جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:17 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:09:39 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:24 شن‌دونه‌ها 00:04:31
8 08:14:55 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
9 08:15:09 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
10 08:15:29 ماشین کوکی‌ها - قسمت 25 00:13:06
11 08:28:35 آرم استیشن روز 00:00:20
12 08:28:55 تیزر مهدپویا 00:01:00
13 08:29:55 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
14 08:30:15 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 20 00:06:21
15 08:36:36 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
16 08:36:56 مولانگ 00:03:27
17 08:40:23 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
18 08:41:53 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
19 08:44:28 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
20 08:44:42 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
21 08:45:02 بزرگ و کوچک - قسمت 11 00:10:28
22 08:55:30 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:56:05 ماجراهای سعید 00:03:41
24 08:59:46 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
25 09:00:06 بیشه مثل‌ها - قسمت 21 00:08:44
26 09:08:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
27 09:09:10 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
28 09:10:40 کاردستی‌های مهدپویا-زنبور عسل 00:04:11
29 09:14:51 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
30 09:15:11 ماجراهای ایوری - قسمت 31 00:08:03
31 09:23:14 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
32 09:23:40 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
33 09:25:40 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
34 09:25:49 تیزر قلقلک 00:01:00
35 09:26:49 دیپ‌داپ 00:02:55
36 09:29:44 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
37 09:30:04 پهلوانان پویا - قسمت 16 00:14:16
38 09:44:20 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
39 09:44:42 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
40 09:44:56 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
41 09:45:16 بره کوچولو - قسمت 60 00:09:20
42 09:54:36 اعلام برنامه 00:00:35
43 09:55:11 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
44 09:57:41 آرم استیشن بادکنک ‌های رنگی 00:00:24
45 09:58:05 یاپ یاپس 00:02:15
46 10:00:20 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
47 10:00:40 نقاشی نقاشی - قسمت 54 00:14:42
48 10:15:22 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
49 10:15:42 خدا چه آفریده؟ - قسمت 28 00:11:24
50 10:27:06 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
51 10:27:59 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
52 10:29:59 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
53 10:30:19 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 5 00:10:35
54 10:40:54 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
55 10:42:24 کاردستی‌های مهدپویا-کوه 00:02:47
56 10:45:11 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
57 10:45:31 ببعی-2 - قسمت 5 00:09:03
58 10:54:34 اعلام برنامه 00:00:45
59 10:55:19 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
60 10:57:38 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
61 10:57:52 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
62 10:59:22 نقاشی کنیم 00:00:50
63 11:00:12 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
64 11:00:32 ماشین کوکی‌ها - قسمت 26 00:12:09
65 11:12:41 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
66 11:13:05 تیزر مهدپویا 00:01:00
67 11:14:05 اوم نوم 00:00:55
68 11:15:00 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
69 11:15:20 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 21 00:06:39
70 11:21:59 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
71 11:22:23 ماجراهای جنگل 00:04:37
72 11:27:00 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
73 11:28:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
74 11:28:56 تیزر قلقلک 00:01:00
75 11:29:56 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
76 11:30:16 بزرگ و کوچک - قسمت 12 00:10:09
77 11:40:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
78 11:40:41 کلیپ مادرم 00:02:24
79 11:43:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
80 11:43:14 کاردستی‌های مهدپویا-آتش 00:01:47
81 11:45:01 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
82 11:45:21 آفتاب‌گردون - قسمت 18 00:07:41
83 11:53:02 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
84 11:53:24 شن‌دونه‌ها 00:04:13
85 11:57:37 آرم استیشن بادکنک ‌های رنگی 00:00:24
86 11:58:01 مولانگ 00:03:16
87 12:01:17 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
88 12:02:47 تیزر مهدپویا 00:01:00
89 12:03:47 وله رگلاژ 00:00:49
90 12:04:36 جشن نماز 00:05:24
91 12:10:00 جشن نماز 00:05:22
92 12:15:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
93 12:15:42 ببعی کرونا 00:02:58
94 12:18:40 اعلام برنامه 00:00:35
95 12:19:15 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
96 12:23:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
97 12:23:18 ماجراهای سعید 00:04:03
98 12:27:21 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
99 12:28:51 تیزر قلقلک 00:01:00
100 12:29:51 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
101 12:30:11 ماجراهای ایوری - قسمت 32 00:07:58
102 12:38:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
103 12:38:29 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
104 12:40:20 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
105 12:40:42 تیزر مهدپویا 00:01:00
106 12:41:42 ترو ترو 00:03:26
107 12:45:08 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
108 12:45:28 بیشه مثل‌ها - قسمت 22 00:09:22
109 12:54:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
110 12:54:59 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
111 12:57:16 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
112 12:58:46 تیزر قلقلک 00:01:00
113 12:59:46 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
114 13:00:06 نقاشی نقاشی - قسمت 54 00:14:42
115 13:14:48 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
116 13:15:08 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 4 00:10:21
117 13:25:29 تیزر مهدپویا 00:01:00
118 13:26:29 باهم‌بازی 00:03:00
119 13:29:29 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
120 13:29:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
121 13:30:03 ببعی-2 - قسمت 4 00:08:39
122 13:38:42 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
123 13:40:12 ماجراهای جنگل 00:04:34
124 13:44:46 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
125 13:45:06 بره کوچولو - قسمت 59 00:09:20
126 13:54:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
127 13:54:35 کلیپ باد 00:02:55
128 13:57:30 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
129 13:59:00 تیزر قلقلک 00:01:00
130 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
131 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
132 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:35
133 14:07:39 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
134 14:07:59 مهارت‌های زندگی - قسمت 54 00:20:26
135 14:28:25 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
136 14:28:47 تیزر سینمایی خاکستری و رازها 00:01:02
137 14:29:49 آرم تایم (خرس هاي محافظ جنگل) 00:00:20
138 14:30:09 خرس هاي محافظ جنگل - قسمت 1 00:21:51
139 14:52:00 اعلام برنامه 00:00:55
140 14:52:55 کلیپ دست خط خدا 00:04:18
141 14:57:13 تیزر شهر موشکی 00:01:38
142 14:58:51 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
143 14:59:51 آرم تایم (تندر) 00:00:20
144 15:00:11 تندر - قسمت 50 00:21:26
145 15:21:37 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
146 15:22:15 تیزر صرفه جویی در مصرف گاز 00:00:47
147 15:23:02 تیزر سینمایی تنها در خانه 00:02:00
148 15:25:02 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
149 15:25:12 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:44
150 15:27:56 تریلر آرمن 00:00:57
151 15:28:53 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
152 15:30:16 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
153 15:30:36 رکاب‌زنان کوهستان-3 - قسمت 11 00:22:38
154 15:53:14 اعلام برنامه 00:00:50
155 15:54:04 گروه تحقیق 00:04:35
156 15:58:39 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
157 15:59:54 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
158 16:00:14 مل‌مل-5 - قسمت 256 00:57:52
159 16:58:06 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
160 16:58:26 نگهبانان شیردل-2 00:22:43
161 17:21:09 وله رگلاژ 00:00:21
162 17:21:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
163 17:25:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:18:56
164 17:43:56 تریلر آرمن 00:00:57
165 17:44:53 تیزر صرفه جویی در مصرف گاز 00:00:47
166 17:45:40 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
167 17:47:09 تیزر چی چی 00:05:42
168 17:52:51 بره ناقلا 00:06:04
169 17:58:55 تیزر سینمایی خاکستری و رازها 00:01:02
170 17:59:57 آرم تایم (افسانه آرش) 00:00:20
171 18:00:17 افسانه آرش - قسمت 9 00:17:31
172 18:17:48 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
173 18:19:21 تیزر شهر موشکی 00:01:38
174 18:20:59 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
175 18:21:21 کلیپ یا رب 00:03:03
176 18:24:24 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
177 18:25:38 ترافیک 00:02:11
178 18:27:49 تیزر سینمایی تنها در خانه 00:02:00
179 18:29:49 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
180 18:30:03 آرم تایم (پاندای کونگ‌فوکار) 00:00:20
181 18:30:23 پاندای کونگ‌فوکار-2 - قسمت 2 00:23:20
182 18:53:43 اعلام برنامه 00:00:55
183 18:54:38 کلیپ قاصدک 00:03:20
184 18:57:58 تریلر شهر موشکی 00:00:51
185 18:58:49 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
186 19:00:04 آرم تایم (گلستان سرزمین من) 00:00:20
187 19:00:24 گلستان سرزمین من - قسمت 2 00:17:07
188 19:17:31 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
189 19:18:26 تیزر صرفه جویی در مصرف گاز 00:00:47
190 19:19:13 تیزر شهر موشکی 00:01:38
191 19:20:51 شکرستان کرونا 00:02:08
192 19:22:59 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
193 19:23:11 تیزر چی چی 00:05:12
194 19:28:23 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
195 19:28:40 تیزر سینمایی خاکستری و رازها 00:01:02
196 19:29:42 آرم تایم (هایدی) 00:00:20
197 19:30:02 هایدی - قسمت 6 00:15:00
198 19:45:02 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
199 19:45:12 تیزر صرفه جویی در مصرف گاز 00:00:47
200 19:45:59 اعلام برنامه 00:00:50
201 19:46:49 کلیپ رویایی ایرانی 00:03:33
202 19:50:22 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
203 19:52:00 رود رانر 00:04:44
204 19:56:44 تیزر سینمایی تنها در خانه 00:02:00
205 19:58:44 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
206 19:59:59 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
207 20:00:19 مل‌مل-5 - قسمت 255 00:55:12
208 20:55:31 تریلر شهر موشکی 00:00:51
209 20:56:22 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
210 20:57:36 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
211 20:57:53 ترافیک 00:02:12
212 21:00:05 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
213 21:00:25 کتاب وحش - قسمت 23 00:20:57
214 21:21:22 تیزر فوتبالیست‌ها 00:01:35
215 21:22:57 خال‌خالی 00:03:45
216 21:26:42 تیزر سینمایی تنها در خانه 00:02:00
217 21:28:42 تریلر آرمن 00:00:57
218 21:29:39 آرم تایم (بوستان سعدی) 00:00:20
219 21:29:59 بوستان سعدی - قسمت 12 00:20:59
220 21:50:58 آنونس مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:31
221 21:52:29 تیزر چی چی 00:05:51
222 21:58:20 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
223 21:58:42 تریلر شهر موشکی 00:00:51
224 21:59:33 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:27


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها