جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:25 ترو ترو 00:03:35
6 08:10:00 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:45 ترانه‌های اتل متل - باران 00:03:25
8 08:14:10 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
9 08:15:13 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
10 08:15:33 جت سواران-2 - قسمت 36 00:11:02
11 08:26:35 کلیپ‌های مهدپویا- فصل زمستان-1 00:02:15
12 08:28:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:28:59 اوم نوم 00:01:08
14 08:30:07 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
15 08:30:27 ببعی-4و5 - قسمت 9 00:09:12
16 08:39:39 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:39:59 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
18 08:41:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
19 08:42:25 کلیپ شادی 00:02:35
20 08:45:00 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
21 08:45:20 قطارها - قسمت 58 00:04:55
22 08:50:15 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:50:50 ماموک 00:03:06
24 08:53:56 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
25 08:56:02 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
26 08:56:25 دیپ‌داپ 00:02:53
27 08:59:18 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
28 09:00:13 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
29 09:00:33 نقاش کوچولو - قسمت 96 00:10:40
30 09:11:13 آرم استیشن روز 00:00:20
31 09:11:33 بندبندی‌ها 00:01:37
32 09:13:10 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
33 09:13:26 کاردستی‌های مهدپویا-بلندی و کوتاهی 00:01:24
34 09:14:50 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
35 09:15:10 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 17 00:06:27
36 09:21:37 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
37 09:21:59 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
38 09:25:11 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
39 09:25:20 مولانگ 00:03:27
40 09:28:47 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
41 09:29:50 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
42 09:30:10 خدا چه آفریده؟ - قسمت 72 00:10:47
43 09:40:57 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
44 09:41:50 یاپ یاپس 00:02:15
45 09:44:05 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
46 09:45:00 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
47 09:45:20 اژدهای مهربان من - قسمت 43 00:10:03
48 09:55:23 کاردستی‌های مهدپویا-صورتک 00:01:04
49 09:56:27 اعلام برنامه 00:00:35
50 09:57:02 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
51 09:59:51 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
52 10:00:11 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 38 01:19:02
53 11:19:13 اعلام برنامه 00:00:35
54 11:19:48 شن‌دونه‌ها 00:04:27
55 11:24:15 کلیپ‌های مهدپویا- بادبادک-1 00:02:01
56 11:26:16 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
57 11:26:38 ماموک 00:03:08
58 11:29:46 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
59 11:30:06 جت سواران-2 - قسمت 37 00:11:01
60 11:41:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
61 11:41:16 کلیپ نمره بیست 00:01:52
62 11:43:08 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
63 11:44:11 نقاشی کنیم 00:00:49
64 11:45:00 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
65 11:45:20 ببعی-4و5 - قسمت 10 00:09:03
66 11:54:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
67 11:54:39 ترو ترو 00:03:35
68 11:58:14 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل شخصی-3‎ 00:01:26
69 11:59:40 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
70 12:00:00 قطارها - قسمت 59 00:04:53
71 12:04:53 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
72 12:05:48 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
73 12:08:11 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
74 12:08:33 بندبندی‌ها 00:01:37
75 12:10:10 وله رگلاژ 00:00:40
76 12:10:50 جشن نماز 00:05:10
77 12:16:00 جشن نماز 00:05:51
78 12:21:51 اعلام برنامه 00:00:45
79 12:22:36 ماجراهای سعید 00:04:54
80 12:27:30 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 12:27:50 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
82 12:29:50 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
83 12:30:10 سامی و دوستان - قسمت 6 00:05:52
84 12:36:02 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
85 12:36:24 ماجراهای جنگل 00:04:16
86 12:40:40 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
87 12:41:43 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
88 12:43:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
89 12:44:01 اوم نوم 00:01:09
90 12:45:10 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
91 12:45:30 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 32 00:10:21
92 12:55:51 باهم‌بازی 00:03:20
93 12:59:11 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
94 13:00:06 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
95 13:00:26 نقاش کوچولو - قسمت 95 00:10:44
96 13:11:10 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
97 13:11:26 ترانه‌های اتل متل - باران 00:03:25
98 13:14:51 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
99 13:15:11 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 16 00:06:27
100 13:21:38 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
101 13:21:58 کلیپ باد 00:02:55
102 13:24:53 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
103 13:25:17 مولانگ 00:03:26
104 13:28:43 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
105 13:29:46 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
106 13:30:06 خدا چه آفریده؟ - قسمت 71 00:11:11
107 13:41:17 کاردستی‌های مهدپویا-چتر 00:03:31
108 13:44:48 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
109 13:45:08 اژدهای مهربان من - قسمت 42 00:09:53
110 13:55:01 کلیپ ماهی-3 00:01:49
111 13:56:50 یاپ یاپس 00:02:15
112 13:59:05 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
114 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
115 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
116 14:06:19 آرم تایم (سینمایی بوبو قهرمان کوچک) 00:00:25
117 14:06:44 سینمایی بوبو قهرمان کوچک 01:38:34
118 15:45:18 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
119 15:45:38 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 12 00:10:30
120 15:56:08 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
121 15:57:08 تیزر پف فیلم 00:01:03
122 15:58:11 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
123 16:00:05 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
124 16:00:25 مل‌مل-5 - قسمت 115 00:55:00
125 16:55:25 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
126 16:55:47 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
127 16:58:13 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
128 16:59:18 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
129 16:59:48 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
130 17:00:08 صلح‌بانان - قسمت 41 00:21:47
131 17:21:55 اعلام برنامه 00:00:55
132 17:22:50 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
133 17:26:01 شکرستان 00:01:48
134 17:27:49 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
135 17:30:11 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
136 17:30:31 باگز خرگوشه - قسمت 4 00:20:03
137 17:50:34 اعلام برنامه 00:00:50
138 17:51:24 نظر شما چیه؟ 00:04:23
139 17:55:47 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
140 17:56:08 رالف 00:01:08
141 17:57:16 آنونس مجموعه قلعه هزار اردک 00:01:28
142 17:58:44 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
143 17:59:14 وله رگلاژ 00:00:46
144 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:19:00
145 18:19:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:11:00
146 18:30:00 آرم تایم (یوگی و دوستان) 00:00:20
147 18:30:20 یوگی و دوستان - قسمت 2 00:20:47
148 18:51:07 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
149 18:52:02 مزه_خلاقیت - قسمت پروانه 00:02:08
150 18:54:10 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
151 18:54:32 گروه تحقیق 00:04:35
152 18:59:07 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
153 18:59:37 آرم تایم (سینمایی پاندای کونگ‌فوکار-2) 00:00:25
154 19:00:02 سینمایی پاندای کونگ‌فوکار-2 01:21:09
155 20:21:11 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
156 20:22:30 ترافیک 00:02:02
157 20:24:32 آرم استیشن ماشین 00:00:14
158 20:24:46 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
159 20:25:16 رود رانر 00:02:30
160 20:27:46 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
161 20:29:45 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
162 20:30:05 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 2 00:26:46
163 20:56:51 تیزر پف فیلم 00:01:03
164 20:57:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 20:58:17 آگهی بازرگانی 00:01:40
166 20:59:57 آرم تایم (آنه شرلی، با موهای قرمز) 00:00:20
167 21:00:17 آنه شرلی، با موهای قرمز - قسمت 8 00:24:58
168 21:25:15 تیزر مجموعه خرس های کله فندقی 00:01:21
169 21:26:36 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
170 21:28:58 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
171 21:29:19 مورف 00:01:29
172 21:30:48 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
173 21:31:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
174 21:32:11 آگهی بازرگانی 00:02:10
175 21:34:21 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 161 00:25:19
176 21:59:40 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:20


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها