جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:09:20 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
6 08:11:20 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:05 دیپ‌داپ 00:02:55
8 08:15:00 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
9 08:15:20 جت سواران-2 - قسمت 45 00:11:01
10 08:26:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:24
11 08:26:45 ترو ترو 00:03:36
12 08:30:21 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
13 08:30:41 ببعی-4و5 - قسمت 17 00:08:54
14 08:39:35 آرم استیشن توپ 00:00:23
15 08:39:58 ماموک 00:03:06
16 08:43:04 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
17 08:43:13 بندبندی‌ها 00:01:37
18 08:44:50 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
19 08:45:10 قطارها - قسمت 66 00:04:51
20 08:50:01 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:50:36 ماجراهای سعید 00:04:12
22 08:54:48 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
23 08:56:01 کاردستی‌های مهدپویا-درخت کاج 00:03:48
24 08:59:49 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
25 09:00:09 نقاش کوچولو - قسمت 104 00:10:49
26 09:10:58 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
27 09:11:53 دیپ‌داپ 00:02:55
28 09:14:48 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
29 09:15:08 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 25 00:06:22
30 09:21:30 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:11
31 09:22:41 کاردستی‌های مهدپویا-کتاب مصور‎ 00:03:33
32 09:26:14 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:26:59 مولانگ 00:03:27
34 09:30:26 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
35 09:30:46 خدا چه آفریده؟ - قسمت 80 00:11:22
36 09:42:08 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
37 09:43:01 یاپ یاپس 00:02:15
38 09:45:16 آرم تایم (کهکشان خلاقیت) 00:00:20
39 09:45:36 کهکشان خلاقیت - قسمت 4 00:14:03
40 09:59:39 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
41 09:59:59 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 44 01:28:04
42 11:28:03 اعلام برنامه 00:00:35
43 11:28:38 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
44 11:30:08 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
45 11:30:28 جت سواران-2 - قسمت 45 00:11:01
46 11:41:29 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
47 11:41:52 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
48 11:43:52 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
49 11:44:52 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
50 11:45:12 ببعی-4و5 - قسمت 18 00:09:07
51 11:54:19 آرم استیشن روز 00:00:20
52 11:54:39 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
53 11:55:52 ماجراهای سعید 00:04:03
54 11:59:55 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
55 12:00:15 قطارها - قسمت 69 00:04:53
56 12:05:08 تیزر مجموعه کهکشان خلاقیت 00:01:13
57 12:06:21 یاپ یاپس 00:02:15
58 12:08:36 وله رگلاژ 00:01:01
59 12:09:37 جشن نماز 00:05:23
60 12:15:00 جشن نماز 00:05:42
61 12:20:42 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
62 12:21:35 کاردستی‌های مهدپویا-زنبور عسل 00:04:11
63 12:25:46 اعلام برنامه 00:00:45
64 12:26:31 ترو ترو 00:03:33
65 12:30:04 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
66 12:30:24 سامی و دوستان - قسمت 14 00:07:45
67 12:38:09 تیزر مجموعه کهکشان خلاقیت 00:01:13
68 12:39:22 ماموک 00:03:08
69 12:42:30 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
70 12:42:50 نقاشی کنیم 00:00:50
71 12:43:40 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
72 12:44:40 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
73 12:45:00 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 40 00:10:34
74 12:55:34 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
75 12:56:37 مولانگ 00:03:27
76 13:00:04 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
77 13:00:24 نقاش کوچولو - قسمت 103 00:10:37
78 13:11:01 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
79 13:11:25 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
80 13:13:25 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
81 13:14:40 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
82 13:15:00 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 24 00:06:22
83 13:21:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
84 13:21:42 کاردستی‌های مهدپویا-قایق-1 00:04:02
85 13:25:44 آنونس مجموعه پاشو پاشو کوچولو 00:01:30
86 13:27:14 دیپ‌داپ 00:02:44
87 13:29:58 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
88 13:30:18 خدا چه آفریده؟ - قسمت 79 00:09:49
89 13:40:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 13:40:16 ماجراهای جنگل 00:04:34
91 13:44:50 آرم تایم (کهکشان خلاقیت) 00:00:20
92 13:45:10 کهکشان خلاقیت - قسمت 3 00:11:54
93 13:57:04 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
94 13:57:26 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
95 13:58:39 بندبندی‌ها 00:01:21
96 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
97 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
98 14:03:04 تلاوت قرآن 00:05:56
99 14:09:00 آرم تایم (سینمایی عملیات آجیلی) 00:00:25
100 14:09:25 سینمایی عملیات آجیلی 01:16:17
101 15:25:42 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
102 15:27:01 برنارد 00:02:40
103 15:29:41 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
104 15:30:01 عناصر 00:12:50
105 15:42:51 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
106 15:43:13 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:31
107 15:44:44 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:20
108 15:45:04 توربو و دوستان - قسمت 17 00:11:34
109 15:56:38 سبک زندگی 00:02:17
110 15:58:55 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
111 16:00:00 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
112 16:00:20 مل‌مل-5 - قسمت 123 00:55:00
113 16:55:20 کلیپ مدافعان سلامت 00:03:05
114 16:58:25 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:17
115 16:59:42 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
116 17:00:02 کارآگاه گجت - قسمت 4 00:11:04
117 17:11:06 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
118 17:11:28 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:31
119 17:12:59 لذت دانایی 00:04:36
120 17:17:35 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
121 17:18:54 فانوس 00:08:09
122 17:27:03 وله وفات حضرت زینب (س) 00:00:35
123 17:27:38 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:17
124 17:28:55 دزد ناشی 00:01:30
125 17:30:25 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
126 17:30:45 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 5 00:25:44
127 17:56:29 آرم تایم (آنه شرلی، با موهای قرمز) 00:00:20
128 17:56:49 آنه شرلی، با موهای قرمز - قسمت 11 00:25:12
129 18:22:01 وله رگلاژ 00:00:29
130 18:22:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
131 18:26:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:26:30
132 18:52:30 تیزر نوروزی بیلینکی‌بیل 00:01:39
133 18:54:09 برنارد 00:03:10
134 18:57:19 تیزر نوروزی لوک خوش شانس 00:01:00
135 18:58:19 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:01:40
136 18:59:59 آرم تایم (سینمایی اژدهای پیت) 00:00:25
137 19:00:24 سینمایی اژدهای پیت 01:31:06
138 20:31:30 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
139 20:31:50 باگز خرگوشه - قسمت 7 00:22:18
140 20:54:08 تیزر نوروزی دورایمون، ماجراجویی در قطب 00:01:00
141 20:55:08 تیزر نوروزی جیکوچان 00:01:48
142 20:56:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 20:57:19 آگهی بازرگانی 00:02:26
144 20:59:45 آرم تایم (یوگی و دوستان) 00:00:20
145 21:00:05 یوگی و دوستان - قسمت 5 00:21:23
146 21:21:28 تیزر پیشگیری کرونا 00:02:32
147 21:24:00 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
148 21:25:59 تیزر نوروزی میوسیا 00:01:19
149 21:27:18 آرم استیشن ماشین 00:00:14
150 21:27:32 کلیپ سرزمین من 00:03:47
151 21:31:19 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:01:40
152 21:32:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 21:33:22 آگهی بازرگانی 00:02:14
154 21:35:36 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 169 00:23:41
155 21:59:17 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:43


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها