جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:09:20 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:10:42 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:27 دیپ‌داپ 00:02:31
8 08:13:58 تیزر قلقلک 00:01:00
9 08:14:58 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
10 08:15:18 ماشین کوکی‌ها - قسمت 34 00:13:15
11 08:28:33 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
12 08:28:47 نقاشی کنیم 00:00:55
13 08:29:42 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
14 08:30:02 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 27 00:08:18
15 08:38:20 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
16 08:38:44 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
17 08:41:06 تیزر مهدپویا 00:01:00
18 08:42:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
19 08:42:22 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
20 08:44:48 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
21 08:45:08 بزرگ و کوچک - قسمت 20 00:10:28
22 08:55:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
23 08:56:02 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
24 08:57:32 یاپ یاپس 00:02:15
25 08:59:47 آرم تایم (ماجراهای قصه به قصه) 00:00:20
26 09:00:07 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 2 00:13:16
27 09:13:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
28 09:13:32 اوم نوم 00:01:08
29 09:14:40 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
30 09:15:00 ماجراهای ایوری - قسمت 40 00:08:05
31 09:23:05 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
32 09:23:29 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
33 09:25:59 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:26:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
35 09:27:00 مولانگ 00:03:19
36 09:30:19 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
37 09:30:39 پهلوانان پویا - قسمت 25 00:14:49
38 09:45:28 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:20
39 09:45:48 بارباپاپا - قسمت 4 00:07:06
40 09:52:54 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
41 09:53:58 ترو ترو 00:03:31
42 09:57:29 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
43 09:59:51 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
44 10:00:11 موچولوها - قسمت 38 00:08:43
45 10:08:54 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
46 10:09:47 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
47 10:13:41 اوم نوم 00:01:05
48 10:14:46 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
49 10:15:06 خدا چه آفریده؟ - قسمت 35 00:12:14
50 10:27:20 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
51 10:27:44 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
52 10:29:44 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو ) 00:00:20
53 10:30:04 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 14 00:10:05
54 10:40:09 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
55 10:41:39 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
56 10:42:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 10:42:52 کلیپ زمستان 00:01:55
58 10:44:47 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
59 10:45:07 ببعی-2 - قسمت 14 00:08:20
60 10:53:27 اعلام برنامه 00:00:45
61 10:54:12 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
62 10:54:26 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
63 10:56:48 دیپ‌داپ 00:02:57
64 10:59:45 آرم تایم ( ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
65 11:00:05 ماشین کوکی‌ها - قسمت 35 00:13:39
66 11:13:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
67 11:13:53 تیزر مهدپویا 00:01:00
68 11:14:53 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
69 11:15:13 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 28 00:07:59
70 11:23:12 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
71 11:23:26 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
72 11:24:56 ماجراهای سعید 00:05:03
73 11:29:59 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
74 11:30:19 بزرگ و کوچک - قسمت 21 00:09:27
75 11:39:46 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
76 11:41:16 کلیپ ماهی 00:02:10
77 11:43:26 بندبندی‌ها 00:01:21
78 11:44:47 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
79 11:45:07 آفتاب‌گردون - قسمت 27 00:08:47
80 11:53:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
81 11:54:03 ترو ترو 00:03:36
82 11:57:39 ببعی کرونا 00:02:58
83 12:00:37 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
84 12:02:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
85 12:03:25 مولانگ 00:03:27
86 12:06:52 تیزر مهدپویا 00:01:00
87 12:07:52 وله رگلاژ 00:00:42
88 12:08:34 جشن نماز 00:04:26
89 12:13:00 جشن نماز 00:05:27
90 12:18:27 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
91 12:18:50 ماجراهای جنگل 00:04:44
92 12:23:34 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
93 12:23:54 کلیپ مادر خوبی‌ها 00:03:02
94 12:26:56 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
95 12:27:22 کاردستی‌های مهدپویا-موش 00:02:49
96 12:30:11 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
97 12:30:31 ماجراهای ایوری - قسمت 41 00:08:01
98 12:38:32 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
99 12:39:25 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
100 12:41:16 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
101 12:43:38 اوم نوم 00:01:02
102 12:44:40 آرم تایم (ماجراهای قصه به قصه) 00:00:20
103 12:45:00 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 3 00:14:29
104 12:59:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
105 12:59:38 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
106 12:59:52 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
107 13:00:12 موچولوها - قسمت 52 00:09:15
108 13:09:27 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
109 13:10:20 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
110 13:13:18 بندبندی‌ها 00:01:36
111 13:14:54 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
112 13:15:14 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 13 00:10:17
113 13:25:31 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
114 13:25:47 شن‌دونه‌ها 00:04:26
115 13:30:13 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
116 13:30:33 ببعی-2 - قسمت 13 00:08:46
117 13:39:19 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
118 13:40:12 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
119 13:42:34 یاپ یاپس 00:02:15
120 13:44:49 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:20
121 13:45:09 بارباپاپا - قسمت 3 00:08:48
122 13:53:57 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
123 13:54:23 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
124 13:55:53 مولانگ 00:03:07
125 13:59:00 تیزر قلقلک 00:01:00
126 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
127 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
128 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:04
129 14:07:08 آرم تایم (سینمایی تام و جری و ماجراهای شهر اوز) 00:00:20
130 14:07:28 سینمایی تام و جری و ماجراهای شهر اوز 00:51:29
131 14:58:57 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
132 14:59:19 تیزر سینمایی شازده کوچولو 00:01:05
133 15:00:24 آرم تایم (گربه‌ای به نام لئوپولد) 00:00:20
134 15:00:44 گربه‌ای به نام لئوپولد 00:12:38
135 15:13:22 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
136 15:14:00 تبزر سینمایی لک لک ها 00:01:41
137 15:15:41 روبی و جوجه‌ها 00:07:35
138 15:23:16 اعلام برنامه 00:00:55
139 15:24:11 کلیپ دکترها و پرستارهای مهربان 00:03:20
140 15:27:31 تریلر شهر موشکی 00:00:49
141 15:28:20 آرم تایم (فوتبالیست ها) 00:00:20
142 15:28:40 تیزر چی خوبه 00:01:33
143 15:30:13 فوتبالیست ها - قسمت 44 00:18:59
144 15:49:12 اعلام برنامه 00:00:50
145 15:50:02 تیزر کتابخوانی 00:02:19
146 15:52:21 رود رانر 00:03:37
147 15:55:58 تبزر سینمایی لک لک ها 00:01:41
148 15:57:39 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
149 15:58:51 تریلر آرمن 00:00:57
150 15:59:48 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
151 16:00:08 کارآگاه نجار - قسمت 6 00:20:11
152 16:20:19 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
153 16:20:57 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:44
154 16:23:41 تیزر سینمایی شازده کوچولو 00:01:05
155 16:24:46 خال‌خالی 00:03:47
156 16:28:33 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
157 16:29:48 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
158 16:30:08 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 6 00:19:01
159 16:49:09 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
160 16:49:45 تیزر چی چی 00:04:48
161 16:54:33 تریلر آرمن 00:00:57
162 16:55:30 ترافیک 00:02:15
163 16:57:45 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
164 16:58:23 تیزر کتابخوانی 00:01:21
165 16:59:44 آرم تایم (ماجراهای مارکوپولوی جوان) 00:00:20
166 17:00:04 ماجراهای مارکوپولوی جوان - قسمت 4 00:23:52
167 17:23:56 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
168 17:24:06 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
169 17:25:06 لذت دانایی 00:02:08
170 17:27:14 تبزر سینمایی لک لک ها 00:01:41
171 17:28:55 وله رگلاژ 00:00:35
172 17:29:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
173 17:33:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:20:00
174 17:53:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
175 17:53:27 تیزر چی چی 00:05:02
176 17:58:29 اعلام برنامه 00:00:55
177 17:59:24 تریلر آرمن 00:00:57
178 18:00:21 آرم تایم (شهر موشکی) 00:00:20
179 18:00:41 شهر موشکی - قسمت 12 00:26:10
180 18:26:51 اعلام برنامه 00:00:50
181 18:27:41 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
182 18:27:55 تیزر کتابخوانی 00:02:11
183 18:30:06 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
184 18:30:26 ربات‌های مبدل - قسمت 24 00:21:08
185 18:51:34 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
186 18:52:01 بره ناقلا 00:05:40
187 18:57:41 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
188 18:58:40 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
189 18:59:18 تیزر آرمن 00:00:37
190 18:59:55 آرم تایم (ستارگان ایرانی) 00:00:20
191 19:00:15 ستارگان ایرانی - قسمت 8 00:16:30
192 19:16:45 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
193 19:17:07 مزه_طبیعت 00:02:11
194 19:19:18 تیزر نوزادان حیوانات 00:01:10
195 19:20:28 تریلر فوتبالیست‌ها 00:00:47
196 19:21:15 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:42
197 19:23:57 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
198 19:25:20 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
199 19:25:34 برنارد 00:03:08
200 19:28:42 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
201 19:29:02 تیزر چی خوبه 00:01:19
202 19:30:21 باخانمان - قسمت 32 00:23:09
203 19:53:30 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
204 19:54:08 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
205 19:55:46 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:32
206 19:58:18 تیزر نگهبانان شیردل 00:01:32
207 19:59:50 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
208 20:00:10 کارآگاه نجار - قسمت 6 00:20:11
209 20:20:21 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
210 20:20:57 تیزر چی چی 00:04:27
211 20:25:24 تیزر شهر موشکی 00:01:38
212 20:27:02 تیزر سینمایی شازده کوچولو 00:01:59
213 20:29:01 تریلر آرمن 00:00:57
214 20:29:58 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
215 20:30:18 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 6 00:19:01
216 20:49:19 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
217 20:49:55 تیزر سینمایی شازده کوچولو 00:01:05
218 20:51:00 بره ناقلا 00:06:54
219 20:57:54 تیزر آرمن 00:00:37
220 20:58:31 تبزر سینمایی لک لک ها 00:01:41
221 21:00:12 آرم تایم (نوزادان حیوانات) 00:00:20
222 21:00:32 نوزادان حیوانات - قسمت 1 00:20:52
223 21:21:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
224 21:22:00 تبزر سینمایی لک لک ها 00:01:41
225 21:23:41 نظر شما چیه؟ 00:04:47
226 21:28:28 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
227 21:29:45 آرم تایم (شهر موشکی) 00:00:20
228 21:30:05 شهر موشکی - قسمت 12 00:26:10
229 21:56:15 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
230 21:56:42 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
231 21:57:57 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
232 21:59:30 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:30


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها