جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:02 ماجراهای سعید 00:04:41
6 08:11:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
7 08:11:59 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:02
8 08:13:01 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:13:46 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
10 08:14:49 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
11 08:15:09 قطارها - قسمت 69 00:05:06
12 08:20:15 آرم استیشن روز 00:00:20
13 08:20:35 مولانگ 00:03:27
14 08:24:02 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
15 08:25:17 کلیپ ماهی 00:02:10
16 08:27:27 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
17 08:28:27 بندبندی‌ها 00:01:36
18 08:30:03 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
19 08:30:23 سامی و دوستان - قسمت 16 00:07:10
20 08:37:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
21 08:37:59 باهم‌بازی 00:03:00
22 08:40:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
23 08:41:19 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
24 08:42:32 یاپ یاپس 00:02:15
25 08:44:47 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
26 08:45:07 جت سواران-2 - قسمت 47 00:11:00
27 08:56:07 اعلام برنامه 00:00:35
28 08:56:42 نقاشی کنیم 00:00:55
29 08:57:37 آنونس مجموعه پاشو پاشو کوچولو 00:01:30
30 08:59:07 اوم نوم 00:00:51
31 08:59:58 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
32 09:00:18 نقاش کوچولو - قسمت 106 00:10:30
33 09:10:48 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
34 09:11:14 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
35 09:12:14 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
36 09:13:44 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
37 09:14:57 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
38 09:15:17 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 42 00:10:39
39 09:25:56 اعلام برنامه 00:00:45
40 09:26:41 کاردستی‌های مهدپویا-آدم برفی-1 00:03:06
41 09:29:47 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
42 09:30:07 شهر قصه - قسمت 97 00:11:07
43 09:41:14 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
44 09:41:36 باهم‌بازی 00:03:04
45 09:44:40 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
46 09:45:00 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 28 00:06:24
47 09:51:24 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
48 09:51:48 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
49 09:55:00 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
50 09:56:15 اعلام برنامه 00:00:35
51 09:56:50 دیپ‌داپ 00:02:53
52 09:59:43 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
53 10:00:03 قصه‌های جورواجور - قسمت 13 00:13:08
54 10:13:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
55 10:13:37 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:02
56 10:14:39 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
57 10:14:59 حیوانات ماشینی - قسمت 53 00:10:40
58 10:25:39 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
59 10:26:32 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
60 10:27:45 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
61 10:30:02 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
62 10:30:22 ببعی-4و5 - قسمت 21 00:08:46
63 10:39:08 آرم استیشن توپ 00:00:23
64 10:39:31 مولانگ 00:03:27
65 10:42:58 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
66 10:43:18 اوم نوم 00:01:05
67 10:44:23 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
68 10:45:23 آرم تایم (کهکشان خلاقیت) 00:00:20
69 10:45:43 کهکشان خلاقیت - قسمت 7 00:14:51
70 11:00:34 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
71 11:00:54 خدا چه آفریده؟ - قسمت 83 00:11:16
72 11:12:10 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
73 11:13:03 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
74 11:15:03 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
75 11:15:23 جت سواران-2 - قسمت 48 00:11:02
76 11:26:25 اعلام برنامه 00:00:35
77 11:27:00 کلیپ زمستان 00:01:55
78 11:28:55 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
79 11:29:55 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
80 11:30:15 سامی و دوستان - قسمت 17 00:06:31
81 11:36:46 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
82 11:37:39 باهم‌بازی 00:03:14
83 11:40:53 آرم استیشن روز 00:00:20
84 11:41:13 ماموک 00:03:00
85 11:44:13 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:53
86 11:45:06 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
87 11:45:26 قطارها - قسمت 70 00:04:53
88 11:50:19 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
89 11:50:28 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
90 11:51:41 ماجراهای جنگل 00:04:48
91 11:56:29 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
92 11:57:44 ترانه‌های اتل متل - بی‌بی و عروسک 00:03:56
93 12:01:40 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
94 12:02:00 تیزر مجموعه کهکشان خلاقیت 00:01:13
95 12:03:13 ترو ترو 00:03:33
96 12:06:46 وله رگلاژ 00:01:24
97 12:08:10 جشن نماز 00:05:50
98 12:14:00 جشن نماز 00:05:53
99 12:19:53 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
100 12:20:17 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
101 12:21:32 باهم‌بازی 00:03:22
102 12:24:54 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
103 12:25:14 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
104 12:26:17 مولانگ 00:03:25
105 12:29:42 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
106 12:30:02 نقاش کوچولو - قسمت 107 00:10:46
107 12:40:48 آرم استیشن روز 00:00:20
108 12:41:08 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
109 12:43:31 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
110 12:43:47 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:02
111 12:44:49 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
112 12:45:09 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 43 00:10:33
113 12:55:42 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
114 12:56:35 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
115 12:57:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
116 12:57:51 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
117 12:59:51 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
118 13:00:11 ببعی-4و5 - قسمت 20 00:08:44
119 13:08:55 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
120 13:09:48 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو درختی کاشت 00:05:09
121 13:14:57 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
122 13:15:17 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 27 00:06:18
123 13:21:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
124 13:22:01 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
125 13:23:14 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
126 13:26:18 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
127 13:26:40 باهم‌بازی 00:03:05
128 13:29:45 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
129 13:30:05 خدا چه آفریده؟ - قسمت 82 00:11:02
130 13:41:07 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
131 13:41:33 شن‌دونه‌ها 00:03:54
132 13:45:27 آرم تایم (کهکشان خلاقیت) 00:00:20
133 13:45:47 کهکشان خلاقیت - قسمت 6 00:14:13
134 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
135 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
136 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:04
137 14:07:25 آرم تایم (سینمایی من شگفت‌انگیز-2) 00:00:25
138 14:07:50 سینمایی من شگفت‌انگیز-2 01:20:53
139 15:28:43 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
140 15:28:53 تیزر نوروزی جامع سینمایی 00:00:50
141 15:29:43 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
142 15:30:03 پسر شجاع - قسمت 25 00:22:11
143 15:52:14 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
144 15:52:36 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:02
145 15:53:38 برنارد 00:02:58
146 15:56:36 تیزر جامع فیلم های نوروزی 00:03:13
147 15:59:49 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
148 16:00:09 مل‌مل-5 - قسمت 126 00:55:00
149 16:55:09 تیزر نوروزی جامع سینمایی 00:00:50
150 16:55:59 تیزر پیشگیری کرونا 00:02:46
151 16:58:45 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:01:40
152 17:00:25 آرم تایم (اژدها‌ سواران) 00:00:20
153 17:00:45 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 38 00:22:10
154 17:22:55 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
155 17:23:33 تیزر جامع فیلم های نوروزی 00:03:13
156 17:26:46 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:13
157 17:29:59 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
158 17:30:19 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 71 00:20:00
159 17:50:19 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
160 17:50:55 تیزر جامع فیلم های نوروزی 00:03:13
161 17:54:08 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
162 17:56:30 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
163 17:57:08 تیزر پیشگیری کرونا 00:02:32
164 17:59:40 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
165 18:00:00 قلعه هزار اردک - قسمت 28 00:20:41
166 18:20:41 تیزر نوروزی جامع سینمایی 00:00:50
167 18:21:31 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:02
168 18:22:33 تیزر فرصت برابر 00:01:07
169 18:23:40 وله رگلاژ 00:00:50
170 18:24:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
171 18:28:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:30
172 18:52:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
173 18:52:52 کلیپ سرزمین من 00:03:47
174 18:56:39 تیزر جامع فیلم های نوروزی 00:03:13
175 18:59:52 آرم تایم (سینمایی زمین بازی) 00:00:20
176 19:00:12 سینمایی زمین بازی 01:17:34
177 20:17:46 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
178 20:17:56 تیزر پیشگیری کرونا 00:02:32
179 20:20:28 کلیپ قاصدک 00:03:20
180 20:23:48 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
181 20:24:24 تیزر سینمایی لوک خوش شانس 00:01:00
182 20:25:24 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
183 20:26:43 برنارد 00:03:06
184 20:29:49 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
185 20:30:09 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 70 00:19:10
186 20:49:19 آنونس مجموعه یوگی و دوستان 00:01:31
187 20:50:50 تیزر جامع فیلم های نوروزی 00:03:13
188 20:54:03 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
189 20:54:41 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خودرا آموزش دهیم-1 00:01:50
190 20:56:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 20:56:54 آگهی بازرگانی 00:02:48
192 20:59:42 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
193 21:00:02 قلعه هزار اردک - قسمت 27 00:17:24
194 21:17:26 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
195 21:18:02 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:13
196 21:19:15 تیزر نوروزی جامع سینمایی 00:00:50
197 21:20:05 کلیپ مدافعان سلامت 00:03:05
198 21:23:10 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
199 21:23:31 تیزر فرصت برابر 00:01:07
200 21:24:38 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:19
201 21:25:57 لذت دانایی 00:03:56
202 21:29:53 تیزر جامع فیلم های نوروزی 00:03:13
203 21:33:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
204 21:33:29 آگهی بازرگانی 00:02:48
205 21:36:17 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 172 00:23:33
206 21:59:50 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:10


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها