جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:02 کلیپ پروانه 00:02:15
6 08:09:17 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:02 کاردستی‌های مهدپویا-قارچ 00:04:48
8 08:14:50 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
9 08:15:04 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
10 08:15:24 ماشین کوکی‌ها - قسمت 26 00:12:09
11 08:27:33 آرم استیشن روز 00:00:20
12 08:27:53 تیزر مهدپویا 00:01:00
13 08:28:53 اوم نوم 00:01:02
14 08:29:55 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
15 08:30:15 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 21 00:06:39
16 08:36:54 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:37:14 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
18 08:40:18 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
19 08:41:48 دیپ‌داپ 00:02:51
20 08:44:39 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
21 08:44:53 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
22 08:45:13 بزرگ و کوچک - قسمت 12 00:10:09
23 08:55:22 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:55:57 شن‌دونه‌ها 00:03:46
25 08:59:43 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
26 09:00:03 بیشه مثل‌ها - قسمت 22 00:09:22
27 09:09:25 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
28 09:09:45 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
29 09:11:15 ترو ترو 00:03:36
30 09:14:51 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
31 09:15:11 ماجراهای ایوری - قسمت 32 00:07:58
32 09:23:09 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
33 09:23:35 کلیپ ماهی 00:02:10
34 09:25:45 تیزر قلقلک 00:01:00
35 09:26:45 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
36 09:26:59 مولانگ 00:02:53
37 09:29:52 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
38 09:30:12 پهلوانان پویا - قسمت 17 00:14:34
39 09:44:46 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
40 09:45:08 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
41 09:45:22 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
42 09:45:42 بره کوچولو - قسمت 61 00:09:21
43 09:55:03 اعلام برنامه 00:00:35
44 09:55:38 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
45 09:57:38 آرم استیشن بادکنک ‌های رنگی 00:00:24
46 09:58:02 بندبندی‌ها 00:01:37
47 09:59:39 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
48 09:59:59 نقاشی نقاشی - قسمت 55 00:14:05
49 10:14:04 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
50 10:14:20 کلیپ‌های مهدپویا- پا-2 00:00:41
51 10:15:01 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
52 10:15:21 خدا چه آفریده؟ - قسمت 29 00:12:23
53 10:27:44 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
54 10:28:37 اوم نوم 00:01:07
55 10:29:44 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
56 10:30:04 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 6 00:10:39
57 10:40:43 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
58 10:42:13 کلیپ دو دوست 00:02:38
59 10:44:51 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
60 10:45:11 ببعی-2 - قسمت 6 00:08:39
61 10:53:50 اعلام برنامه 00:00:45
62 10:54:35 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
63 10:54:49 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
64 10:56:19 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین پلیس 00:03:43
65 11:00:02 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
66 11:00:22 ماشین کوکی‌ها - قسمت 27 00:13:31
67 11:13:53 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
68 11:14:17 تیزر مهدپویا 00:01:00
69 11:15:17 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
70 11:15:37 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 22 00:06:17
71 11:21:54 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
72 11:22:18 کلیپ کبوتر 00:04:12
73 11:26:30 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
74 11:28:00 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
75 11:28:26 بندبندی‌ها 00:01:36
76 11:30:02 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
77 11:30:22 بزرگ و کوچک - قسمت 13 00:10:28
78 11:40:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
79 11:41:06 کلیپ کتاب 00:01:57
80 11:43:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
81 11:43:12 یاپ یاپس 00:02:02
82 11:45:14 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
83 11:45:34 آفتاب‌گردون - قسمت 19 00:08:29
84 11:54:03 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
85 11:54:25 ترو ترو 00:03:33
86 11:57:58 آرم استیشن بادکنک ‌های رنگی 00:00:24
87 11:58:22 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
88 12:00:22 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
89 12:01:52 تیزر مهدپویا 00:01:00
90 12:02:52 وله رگلاژ 00:00:43
91 12:03:35 جشن نماز 00:06:25
92 12:10:00 جشن نماز 00:05:22
93 12:15:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
94 12:15:42 ببعی کرونا 00:02:18
95 12:18:00 اعلام برنامه 00:00:35
96 12:18:35 ماجراهای جنگل 00:04:47
97 12:23:22 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
98 12:23:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
99 12:24:02 کلیپ شاپرک 00:03:19
100 12:27:21 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
101 12:28:51 تیزر قلقلک 00:01:00
102 12:29:51 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
103 12:30:11 ماجراهای ایوری - قسمت 33 00:07:56
104 12:38:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
105 12:38:27 کلیپ زمستان 00:01:55
106 12:40:22 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
107 12:40:44 تیزر مهدپویا 00:01:00
108 12:41:44 مولانگ 00:03:25
109 12:45:09 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
110 12:45:29 بیشه مثل‌ها - قسمت 23 00:08:27
111 12:53:56 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
112 12:54:05 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
113 12:57:17 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
114 12:58:47 تیزر قلقلک 00:01:00
115 12:59:47 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
116 13:00:07 نقاشی نقاشی - قسمت 55 00:14:05
117 13:14:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
118 13:14:21 اوم نوم 00:01:00
119 13:15:21 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
120 13:15:41 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 5 00:10:35
121 13:26:16 تیزر مهدپویا 00:01:00
122 13:27:16 دیپ‌داپ 00:02:53
123 13:30:09 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
124 13:30:29 ببعی-2 - قسمت 5 00:09:03
125 13:39:32 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
126 13:41:02 ماجراهای سعید 00:03:41
127 13:44:43 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
128 13:45:03 بره کوچولو - قسمت 60 00:09:20
129 13:54:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
130 13:54:32 کاردستی‌های مهدپویا-جنگل-1 00:02:58
131 13:57:30 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
132 13:59:00 تیزر قلقلک 00:01:00
133 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
134 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
135 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
136 14:06:38 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
137 14:06:58 مهارت‌های زندگی - قسمت 55 00:25:00
138 14:31:58 آرم تایم (خرس هاي محافظ جنگل) 00:00:20
139 14:32:18 خرس هاي محافظ جنگل - قسمت 2 00:21:58
140 14:54:16 اعلام برنامه 00:00:55
141 14:55:11 تیزر صرفه جویی در مصرف گاز 00:00:47
142 14:55:58 تریلر شهر موشکی 00:00:51
143 14:56:49 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
144 14:58:06 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
145 14:59:06 تریلر آرمن 00:00:57
146 15:00:03 آرم تایم (تندر) 00:00:20
147 15:00:23 تندر - قسمت 51 00:21:48
148 15:22:11 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
149 15:22:49 تیزر سینمایی خاکستری و رازها 00:01:02
150 15:23:51 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
151 15:24:13 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
152 15:27:47 تیزر سینمایی تنها در خانه 00:02:00
153 15:29:47 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
154 15:30:07 رکاب‌زنان کوهستان-3 - قسمت 12 00:21:46
155 15:51:53 اعلام برنامه 00:00:50
156 15:52:43 تیزر صرفه جویی در مصرف گاز 00:00:47
157 15:53:30 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
158 15:54:45 کلیپ دکترها و پرستارهای مهربان 00:03:20
159 15:58:05 تریلر شهر موشکی 00:00:51
160 15:58:56 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:55
161 15:59:51 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
162 16:00:11 مل‌مل-5 - قسمت 257 00:55:00
163 16:55:11 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
164 16:55:49 تیزر سینمایی تنها در خانه 00:02:00
165 16:57:49 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
166 16:59:43 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
167 17:00:03 نگهبانان شیردل-2 - قسمت 4 00:20:55
168 17:20:58 تیزر سینمایی خاکستری و رازها 00:01:02
169 17:22:00 وله رگلاژ 00:00:30
170 17:22:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
171 17:26:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:22:31
172 17:48:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
173 17:49:07 تریلر آرمن 00:00:57
174 17:50:04 تیزر سینمایی تنها در خانه 00:02:00
175 17:52:04 کلیپ باهم که باشیم 00:04:47
176 17:56:51 تیزر صرفه جویی در مصرف گاز 00:00:47
177 17:57:38 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:22
178 18:00:00 آرم تایم (افسانه آرش) 00:00:20
179 18:00:20 افسانه آرش - قسمت 10 00:16:20
180 18:16:40 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
181 18:18:13 تیزر شهر موشکی 00:01:38
182 18:19:51 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
183 18:20:13 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
184 18:23:15 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
185 18:24:29 نظر شما چیه؟ 00:04:32
186 18:29:01 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
187 18:29:15 تیزر صرفه جویی در مصرف گاز 00:00:47
188 18:30:02 آرم تایم (پاندای کونگ‌فوکار) 00:00:20
189 18:30:22 پاندای کونگ‌فوکار-2 - قسمت 3 00:23:24
190 18:53:46 اعلام برنامه 00:00:55
191 18:54:41 خال‌خالی 00:03:45
192 18:58:26 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
193 18:59:41 آرم تایم (گلستان سرزمین من) 00:00:20
194 19:00:01 گلستان سرزمین من - قسمت 3 00:16:42
195 19:16:43 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
196 19:17:38 تیزر چی چی 00:04:48
197 19:22:26 تیزر صرفه جویی در مصرف گاز 00:00:47
198 19:23:13 رود رانر 00:06:13
199 19:29:26 تیزر سینمایی خاکستری و رازها 00:01:02
200 19:30:28 آرم تایم (هایدی) 00:00:20
201 19:30:48 هایدی - قسمت 7 00:20:55
202 19:51:43 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
203 19:51:53 تیزر صرفه جویی در مصرف گاز 00:00:47
204 19:52:40 اعلام برنامه 00:00:50
205 19:53:30 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
206 19:56:49 تیزر سینمایی تنها در خانه 00:02:00
207 19:58:49 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
208 20:00:04 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
209 20:00:24 مل‌مل-5 - قسمت 256 00:57:52
210 20:58:16 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
211 20:58:38 تریلر شهر موشکی 00:00:51
212 20:59:29 تیزر صرفه جویی در مصرف گاز 00:00:47
213 21:00:16 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
214 21:00:36 کتاب وحش - قسمت 24 00:20:47
215 21:21:23 تیزر فوتبالیست‌ها 00:01:35
216 21:22:58 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
217 21:25:20 تیزر سینمایی تنها در خانه 00:02:00
218 21:27:20 کدو بدو 00:01:34
219 21:28:54 تریلر آرمن 00:00:57
220 21:29:51 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:20
221 21:30:11 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 1 00:17:16
222 21:47:27 آنونس مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:31
223 21:48:58 تیزر چی چی 00:05:02
224 21:54:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
225 21:54:22 گروه تحقیق 00:04:14
226 21:58:36 تریلر شهر موشکی 00:00:51
227 21:59:27 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:33


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها