جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
6 08:09:35 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:20 مولانگ 00:03:27
8 08:13:47 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
9 08:14:50 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
10 08:15:10 قطارها - قسمت 62 00:04:53
11 08:20:03 آرم استیشن روز 00:00:20
12 08:20:23 ترانه‌های اتل متل - دریا 00:04:28
13 08:24:51 تیزر بزودی کهکشان خلاقیت 00:01:13
14 08:26:04 ترو ترو 00:03:36
15 08:29:40 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
16 08:30:00 سامی و دوستان - قسمت 10 00:05:51
17 08:35:51 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
18 08:36:17 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
19 08:39:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
20 08:39:49 ماجراهای جنگل 00:04:16
21 08:44:05 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:53
22 08:44:58 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
23 08:45:18 جت سواران-2 - قسمت 40 00:11:02
24 08:56:20 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:56:55 دیپ‌داپ 00:02:52
26 08:59:47 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
27 09:00:07 نقاش کوچولو - قسمت 99 00:10:20
28 09:10:27 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
29 09:11:20 ماجراهای سعید 00:03:25
30 09:14:45 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
31 09:15:05 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 35 00:10:42
32 09:25:47 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:26:32 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
34 09:29:50 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
35 09:30:10 شهر قصه - قسمت 95 00:10:03
36 09:40:13 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
37 09:40:35 یاپ یاپس 00:02:15
38 09:42:50 تیزر بزودی کهکشان خلاقیت 00:01:13
39 09:44:03 نقاشی کنیم 00:00:55
40 09:44:58 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
41 09:45:18 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 21 00:05:47
42 09:51:05 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
43 09:51:29 ماجراهای جنگل 00:04:47
44 09:56:16 اعلام برنامه 00:00:35
45 09:56:51 کلیپ‌های مهدپویا- حس شنوایی-1‎ 00:02:54
46 09:59:45 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
47 10:00:05 قصه‌های جورواجور - قسمت 11 00:13:07
48 10:13:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
49 10:13:38 اوم نوم 00:01:14
50 10:14:52 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
51 10:15:12 حیوانات ماشینی - قسمت 51 00:10:44
52 10:25:56 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
53 10:26:49 کاردستی‌های مهدپویا-خرس پاندا 00:02:54
54 10:29:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
55 10:30:03 ببعی-4و5 - قسمت 14 00:09:30
56 10:39:33 آرم استیشن توپ 00:00:23
57 10:39:56 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
58 10:43:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
59 10:44:10 تیزر بزودی کهکشان خلاقیت 00:01:13
60 10:45:23 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
61 10:45:43 اژدهای مهربان من - قسمت 47 00:09:42
62 10:55:25 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
63 10:56:18 دیپ‌داپ 00:02:51
64 10:59:09 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
65 11:00:12 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
66 11:00:32 خدا چه آفریده؟ - قسمت 76 00:11:06
67 11:11:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
68 11:11:47 یاپ یاپس 00:02:15
69 11:14:02 تیزر بزودی کهکشان خلاقیت 00:01:13
70 11:15:15 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
71 11:15:35 جت سواران-2 - قسمت 41 00:11:00
72 11:26:35 اعلام برنامه 00:00:35
73 11:27:10 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
74 11:29:40 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
75 11:30:00 سامی و دوستان - قسمت 10 00:07:35
76 11:37:35 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
77 11:38:28 شن‌دونه‌ها 00:04:30
78 11:42:58 آرم استیشن روز 00:00:20
79 11:43:18 نقاشی کنیم 00:00:50
80 11:44:08 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:53
81 11:45:01 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
82 11:45:21 قطارها - قسمت 63 00:05:31
83 11:50:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
84 11:51:01 کاردستی‌های مهدپویا-گل خورشیدی 00:05:53
85 11:56:54 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
86 12:01:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
87 12:01:31 ماجراهای سعید 00:04:41
88 12:06:12 تیزر بزودی کهکشان خلاقیت 00:01:13
89 12:07:25 یاپ یاپس 00:02:15
90 12:09:40 وله رگلاژ 00:00:30
91 12:10:10 جشن نماز 00:05:50
92 12:16:00 جشن نماز 00:05:53
93 12:21:53 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
94 12:22:17 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
95 12:27:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
96 12:27:47 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
97 12:29:47 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
98 12:30:07 نقاش کوچولو - قسمت 100 00:10:48
99 12:40:55 آرم استیشن روز 00:00:20
100 12:41:15 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
101 12:44:19 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:53
102 12:45:12 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
103 12:45:32 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 36 00:10:43
104 12:56:15 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
105 12:57:08 تیزر بزودی کهکشان خلاقیت 00:01:13
106 12:58:21 بندبندی‌ها 00:01:37
107 12:59:58 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
108 13:00:18 ببعی-4و5 - قسمت 13 00:08:47
109 13:09:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
110 13:09:14 ماموک 00:03:06
111 13:12:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
112 13:12:46 کلیپ زمستان 00:01:55
113 13:14:41 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
114 13:15:01 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 20 00:06:24
115 13:21:25 تیزر بزودی کهکشان خلاقیت 00:01:13
116 13:22:38 شن‌دونه‌ها 00:04:26
117 13:27:04 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
118 13:27:26 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
119 13:30:24 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
120 13:30:44 خدا چه آفریده؟ - قسمت 75 00:11:03
121 13:41:47 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
122 13:42:11 دیپ‌داپ 00:02:45
123 13:44:56 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
124 13:45:16 اژدهای مهربان من - قسمت 46 00:09:55
125 13:55:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
126 13:55:37 یاپ یاپس 00:02:15
127 13:57:52 تیزر بزودی کهکشان خلاقیت 00:01:13
128 13:59:05 نقاشی کنیم 00:00:55
129 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
130 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
131 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:48
132 14:07:09 آرم تایم (سینمایی رالف خرابکار) 00:00:25
133 14:07:34 سینمایی رالف خرابکار 01:35:21
134 15:42:55 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
135 15:43:15 پسر شجاع - قسمت 23 00:22:36
136 16:05:51 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
137 16:06:11 مل‌مل-5 - قسمت 119 00:55:00
138 17:01:11 آرم تایم (اژدها‌ سواران) 00:00:20
139 17:01:31 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 36 00:22:07
140 17:23:38 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
141 17:24:16 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
142 17:27:50 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:13
143 17:29:03 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
144 17:30:03 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
145 17:30:23 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 69 00:19:49
146 17:50:12 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
147 17:50:48 کلیپ بسم الله 00:03:33
148 17:54:21 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
149 17:55:21 برنارد 00:03:03
150 17:58:24 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
151 17:59:29 وله رگلاژ 00:00:31
152 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:22:00
153 18:22:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:07:00
154 18:29:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
155 18:29:22 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
156 18:30:22 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
157 18:30:42 قلعه هزار اردک - قسمت 26 00:18:47
158 18:49:29 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
159 18:49:39 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
160 18:52:01 کلیپ قاصدک 00:03:20
161 18:55:21 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
162 18:55:38 آنونس مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:24
163 18:57:02 لئون 00:02:40
164 18:59:42 آرم تایم ( سینمایی داستان اسباب‌بازی‌-3) 00:00:20
165 19:00:02 سینمایی داستان اسباب‌بازی‌-3 01:18:32
166 20:18:34 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
167 20:18:44 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
168 20:21:55 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
169 20:22:55 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
170 20:24:14 لذت دانایی 00:05:44
171 20:29:58 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
172 20:30:18 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 68 00:20:54
173 20:51:12 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
174 20:51:42 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
175 20:52:04 کلیپ مدافعان سلامت 00:03:05
176 20:55:09 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
177 20:55:21 کدو بدو 00:01:32
178 20:56:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 20:57:16 آگهی بازرگانی 00:02:43
180 20:59:59 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
181 21:00:19 قلعه هزار اردک - قسمت 25 00:17:36
182 21:17:55 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
183 21:18:33 بره ناقلا 00:06:54
184 21:25:27 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:13
185 21:26:40 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
186 21:28:30 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:13
187 21:29:43 کلیپ سرزمین من 00:03:47
188 21:33:30 گنجینه 00:00:36
189 21:34:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
190 21:34:29 آگهی بازرگانی 00:02:10
191 21:36:39 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 165 00:22:51
192 21:59:30 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:30


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها