جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
6 08:10:45 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:30 مولانگ 00:03:19
8 08:14:49 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
9 08:15:09 جت سواران-2 - قسمت 45 00:11:01
10 08:26:10 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
11 08:27:10 دیپ‌داپ 00:02:55
12 08:30:05 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
13 08:30:25 ببعی-4و5 - قسمت 18 00:09:07
14 08:39:32 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
15 08:39:52 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
16 08:42:50 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
17 08:43:45 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
18 08:45:00 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
19 08:45:20 قطارها - قسمت 67 00:04:53
20 08:50:13 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:50:48 کلیپ توپ 00:02:19
22 08:53:07 آرم استیشن روز 00:00:20
23 08:53:27 یاپ یاپس 00:02:15
24 08:55:42 تیزر مجموعه کهکشان خلاقیت 00:01:13
25 08:56:55 کلیپ نمره بیست 00:01:52
26 08:58:47 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
27 09:00:00 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
28 09:00:20 نقاش کوچولو - قسمت 105 00:10:50
29 09:11:10 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
30 09:11:34 باغ وحش فضایی 00:02:00
31 09:13:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
32 09:13:50 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
33 09:14:53 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
34 09:15:13 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 25 00:06:24
35 09:21:37 آرم استیشن روز 00:00:20
36 09:21:57 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
37 09:25:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
38 09:26:11 ترو ترو 00:03:36
39 09:29:47 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
40 09:30:07 خدا چه آفریده؟ - قسمت 81 00:11:06
41 09:41:13 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
42 09:42:43 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
43 09:43:58 نقاشی کنیم 00:00:55
44 09:44:53 آرم تایم (کهکشان خلاقیت) 00:00:20
45 09:45:13 کهکشان خلاقیت - قسمت 5 00:14:50
46 10:00:03 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
47 10:00:23 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 45 01:23:26
48 11:23:49 اعلام برنامه 00:00:35
49 11:24:24 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
50 11:25:24 کلیپ سلام 00:01:22
51 11:26:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
52 11:26:55 ماموک 00:02:58
53 11:29:53 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
54 11:30:13 جت سواران-2 - قسمت 46 00:11:18
55 11:41:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
56 11:41:40 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
57 11:42:40 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
58 11:44:31 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
59 11:45:26 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
60 11:45:46 ببعی-4و5 - قسمت 19 00:09:04
61 11:54:50 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
62 11:55:12 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
63 11:56:25 ترو ترو 00:03:35
64 12:00:00 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
65 12:00:20 قطارها - قسمت 67 00:04:56
66 12:05:16 آنونس مجموعه توپولی‌های پر دردسر 00:01:30
67 12:06:46 وله رگلاژ 00:00:49
68 12:07:35 جشن نماز 00:06:25
69 12:14:00 جشن نماز 00:05:42
70 12:19:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
71 12:20:02 ماجراهای جنگل 00:04:43
72 12:24:45 اعلام برنامه 00:00:45
73 12:25:30 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
74 12:28:05 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
75 12:29:00 تیزر مجموعه کهکشان خلاقیت 00:01:13
76 12:30:13 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
77 12:30:33 سامی و دوستان - قسمت 15 00:06:35
78 12:37:08 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
79 12:37:30 ماجراهای سعید 00:05:03
80 12:42:33 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
81 12:44:03 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
82 12:45:03 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
83 12:45:23 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 41 00:10:14
84 12:55:37 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
85 12:56:01 اوم نوم 00:01:08
86 12:57:09 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
87 12:58:12 بندبندی‌ها 00:01:36
88 12:59:48 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
89 13:00:08 نقاش کوچولو - قسمت 104 00:10:49
90 13:10:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
91 13:11:06 کاردستی‌های مهدپویا-تلفن-2 00:01:49
92 13:12:55 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
93 13:13:58 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
94 13:15:13 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
95 13:15:33 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 25 00:06:22
96 13:21:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
97 13:22:15 کلیپ شادی 00:02:35
98 13:24:50 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
99 13:25:14 ترو ترو 00:03:28
100 13:28:42 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
101 13:29:55 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
102 13:30:15 خدا چه آفریده؟ - قسمت 80 00:11:22
103 13:41:37 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
104 13:42:30 کاردستی‌های مهدپویا- ماهی 00:02:07
105 13:44:37 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
106 13:45:37 آرم تایم (کهکشان خلاقیت) 00:00:20
107 13:45:57 کهکشان خلاقیت - قسمت 4 00:14:03
108 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
109 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
110 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
111 14:06:38 آرم تایم (سینمایی پر طلایی) 00:00:25
112 14:07:03 سینمایی پر طلایی 01:17:30
113 15:24:33 تیزر جامع فیلم های نوروزی 00:03:13
114 15:27:46 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
115 15:29:40 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
116 15:30:00 ویکی و مردان پر زور - قسمت 46 00:11:58
117 15:41:58 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
118 15:42:10 تیزر پیشگیری کرونا 00:02:32
119 15:44:42 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
120 15:45:02 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 16 00:11:10
121 15:56:12 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
122 15:56:22 کلیپ مدافعان سلامت 00:03:05
123 15:59:27 تیزر نوروزی جامع سینمایی 00:00:50
124 16:00:17 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
125 16:00:37 مل‌مل-5 - قسمت 124 00:55:00
126 16:55:37 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
127 16:55:58 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
128 16:57:15 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:01:40
129 16:58:55 تیزر نوروزی جامع سینمایی 00:00:50
130 16:59:45 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
131 17:00:05 صلح‌بانان - قسمت 45 00:22:05
132 17:22:10 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
133 17:22:48 تیزر سینمایی عروسک های زشت 00:01:05
134 17:23:53 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
135 17:27:27 تیزر نوروزی بیلینکی‌بیل 00:01:39
136 17:29:06 تیزر فرصت برابر 00:01:07
137 17:30:13 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
138 17:30:33 باگز خرگوشه - قسمت 8 00:16:06
139 17:46:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
140 17:47:01 تیزر جامع فیلم های نوروزی 00:03:13
141 17:50:14 تیزر پیشگیری کرونا 00:02:32
142 17:52:46 کلیپ سرزمین من 00:03:47
143 17:56:33 تیزر نوروزی جامع سینمایی 00:00:50
144 17:57:23 شکرستان 00:02:19
145 17:59:42 آرم تایم (یوگی و دوستان) 00:00:20
146 18:00:02 یوگی و دوستان - قسمت 6 00:21:16
147 18:21:18 تیزر سینمایی لوک خوش شانس 00:01:00
148 18:22:18 وله رگلاژ 00:01:12
149 18:23:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
150 18:27:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:28
151 18:51:28 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
152 18:51:50 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
153 18:55:09 تیزر نوروزی جامع سینمایی 00:00:50
154 18:55:59 خال‌خالی 00:03:41
155 18:59:40 آرم تایم (سینمایی تکاوران کهکشانی) 00:00:25
156 19:00:05 سینمایی تکاوران کهکشانی 01:25:15
157 20:25:20 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
158 20:26:49 تیزر جامع فیلم های نوروزی 00:03:13
159 20:30:02 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
160 20:30:22 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 5 00:25:44
161 20:56:06 تیزر نوروزی جامع سینمایی 00:00:50
162 20:56:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 20:57:19 آگهی بازرگانی 00:02:52
164 21:00:11 آرم تایم (آنه شرلی، با موهای قرمز) 00:00:20
165 21:00:31 آنه شرلی، با موهای قرمز - قسمت 11 00:25:12
166 21:25:43 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
167 21:27:02 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:01:40
168 21:28:42 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
169 21:31:53 تیزر نوروزی جامع سینمایی 00:00:50
170 21:32:43 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
171 21:33:05 تیزر مجموعه میمونها 00:01:19
172 21:34:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 21:34:47 آگهی بازرگانی 00:02:52
174 21:37:39 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 170 00:21:53
175 21:59:32 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:28


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها