جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 ماموک 00:03:06
6 08:10:32 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:17 کلیپ پروانه 00:02:15
8 08:13:32 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
9 08:14:45 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
10 08:15:05 جت سواران-2 - قسمت 48 00:11:02
11 08:26:07 تیزر نوروزی عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
12 08:26:56 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
13 08:29:02 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:02
14 08:30:04 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
15 08:30:24 ببعی-4و5 - قسمت 21 00:08:46
16 08:39:10 آرم استیشن روز 00:00:20
17 08:39:30 دیپ‌داپ 00:02:56
18 08:42:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
19 08:42:35 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
20 08:43:50 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
21 08:44:45 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
22 08:45:05 قطارها - قسمت 70 00:04:53
23 08:49:58 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:50:33 کلیپ ماهی-3 00:01:49
25 08:52:22 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
26 08:52:48 مولانگ 00:03:27
27 08:56:15 تیزر مجموعه کهکشان خلاقیت 00:01:13
28 08:57:28 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
29 08:58:28 بندبندی‌ها 00:01:21
30 08:59:49 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
31 09:00:09 نقاش کوچولو - قسمت 108 00:10:35
32 09:10:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
33 09:10:53 یاپ یاپس 00:02:15
34 09:13:08 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
35 09:14:21 تیزر نوروزی عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
36 09:15:10 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
37 09:15:30 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 29 00:06:24
38 09:21:54 اعلام برنامه 00:00:45
39 09:22:39 کلیپ شاپرک 00:03:19
40 09:25:58 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
41 09:26:18 ترو ترو 00:03:35
42 09:29:53 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
43 09:30:13 خدا چه آفریده؟ - قسمت 84 00:12:17
44 09:42:30 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
45 09:42:54 اوم نوم 00:01:08
46 09:44:02 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:02
47 09:45:04 آرم تایم (کهکشان خلاقیت) 00:00:20
48 09:45:24 کهکشان خلاقیت - قسمت 8 00:13:33
49 09:58:57 تیزر نوروزی عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
50 09:59:46 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
51 10:00:06 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 46 01:26:11
52 11:26:17 اعلام برنامه 00:00:35
53 11:26:52 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
54 11:29:41 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
55 11:30:01 جت سواران-2 - قسمت 49 00:10:57
56 11:40:58 کاردستی‌های مهدپویا-بلندی و کوتاهی 00:01:24
57 11:42:22 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
58 11:43:52 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
59 11:44:55 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
60 11:45:15 ببعی- 4و5 - قسمت 22 00:09:09
61 11:54:24 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
62 11:54:44 شن‌دونه‌ها 00:04:38
63 11:59:22 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
64 12:00:37 تیزر نوروزی عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
65 12:01:26 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
66 12:05:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
67 12:05:52 بندبندی‌ها 00:01:21
68 12:07:13 وله رگلاژ 00:00:37
69 12:07:50 جشن نماز 00:05:10
70 12:13:00 جشن نماز 00:05:51
71 12:18:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
72 12:19:11 کلیپ دو دوست 00:02:38
73 12:21:49 اعلام برنامه 00:00:45
74 12:22:34 ماموک 00:03:12
75 12:25:46 باهم‌بازی 00:03:14
76 12:29:00 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:02
77 12:30:02 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
78 12:30:22 قطارها - قسمت 71 00:04:55
79 12:35:17 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
80 12:35:39 کلیپ پروانه 00:02:15
81 12:37:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 12:38:03 ماجراهای جنگل 00:04:44
83 12:42:47 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
84 12:43:47 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
85 12:44:42 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
86 12:45:02 سامی و دوستان - قسمت 18 00:07:43
87 12:52:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
88 12:53:01 مولانگ 00:03:27
89 12:56:28 کلیپ‌های مهدپویا- کوچ پرندگان 00:02:24
90 12:58:52 تیزر مجموعه کهکشان خلاقیت 00:01:13
91 13:00:05 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
92 13:00:25 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 44 00:10:40
93 13:11:05 کلیپ نمره بیست 00:01:52
94 13:12:57 تیزر نوروزی عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
95 13:13:46 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
96 13:14:59 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
97 13:15:19 نقاش کوچولو - قسمت 107 00:10:46
98 13:26:05 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
99 13:26:28 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
100 13:28:28 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
101 13:29:43 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
102 13:30:03 خدا چه آفریده؟ - قسمت 83 00:11:16
103 13:41:19 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
104 13:41:39 اوم نوم 00:01:00
105 13:42:39 کلیپ ماهی-2 00:02:10
106 13:44:49 آرم تایم (کهکشان خلاقیت) 00:00:20
107 13:45:09 کهکشان خلاقیت - قسمت 7 00:14:51
108 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
109 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
110 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:48
111 14:06:52 آرم تایم (سینمایی ماداگاسکار-1) 00:00:25
112 14:07:17 سینمایی ماداگاسکار-1 01:04:42
113 15:11:59 تیزر جامع سینمایی‌های نوروزی 00:00:50
114 15:12:49 کلیپ بسم الله 00:03:33
115 15:16:22 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
116 15:16:44 گروه تحقیق 00:04:08
117 15:20:52 آرم استیشن ماشین 00:00:14
118 15:21:06 ترافیک 00:02:15
119 15:23:21 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:01:40
120 15:25:01 آنونس مجموعه باگز خرگوشه 00:01:40
121 15:26:41 کلیپ مدافعان سلامت 00:03:05
122 15:29:46 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
123 15:30:06 ویکی و مردان پر زور - قسمت 47 00:11:58
124 15:42:04 تیزر جامع مجموعه‌های نوروزی 00:03:13
125 15:45:17 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
126 15:45:37 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 17 00:10:53
127 15:56:30 تیزر جامع سینمایی‌های نوروزی 00:00:50
128 15:57:20 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
129 15:58:57 تیزر فرصت برابر 00:01:07
130 16:00:04 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
131 16:00:24 مل‌مل-5 - قسمت 127 00:55:00
132 16:55:24 تیزر نوروزی گروه شب نقاب 00:01:46
133 16:57:10 تیزر پیشگیری کرونا 00:02:32
134 16:59:42 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
135 17:00:02 صلح‌بانان - قسمت 46 00:20:30
136 17:20:32 تیزر جامع مجموعه‌های نوروزی 00:03:13
137 17:23:45 کلیپ سرزمین من 00:03:47
138 17:27:32 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
139 17:28:37 تیزر کتاب جمعه در محاصره کارآگاهان 00:01:41
140 17:30:18 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
141 17:30:38 باگز خرگوشه - قسمت 9 00:21:53
142 17:52:31 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:19
143 17:53:50 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
144 17:57:01 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:08
145 17:59:09 تیزر جامع سینمایی‌های نوروزی 00:00:50
146 17:59:59 آرم تایم (یوگی و دوستان) 00:00:20
147 18:00:19 یوگی و دوستان - قسمت 7 00:21:14
148 18:21:33 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:01:40
149 18:23:13 تیزر منم بچه مسلمان 00:01:21
150 18:24:34 وله رگلاژ 00:00:56
151 18:25:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
152 18:29:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
153 18:54:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
154 18:54:52 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
155 18:56:51 تیزر پیشگیری کرونا 00:02:46
156 18:59:37 آرم تایم (سینمایی لگو نینجاگو) 00:00:25
157 19:00:02 سینمایی لگو نینجاگو 01:31:11
158 20:31:13 تیزر جامع مجموعه‌های نوروزی 00:03:13
159 20:34:26 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
160 20:36:48 شکرستان 00:01:57
161 20:38:45 تیزر فرصت برابر 00:01:07
162 20:39:52 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
163 20:40:12 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 71 00:20:00
164 21:00:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 21:00:35 آگهی بازرگانی 00:01:14
166 21:01:49 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
167 21:02:09 قلعه هزار اردک - قسمت 5 00:20:41
168 21:22:50 تیزر جامع سینمایی‌های نوروزی 00:00:50
169 21:23:40 مزه_طبیعت - قسمت پروانه-2 00:02:11
170 21:25:51 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
171 21:26:12 کلیپ مدافعان سلامت 00:03:05
172 21:29:17 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
173 21:29:39 رود رانر 00:02:30
174 21:32:09 تیزر نوروزی دالتون‌ها 00:01:15
175 21:33:24 تیزر پیشگیری کرونا 00:02:32
176 21:35:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 21:36:19 آگهی بازرگانی 00:00:46
178 21:37:05 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 173 00:22:48
179 21:59:53 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:07


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها