جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:08:27 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:47 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:10:09 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:54 دیپ‌داپ 00:02:53
8 08:13:47 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
9 08:14:50 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
10 08:15:10 قطارها - قسمت 61 00:04:51
11 08:20:01 آرم استیشن روز 00:00:20
12 08:20:21 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو درختی کاشت 00:05:09
13 08:25:30 ماجراهای جنگل 00:04:10
14 08:29:40 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
15 08:30:00 سامی و دوستان - قسمت 9 00:06:32
16 08:36:32 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
17 08:36:58 کلیپ شادی 00:02:35
18 08:39:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
19 08:39:53 کاردستی‌های مهدپویا-قایق-1 00:04:02
20 08:43:55 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:53
21 08:44:48 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
22 08:45:08 جت سواران-2 - قسمت 39 00:11:02
23 08:56:10 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:56:45 کاردستی‌های مهدپویا-درخت کاج 00:03:48
25 09:00:33 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
26 09:00:53 نقاش کوچولو - قسمت 98 00:10:46
27 09:11:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
28 09:12:05 کلیپ دو دوست 00:02:38
29 09:14:43 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
30 09:15:03 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 34 00:10:43
31 09:25:46 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:26:31 مولانگ 00:03:22
33 09:29:53 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
34 09:30:13 شهر قصه - قسمت 94 00:09:51
35 09:40:04 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
36 09:40:26 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
37 09:42:45 تیزر بزودی کهکشان خلاقیت 00:01:13
38 09:43:58 اوم نوم 00:01:00
39 09:44:58 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
40 09:45:18 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 20 00:06:24
41 09:51:42 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
42 09:52:06 ترانه‌های اتل متل - درخت 00:04:07
43 09:56:13 اعلام برنامه 00:00:35
44 09:56:48 ماموک 00:03:08
45 09:59:56 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
46 10:00:16 قصه‌های جورواجور - قسمت 10 00:12:49
47 10:13:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
48 10:13:31 بندبندی‌ها 00:01:21
49 10:14:52 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
50 10:15:12 حیوانات ماشینی - قسمت 50 00:10:44
51 10:25:56 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
52 10:26:49 دیپ‌داپ 00:02:55
53 10:29:44 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
54 10:30:04 ببعی-4و5 - قسمت 13 00:08:47
55 10:38:51 آرم استیشن توپ 00:00:23
56 10:39:14 ترانه‌های اتل متل - بی‌بی و عروسک 00:03:56
57 10:43:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
58 10:43:30 بندبندی‌ها 00:01:21
59 10:44:51 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
60 10:45:11 اژدهای مهربان من - قسمت 46 00:09:55
61 10:55:06 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
62 10:55:59 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
63 10:59:03 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
64 11:00:06 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
65 11:00:26 خدا چه آفریده؟ - قسمت 75 00:11:03
66 11:11:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
67 11:11:38 کاردستی‌های مهدپویا-گوسفند 00:02:33
68 11:14:11 تیزر بزودی کهکشان خلاقیت 00:01:13
69 11:15:24 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
70 11:15:44 جت سواران-2 - قسمت 40 00:11:02
71 11:26:46 اعلام برنامه 00:00:35
72 11:27:21 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
73 11:29:56 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
74 11:30:16 سامی و دوستان - قسمت 9 00:05:51
75 11:36:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
76 11:37:00 ماجراهای جنگل 00:04:48
77 11:41:48 آرم استیشن روز 00:00:20
78 11:42:08 کلیپ زمستان 00:01:55
79 11:44:03 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:53
80 11:44:56 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
81 11:45:16 قطارها - قسمت 62 00:04:53
82 11:50:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
83 11:50:18 ماجراهای سعید 00:04:57
84 11:55:15 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو و پروانه 00:06:22
85 12:01:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
86 12:01:57 ترو ترو 00:03:36
87 12:05:33 تیزر بزودی کهکشان خلاقیت 00:01:13
88 12:06:46 شن‌دونه‌ها 00:04:27
89 12:11:13 وله رگلاژ 00:00:21
90 12:11:34 جشن نماز 00:04:26
91 12:16:00 جشن نماز 00:05:47
92 12:21:47 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
93 12:22:11 ترانه‌های اتل متل - خورشید 00:03:43
94 12:25:54 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
95 12:26:14 مولانگ 00:03:27
96 12:29:41 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
97 12:30:01 نقاش کوچولو - قسمت 99 00:10:20
98 12:40:21 آرم استیشن روز 00:00:20
99 12:40:41 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
100 12:42:32 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
101 12:42:48 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
102 12:44:48 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
103 12:45:08 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 35 00:10:42
104 12:55:50 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
105 12:56:43 بندبندی‌ها 00:01:21
106 12:58:04 تیزر بزودی کهکشان خلاقیت 00:01:13
107 12:59:17 نقاشی کنیم 00:00:46
108 13:00:03 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
109 13:00:23 ببعی-4و5 - قسمت 12 00:08:56
110 13:09:19 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
111 13:11:19 آرم استیشن توپ 00:00:23
112 13:11:42 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
113 13:14:40 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
114 13:15:00 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 19 00:06:28
115 13:21:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
116 13:21:54 تیزر بزودی کهکشان خلاقیت 00:01:13
117 13:23:07 کلیپ ماهی 00:02:10
118 13:25:17 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
119 13:25:39 ماجراهای سعید 00:04:34
120 13:30:13 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
121 13:30:33 خدا چه آفریده؟ - قسمت 74 00:10:41
122 13:41:14 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
123 13:41:38 مولانگ 00:03:18
124 13:44:56 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
125 13:45:16 اژدهای مهربان من - قسمت 45 00:09:54
126 13:55:10 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
127 13:55:36 تیزر بزودی کهکشان خلاقیت 00:01:13
128 13:56:49 ماموک 00:03:11
129 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
130 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
131 14:03:21 تلاوت قرآن 00:05:26
132 14:08:47 آرم تایم (سینمایی شهر بدون درخت) 00:00:25
133 14:09:12 سینمایی شهر بدون درخت 01:14:17
134 15:23:29 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
135 15:24:05 کلیپ عید 00:03:13
136 15:27:18 آنونس مجموعه قلعه هزار اردک 00:01:28
137 15:28:46 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
138 15:29:46 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
139 15:30:06 پسر شجاع - قسمت 22 00:22:21
140 15:52:27 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:13
141 15:53:40 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
142 15:56:02 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
143 15:59:13 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
144 16:00:13 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
145 16:00:33 مل‌مل-5 - قسمت 118 00:55:00
146 16:55:33 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
147 16:56:03 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
148 16:56:25 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
149 16:58:47 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
150 17:00:06 آرم تایم (اژدها‌ سواران) 00:00:20
151 17:00:26 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 35 00:22:05
152 17:22:31 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
153 17:23:09 شکرستان 00:02:11
154 17:25:20 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:13
155 17:26:33 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
156 17:27:03 برنارد 00:02:50
157 17:29:53 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
158 17:30:13 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 68 00:20:54
159 17:51:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
160 17:51:43 کلیپ سرزمین من 00:03:47
161 17:55:30 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
162 17:56:30 جورواجور 00:02:46
163 17:59:16 وله رگلاژ 00:00:44
164 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:21:00
165 18:21:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:08:00
166 18:29:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
167 18:29:22 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
168 18:30:22 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
169 18:30:42 قلعه هزار اردک - قسمت 25 00:17:36
170 18:48:18 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
171 18:48:28 کلیپ قاصدک 00:03:20
172 18:51:48 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
173 18:52:05 آنونس مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:24
174 18:53:29 بره ناقلا 00:06:37
175 19:00:06 آرم تایم ( سینمایی داستان اسباب‌بازی‌-2) 00:00:20
176 19:00:26 سینمایی داستان اسباب‌بازی‌-2 01:14:56
177 20:15:22 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
178 20:15:32 کلیپ بارکد 626 00:04:08
179 20:19:40 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
180 20:20:40 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
181 20:20:52 گروه تحقیق 00:05:11
182 20:26:03 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
183 20:27:22 ترافیک 00:02:14
184 20:29:36 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
185 20:29:56 باگز خرگوشه - قسمت 5 00:21:38
186 20:51:34 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
187 20:52:04 کلیپ مدافعان سلامت 00:03:05
188 20:55:09 کدو بدو 00:01:33
189 20:56:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
190 20:57:05 آگهی بازرگانی 00:02:52
191 20:59:57 آرم تایم (یوگی و دوستان) 00:00:20
192 21:00:17 یوگی و دوستان - قسمت 3 00:20:39
193 21:20:56 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
194 21:21:32 رود رانر 00:06:13
195 21:27:45 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:13
196 21:28:58 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
197 21:30:57 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
198 21:31:27 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
199 21:33:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
200 21:34:06 آگهی بازرگانی 00:02:52
201 21:36:58 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 164 00:22:23
202 21:59:21 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:39


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها