جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:02
4 08:05:33 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:05:53 یاپ یاپس 00:02:15
6 08:08:08 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:53 کاردستی‌های مهدپویا-خروس‎ 00:04:58
8 08:13:51 تیزر قلقلک 00:01:00
9 08:14:51 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
10 08:15:11 ماشین کوکی‌ها - قسمت 30 00:13:32
11 08:28:43 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
12 08:28:57 تیزر مهدپویا 00:01:00
13 08:29:57 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
14 08:30:17 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 23 00:07:52
15 08:38:09 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
16 08:38:35 مولانگ 00:03:27
17 08:42:02 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:42:22 کلیپ توپ 00:02:19
19 08:44:41 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
20 08:45:01 بزرگ و کوچک - قسمت 16 00:10:28
21 08:55:29 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:56:04 باهم‌بازی 00:03:09
23 08:59:13 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
24 09:00:17 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
25 09:00:37 بیشه مثل‌ها - قسمت 26 00:08:40
26 09:09:17 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
27 09:09:39 ترو ترو 00:03:36
28 09:13:15 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
29 09:14:45 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
30 09:14:59 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
31 09:15:19 ماجراهای ایوری - قسمت 36 00:08:05
32 09:23:24 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:24:09 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
34 09:27:21 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
35 09:28:51 اوم نوم 00:01:08
36 09:29:59 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
37 09:30:19 پهلوانان پویا - قسمت 21 00:14:25
38 09:44:44 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
39 09:45:04 بره کوچولو - قسمت 65 00:09:20
40 09:54:24 اعلام برنامه 00:00:35
41 09:54:59 بندبندی‌ها 00:01:21
42 09:56:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
43 09:56:40 ببعی کرونا 00:02:18
44 09:58:58 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
45 10:00:02 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
46 10:00:22 نقاشی نقاشی - قسمت 57 00:15:00
47 10:15:22 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
48 10:15:42 خدا چه آفریده؟ - قسمت 31 00:12:23
49 10:28:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
50 10:28:21 کلیپ زمستان 00:01:55
51 10:30:16 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
52 10:30:36 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 10 00:10:37
53 10:41:13 کلیپ‌های مهدپویا- فصل زمستان-2 00:02:18
54 10:43:31 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
55 10:43:45 تیزر قلقلک 00:01:00
56 10:44:45 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
57 10:45:05 ببعی-2 - قسمت 10 00:08:54
58 10:53:59 اعلام برنامه 00:00:45
59 10:54:44 یاپ یاپس 00:02:15
60 10:56:59 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
61 10:59:48 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
62 11:00:08 ماشین کوکی‌ها - قسمت 31 00:13:40
63 11:13:48 تیزر مهدپویا 00:01:00
64 11:14:48 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
65 11:15:08 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 24 00:08:36
66 11:23:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
67 11:23:53 دیپ‌داپ 00:02:52
68 11:26:45 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
69 11:28:15 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
70 11:30:06 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
71 11:30:26 بزرگ و کوچک - قسمت 17 00:10:20
72 11:40:46 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
73 11:41:06 کلیپ کتاب 00:01:57
74 11:43:03 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
75 11:44:07 تیزر قلقلک 00:01:00
76 11:45:07 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
77 11:45:27 آفتاب‌گردون - قسمت 23 00:08:23
78 11:53:50 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
79 11:54:12 مولانگ 00:03:22
80 11:57:34 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
81 11:57:43 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
82 12:00:09 شن‌دونه‌ها 00:04:26
83 12:04:35 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
84 12:06:05 وله رگلاژ 00:00:33
85 12:06:38 جشن نماز 00:05:22
86 12:12:00 جشن نماز 00:05:29
87 12:17:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
88 12:17:49 کلیپ قناری آی قناری 00:02:27
89 12:20:16 اعلام برنامه 00:00:35
90 12:20:51 ماجراهای سعید 00:04:56
91 12:25:47 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
92 12:27:17 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
93 12:28:21 بندبندی‌ها 00:01:21
94 12:29:42 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
95 12:30:02 ماجراهای ایوری - قسمت 37 00:08:05
96 12:38:07 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
97 12:38:29 ببعی کرونا 00:02:58
98 12:41:27 کلیپ مادرم 00:02:24
99 12:43:51 تیزر مهدپویا 00:01:00
100 12:44:51 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
101 12:45:05 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
102 12:45:25 بیشه مثل‌ها - قسمت 27 00:08:10
103 12:53:35 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
104 12:55:05 ترو ترو 00:03:32
105 12:58:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
106 12:58:46 تیزر قلقلک 00:01:00
107 12:59:46 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
108 13:00:06 نقاشی نقاشی - قسمت 57 00:15:00
109 13:15:06 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
110 13:15:26 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 9 00:10:34
111 13:26:00 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
112 13:27:30 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
113 13:27:44 کلیپ‌های مهدپویا- مهاجرت پرندگان در زمستان 00:02:24
114 13:30:08 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
115 13:30:28 ببعی-2 - قسمت 9 00:09:06
116 13:39:34 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
117 13:39:57 ماجراهای جنگل 00:04:15
118 13:44:12 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
119 13:45:16 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
120 13:45:36 بره کوچولو - قسمت 64 00:09:20
121 13:54:56 باهم‌بازی 00:03:20
122 13:58:16 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
123 13:58:25 بندبندی‌ها 00:01:21
124 13:59:46 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
125 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
126 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
127 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:34
128 14:06:55 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
129 14:07:15 مهارت‌های زندگی - قسمت 57 00:25:51
130 14:33:06 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
131 14:33:26 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 4 00:21:54
132 14:55:20 اعلام برنامه 00:00:55
133 14:56:15 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
134 14:57:23 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
135 14:58:56 تیزر مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها 00:01:08
136 15:00:04 آرم تایم (تندر) 00:00:20
137 15:00:24 تندر - قسمت 53 00:21:30
138 15:21:54 تیزر شهر موشکی 00:01:38
139 15:23:32 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:11
140 15:25:43 کلیپ یا رب 00:03:03
141 15:28:46 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
142 15:29:06 تیزر چی خوبه 00:01:27
143 15:30:33 رکاب‌زنان کوهستان-3 - قسمت 14 00:22:21
144 15:52:54 اعلام برنامه 00:00:50
145 15:53:44 ترافیک 00:02:16
146 15:56:00 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
147 15:57:29 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
148 15:58:43 تیزر نوزادان حیوانات 00:01:10
149 15:59:53 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
150 16:00:13 مل‌مل-5 - قسمت 259 00:55:14
151 16:55:27 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
152 16:56:42 تیزر مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها 00:01:08
153 16:57:50 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
154 16:58:10 نگهبانان شیردل-2 - قسمت 6 00:26:40
155 17:24:50 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
156 17:25:04 وله رگلاژ 00:00:25
157 17:25:29 باکس تلاوت قرآن 00:03:31
158 17:29:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:51
159 17:53:51 اعلام برنامه 00:00:50
160 17:54:41 مورف 00:01:16
161 17:55:57 تیزر چی چی 00:04:19
162 18:00:16 آرم تایم (افسانه آرش) 00:00:20
163 18:00:36 افسانه آرش - قسمت 12 00:18:10
164 18:18:46 تیزر فوتبالیست‌ها 00:01:35
165 18:20:21 تیزر آرمن 00:00:37
166 18:20:58 گروه تحقیق 00:04:11
167 18:25:09 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
168 18:25:30 تیزر نوزادان حیوانات 00:01:10
169 18:26:40 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
170 18:27:39 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
171 18:30:01 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
172 18:30:21 پاندای کونگ‌فو کار-2 - قسمت 5 00:22:42
173 18:53:03 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
174 18:53:25 نظر شما چیه؟ 00:04:35
175 18:58:00 تیزر آرمن 00:00:37
176 18:58:37 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:21
177 18:59:58 آرم تایم (گلستان سرزمین من) 00:00:20
178 19:00:18 گلستان سرزمین من - قسمت 5 00:16:09
179 19:16:27 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
180 19:17:42 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
181 19:19:20 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
182 19:21:19 مزه_خلاقیت - قسمت آدم برفی 00:02:08
183 19:23:27 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
184 19:25:00 برنارد 00:02:50
185 19:27:50 تیزر شهر موشکی 00:01:38
186 19:29:28 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
187 19:29:42 آرم تایم (هایدی) 00:00:20
188 19:30:02 هایدی - قسمت 9 00:21:31
189 19:51:33 اعلام برنامه 00:00:50
190 19:52:23 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
191 19:54:13 تیزر مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها 00:01:08
192 19:55:21 تیزر چی چی 00:04:31
193 19:59:52 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
194 20:00:12 مل‌مل-5 - قسمت 258 00:55:05
195 20:55:17 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
196 20:56:27 رالف 00:01:08
197 20:57:35 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
198 20:58:49 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
199 21:00:04 آرم تایم (مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها) 00:00:20
200 21:00:24 مدرسه جنگلی اورانگوتان‌ها - قسمت 1 00:23:21
201 21:23:45 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:19
202 21:26:04 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
203 21:26:18 کلیپ رویای ایرانی 00:03:33
204 21:29:51 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:20
205 21:30:11 ماجراهای حاکم و حاتم-2 - قسمت 3 00:16:59
206 21:47:10 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
207 21:47:37 تیزر نوزادان حیوانات 00:01:10
208 21:48:47 تیزر شهر موشکی 00:01:38
209 21:50:25 مورف 00:01:15
210 21:51:40 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
211 21:53:26 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
212 21:53:47 تیزر آرمن 00:00:37
213 21:54:24 تیزر چی چی 00:05:09
214 21:59:33 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
215 21:59:55 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها