جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:25 ماجراهای جنگل 00:04:44
6 08:11:09 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:54 کلیپ ماهی-3 00:01:49
8 08:13:43 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
9 08:14:58 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
10 08:15:18 جت سواران-2 - قسمت 43 00:11:01
11 08:26:19 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:25
12 08:26:44 کلیپ شاپرک 00:03:19
13 08:30:03 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
14 08:30:23 ببعی-4و5 - قسمت 15 00:08:46
15 08:39:09 آرم استیشن عید 00:00:22
16 08:39:31 یاپ یاپس 00:02:15
17 08:41:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
18 08:41:55 باهم‌بازی 00:03:22
19 08:45:17 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
20 08:45:37 قطارها - قسمت 64 00:05:12
21 08:50:49 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:25
22 08:51:14 کلیپ سلام بابای مهربون 00:03:14
23 08:54:28 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:55:03 مولانگ 00:03:27
25 08:58:30 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
26 08:59:43 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
27 09:00:03 نقاش کوچولو - قسمت 102 00:09:46
28 09:09:49 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
29 09:10:44 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
30 09:12:44 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:25
31 09:13:09 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
32 09:14:49 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
33 09:15:09 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 23 00:06:24
34 09:21:33 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:22:18 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
36 09:25:07 آرم استیشن عید 00:00:22
37 09:25:29 دیپ‌داپ 00:02:56
38 09:28:25 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
39 09:28:34 تیزر مجموعه کهکشان خلاقیت 00:01:13
40 09:29:47 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
41 09:30:07 خدا چه آفریده؟ - قسمت 78 00:10:41
42 09:40:48 آرم استیشن عید 00:00:22
43 09:41:10 کلیپ سلام بابای مهربون 00:03:14
44 09:44:24 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:25
45 09:44:49 آرم تایم (کهکشان خلاقیت) 00:00:20
46 09:45:09 کهکشان خلاقیت - قسمت 2 00:14:45
47 09:59:54 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
48 10:00:14 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 42 01:15:02
49 11:15:16 اعلام برنامه 00:00:35
50 11:15:51 کلیپ پروانه 00:02:15
51 11:18:06 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:25
52 11:18:31 ترو ترو 00:03:36
53 11:22:07 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
54 11:23:37 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
55 11:24:52 کلیپ‌های مهدپویا- کوچ پرندگان 00:02:24
56 11:27:16 آرم استیشن عید 00:00:22
57 11:27:38 بندبندی‌ها 00:01:37
58 11:29:15 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
59 11:30:10 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
60 11:30:30 جت سواران-2 - قسمت 43 00:10:53
61 11:41:23 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
62 11:41:46 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
63 11:44:09 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
64 11:45:09 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
65 11:45:29 ببعی-4و5 - قسمت 16 00:08:57
66 11:54:26 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:25
67 11:54:51 کلیپ سلام بابای مهربون 00:03:14
68 11:58:05 آرم استیشن عید 00:00:22
69 11:58:27 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
70 11:59:40 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
71 12:00:00 قطارها - قسمت 65 00:04:52
72 12:04:52 کاردستی‌های مهدپویا-کیک تولد‎ 00:03:01
73 12:07:53 تیزر مجموعه کهکشان خلاقیت 00:01:13
74 12:09:06 وله رگلاژ 00:00:32
75 12:09:38 جشن نماز 00:05:22
76 12:15:00 جشن نماز 00:05:49
77 12:20:49 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:25
78 12:21:14 کلیپ علی آقامه 00:06:06
79 12:27:20 اعلام برنامه 00:00:45
80 12:28:05 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
81 12:30:05 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
82 12:30:25 سامی و دوستان - قسمت 12 00:07:06
83 12:37:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
84 12:37:51 مولانگ 00:03:27
85 12:41:18 آرم استیشن عید 00:00:22
86 12:41:40 کلیپ توپ 00:02:19
87 12:43:59 تیزر نوروزی زو کنجکاو 00:01:00
88 12:44:59 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
89 12:45:19 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 38 00:10:40
90 12:55:59 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:25
91 12:56:24 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
92 12:59:13 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
93 13:00:16 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
94 13:00:36 نقاش کوچولو - قسمت 101 00:10:39
95 13:11:15 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
96 13:11:35 کلیپ ماهی-2 00:02:10
97 13:13:45 تیزر نوروزی نیک و نیکو 00:01:15
98 13:15:00 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
99 13:15:20 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 22 00:06:24
100 13:21:44 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:25
101 13:22:09 کلیپ سلام بابای مهربون 00:03:14
102 13:25:23 آنونس مجموعه پاشو پاشو کوچولو 00:01:30
103 13:26:53 دیپ‌داپ 00:02:53
104 13:29:46 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
105 13:30:06 خدا چه آفریده؟ - قسمت 77 00:10:27
106 13:40:33 اوم نوم 00:00:51
107 13:41:24 آرم استیشن عید 00:00:22
108 13:41:46 کلیپ باد 00:02:55
109 13:44:41 آرم تایم (کهکشان خلاقیت) 00:00:20
110 13:45:01 کهکشان خلاقیت - قسمت 1 00:13:46
111 13:58:47 تیزر نوروزی زازی 00:01:13
112 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
113 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
114 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
115 14:06:19 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:30
116 14:06:49 آرم تایم (سینمایی ماشین‌ها-2) 00:00:25
117 14:07:14 سینمایی ماشین‌ها-2 01:39:21
118 15:46:35 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:35
119 15:47:10 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:20
120 15:47:30 توربو و دوستان - قسمت 16 00:09:19
121 15:56:49 کلیپ هر کی میاد، یا علی 00:03:14
122 16:00:03 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
123 16:00:23 مل‌مل-5 - قسمت 121 00:55:00
124 16:55:23 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:35
125 16:55:58 تیزر نوروزی دالتون‌ها 00:01:15
126 16:57:13 کلیپ مدافعان سلامت 00:03:05
127 17:00:18 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
128 17:00:38 کارآگاه گجت - قسمت 3 00:11:10
129 17:11:48 کلیپ بهترین بابای دنیا 00:03:16
130 17:15:04 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:30
131 17:15:34 تیزر نوروزی جیکوچان 00:01:48
132 17:17:22 تیزر نوروزی عروسک‌های زشت 00:01:05
133 17:18:27 شکرستان 00:02:19
134 17:20:46 آرم استیشن عید 00:00:17
135 17:21:03 رود رانر 00:04:44
136 17:25:47 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
137 17:26:09 تیزر پیشگیری کرونا 00:02:32
138 17:28:41 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
139 17:29:01 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 4 00:25:43
140 17:54:44 آرم تایم (آنه شرلی، با موهای قرمز) 00:00:20
141 17:55:04 آنه شرلی، با موهای قرمز - قسمت 10 00:24:50
142 18:19:54 وله رگلاژ 00:00:36
143 18:20:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
144 18:24:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:30
145 18:47:30 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:30
146 18:48:00 کلیپ هر کی میاد، یا علی 00:03:14
147 18:51:14 تیزر نوروزی بیلینکی‌بیل 00:01:39
148 18:52:53 تیزر نوروزی لوک خوش شانس 00:01:00
149 18:53:53 گروه تحقیق 00:04:26
150 18:58:19 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:01:40
151 18:59:59 آرم تایم (سینمایی پرواز) 00:00:25
152 19:00:24 سینمایی پرواز 01:23:28
153 20:23:52 تیزر فرصت برابر 00:01:07
154 20:24:59 تیزر نوروزی گروه شب نقاب 00:01:46
155 20:26:45 کلیپ مدافعان سلامت 00:03:05
156 20:29:50 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
157 20:30:10 باگز خرگوشه - قسمت 6 00:22:03
158 20:52:13 تیزر نوروزی دورایمون، ماجراجویی در قطب 00:01:00
159 20:53:13 وله ولادت حضرت علی (ع) 00:00:35
160 20:53:48 کلیپ بهترین بابای دنیا 00:03:16
161 20:57:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 20:57:27 آگهی بازرگانی 00:02:52
163 21:00:19 آرم تایم (یوگی و دوستان) 00:00:20
164 21:00:39 یوگی و دوستان - قسمت 4 00:21:11
165 21:21:50 تیزر پیشگیری کرونا 00:02:32
166 21:24:22 تیزر نوروزی میوسیا 00:01:19
167 21:25:41 آرم استیشن عید 00:00:17
168 21:25:58 کلیپ عید 00:03:13
169 21:29:11 آرم استیشن ماشین 00:00:14
170 21:29:25 ترافیک 00:02:14
171 21:31:39 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
172 21:32:52 تیزر مدرسه تلویزیونی ایران 00:01:40
173 21:34:32 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
174 21:34:55 آگهی بازرگانی 00:00:46
175 21:35:41 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 167 00:24:03
176 21:59:44 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:16


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها