جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:02 دیپ‌داپ 00:02:53
6 08:09:55 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:40 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
8 08:13:15 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
9 08:13:24 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
10 08:14:28 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
11 08:14:42 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
12 08:15:02 ماشین کوکی‌ها - قسمت 29 00:13:41
13 08:28:43 آرم استیشن روز 00:00:20
14 08:29:03 تیزر قلقلک 00:01:00
15 08:30:03 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
16 08:30:23 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 22 00:06:17
17 08:36:40 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
18 08:38:10 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
19 08:38:24 ماجراهای جنگل 00:04:10
20 08:42:34 کلیپ‌های مهدپویا- فصل زمستان-1 00:02:15
21 08:44:49 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
22 08:45:09 بزرگ و کوچک - قسمت 15 00:10:07
23 08:55:16 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:55:51 ببعی کرونا 00:02:58
25 08:58:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
26 08:59:09 تیزر مهدپویا 00:01:00
27 09:00:09 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
28 09:00:29 بیشه مثل‌ها - قسمت 25 00:08:29
29 09:08:58 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:09:43 مولانگ 00:03:26
31 09:13:09 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
32 09:15:00 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
33 09:15:20 ماجراهای ایوری - قسمت 35 00:08:05
34 09:23:25 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
35 09:24:55 باهم‌بازی 00:03:14
36 09:28:09 اوم نوم 00:01:05
37 09:29:14 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
38 09:30:18 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
39 09:30:38 پهلوانان پویا - قسمت 20 00:13:48
40 09:44:26 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
41 09:44:40 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
42 09:45:00 بره کوچولو - قسمت 64 00:09:20
43 09:54:20 اعلام برنامه 00:00:35
44 09:54:55 ترو ترو 00:03:36
45 09:58:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
46 09:58:40 تیزر قلقلک 00:01:00
47 09:59:40 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
48 10:00:00 نقاشی نقاشی - قسمت 56 00:15:37
49 10:15:37 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
50 10:15:57 خدا چه آفریده؟ - قسمت 30 00:11:10
51 10:27:07 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
52 10:27:29 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
53 10:29:52 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
54 10:30:12 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 9 00:10:34
55 10:40:46 کلیپ‌های مهدپویا- لباس گرم 00:02:00
56 10:42:46 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
57 10:44:16 نقاشی کنیم 00:00:50
58 10:45:06 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
59 10:45:26 ببعی-2 - قسمت 9 00:09:06
60 10:54:32 اعلام برنامه 00:00:45
61 10:55:17 یاپ یاپس 00:02:15
62 10:57:32 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
63 10:57:52 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
64 10:58:56 تیزر مهدپویا 00:01:00
65 10:59:56 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
66 11:00:16 ماشین کوکی‌ها - قسمت 30 00:13:32
67 11:13:48 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
68 11:14:02 تیزر قلقلک 00:01:00
69 11:15:02 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
70 11:15:22 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 23 00:07:52
71 11:23:14 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:24
72 11:23:38 بندبندی‌ها 00:01:37
73 11:25:15 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
74 11:26:45 کلیپ باد 00:02:55
75 11:29:40 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
76 11:30:00 بزرگ و کوچک - قسمت 16 00:10:28
77 11:40:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
78 11:40:44 تیزر مهدپویا 00:01:00
79 11:41:44 دیپ‌داپ 00:02:56
80 11:44:40 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
81 11:45:00 آفتاب‌گردون - قسمت 22 00:07:08
82 11:52:08 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
83 11:53:38 تیزر قلقلک 00:01:00
84 11:54:38 بندبندی‌ها 00:01:36
85 11:56:14 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
86 11:56:23 کلیپ ماهی-2 00:02:10
87 11:58:33 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
88 11:58:55 شن‌دونه‌ها 00:04:26
89 12:03:21 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
90 12:03:44 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
91 12:04:48 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
92 12:05:02 وله رگلاژ 00:00:48
93 12:05:50 جشن نماز 00:05:10
94 12:11:00 جشن نماز 00:05:31
95 12:16:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
96 12:16:51 ماجراهای سعید 00:04:51
97 12:21:42 اعلام برنامه 00:00:35
98 12:22:17 مولانگ 00:03:26
99 12:25:43 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
100 12:27:13 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
101 12:30:02 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
102 12:30:22 ماجراهای ایوری - قسمت 36 00:08:05
103 12:38:27 ببعی کرونا 00:02:18
104 12:40:45 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
105 12:41:07 یاپ یاپس 00:02:15
106 12:43:22 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
107 12:43:36 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
108 12:44:40 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
109 12:45:00 بیشه مثل‌ها - قسمت 26 00:08:40
110 12:53:40 ماجراهای جنگل 00:04:43
111 12:58:23 کلیپ نمره بیست 00:01:52
112 13:00:15 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
113 13:00:35 نقاشی نقاشی - قسمت 56 00:15:37
114 13:16:12 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
115 13:16:32 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 8 00:10:12
116 13:26:44 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
117 13:28:14 کلیپ زمستان 00:01:55
118 13:30:09 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
119 13:30:29 ببعی-2 - قسمت 8 00:08:35
120 13:39:04 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
121 13:39:13 ترو ترو 00:03:36
122 13:42:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
123 13:43:09 کلیپ ماهی-3 00:01:49
124 13:44:58 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
125 13:45:18 بره کوچولو - قسمت 63 00:08:34
126 13:53:52 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:23
127 13:54:15 تیزر کوچولوهای کنجکاو 00:01:04
128 13:55:19 بندبندی‌ها 00:01:34
129 13:56:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
130 13:57:02 ببعی کرونا 00:02:58
131 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
132 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
133 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:41
134 14:06:45 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
135 14:07:05 مهارت‌های زندگی - قسمت 56 00:25:09
136 14:32:14 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
137 14:32:34 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 3 00:19:05
138 14:51:39 اعلام برنامه 00:00:55
139 14:52:34 کلیپ قاصدک 00:03:20
140 14:55:54 تیزر شهر موشکی 00:01:38
141 14:57:32 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:19
142 14:59:51 آرم تایم (تندر) 00:00:20
143 15:00:11 تندر - قسمت 52 00:21:21
144 15:21:32 آنونس مجموعه کتاب وحش 00:01:04
145 15:22:36 تیزر آرمن 00:00:37
146 15:23:13 رالف 00:01:06
147 15:24:19 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
148 15:24:41 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
149 15:27:43 تیزر مصرف بهینه گاز 00:00:47
150 15:28:30 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
151 15:28:50 تیزر چی خوبه 00:01:27
152 15:30:17 رکاب‌زنان کوهستان-3 - قسمت 13 00:22:38
153 15:52:55 اعلام برنامه 00:00:50
154 15:53:45 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
155 15:55:22 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
156 15:56:36 تیزر چی چی 00:03:25
157 16:00:01 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
158 16:00:21 مل‌مل-5 - قسمت 258 00:55:00
159 16:55:21 تیزر فوتبالیست‌ها 00:01:35
160 16:56:56 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
161 16:57:10 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
162 16:57:30 نگهبانان شیردل-2 - قسمت 5 00:27:05
163 17:24:35 وله رگلاژ 00:00:54
164 17:25:29 باکس تلاوت قرآن 00:03:31
165 17:29:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:31
166 17:52:31 اعلام برنامه 00:00:50
167 17:53:21 نظر شما چیه؟ 00:04:23
168 17:57:44 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:56
169 17:58:40 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:21
170 18:00:01 آرم تایم (افسانه آرش) 00:00:20
171 18:00:21 افسانه آرش - قسمت 11 00:16:38
172 18:16:59 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
173 18:17:21 گروه تحقیق 00:04:08
174 18:21:29 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
175 18:22:44 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
176 18:24:22 کلیپ علی کوچولو 00:03:54
177 18:28:16 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
178 18:28:30 مورف 00:01:17
179 18:29:47 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
180 18:30:07 پاندای کونگ‌فو کار-2 - قسمت 4 00:23:15
181 18:53:22 اعلام برنامه 00:00:55
182 18:54:17 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
183 18:56:16 تیزر چی چی 00:03:45
184 19:00:01 آرم تایم (گلستان سرزمین من) 00:00:20
185 19:00:21 گلستان سرزمین من - قسمت 4 00:17:20
186 19:17:41 تیزر شهر موشکی 00:01:38
187 19:19:19 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
188 19:20:52 رود رانر 00:02:39
189 19:23:31 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
190 19:24:26 ترافیک 00:02:12
191 19:26:38 آنونس مجموعه کتاب وحش 00:01:04
192 19:27:42 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:11
193 19:29:53 آرم تایم (هایدی) 00:00:20
194 19:30:13 هایدی - قسمت 8 00:22:04
195 19:52:17 اعلام برنامه 00:00:50
196 19:53:07 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:43
197 19:55:50 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
198 19:57:04 دزد ناشی 00:01:30
199 19:58:34 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
200 19:59:49 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
201 20:00:09 مل‌مل-5 - قسمت 257 00:55:02
202 20:55:11 تیزر فوتبالیست‌ها 00:01:35
203 20:56:46 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
204 20:57:00 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها-2 00:01:56
205 20:58:56 تیزر مصرف بهینه گاز 00:00:47
206 20:59:43 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
207 21:00:03 کتاب وحش - قسمت 25 00:20:55
208 21:20:58 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
209 21:21:58 تیزر شهر موشکی 00:01:38
210 21:23:36 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
211 21:23:57 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
212 21:27:31 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
213 21:28:45 بره قهرمان 00:01:05
214 21:29:50 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:20
215 21:30:10 ماجراهای حاکم و حاتم-2 - قسمت 2 00:17:03
216 21:47:13 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
217 21:47:35 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
218 21:50:54 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
219 21:52:32 رالف 00:01:05
220 21:53:37 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
221 21:53:58 تیزر چی چی 00:05:18
222 21:59:16 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
223 21:59:38 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:22


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها