جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:08:55 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:40 مولانگ 00:03:27
8 08:13:07 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
9 08:14:11 تیزر مهدپویا 00:01:00
10 08:15:11 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
11 08:15:31 ماشین کوکی‌ها - قسمت 32 00:13:33
12 08:29:04 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
13 08:29:30 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
14 08:29:44 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
15 08:30:04 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 25 00:09:06
16 08:39:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:39:30 شن‌دونه‌ها 00:04:04
18 08:43:34 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
19 08:45:04 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
20 08:45:18 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
21 08:45:38 بزرگ و کوچک - قسمت 18 00:10:27
22 08:56:05 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:56:40 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
24 08:59:44 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
25 09:00:04 بیشه مثل‌ها - قسمت 28 00:08:03
26 09:08:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
27 09:08:16 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
28 09:10:38 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
29 09:10:58 کاردستی‌های مهدپویا-لباس 00:03:43
30 09:14:41 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
31 09:15:01 ماجراهای ایوری - قسمت 38 00:08:05
32 09:23:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
33 09:23:22 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
34 09:25:39 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
35 09:27:09 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
36 09:28:13 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
37 09:30:13 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
38 09:30:33 پهلوانان پویا - قسمت 23 00:13:30
39 09:44:03 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
40 09:44:17 نقاشی کنیم 00:00:49
41 09:45:06 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:20
42 09:45:26 بارباپاپا - قسمت 2 00:09:19
43 09:54:45 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
44 09:57:07 دیپ‌داپ 00:02:53
45 10:00:00 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
46 10:00:20 نقاشی نقاشی - قسمت 59 00:14:58
47 10:15:18 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
48 10:15:38 خدا چه آفریده؟ - قسمت 33 00:12:03
49 10:27:41 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
50 10:29:11 تیزر مهدپویا 00:01:00
51 10:30:11 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
52 10:30:31 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 12 00:10:32
53 10:41:03 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
54 10:43:25 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
55 10:45:16 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
56 10:45:36 ببعی-2 - قسمت 12 00:08:43
57 10:54:19 اعلام برنامه 00:00:45
58 10:55:04 ماجراهای سعید 00:05:03
59 11:00:07 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
60 11:00:27 ماشین کوکی‌ها - قسمت 33 00:13:36
61 11:14:03 تیزر قلقلک 00:01:00
62 11:15:03 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
63 11:15:23 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 26 00:08:39
64 11:24:02 کلیپ پروانه 00:02:15
65 11:26:17 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
66 11:28:39 بندبندی‌ها 00:01:37
67 11:30:16 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
68 11:30:36 بزرگ و کوچک - قسمت 19 00:10:28
69 11:41:04 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
70 11:42:34 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
71 11:42:48 کلیپ زمستان 00:01:55
72 11:44:43 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
73 11:45:03 آفتاب‌گردون - قسمت 25 00:07:07
74 11:52:10 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
75 11:52:36 ترو ترو 00:03:11
76 11:55:47 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
77 11:56:09 کلیپ مادر خوبی‌ها 00:03:02
78 11:59:11 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
79 12:00:41 مولانگ 00:03:27
80 12:04:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 12:04:28 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
82 12:06:50 وله رگلاژ 00:00:46
83 12:07:36 جشن نماز 00:05:24
84 12:13:00 جشن نماز 00:05:22
85 12:18:22 آرم استیشن روز 00:00:20
86 12:18:42 ماجراهای جنگل 00:04:43
87 12:23:25 اعلام برنامه 00:00:35
88 12:24:00 ببعی کرونا 00:02:58
89 12:26:58 تیزر قلقلک 00:01:00
90 12:27:58 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
91 12:29:02 اوم نوم 00:01:08
92 12:30:10 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
93 12:30:30 ماجراهای ایوری - قسمت 39 00:08:04
94 12:38:34 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
95 12:38:43 کلیپ ماهی 00:02:10
96 12:40:53 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
97 12:43:15 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
98 12:45:15 آرم تایم (ماجراهای قصه به قصه) 00:00:20
99 12:45:35 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 1 00:13:22
100 12:58:57 تیزر مهدپویا 00:01:00
101 12:59:57 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
102 13:00:17 نقاشی نقاشی - قسمت 59 00:14:58
103 13:15:15 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
104 13:15:35 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 11 00:10:36
105 13:26:11 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
106 13:28:33 اوم نوم 00:01:08
107 13:29:41 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
108 13:30:01 ببعی-2 - قسمت 11 00:08:48
109 13:38:49 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
110 13:40:19 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
111 13:41:23 مولانگ 00:03:21
112 13:44:44 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:20
113 13:45:04 بارباپاپا - قسمت 1 00:09:22
114 13:54:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
115 13:54:35 کاردستی‌های مهدپویا-زنبور عسل 00:04:11
116 13:58:46 تیزر قلقلک 00:01:00
117 13:59:46 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
118 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
119 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
120 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:17
121 14:06:21 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
122 14:06:41 مهارت‌های زندگی - قسمت 59 00:22:57
123 14:29:38 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
124 14:29:52 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
125 14:30:12 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 6 00:21:49
126 14:52:01 اعلام برنامه 00:00:55
127 14:52:56 کلیپ رویایی ایرانی 00:03:33
128 14:56:29 تریلر شهر موشکی 00:00:49
129 14:57:18 کدو بدو 00:01:32
130 14:58:50 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
131 14:59:00 تریلر فوتبالیست‌ها 00:00:47
132 14:59:47 آرم تایم (تندر) 00:00:20
133 15:00:07 تندر - قسمت 55 00:22:12
134 15:22:19 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:19
135 15:24:38 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
136 15:27:04 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
137 15:28:42 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
138 15:29:41 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
139 15:30:01 رکاب‌زنان کوهستان-3 - قسمت 16 00:17:29
140 15:47:30 اعلام برنامه 00:00:50
141 15:48:20 کلیپ دست خط خدا 00:04:18
142 15:52:38 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
143 15:53:00 نظر شما چیه؟ 00:04:35
144 15:57:35 تیزر نوزادان حیوانات 00:01:10
145 15:58:45 تیزر مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها 00:01:08
146 15:59:53 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
147 16:00:13 مل‌مل-5 - قسمت 261 00:55:27
148 16:55:40 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
149 16:56:16 تبزر سینمایی لک لک ها 00:01:41
150 16:57:57 بره قهرمان 00:01:02
151 16:58:59 تیزر سینمایی تام و جری و قصه اوز 00:00:52
152 16:59:51 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
153 17:00:11 نگهبانان شیردل-2 - قسمت 8 00:22:37
154 17:22:48 تریلر آرمن 00:00:57
155 17:23:45 تیزر سینمایی شازده کوچولو 00:01:05
156 17:24:50 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
157 17:26:07 تریلر شهر موشکی 00:00:49
158 17:26:56 وله رگلاژ 00:00:34
159 17:27:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
160 17:31:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:18:56
161 17:49:56 اعلام برنامه 00:00:50
162 17:50:46 تیزر کتابخوانی 00:02:11
163 17:52:57 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
164 17:53:07 تیزر نگهبانان شیردل 00:01:32
165 17:54:39 تیزر چی چی 00:05:42
166 18:00:21 آرم تایم (افسانه آرش) 00:00:20
167 18:00:41 افسانه آرش - قسمت 14 00:17:50
168 18:18:31 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
169 18:19:46 تیزر مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها 00:01:08
170 18:20:54 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:35
171 18:23:29 گروه تحقیق 00:04:22
172 18:27:51 تبزر سینمایی لک لک ها 00:01:41
173 18:29:32 تریلر فوتبالیست‌ها 00:00:47
174 18:30:19 آرم تایم (پاندای کونگ‌فوکار) 00:00:20
175 18:30:39 پاندای کونگ‌فوکار-2 - قسمت 7 00:23:13
176 18:53:52 اعلام برنامه 00:00:55
177 18:54:47 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
178 18:58:06 تیزر سینمایی تام و جری و قصه اوز 00:00:52
179 18:58:58 تیزر نوزادان حیوانات 00:01:10
180 19:00:08 آرم تایم (گلستان سرزمین من) 00:00:20
181 19:00:28 گلستان سرزمین من - قسمت 7 00:17:28
182 19:17:56 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
183 19:19:29 شکرستان کرونا 00:02:07
184 19:21:36 تیزر شهر موشکی 00:01:38
185 19:23:14 تیزر چی چی 00:03:34
186 19:26:48 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
187 19:27:26 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
188 19:29:48 آرم تایم (هایدی) 00:00:20
189 19:30:08 هایدی - قسمت 11 00:20:20
190 19:50:28 تیزر مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها 00:01:08
191 19:51:36 تیزر نوزادان حیوانات 00:01:10
192 19:52:46 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
193 19:54:32 اعلام برنامه 00:00:50
194 19:55:22 خال‌خالی 00:03:41
195 19:59:03 تیزر سینمایی شازده کوچولو 00:01:05
196 20:00:08 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
197 20:00:28 مل‌مل-5 - قسمت 260 00:55:00
198 20:55:28 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
199 20:55:50 تریلر آرمن 00:00:57
200 20:56:47 دزد ناشی 00:01:18
201 20:58:05 تریلر شهر موشکی 00:00:49
202 20:58:54 تیزر سینمایی تام و جری و قصه اوز 00:00:52
203 20:59:46 آرم تایم (مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها) 00:00:20
204 21:00:06 مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها - قسمت 3 00:22:07
205 21:22:13 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
206 21:23:27 رود رانر 00:05:27
207 21:28:54 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:21
208 21:30:15 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:20
209 21:30:35 ماجراهای حاکم و حاتم-2 - قسمت 5 00:18:52
210 21:49:27 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
211 21:51:00 تیزر چی چی 00:03:43
212 21:54:43 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
213 21:55:58 نظر شما چیه؟ 00:03:48
214 21:59:46 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:14


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها