جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:17 دیپ‌داپ 00:02:51
6 08:11:08 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:53 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:13:53 تیزر قلقلک 00:01:00
9 08:14:53 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
10 08:15:13 ماشین کوکی‌ها - قسمت 35 00:13:39
11 08:28:52 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
12 08:29:45 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
13 08:29:59 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
14 08:30:19 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 28 00:07:59
15 08:38:18 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
16 08:38:42 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
17 08:41:04 تیزر مهدپویا 00:01:00
18 08:42:04 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
19 08:42:24 بزرگ و کوچک - قسمت 21 00:09:27
20 08:51:51 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
21 08:52:17 کلیپ باد 00:02:55
22 08:55:12 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
23 08:56:42 کاردستی‌های مهدپویا-چتر 00:03:31
24 09:00:13 آرم تایم (ماجراهای قصه به قصه) 00:00:20
25 09:00:33 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 3 00:14:29
26 09:15:02 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
27 09:15:22 ماجراهای ایوری - قسمت 41 00:08:01
28 09:23:23 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
29 09:23:47 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
30 09:26:06 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:26:51 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
32 09:27:07 مولانگ 00:03:13
33 09:30:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
34 09:30:40 پهلوانان پویا - قسمت 26 00:14:48
35 09:45:28 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:20
36 09:45:48 بارباپاپا - قسمت 5 00:09:13
37 09:55:01 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
38 09:56:05 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
39 09:58:27 بندبندی‌ها 00:01:21
40 09:59:48 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
41 10:00:08 موچولوها - قسمت 52 00:09:15
42 10:09:23 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
43 10:10:16 ماجراهای سعید 00:04:33
44 10:14:49 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
45 10:15:09 خدا چه آفریده؟ - قسمت 36 00:12:03
46 10:27:12 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
47 10:27:36 یاپ یاپس 00:02:12
48 10:29:48 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو ) 00:00:20
49 10:30:08 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 15 00:10:00
50 10:40:08 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
51 10:41:38 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
52 10:42:42 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
53 10:44:59 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
54 10:45:19 ببعی-2 - قسمت 15 00:08:35
55 10:53:54 اعلام برنامه 00:00:45
56 10:54:39 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
57 10:54:53 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
58 10:55:19 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
59 10:57:41 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
60 10:59:41 آرم تایم ( ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
61 11:00:01 ماشین کوکی‌ها - قسمت 36 00:13:33
62 11:13:34 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
63 11:13:43 تیزر مهدپویا 00:01:00
64 11:14:43 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
65 11:15:03 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 29 00:08:24
66 11:23:27 آرم استیشن روز 00:00:20
67 11:23:47 نقاشی کنیم 00:00:55
68 11:24:42 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
69 11:24:56 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
70 11:27:31 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
71 11:29:01 اوم نوم 00:01:08
72 11:30:09 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
73 11:30:29 بزرگ و کوچک - قسمت 22 00:10:08
74 11:40:37 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
75 11:42:07 دیپ‌داپ 00:02:41
76 11:44:48 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
77 11:45:08 آفتاب‌گردون - قسمت 28 00:07:51
78 11:52:59 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
79 11:53:08 ترو ترو 00:03:36
80 11:56:44 ببعی کرونا 00:02:18
81 11:59:02 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
82 12:01:24 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
83 12:01:50 شن‌دونه‌ها 00:04:31
84 12:06:21 تیزر مهدپویا 00:01:00
85 12:07:21 وله رگلاژ 00:00:49
86 12:08:10 جشن نماز 00:05:50
87 12:14:00 جشن نماز 00:05:33
88 12:19:33 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
89 12:19:56 ماجراهای سعید 00:04:57
90 12:24:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
91 12:25:13 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
92 12:28:17 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
93 12:28:43 بندبندی‌ها 00:01:36
94 12:30:19 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
95 12:30:39 ماجراهای ایوری - قسمت 42 00:08:00
96 12:38:39 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
97 12:39:32 کلیپ کتاب 00:01:57
98 12:41:29 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
99 12:43:51 نقاشی کنیم 00:00:49
100 12:44:40 آرم تایم (ماجراهای قصه به قصه) 00:00:20
101 12:45:00 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 4 00:14:09
102 12:59:09 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
103 12:59:33 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
104 12:59:47 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
105 13:00:07 موچولوها - قسمت 53 00:08:43
106 13:08:50 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
107 13:09:13 یاپ یاپس 00:02:15
108 13:11:28 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
109 13:14:40 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
110 13:15:00 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 14 00:10:05
111 13:25:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
112 13:25:21 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
113 13:27:43 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
114 13:29:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
115 13:30:03 ببعی-2 - قسمت 14 00:08:20
116 13:38:23 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
117 13:39:16 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
118 13:41:38 ماجراهای سعید 00:03:15
119 13:44:53 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:20
120 13:45:13 بارباپاپا - قسمت 4 00:07:06
121 13:52:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
122 13:52:45 ماجراهای جنگل 00:04:45
123 13:57:30 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
124 13:59:00 تیزر قلقلک 00:01:00
125 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
126 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
127 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:35
128 14:07:39 آرم تایم (سینمایی لک‌لک‌ها) 00:00:20
129 14:07:59 سینمایی لک‌لک‌ها 01:20:22
130 15:28:21 آرم تایم (فوتبالیست ها) 00:00:20
131 15:28:41 تیزر چی خوبه 00:01:33
132 15:30:14 فوتبالیست ها - قسمت 45 00:22:38
133 15:52:52 اعلام برنامه 00:00:50
134 15:53:42 تیزر کتابخوانی 00:02:11
135 15:55:53 برنارد 00:02:58
136 15:58:51 تریلر آرمن 00:00:57
137 15:59:48 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
138 16:00:08 کارآگاه نجار - قسمت 7 00:19:00
139 16:19:08 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
140 16:19:46 کلیپ بسم الله 00:03:33
141 16:23:19 تیزر سینمایی شازده کوچولو 00:01:05
142 16:24:24 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
143 16:24:34 گروه تحقیق 00:05:11
144 16:29:45 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
145 16:30:05 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 7 00:18:53
146 16:48:58 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
147 16:49:53 تیزر چی چی 00:04:07
148 16:54:00 تریلر آرمن 00:00:57
149 16:54:57 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
150 16:55:14 لئون 00:02:39
151 16:57:53 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
152 16:58:31 تیزر کتابخوانی 00:01:21
153 16:59:52 آرم تایم (ماجراهای مارکوپولوی جوان) 00:00:20
154 17:00:12 ماجراهای مارکوپولوی جوان - قسمت 5 00:23:46
155 17:23:58 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
156 17:24:08 تیزر چی چی 00:05:51
157 17:29:59 وله رگلاژ 00:00:35
158 17:30:34 باکس تلاوت قرآن 00:03:26
159 17:34:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:18:38
160 17:52:38 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
161 17:53:05 تیزر سینمایی شازده کوچولو 00:01:05
162 17:54:10 ترافیک 00:02:14
163 17:56:24 اعلام برنامه 00:00:55
164 17:57:19 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:38
165 17:59:57 آرم تایم (آرمن) 00:00:20
166 18:00:17 آرمن - قسمت 13 00:25:46
167 18:26:03 اعلام برنامه 00:00:50
168 18:26:53 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
169 18:27:07 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
170 18:27:24 تیزر کتابخوانی 00:02:19
171 18:29:43 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
172 18:30:03 ربات‌های مبدل - قسمت 25 00:20:04
173 18:50:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
174 18:50:34 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
175 18:53:53 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
176 18:54:52 لذت دانایی 00:03:56
177 18:58:48 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
178 18:59:26 تیزر آرمن 00:00:37
179 19:00:03 آرم تایم (ستارگان ایرانی) 00:00:20
180 19:00:23 ستارگان ایرانی - قسمت 9 00:16:00
181 19:16:23 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
182 19:17:18 تیزر سینمایی شازده کوچولو 00:01:05
183 19:18:23 رود رانر 00:06:22
184 19:24:45 تیزر نوزادان حیوانات 00:01:10
185 19:25:55 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
186 19:27:42 تریلر فوتبالیست‌ها 00:00:47
187 19:28:29 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
188 19:28:43 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
189 19:29:03 تیزر چی خوبه 00:01:19
190 19:30:22 باخانمان - قسمت 33 00:22:58
191 19:53:20 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
192 19:53:58 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
193 19:55:36 لئون 00:02:38
194 19:58:14 تیزر نگهبانان شیردل 00:01:32
195 19:59:46 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
196 20:00:06 کارآگاه نجار - قسمت 7 00:19:00
197 20:19:06 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
198 20:19:42 تیزر چی چی 00:04:38
199 20:24:20 تیزر شهر موشکی 00:01:38
200 20:25:58 لذت دانایی 00:04:05
201 20:30:03 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
202 20:30:23 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 7 00:18:53
203 20:49:16 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
204 20:49:52 تیزر سینمایی شازده کوچولو 00:01:05
205 20:50:57 خال‌خالی 00:03:45
206 20:54:42 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
207 20:55:04 تیزر آرمن 00:00:37
208 20:55:41 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
209 20:57:14 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:37
210 20:59:51 آرم تایم (نوزادان حیوانات) 00:00:20
211 21:00:11 نوزادان حیوانات - قسمت 2 00:20:18
212 21:20:29 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
213 21:21:05 کلیپ دکترها و پرستارهای مهربان 00:03:20
214 21:24:25 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
215 21:25:40 گروه تحقیق 00:04:24
216 21:30:04 آرم تایم (آرمن) 00:00:20
217 21:30:24 آرمن - قسمت 13 00:25:46
218 21:56:10 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
219 21:56:37 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
220 21:57:52 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
221 21:59:30 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:30


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها