جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 ماموک 00:03:04
6 08:10:30 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:15 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
8 08:14:13 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
9 08:15:16 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
10 08:15:36 جت سواران-2 - قسمت 34 00:11:01
11 08:26:37 کلیپ‌های مهدپویا- فصل زمستان-2 00:02:18
12 08:28:55 اوم نوم 00:01:08
13 08:30:03 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
14 08:30:23 ببعی-4و5 - قسمت 7 00:08:57
15 08:39:20 آرم استیشن روز 00:00:20
16 08:39:40 بندبندی‌ها 00:01:21
17 08:41:01 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
18 08:41:23 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
19 08:44:12 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
20 08:45:07 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
21 08:45:27 قطارها - قسمت 56 00:05:13
22 08:50:40 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:51:15 باهم‌بازی 00:03:12
24 08:54:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
25 08:54:53 مولانگ 00:03:24
26 08:58:17 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
27 08:58:37 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
28 08:59:40 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
29 09:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 94 00:10:46
30 09:10:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
31 09:10:55 یاپ یاپس 00:02:15
32 09:13:10 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
33 09:15:12 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
34 09:15:32 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 15 00:06:27
35 09:21:59 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:22:44 کلیپ باد 00:02:55
37 09:25:39 آرم استیشن روز 00:00:20
38 09:25:59 دیپ‌داپ 00:02:52
39 09:28:51 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
40 09:29:46 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
41 09:30:06 خدا چه آفریده؟ - قسمت 70 00:10:53
42 09:40:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
43 09:41:19 ترو ترو 00:03:32
44 09:44:51 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
45 09:45:11 اژدهای مهربان من - قسمت 41 00:10:03
46 09:55:14 اعلام برنامه 00:00:35
47 09:55:49 ترانه‌های اتل متل - همسایه 00:04:13
48 10:00:02 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
49 10:00:22 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 36 01:24:43
50 11:25:05 اعلام برنامه 00:00:35
51 11:25:40 شن‌دونه‌ها 00:04:26
52 11:30:06 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
53 11:30:26 جت سواران-2 - قسمت 35 00:11:01
54 11:41:27 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
55 11:41:36 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
56 11:43:59 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
57 11:45:02 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
58 11:45:22 ببعی- 4و5 - قسمت 8 00:08:48
59 11:54:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
60 11:54:30 ماموک 00:02:58
61 11:57:28 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:50
62 12:00:18 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
63 12:00:38 قطارها - قسمت 57 00:04:41
64 12:05:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
65 12:05:35 کلیپ ماهی-2 00:02:10
66 12:07:45 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
67 12:08:08 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
68 12:10:08 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
69 12:11:03 وله رگلاژ 00:00:47
70 12:11:50 جشن نماز 00:05:10
71 12:17:00 جشن نماز 00:05:51
72 12:22:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
73 12:23:11 ماجراهای سعید 00:03:32
74 12:26:43 اعلام برنامه 00:00:45
75 12:27:28 یاپ یاپس 00:02:14
76 12:29:42 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
77 12:30:02 سامی و دوستان - قسمت 4 00:05:18
78 12:35:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
79 12:35:29 مولانگ 00:03:27
80 12:38:56 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها و خوب شستن آنها‎ 00:01:52
81 12:40:48 دیپ‌داپ 00:02:50
82 12:43:38 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
83 12:44:41 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
84 12:45:01 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 30 00:10:43
85 12:55:44 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
86 12:56:04 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
87 12:58:39 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
88 12:59:01 اوم نوم 00:01:08
89 13:00:09 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
90 13:00:29 نقاش کوچولو - قسمت 93 00:10:12
91 13:10:41 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
92 13:11:05 بندبندی‌ها 00:01:21
93 13:12:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
94 13:12:35 کلیپ توپ 00:02:19
95 13:14:54 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
96 13:15:14 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 14 00:06:19
97 13:21:33 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
98 13:22:28 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
99 13:24:15 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
100 13:25:08 ماجراهای جنگل 00:04:48
101 13:29:56 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
102 13:30:16 خدا چه آفریده؟ - قسمت 69 00:12:23
103 13:42:39 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
104 13:42:59 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
105 13:44:59 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
106 13:45:19 اژدهای مهربان من - قسمت 40 00:10:03
107 13:55:22 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
108 13:55:31 کلیپ نمره بیست 00:01:52
109 13:57:23 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی کف دست 00:01:34
110 13:58:57 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
112 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
113 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:41
114 14:06:45 آرم تایم (سینمایی توماس و دوستان) 00:00:25
115 14:07:10 سینمایی توماس و دوستان-سفری فراتر از سودور 01:10:15
116 15:17:25 اعلام برنامه 00:00:55
117 15:18:20 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:17
118 15:19:37 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
119 15:19:47 کلیپ قاصدک 00:03:20
120 15:23:07 آنونس مجموعه آنه شرلی با موهای قرمز 00:01:21
121 15:24:28 گروه تحقیق 00:04:22
122 15:28:50 تیزر پف فیلم 00:01:03
123 15:29:53 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
124 15:30:13 ویکی و مردان پر زور - قسمت 41 00:11:53
125 15:42:06 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
126 15:42:27 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
127 15:44:49 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
128 15:45:09 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 11 00:10:49
129 15:55:58 مزه_خلاقیت - قسمت پاکت 00:02:08
130 15:58:06 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
131 15:59:43 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
132 16:00:03 مل‌مل-5 - قسمت 113 00:55:00
133 16:55:03 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
134 16:56:22 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
135 16:58:38 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:17
136 16:59:55 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
137 17:00:15 صلح‌بانان - قسمت 40 00:21:37
138 17:21:52 اعلام برنامه 00:00:55
139 17:22:47 کلیپ سرزمین من 00:03:47
140 17:26:34 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
141 17:26:56 ترافیک 00:02:09
142 17:29:05 تیزر پف فیلم 00:01:03
143 17:30:08 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
144 17:30:28 باگز خرگوشه - قسمت 3 00:20:27
145 17:50:55 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
146 17:52:00 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
147 17:53:21 شکرستان 00:01:57
148 17:55:18 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
149 17:55:40 رود رانر 00:02:37
150 17:58:17 اعلام برنامه 00:00:50
151 17:59:07 وله رگلاژ 00:00:53
152 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:17:00
153 18:17:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:13:00
154 18:30:00 آرم تایم (یوگی و دوستان) 00:00:20
155 18:30:20 یوگی و دوستان - قسمت 1 00:21:22
156 18:51:42 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
157 18:52:37 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
158 18:55:48 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
159 18:56:09 برنارد 00:02:58
160 18:59:07 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
161 18:59:37 آرم تایم (عصر یخبندان-5) 00:00:25
162 19:00:02 سینمایی عصر یخبندان-5 01:06:03
163 20:06:05 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
164 20:08:27 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
165 20:09:51 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
166 20:12:13 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
167 20:12:35 بره ناقلا 00:06:56
168 20:19:31 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
169 20:20:26 لذت دانایی 00:03:53
170 20:24:19 آنونس مجموعه آنه شرلی با موهای قرمز 00:01:21
171 20:25:40 مورف 00:01:42
172 20:27:22 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
173 20:29:09 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
174 20:30:09 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
175 20:30:29 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 67 00:20:31
176 20:51:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
177 20:51:22 نظر شما چیه؟ 00:04:25
178 20:55:47 تیزر پف فیلم 00:01:03
179 20:56:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 20:57:13 آگهی بازرگانی 00:02:36
181 20:59:49 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
182 21:00:09 قلعه هزار اردک - قسمت 24 00:20:06
183 21:20:15 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:30
184 21:20:45 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
185 21:21:50 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
186 21:25:24 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
187 21:25:34 رود رانر 00:06:17
188 21:31:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
189 21:32:14 آگهی بازرگانی 00:02:11
190 21:34:25 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 159 00:25:14
191 21:59:39 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:21


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها