جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:25 یاپ یاپس 00:02:15
6 08:08:40 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:25 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
8 08:11:05 آرم استیشن بادکنک ‌های رنگی 00:00:23
9 08:11:28 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
10 08:14:26 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
11 08:14:40 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
12 08:15:00 ماشین کوکی‌ها - قسمت 24 00:12:59
13 08:27:59 تیزر قلقلک 00:01:00
14 08:28:59 تیزر مهدپویا 00:01:00
15 08:29:59 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
16 08:30:19 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 19 00:06:37
17 08:36:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:37:16 ترو ترو 00:03:35
19 08:40:51 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
20 08:42:57 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
21 08:44:27 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
22 08:44:41 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
23 08:45:01 بزرگ و کوچک - قسمت 10 00:10:12
24 08:55:13 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:55:48 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
26 08:57:39 یاپ یاپس 00:02:15
27 08:59:54 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
28 09:00:14 بیشه مثل‌ها - قسمت 20 00:08:08
29 09:08:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
30 09:08:42 دیپ‌داپ 00:02:56
31 09:11:38 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
32 09:13:08 کلیپ نمره بیست 00:01:52
33 09:15:00 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
34 09:15:20 ماجراهای ایوری - قسمت 30 00:08:02
35 09:23:22 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
36 09:23:48 باهم‌بازی 00:03:14
37 09:27:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:27:11 تیزر قلقلک 00:01:00
39 09:28:11 بندبندی‌ها 00:01:37
40 09:29:48 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
41 09:30:08 پهلوانان پویا - قسمت 15 00:13:12
42 09:43:20 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
43 09:44:50 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
44 09:45:04 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
45 09:45:24 بره کوچولو - قسمت 59 00:09:20
46 09:54:44 اعلام برنامه 00:00:35
47 09:55:19 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
48 09:58:08 آرم استیشن بادکنک ‌های رنگی 00:00:24
49 09:58:32 اوم نوم 00:01:08
50 09:59:40 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
51 10:00:00 نقاشی نقاشی - قسمت 53 00:13:33
52 10:13:33 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
53 10:13:55 تیزر مهدپویا 00:01:00
54 10:14:55 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
55 10:15:15 خدا چه آفریده؟ - قسمت 27 00:11:51
56 10:27:06 ببعی کرونا 00:02:58
57 10:30:04 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
58 10:30:24 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 4 00:10:21
59 10:40:45 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
60 10:42:15 کلیپ باد 00:02:55
61 10:45:10 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
62 10:45:30 ببعی-2 - قسمت 4 00:08:39
63 10:54:09 اعلام برنامه 00:00:45
64 10:54:54 ماجراهای جنگل 00:04:48
65 10:59:42 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
66 10:59:56 آرم تایم (ماشین کوکی‌ها) 00:00:20
67 11:00:16 ماشین کوکی‌ها - قسمت 25 00:13:06
68 11:13:22 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
69 11:13:44 تیزر مهدپویا 00:01:00
70 11:14:44 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
71 11:15:04 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 20 00:06:21
72 11:21:25 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
73 11:21:45 مولانگ 00:03:27
74 11:25:12 کلیپ‌های مهدپویا- فصل زمستان-1 00:02:15
75 11:27:27 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
76 11:28:57 تیزر قلقلک 00:01:00
77 11:29:57 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
78 11:30:17 بزرگ و کوچک - قسمت 11 00:10:28
79 11:40:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
80 11:41:01 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
81 11:43:24 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 11:43:33 بندبندی‌ها 00:01:21
83 11:44:54 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
84 11:45:14 آفتاب‌گردون - قسمت 17 00:07:15
85 11:52:29 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
86 11:52:51 شن‌دونه‌ها 00:04:27
87 11:57:18 آرم استیشن بادکنک ‌های رنگی 00:00:24
88 11:57:42 کاردستی‌های مهدپویا-درخت برفی‎ 00:02:54
89 12:00:36 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
90 12:02:06 تیزر مهدپویا 00:01:00
91 12:03:06 وله رگلاژ 00:00:35
92 12:03:41 جشن نماز 00:05:19
93 12:09:00 جشن نماز 00:05:31
94 12:14:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
95 12:14:51 ترو ترو 00:03:37
96 12:18:28 اعلام برنامه 00:00:35
97 12:19:03 ببعی کرونا 00:02:18
98 12:21:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
99 12:21:30 یاپ یاپس 00:02:15
100 12:23:45 آرم استیشن بادکنک ‌های رنگی 00:00:24
101 12:24:09 کلیپ مداد رنگی 00:03:02
102 12:27:11 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
103 12:28:41 تیزر قلقلک 00:01:00
104 12:29:41 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
105 12:30:01 ماجراهای ایوری - قسمت 31 00:08:03
106 12:38:04 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
107 12:38:24 دیپ‌داپ 00:02:54
108 12:41:18 کلیپ زمستان 00:01:55
109 12:43:13 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
110 12:43:35 تیزر مهدپویا 00:01:00
111 12:44:35 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
112 12:44:49 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
113 12:45:09 بیشه مثل‌ها - قسمت 21 00:08:44
114 12:53:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
115 12:54:02 مولانگ 00:03:24
116 12:57:26 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
117 12:58:56 تیزر قلقلک 00:01:00
118 12:59:56 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
119 13:00:16 نقاشی نقاشی - قسمت 53 00:13:33
120 13:13:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
121 13:14:09 اوم نوم 00:01:07
122 13:15:16 آرم تایم (پنگوئن کوچولویی به نام پورورو) 00:00:20
123 13:15:36 پنگوئن کوچولویی به نام پورورو - قسمت 3 00:10:34
124 13:26:10 تیزر مهدپویا 00:01:00
125 13:27:10 تیزر تلوبیون پویا 00:00:14
126 13:27:24 کلیپ توپ 00:02:19
127 13:29:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
128 13:30:03 ببعی-2 - قسمت 3 00:08:49
129 13:38:52 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
130 13:40:22 بندبندی‌ها 00:01:37
131 13:41:59 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:50
132 13:44:49 آرم تایم (بره کوچولو) 00:00:20
133 13:45:09 بره کوچولو - قسمت 58 00:09:16
134 13:54:25 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
135 13:54:34 کاردستی‌های مهدپویا-کفشدوزک 00:02:56
136 13:57:30 آنونس مجموعه ماشین کوکی‌ها 00:01:30
137 13:59:00 تیزر قلقلک 00:01:00
138 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
139 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
140 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:35
141 14:07:39 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
142 14:07:59 مهارت‌های زندگی - قسمت 53 00:24:58
143 14:32:57 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
144 14:33:17 خرس‌های کله فندقی-3 - قسمت 32 00:20:53
145 14:54:10 اعلام برنامه 00:00:55
146 14:55:05 ترافیک 00:02:08
147 14:57:13 تیزر شهر موشکی 00:01:38
148 14:58:51 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
149 14:59:51 آرم تایم (تندر) 00:00:20
150 15:00:11 تندر - قسمت 49 00:27:15
151 15:27:26 تیزر فوتبالیست‌ها 00:01:35
152 15:29:01 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
153 15:30:09 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
154 15:30:29 رکاب‌زنان کوهستان-3 - قسمت 10 00:22:43
155 15:53:12 اعلام برنامه 00:00:50
156 15:54:02 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها 00:01:55
157 15:55:57 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
158 15:57:12 تیزر آرمن 00:00:37
159 15:57:49 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
160 16:00:11 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
161 16:00:31 مل‌مل-5 - قسمت 255 00:55:00
162 16:55:31 آنونس مجموعه کتاب وحش 00:01:04
163 16:56:35 تیزر چی چی 00:04:07
164 17:00:42 رود رانر 00:06:07
165 17:06:49 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
166 17:07:03 وله رگلاژ 00:00:47
167 17:07:50 باکس تلاوت قرآن 00:16:10
168 17:24:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:06:48
169 17:30:48 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
170 17:31:08 نگهبانان شیردل-2 - قسمت 2 00:22:48
171 17:53:56 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
172 17:55:34 تیزر آرمن 00:00:37
173 17:56:11 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:36
174 17:58:47 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
175 17:59:46 آرم تایم (افسانه آرش) 00:00:20
176 18:00:06 افسانه آرش - قسمت 8 00:17:51
177 18:17:57 آنونس مجموعه فوتبالیست‌ها 00:01:33
178 18:19:30 تیزر شهر موشکی 00:01:38
179 18:21:08 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
180 18:21:30 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
181 18:24:32 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
182 18:25:46 خال‌خالی 00:03:45
183 18:29:31 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
184 18:29:45 آرم تایم (پاندای کونگ‌فوکار) 00:00:20
185 18:30:05 پاندای کونگ‌فوکار-2 - قسمت 1 00:23:14
186 18:53:19 اعلام برنامه 00:00:55
187 18:54:14 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
188 18:56:13 مورف 00:01:42
189 18:57:55 تیزر آرمن 00:00:37
190 18:58:32 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
191 18:59:47 آرم تایم (گلستان سرزمین من) 00:00:20
192 19:00:07 گلستان سرزمین من - قسمت 1 00:15:51
193 19:15:58 آنونس مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:31
194 19:17:29 تیزر شهر موشکی 00:01:38
195 19:19:07 گروه تحقیق 00:04:24
196 19:23:31 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
197 19:23:53 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:08
198 19:26:01 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
199 19:26:23 تیزر چی چی 00:03:19
200 19:29:42 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
201 19:29:56 آرم تایم (هایدی) 00:00:20
202 19:30:16 هایدی - قسمت 5 00:21:40
203 19:51:56 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:56
204 19:52:52 اعلام برنامه 00:00:50
205 19:53:42 کلیپ بسم الله 00:03:33
206 19:57:15 آنونس مجموعه ستارگان ایرانی 00:01:38
207 19:58:53 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
208 20:00:08 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
209 20:00:28 مل‌مل-5 - قسمت 254 00:55:05
210 20:55:33 آنونس مجموعه آرمن 00:01:14
211 20:56:47 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
212 20:57:57 ترافیک 00:02:11
213 21:00:08 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
214 21:00:28 کتاب وحش - قسمت 22 00:21:41
215 21:22:09 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
216 21:23:59 تیزر فوتبالیست‌ها 00:01:35
217 21:25:34 تیزر چی چی 00:04:19
218 21:29:53 آرم تایم (بوستان سعدی) 00:00:20
219 21:30:13 بوستان سعدی - قسمت 11 00:22:18
220 21:52:31 بره قهرمان 00:01:02
221 21:53:33 آنونس مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:31
222 21:55:04 تیزر آرمن 00:00:37
223 21:55:41 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
224 21:56:03 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
225 21:59:22 تیزر تلوبیون نهال 00:00:14
226 21:59:36 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:24


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها