جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:02
4 08:05:33 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:05:53 ماجراهای جنگل 00:04:10
6 08:10:03 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:48 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
8 08:14:00 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
9 08:14:55 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
10 08:15:15 جت سواران-2 - قسمت 35 00:11:01
11 08:26:16 آرم استیشن روز 00:00:20
12 08:26:36 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
13 08:28:16 بندبندی‌ها 00:01:36
14 08:29:52 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
15 08:30:12 ببعی- 4و5 - قسمت 8 00:08:48
16 08:39:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:39:20 مولانگ 00:03:27
18 08:42:47 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
19 08:44:53 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
20 08:45:13 قطارها - قسمت 57 00:04:41
21 08:49:54 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:50:29 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
23 08:55:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
24 08:55:48 ماموک 00:03:06
25 08:58:54 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
26 08:59:57 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
27 09:00:17 نقاش کوچولو - قسمت 95 00:10:44
28 09:11:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
29 09:11:10 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
30 09:13:10 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها و فواید خوردن 00:01:53
31 09:15:03 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
32 09:15:23 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 16 00:06:27
33 09:21:50 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:22:35 باهم‌بازی 00:03:07
35 09:25:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
36 09:26:02 دیپ‌داپ 00:02:55
37 09:28:57 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
38 09:29:52 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
39 09:30:12 خدا چه آفریده؟ - قسمت 71 00:11:11
40 09:41:23 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
41 09:41:46 اوم نوم 00:01:08
42 09:42:54 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
43 09:43:16 کلیپ ماهی-3 00:01:49
44 09:45:05 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
45 09:45:25 اژدهای مهربان من - قسمت 42 00:09:53
46 09:55:18 اعلام برنامه 00:00:35
47 09:55:53 ترانه‌های اتل متل - بی‌بی و عروسک 00:03:56
48 09:59:49 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
49 10:00:09 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 37 01:23:51
50 11:24:00 اعلام برنامه 00:00:35
51 11:24:35 ترو ترو 00:03:33
52 11:28:08 کلیپ‌های مهدپویا- رانندگی 00:01:54
53 11:30:02 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
54 11:30:22 جت سواران-2 - قسمت 36 00:11:02
55 11:41:24 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
56 11:41:33 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
57 11:43:59 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
58 11:45:02 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
59 11:45:22 ببعی-4و5 - قسمت 9 00:09:12
60 11:54:34 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
61 11:55:27 شن‌دونه‌ها 00:04:22
62 11:59:49 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
63 12:00:09 قطارها - قسمت 58 00:04:55
64 12:05:04 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
65 12:05:26 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
66 12:09:43 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
67 12:10:38 وله رگلاژ 00:01:00
68 12:11:38 جشن نماز 00:05:22
69 12:17:00 جشن نماز 00:05:49
70 12:22:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
71 12:23:09 ماجراهای سعید 00:03:40
72 12:26:49 اعلام برنامه 00:00:45
73 12:27:34 یاپ یاپس 00:02:15
74 12:29:49 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
75 12:30:09 سامی و دوستان - قسمت 5 00:06:27
76 12:36:36 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
77 12:36:58 مولانگ 00:03:19
78 12:40:17 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
79 12:40:41 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
80 12:43:45 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
81 12:44:48 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
82 12:45:08 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 31 00:10:37
83 12:55:45 کلیپ‌های مهدپویا- شکل کره 00:02:17
84 12:58:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
85 12:58:11 بندبندی‌ها 00:01:37
86 12:59:48 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
87 13:00:08 نقاش کوچولو - قسمت 94 00:10:46
88 13:10:54 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
89 13:11:14 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
90 13:14:03 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
91 13:14:58 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
92 13:15:18 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 15 00:06:27
93 13:21:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
94 13:22:01 کاردستی‌های مهدپویا-اتوبوس 00:03:45
95 13:25:46 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
96 13:26:09 ترو ترو 00:03:36
97 13:29:45 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
98 13:30:05 خدا چه آفریده؟ - قسمت 70 00:10:53
99 13:40:58 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
100 13:41:07 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
101 13:43:07 کلیپ‌های مهدپویا- کاغذ 00:02:04
102 13:45:11 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
103 13:45:31 اژدهای مهربان من - قسمت 41 00:10:03
104 13:55:34 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
105 13:55:57 باهم‌بازی 00:03:00
106 13:58:57 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
107 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
108 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
109 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:04
110 14:07:25 آرم تایم (سینمایی جوجه اردک زشت و من) 00:00:25
111 14:07:50 سینمایی جوجه اردک زشت و من 01:03:41
112 15:11:31 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
113 15:12:01 اعلام برنامه 00:00:55
114 15:12:56 کلیپ بسم الله 00:03:33
115 15:16:29 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
116 15:16:51 رود رانر 00:05:45
117 15:22:36 آنونس مجموعه آنه شرلی، با موهای قرمز 00:01:21
118 15:23:57 تیزر مجموعه خرس های کله فندقی 00:01:21
119 15:25:18 نظر شما چیه؟ 00:04:47
120 15:30:05 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
121 15:30:25 عناصر - قسمت 39 00:12:39
122 15:43:04 تیزر پف فیلم 00:01:03
123 15:44:07 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
124 15:45:07 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:20
125 15:45:27 توربو و دوستان - قسمت 14 00:11:01
126 15:56:28 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
127 15:57:36 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
128 15:59:58 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
129 16:00:18 مل‌مل-5 - قسمت 114 00:55:00
130 16:55:18 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
131 16:55:48 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
132 16:57:12 رالف 00:01:08
133 16:58:20 شکرستان 00:01:38
134 16:59:58 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
135 17:00:18 کارآگاه گجت - قسمت 1 00:11:27
136 17:11:45 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
137 17:12:06 کلیپ بارکد 626 00:04:08
138 17:16:14 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
139 17:17:33 گروه تحقیق 00:05:11
140 17:22:44 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
141 17:22:54 لذت دانایی 00:05:01
142 17:27:55 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
143 17:28:17 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:23
144 17:29:40 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
145 17:30:10 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
146 17:30:30 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 2 00:26:46
147 17:57:16 اعلام برنامه 00:00:50
148 17:58:06 مورف 00:01:16
149 17:59:22 وله رگلاژ 00:00:38
150 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:18:00
151 18:18:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:12:00
152 18:30:00 آرم تایم (آنه شرلی، با موهای قرمز) 00:00:20
153 18:30:20 آنه شرلی، با موهای قرمز - قسمت 8 00:24:58
154 18:55:18 کلیپ سرزمین من 00:03:47
155 18:59:05 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
156 19:00:05 آرم تایم (سینمایی پاندای کونگ‌فوکار-1) 00:00:25
157 19:00:30 سینمایی پاندای کونگ‌فوکار-1 01:44:03
158 20:44:33 آنونس مجموعه قلعه هزار اردک 00:01:28
159 20:46:01 تیزر مجموعه خرس های کله فندقی 00:01:21
160 20:47:22 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:08
161 20:49:30 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
162 20:49:40 بره ناقلا 00:06:54
163 20:56:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
164 20:56:57 آگهی بازرگانی 00:02:52
165 20:59:49 آرم تایم (یوگی و دوستان) 00:00:20
166 21:00:09 یوگی و دوستان - قسمت 1 00:21:22
167 21:21:31 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
168 21:22:01 تیزر پف فیلم 00:01:03
169 21:23:04 ترافیک 00:02:09
170 21:25:13 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
171 21:25:34 کلیپ قاصدک 00:03:20
172 21:28:54 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
173 21:29:49 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:32
174 21:32:21 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
175 21:34:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
176 21:35:06 آگهی بازرگانی 00:02:52
177 21:37:58 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 160 00:21:37
178 21:59:35 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:25


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها