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
127 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
128 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:47
129 14:06:51 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
130 14:07:11 مهارت‌های زندگی - قسمت 61 00:20:18
131 14:27:29 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:19
132 14:29:48 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
133 14:30:08 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 8 00:20:49
134 14:50:57 اعلام برنامه 00:00:55
135 14:51:52 خال‌خالی 00:03:46
136 14:55:38 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
137 14:56:52 تیزر مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها 00:01:08
138 14:58:00 رالف 00:01:03
139 14:59:03 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:56
140 14:59:59 آرم تایم (تندر) 00:00:20
141 15:00:19 تندر - قسمت 57 00:22:28
142 15:22:47 تیزر نوزادان حیوانات 00:01:10
143 15:23:57 تیزر فوتبالیست‌ها 00:01:35
144 15:25:32 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
145 15:28:51 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
146 15:29:11 تیزر چی خوبه 00:01:27
147 15:30:38 رکاب‌زنان کوهستان-3 - قسمت 18 00:22:33
148 15:53:11 تیزر شهر موشکی 00:01:38
149 15:54:49 تیزر چی چی 00:05:12
150 16:00:01 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
151 16:00:21 مل‌مل-5 - قسمت 263 00:55:00
152 16:55:21 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
153 16:55:35 رود رانر 00:02:30
154 16:58:05 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:11
155 17:00:16 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
156 17:00:36 نگهبانان شیردل-2 - قسمت 10 00:22:18
157 17:22:54 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:21
158 17:24:15 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
159 17:25:53 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
160 17:26:15 کلیپ زهرای من 00:03:54
161 17:30:09 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
162 17:30:39 وله رگلاژ 00:00:51
163 17:31:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
164 17:35:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:20:59
165 17:55:59 اعلام برنامه 00:00:50
166 17:56:49 لذت دانایی 00:02:08
167 17:58:57 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
168 17:59:56 آرم تایم (افسانه آرش) 00:00:20
169 18:00:16 افسانه آرش - قسمت 16 00:16:05
170 18:16:21 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
171 18:16:43 مورف 00:01:29
172 18:18:12 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
173 18:19:45 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
174 18:21:23 کلیپ مادر آسمانی 00:04:33
175 18:25:56 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
176 18:26:19 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
177 18:26:49 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
178 18:28:03 مزه_طبیعت - قسمت اردک 00:02:04
179 18:30:07 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
180 18:30:27 پاندای کونگ‌فو کار-2 - قسمت 9 00:22:16
181 18:52:43 اعلام برنامه 00:00:55
182 18:53:38 کلیپ غریب حیدر 00:04:32
183 18:58:10 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
184 18:58:33 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
185 18:59:32 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
186 18:59:46 آرم تایم (گلستان سرزمین من) 00:00:20
187 19:00:06 گلستان سرزمین من - قسمت 9 00:16:49
188 19:16:55 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
189 19:18:28 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
190 19:20:06 کلیپ مادر سلام 00:04:48
191 19:24:54 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
192 19:25:17 لذت دانایی 00:03:53
193 19:29:10 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
194 19:29:40 آرم تایم (هایدی) 00:00:20
195 19:30:00 هایدی - قسمت 13 00:20:56
196 19:50:56 اعلام برنامه 00:00:50
197 19:51:46 کلیپ صاحب قبر بی‌نشان 00:04:33
198 19:56:19 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
199 19:56:42 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
200 19:56:56 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
201 19:58:10 مورف 00:01:42
202 19:59:52 آرم تایم (پیامبران) 00:00:20
203 20:00:12 پیامبران - قسمت فیلسواران 00:34:50
204 20:35:02 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
205 20:35:25 فانوس - قسمت داستان‌های پیامبران-2 00:19:54
206 20:55:19 کلیپ‌ یاس فاطمی 00:03:54
207 20:59:13 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
208 21:00:12 آرم تایم (مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها) 00:00:20
209 21:00:32 مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها - قسمت 5 00:22:50
210 21:23:22 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
211 21:24:36 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
212 21:26:09 خال‌خالی 00:03:45
213 21:29:54 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
214 21:30:08 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:20
215 21:30:28 ماجراهای حاکم و حاتم-2 - قسمت 7 00:18:33
216 21:49:01 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
217 21:49:11 لذت دانایی 00:03:41
218 21:52:52 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
219 21:53:15 کلیپ مادر 00:04:40
220 21:57:55 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
221 21:59:33 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
222 21:59:47 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:13


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها