جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:55 کلیپ صبحدم 00:01:57
6 08:08:52 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:37 ترو ترو 00:03:30
8 08:13:07 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
9 08:14:11 تیزر مهدپویا 00:01:00
10 08:15:11 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
11 08:15:31 ماشین کوکی‌ها - قسمت 31 00:13:40
12 08:29:11 آرم استیشن روز 00:00:20
13 08:29:31 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
14 08:29:45 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
15 08:30:05 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 24 00:08:36
16 08:38:41 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:39:01 یاپ یاپس 00:02:15
18 08:41:16 کلیپ‌های مهدپویا- فصل زمستان-2 00:02:18
19 08:43:34 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
20 08:45:04 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
21 08:45:18 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
22 08:45:38 بزرگ و کوچک - قسمت 17 00:10:20
23 08:55:58 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:56:33 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
25 08:58:13 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
26 08:58:22 بندبندی‌ها 00:01:21
27 08:59:43 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
28 09:00:03 بیشه مثل‌ها - قسمت 27 00:08:10
29 09:08:13 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
30 09:10:35 اوم نوم 00:01:08
31 09:11:43 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
32 09:12:03 کلیپ درخت-2 00:02:44
33 09:14:47 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
34 09:15:07 ماجراهای ایوری - قسمت 37 00:08:05
35 09:23:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
36 09:23:28 باهم‌بازی 00:03:14
37 09:26:42 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
38 09:28:12 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
39 09:29:16 نقاشی کنیم 00:00:50
40 09:30:06 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
41 09:30:26 پهلوانان پویا - قسمت 22 00:14:25
42 09:44:51 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
43 09:45:05 آرم تایم (بارباپاپا) 00:00:20
44 09:45:25 بارباپاپا - قسمت 1 00:09:22
45 09:54:47 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
46 09:57:09 کلیپ زمستان 00:01:55
47 09:59:04 اوم نوم 00:01:08
48 10:00:12 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
49 10:00:32 نقاشی نقاشی - قسمت 58 00:14:41
50 10:15:13 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
51 10:15:33 خدا چه آفریده؟ - قسمت 32 00:12:03
52 10:27:36 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
53 10:29:06 تیزر مهدپویا 00:01:00
54 10:30:06 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
55 10:30:26 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 11 00:10:36
56 10:41:02 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
57 10:43:24 بندبندی‌ها 00:01:21
58 10:44:45 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
59 10:45:05 ببعی-2 - قسمت 11 00:08:48
60 10:53:53 اعلام برنامه 00:00:45
61 10:54:38 دیپ‌داپ 00:02:54
62 10:57:32 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:35
63 11:00:07 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
64 11:00:27 ماشین کوکی‌ها - قسمت 32 00:13:33
65 11:14:00 تیزر قلقلک 00:01:00
66 11:15:00 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
67 11:15:20 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 25 00:09:06
68 11:24:26 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
69 11:26:48 ترو ترو 00:03:37
70 11:30:25 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
71 11:30:45 بزرگ و کوچک - قسمت 18 00:10:27
72 11:41:12 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
73 11:42:42 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
74 11:42:56 کلیپ ماهی-3 00:01:49
75 11:44:45 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
76 11:45:05 آفتاب‌گردون - قسمت 24 00:07:55
77 11:53:00 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
78 11:53:22 ماجراهای جنگل 00:04:47
79 11:58:09 کلیپ‌های مهدپویا- لباس گرم 00:02:00
80 12:00:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
81 12:00:18 مولانگ 00:03:26
82 12:03:44 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
83 12:06:06 وله رگلاژ 00:00:35
84 12:06:41 جشن نماز 00:05:19
85 12:12:00 جشن نماز 00:05:31
86 12:17:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
87 12:17:51 شن‌دونه‌ها 00:04:26
88 12:22:17 اعلام برنامه 00:00:35
89 12:22:52 ببعی کرونا 00:02:18
90 12:25:10 تیزر قلقلک 00:01:00
91 12:26:10 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
92 12:27:14 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
93 12:30:03 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
94 12:30:23 ماجراهای ایوری - قسمت 38 00:08:05
95 12:38:28 کلیپ‌های مهدپویا- فصل زمستان-1 00:02:15
96 12:40:43 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
97 12:43:05 یاپ یاپس 00:02:15
98 12:45:20 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
99 12:45:40 بیشه مثل‌ها - قسمت 28 00:08:03
100 12:53:43 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
101 12:54:36 دیپ‌داپ 00:02:51
102 12:57:27 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
103 12:58:57 تیزر مهدپویا 00:01:00
104 12:59:57 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
105 13:00:17 نقاشی نقاشی - قسمت 58 00:14:41
106 13:14:58 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
107 13:15:18 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 10 00:10:37
108 13:25:55 تیزر جامع برنامه‌های پویا 00:02:22
109 13:28:17 بندبندی‌ها 00:01:35
110 13:29:52 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
111 13:30:12 ببعی-2 - قسمت 10 00:08:54
112 13:39:06 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
113 13:40:36 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
114 13:41:40 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
115 13:44:44 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
116 13:45:04 بره کوچولو - قسمت 65 00:09:20
117 13:54:24 باهم‌بازی 00:03:04
118 13:57:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
119 13:57:37 اوم نوم 00:01:09
120 13:58:46 تیزر قلقلک 00:01:00
121 13:59:46 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
122 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
123 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
124 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:17
125 14:06:21 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
126 14:06:41 مهارت‌های زندگی - قسمت 58 00:27:09
127 14:33:50 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
128 14:34:10 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 5 00:21:36
129 14:55:46 اعلام برنامه 00:00:55
130 14:56:41 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
131 14:58:04 تریلر شهر موشکی 00:00:49
132 14:58:53 تریلر فوتبالیست‌ها 00:00:47
133 14:59:40 آرم تایم (تندر) 00:00:20
134 15:00:00 تندر - قسمت 54 00:19:44
135 15:19:44 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:19
136 15:22:03 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
137 15:23:41 رود رانر 00:04:44
138 15:28:25 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
139 15:29:24 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
140 15:29:38 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
141 15:29:58 رکاب‌زنان کوهستان-3 - قسمت 15 00:21:22
142 15:51:20 اعلام برنامه 00:00:50
143 15:52:10 کلیپ این پرچم بالاست 00:03:37
144 15:55:47 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
145 15:56:09 مورف 00:01:17
146 15:57:26 تیزر نوزادان حیوانات 00:01:10
147 15:58:36 تیزر مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها 00:01:08
148 15:59:44 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
149 16:00:04 مل‌مل-5 - قسمت 260 00:55:00
150 16:55:04 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
151 16:55:18 تیزر چی چی 00:04:23
152 16:59:41 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
153 17:00:01 نگهبانان شیردل-2 - قسمت 7 00:22:46
154 17:22:47 تریلر فوتبالیست‌ها 00:00:47
155 17:23:34 تریلر آرمن 00:00:57
156 17:24:31 تریلر شهر موشکی 00:00:49
157 17:25:20 وله رگلاژ 00:01:10
158 17:26:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
159 17:30:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:19:57
160 17:49:57 اعلام برنامه 00:00:50
161 17:50:47 نظر شما چیه؟ 00:04:45
162 17:55:32 تیزر نوزادان حیوانات 00:01:10
163 17:56:42 تیزر آرمن 00:00:37
164 17:57:19 رالف 00:01:08
165 17:58:27 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
166 17:59:44 آرم تایم (افسانه آرش) 00:00:20
167 18:00:04 افسانه آرش - قسمت 13 00:17:46
168 18:17:50 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
169 18:19:05 تیزر مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها 00:01:08
170 18:20:13 دزد ناشی 00:01:23
171 18:21:36 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
172 18:23:14 کلیپ مرد نبرد 00:03:49
173 18:27:03 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
174 18:27:25 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:11
175 18:29:36 تریلر فوتبالیست‌ها 00:00:47
176 18:30:23 آرم تایم (پاندای کونگ‌فوکار) 00:00:20
177 18:30:43 پاندای کونگ‌فوکار-2 - قسمت 6 00:23:08
178 18:53:51 اعلام برنامه 00:00:55
179 18:54:46 ترافیک 00:01:50
180 18:56:36 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
181 18:57:50 تیزر نوزادان حیوانات 00:01:10
182 18:59:00 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
183 19:00:13 آرم تایم (گلستان سرزمین من) 00:00:20
184 19:00:33 گلستان سرزمین من - قسمت 6 00:16:29
185 19:17:02 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
186 19:18:35 تیزر شهر موشکی 00:01:38
187 19:20:13 گروه تحقیق 00:04:26
188 19:24:39 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
189 19:25:00 تیزر چی چی 00:05:05
190 19:30:05 آرم تایم (هایدی) 00:00:20
191 19:30:25 هایدی - قسمت 10 00:21:07
192 19:51:32 تیزر مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها 00:01:08
193 19:52:40 تیزر نوزادان حیوانات 00:01:10
194 19:53:50 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها 00:01:55
195 19:55:45 اعلام برنامه 00:00:50
196 19:56:35 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
197 19:58:51 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
198 20:00:06 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
199 20:00:26 مل‌مل-5 - قسمت 259 00:55:14
200 20:55:40 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
201 20:56:02 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
202 20:57:14 تریلر آرمن 00:00:57
203 20:58:11 تریلر شهر موشکی 00:00:49
204 20:59:00 تریلر فوتبالیست‌ها 00:00:47
205 20:59:47 آرم تایم (مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها) 00:00:20
206 21:00:07 مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها - قسمت 2 00:23:26
207 21:23:33 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
208 21:24:47 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:21
209 21:26:08 کلیپ علی کوچولو 00:03:54
210 21:30:02 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:20
211 21:30:22 ماجراهای حاکم و حاتم-2 - قسمت 4 00:17:06
212 21:47:28 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
213 21:49:01 تیزر چی چی 00:04:00
214 21:53:01 بره قهرمان 00:01:03
215 21:54:04 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
216 21:55:19 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
217 21:55:41 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
218 21:58:43 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:56
219 21:59:39 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
220 21:59:53 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:07


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها