جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 کلیپ شاپرک 00:03:19
6 08:10:45 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:30 یاپ یاپس 00:02:15
8 08:13:45 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
9 08:14:40 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
10 08:15:00 جت سواران-2 - قسمت 37 00:11:01
11 08:26:01 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
12 08:26:23 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
13 08:27:26 کاردستی‌های مهدپویا-کرم متحرک 00:02:14
14 08:29:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
15 08:30:00 ببعی- 4و5 - قسمت 10 00:09:03
16 08:39:03 ماموک 00:03:08
17 08:42:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:42:31 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
19 08:44:40 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
20 08:45:00 قطارها - قسمت 59 00:04:53
21 08:49:53 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:50:28 ماجراهای جنگل 00:04:50
23 08:55:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
24 08:56:11 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
25 08:58:37 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
26 08:59:40 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
27 09:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 97 00:10:40
28 09:10:40 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
29 09:11:04 ترو ترو 00:03:36
30 09:14:40 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
31 09:15:00 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 18 00:06:27
32 09:21:27 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:22:12 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
34 09:26:06 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
35 09:26:26 کاردستی‌های مهدپویا-آسیاب 00:02:19
36 09:28:45 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
37 09:29:40 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
38 09:30:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 73 00:11:03
39 09:41:03 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
40 09:41:27 مولانگ 00:03:13
41 09:44:40 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
42 09:45:00 اژدهای مهربان من - قسمت 44 00:09:43
43 09:54:43 اعلام برنامه 00:00:35
44 09:55:18 شن‌دونه‌ها 00:04:22
45 09:59:40 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
46 10:00:00 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 39 01:23:59
47 11:23:59 کلیپ زمستان 00:01:55
48 11:25:54 اعلام برنامه 00:00:35
49 11:26:29 ماموک 00:03:11
50 11:29:40 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
51 11:30:00 جت سواران-2 - قسمت 38 00:11:02
52 11:41:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
53 11:41:11 کلیپ سیاه و سفید 00:02:34
54 11:43:45 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
55 11:44:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
56 11:45:00 ببعی-4و5 - قسمت 11 00:08:54
57 11:53:54 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
58 11:54:47 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
59 11:55:50 کاردستی‌های مهدپویا-گل و گلدان 00:03:50
60 11:59:40 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
61 12:00:00 قطارها - قسمت 60 00:04:51
62 12:04:51 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
63 12:05:13 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
64 12:07:04 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
65 12:07:59 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
66 12:09:59 وله رگلاژ 00:00:38
67 12:10:37 جشن نماز 00:05:23
68 12:16:00 جشن نماز 00:05:42
69 12:21:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
70 12:22:02 ترانه‌های اتل متل - همسایه 00:04:13
71 12:26:15 اعلام برنامه 00:00:45
72 12:27:00 دیپ‌داپ 00:02:40
73 12:29:40 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
74 12:30:00 سامی و دوستان - قسمت 7 00:07:05
75 12:37:05 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
76 12:37:27 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
77 12:39:44 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
78 12:40:07 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
79 12:41:10 ترو ترو 00:03:30
80 12:44:40 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
81 12:45:00 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 33 00:10:41
82 12:55:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
83 12:55:50 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
84 12:57:30 کلیپ ماهی 00:02:10
85 12:59:40 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
86 13:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 96 00:10:40
87 13:10:40 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
88 13:11:00 مولانگ 00:02:45
89 13:13:45 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
90 13:14:40 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
91 13:15:00 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 17 00:06:27
92 13:21:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
93 13:21:43 شن‌دونه‌ها 00:04:24
94 13:26:07 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
95 13:26:29 ماموک 00:03:12
96 13:29:41 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
97 13:30:01 خدا چه آفریده؟ - قسمت 72 00:10:47
98 13:40:48 کلیپ نمره بیست 00:01:52
99 13:42:40 آرم استیشن توپ 00:00:23
100 13:43:03 بندبندی‌ها 00:01:37
101 13:44:40 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
102 13:45:00 اژدهای مهربان من - قسمت 43 00:10:03
103 13:55:03 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
104 13:55:25 ترو ترو 00:03:32
105 13:58:57 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
106 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
107 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
108 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:04
109 14:07:25 آرم تایم (سینمایی لک‌لک‌ها) 00:00:25
110 14:07:50 سینمایی لک‌لک‌ها 01:22:52
111 15:30:42 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
112 15:31:02 عناصر - قسمت 40 00:13:04
113 15:44:06 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
114 15:45:06 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:20
115 15:45:26 توربو و دوستان - قسمت 15 00:10:07
116 15:55:33 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
117 15:57:55 ترافیک 00:02:02
118 15:59:57 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
119 16:00:17 مل‌مل-5 - قسمت 115 00:55:00
120 16:55:17 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
121 16:55:47 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
122 16:57:11 برنارد 00:02:47
123 16:59:58 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
124 17:00:18 کارآگاه گجت - قسمت 2 00:11:25
125 17:11:43 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
126 17:12:04 کلیپ سرزمین من 00:03:47
127 17:15:51 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
128 17:17:10 بره ناقلا 00:06:42
129 17:23:52 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
130 17:24:02 شکرستان 00:02:19
131 17:26:21 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
132 17:26:43 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
133 17:28:37 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
134 17:29:07 تیزر پف فیلم 00:01:03
135 17:30:10 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
136 17:30:30 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 3 00:29:01
137 17:59:31 وله رگلاژ 00:00:29
138 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:20:00
139 18:20:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:10:00
140 18:30:00 آرم تایم (آنه شرلی، با موهای قرمز) 00:00:20
141 18:30:20 آنه شرلی، با موهای قرمز - قسمت 9 00:25:19
142 18:55:39 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
143 18:59:13 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
144 19:00:13 آرم تایم (سینمایی پاندای کونگ‌فوکار-3) 00:00:25
145 19:00:38 سینمایی پاندای کونگ‌فوکار-3 01:21:21
146 20:21:59 آنونس مجموعه قلعه هزار اردک 00:01:28
147 20:23:27 تیزر مجموعه خرس های کله فندقی 00:01:21
148 20:24:48 گروه تحقیق 00:04:40
149 20:29:28 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
150 20:29:58 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
151 20:30:18 باگز خرگوشه 00:20:03
152 20:50:21 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
153 20:51:40 کلیپ بارکد 626 00:04:08
154 20:55:48 تیزر پف فیلم 00:01:03
155 20:56:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 20:57:14 آگهی بازرگانی 00:02:56
157 21:00:10 آرم تایم (یوگی و دوستان) 00:00:20
158 21:00:30 یوگی و دوستان - قسمت 2 00:20:47
159 21:21:17 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
160 21:21:47 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
161 21:24:58 تیزر پف فیلم 00:01:03
162 21:26:01 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
163 21:26:22 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:37
164 21:28:59 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
165 21:29:21 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
166 21:31:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
167 21:32:06 آگهی بازرگانی 00:02:56
168 21:35:02 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 162 00:24:26
169 21:59:28 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:32


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها