جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:09:20 بندبندی‌ها 00:01:37
6 08:10:57 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:42 یاپ یاپس 00:02:15
8 08:13:57 تیزر قلقلک 00:01:00
9 08:14:57 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
10 08:15:17 ماشین کوکی‌ها - قسمت 27 00:13:31
11 08:28:48 اعلام برنامه 00:00:35
12 08:29:23 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
13 08:29:37 آرم تایم (قلقلک) 00:00:20
14 08:29:57 قلقلک - قسمت 22 00:13:21
15 08:43:18 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
16 08:43:42 تیزر مهدپویا 00:01:00
17 08:44:42 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
18 08:45:02 بزرگ و کوچک - قسمت 13 00:10:28
19 08:55:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
20 08:55:56 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
21 08:57:26 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
22 08:59:52 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
23 09:00:12 بیشه مثل‌ها - قسمت 23 00:08:27
24 09:08:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
25 09:08:48 مولانگ 00:03:22
26 09:12:10 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
27 09:13:40 تیزر قلقلک 00:01:00
28 09:14:40 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
29 09:15:00 ماجراهای ایوری - قسمت 33 00:07:56
30 09:22:56 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
31 09:23:20 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
32 09:26:18 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:27:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
34 09:27:19 دیپ‌داپ 00:02:51
35 09:30:10 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
36 09:30:30 پهلوانان پویا - قسمت 18 00:14:40
37 09:45:10 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
38 09:45:30 بره کوچولو - قسمت 62 00:09:20
39 09:54:50 اعلام برنامه 00:00:35
40 09:55:25 باهم‌بازی 00:03:21
41 09:58:46 تیزر قلقلک 00:01:00
42 09:59:46 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
43 10:00:06 مهدپویا - قسمت 57 00:23:33
44 10:23:39 نقاشی کنیم 00:00:55
45 10:24:34 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
46 10:25:27 شن‌دونه‌ها 00:04:22
47 10:29:49 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو ) 00:00:20
48 10:30:09 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 7 00:10:14
49 10:40:23 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
50 10:40:45 ماجراهای سعید 00:04:12
51 10:44:57 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
52 10:45:17 ببعی-2 - قسمت 7 00:08:39
53 10:53:56 اعلام برنامه 00:00:45
54 10:54:41 کلیپ شاپرک 00:03:19
55 10:58:00 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
56 10:58:14 بندبندی‌ها 00:01:36
57 10:59:50 آرم تایم ( ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
58 11:00:10 ماشین کوکی‌ها - قسمت 28 00:13:32
59 11:13:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
60 11:13:51 اوم نوم 00:01:00
61 11:14:51 آرم تایم (قلقلک) 00:00:20
62 11:15:11 قلقلک - قسمت 23 00:13:24
63 11:28:35 اعلام برنامه 00:00:35
64 11:29:10 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
65 11:29:24 نقاشی کنیم 00:00:50
66 11:30:14 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
67 11:30:34 بزرگ و کوچک - قسمت 14 00:10:28
68 11:41:02 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
69 11:42:32 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
70 11:44:49 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
71 11:45:09 آفتاب‌گردون - قسمت 20 00:08:21
72 11:53:30 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
73 11:53:39 شن‌دونه‌ها 00:04:13
74 11:57:52 ببعی کرونا 00:02:58
75 12:00:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
76 12:01:16 ترو ترو 00:03:33
77 12:04:49 تیزر مهدپویا 00:01:00
78 12:05:49 وله رگلاژ 00:00:45
79 12:06:34 جشن نماز 00:04:26
80 12:11:00 جشن نماز 00:05:27
81 12:16:27 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
82 12:16:50 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
83 12:22:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
84 12:22:20 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
85 12:24:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
86 12:24:46 یاپ یاپس 00:02:15
87 12:27:01 کلیپ باد 00:02:55
88 12:29:56 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
89 12:30:16 ماجراهای ایوری - قسمت 34 00:08:05
90 12:38:21 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
91 12:39:14 باهم‌بازی 00:03:05
92 12:42:19 تیزر قلقلک 00:01:00
93 12:43:19 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
94 12:45:10 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
95 12:45:30 بیشه مثل‌ها - قسمت 24 00:08:35
96 12:54:05 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
97 12:54:25 تیزر مهدپویا 00:01:00
98 12:55:25 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
99 12:56:55 مولانگ 00:02:45
100 12:59:40 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
101 13:00:00 بره کوچولو - قسمت 61 00:09:21
102 13:09:21 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
103 13:10:14 ماجراهای سعید 00:04:34
104 13:14:48 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
105 13:15:08 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 6 00:10:39
106 13:25:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
107 13:26:03 شن‌دونه‌ها 00:04:04
108 13:30:07 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
109 13:30:27 مهدپویا - قسمت 56 00:26:37
110 13:57:04 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
111 13:57:30 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
112 13:59:00 تیزر قلقلک 00:01:00
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
114 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
115 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:17
116 14:06:21 آرم تایم (سینمایی خاکستری و رازهای فصل زمستان) 00:00:20
117 14:06:41 سینمایی خاکستری و رازهای فصل زمستان 01:17:53
118 15:24:34 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
119 15:24:56 تیزر صرفه جویی در مصرف گاز 00:00:47
120 15:25:43 تیزر سینمایی تنها در خانه 00:02:00
121 15:27:43 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:55
122 15:28:38 آرم تایم (فوتبالیست ها) 00:00:20
123 15:28:58 تیزر چی خوبه 00:01:33
124 15:30:31 فوتبالیست ها - قسمت 43 00:23:43
125 15:54:14 اعلام برنامه 00:00:50
126 15:55:04 تیزر کتابخوانی 00:02:19
127 15:57:23 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
128 15:57:37 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
129 15:58:49 تریلر آرمن 00:00:57
130 15:59:46 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
131 16:00:06 کارآگاه نجار - قسمت 5 00:21:07
132 16:21:13 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
133 16:21:51 کلیپ رویایی ایرانی 00:03:33
134 16:25:24 تیزر صرفه جویی در مصرف گاز 00:00:47
135 16:26:11 شکرستان کرونا 00:02:17
136 16:28:28 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
137 16:29:43 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
138 16:30:03 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 5 00:18:59
139 16:49:02 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
140 16:49:38 تیزر چی چی 00:04:35
141 16:54:13 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
142 16:55:13 تیزر کتابخوانی 00:02:11
143 16:57:24 آرم تایم (ماجراهای مارکوپولوی جوان) 00:00:20
144 16:57:44 ماجراهای مارکوپولوی جوان - قسمت 3 00:24:50
145 17:22:34 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
146 17:22:44 وله رگلاژ 00:00:46
147 17:23:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
148 17:27:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:22:24
149 17:49:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
150 17:49:51 تیزر چی چی 00:04:21
151 17:54:12 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
152 17:54:29 اعلام برنامه 00:00:55
153 17:55:24 کلیپ بسم الله 00:03:33
154 17:58:57 تریلر آرمن 00:00:57
155 17:59:54 آرم تایم (شهر موشکی) 00:00:20
156 18:00:14 شهر موشکی - قسمت 11 00:25:22
157 18:25:36 اعلام برنامه 00:00:50
158 18:26:26 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
159 18:26:40 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
160 18:27:53 تیزر صرفه جویی در مصرف گاز 00:00:47
161 18:28:40 تیزر کتابخوانی 00:01:21
162 18:30:01 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
163 18:30:21 ربات‌های مبدل - قسمت 23 00:21:11
164 18:51:32 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
165 18:51:59 کلیپ قاصدک 00:03:20
166 18:55:19 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
167 18:56:18 برنارد 00:03:06
168 18:59:24 تیزر آرمن 00:00:37
169 19:00:01 آرم تایم (ستارگان ایرانی) 00:00:20
170 19:00:21 ستارگان ایرانی - قسمت 7 00:16:30
171 19:16:51 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
172 19:17:13 تیزر سینمایی تنها در خانه 00:02:00
173 19:19:13 آنونس مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:31
174 19:20:44 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
175 19:23:55 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
176 19:24:09 گروه تحقیق 00:04:40
177 19:28:49 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
178 19:29:09 تیزر چی خوبه 00:01:19
179 19:30:28 باخانمان - قسمت 31 00:21:21
180 19:51:49 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
181 19:52:27 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
182 19:54:05 تیزر کتابخوانی 00:02:19
183 19:56:24 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
184 19:58:14 تیزر فوتبالیست‌ها 00:01:35
185 19:59:49 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
186 20:00:09 کارآگاه نجار - قسمت 5 00:21:07
187 20:21:16 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
188 20:21:52 تیزر سینمایی تنها در خانه 00:02:00
189 20:23:52 کدو بدو 00:01:17
190 20:25:09 تیزر شهر موشکی 00:01:38
191 20:26:47 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:21
192 20:29:08 تریلر آرمن 00:00:57
193 20:30:05 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
194 20:30:25 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 5 00:18:59
195 20:49:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
196 20:50:00 بره ناقلا 00:06:54
197 20:56:54 تیزر آرمن 00:00:37
198 20:57:31 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:20
199 20:59:51 آرم تایم (مهدکودک حیوانات) 00:00:20
200 21:00:11 مهد کودک حیوانات - قسمت 9 00:24:28
201 21:24:39 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
202 21:25:15 تیزر کتابخوانی 00:02:11
203 21:27:26 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
204 21:29:13 تیزر صرفه جویی در مصرف گاز 00:00:47
205 21:30:00 آرم تایم (شهر موشکی) 00:00:20
206 21:30:20 شهر موشکی - قسمت 11 00:25:22
207 21:55:42 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
208 21:56:09 تیزر سینمایی تنها در خانه 00:02:00
209 21:58:09 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
210 21:59:42 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:18


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها