جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:17 ترانه‌های اتل متل - خروس ما 00:04:53
6 08:13:10 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:13:55 اوم نوم 00:01:02
8 08:14:57 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
9 08:15:17 قطارها - قسمت 55 00:04:44
10 08:20:01 آرم استیشن روز 00:00:20
11 08:20:21 کاردستی‌های مهدپویا-کتاب مصور‎ 00:03:33
12 08:23:54 کلیپ دو دوست 00:02:38
13 08:26:32 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
14 08:27:35 یاپ یاپس 00:02:15
15 08:29:50 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
16 08:30:10 سامی و دوستان - قسمت 2 00:07:27
17 08:37:37 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
18 08:38:03 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
19 08:41:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
20 08:41:27 مولانگ 00:03:19
21 08:44:46 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
22 08:45:06 جت سواران-2 - قسمت 33 00:10:55
23 08:56:01 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:56:36 تیزر بزودی بچه منم بچه مسلمان 00:00:55
25 08:57:31 کاردستی‌های مهدپویا-خانه-1 00:02:37
26 09:00:08 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
27 09:00:28 نقاش کوچولو - قسمت 92 00:10:12
28 09:10:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
29 09:11:06 ترو ترو 00:03:38
30 09:14:44 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
31 09:15:04 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 28 00:10:43
32 09:25:47 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:26:32 ترانه‌های اتل متل - خورشید 00:03:43
34 09:30:15 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
35 09:30:35 شهر قصه - قسمت 93 00:06:54
36 09:37:29 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
37 09:38:24 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
38 09:40:47 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
39 09:41:09 ماجراهای جنگل 00:04:15
40 09:45:24 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
41 09:45:44 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 14 00:06:19
42 09:52:03 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
43 09:53:06 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
44 09:56:18 اعلام برنامه 00:00:35
45 09:56:53 تیزر بزودی بچه منم بچه مسلمان 00:00:55
46 09:57:48 کاردستی‌های مهدپویا-سر آدمک-1 00:02:05
47 09:59:53 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
48 10:00:13 قصه‌های جورواجور - قسمت 9 00:14:04
49 10:14:17 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
50 10:14:43 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
51 10:15:03 حیوانات ماشینی - قسمت 49 00:10:44
52 10:25:47 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
53 10:26:40 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
54 10:27:35 یاپ یاپس 00:02:10
55 10:29:45 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
56 10:30:05 ببعی-4و5 - قسمت 7 00:08:57
57 10:39:02 آرم استیشن توپ 00:00:23
58 10:39:25 کلیپ شادی 00:02:35
59 10:42:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
60 10:42:20 کاردستی‌های مهدپویا-اسباب‌بازی 00:02:19
61 10:44:39 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
62 10:44:59 اژدهای مهربان من - قسمت 40 00:10:03
63 10:55:02 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
64 10:55:55 شن‌دونه‌ها 00:04:22
65 11:00:17 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
66 11:00:37 خدا چه آفریده؟ - قسمت 69 00:12:23
67 11:13:00 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
68 11:13:23 بندبندی‌ها 00:01:21
69 11:14:44 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
70 11:15:04 جت سواران-2 - قسمت 34 00:11:01
71 11:26:05 اعلام برنامه 00:00:35
72 11:26:40 ماموک 00:03:04
73 11:29:44 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
74 11:30:04 سامی و دوستان - قسمت 3 00:08:01
75 11:38:05 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
76 11:38:58 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
77 11:42:52 آرم استیشن روز 00:00:20
78 11:43:12 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
79 11:45:12 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
80 11:45:32 قطارها - قسمت 56 00:05:13
81 11:50:45 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 11:50:54 تیزر بزودی بچه منم بچه مسلمان 00:00:55
83 11:51:49 ماجراهای سعید 00:03:41
84 11:55:30 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
85 11:56:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
86 11:56:59 شن‌دونه‌ها 00:04:26
87 12:01:25 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
88 12:02:18 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
89 12:05:36 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
90 12:05:58 باهم‌بازی 00:03:24
91 12:09:22 اوم نوم 00:01:05
92 12:10:27 وله رگلاژ 00:00:43
93 12:11:10 جشن نماز 00:05:50
94 12:17:00 جشن نماز 00:05:53
95 12:22:53 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
96 12:23:17 مولانگ 00:03:27
97 12:26:44 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
98 12:27:04 دیپ‌داپ 00:02:45
99 12:29:49 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
100 12:30:09 نقاش کوچولو - قسمت 93 00:10:54
101 12:41:03 آرم استیشن روز 00:00:20
102 12:41:23 کلیپ ماهی 00:02:10
103 12:43:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
104 12:43:49 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
105 12:44:52 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
106 12:45:12 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 29 00:10:42
107 12:55:54 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
108 12:56:47 کاردستی‌های مهدپویا-پروانه 00:03:04
109 12:59:51 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
110 13:00:11 ببعی-4و5 - قسمت 6 00:09:13
111 13:09:24 تیزر بزودی بچه منم بچه مسلمان 00:00:55
112 13:10:19 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
113 13:10:39 ماجراهای جنگل 00:04:28
114 13:15:07 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
115 13:15:27 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 13 00:06:23
116 13:21:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
117 13:22:16 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
118 13:24:46 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
119 13:25:08 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
120 13:26:11 ترو ترو 00:03:33
121 13:29:44 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
122 13:30:04 خدا چه آفریده؟ - قسمت 68 00:11:43
123 13:41:47 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
124 13:42:11 دیپ‌داپ 00:02:31
125 13:44:42 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
126 13:45:02 اژدهای مهربااتن من - قسمت 39 00:10:01
127 13:55:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
128 13:55:12 تیزر بزودی بچه منم بچه مسلمان 00:00:55
129 13:56:07 نقاشی کنیم 00:01:00
130 13:57:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
131 13:58:00 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
132 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
133 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
134 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:11
135 14:07:32 آرم تایم (سینمایی ماجراهای نیکو- برادر کوچک، دردسر بزرگ) 00:00:25
136 14:07:57 سینمایی ماجراهای نیکو- برادر کوچک، دردسر بزرگ 01:21:02
137 15:28:59 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
138 15:30:04 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
139 15:30:24 پسر شجاع - قسمت 21 00:21:48
140 15:52:12 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:31
141 15:53:43 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
142 15:56:45 تیزر بزودی بچه منم بچه مسلمان 00:00:55
143 15:57:40 ترافیک 00:02:02
144 15:59:42 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
145 16:00:02 مهارت‌های زندگی - قسمت 397 00:13:18
146 16:13:20 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:31
147 16:14:51 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
148 16:15:11 شکرستان 00:16:08
149 16:31:19 آرم تایم (اندرسون و قصه‌هایش) 00:00:20
150 16:31:39 اندرسون و قصه‌هایش - قسمت 4 00:22:25
151 16:54:04 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
152 16:55:23 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
153 16:58:57 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:17
154 17:00:14 آرم تایم (اژدها‌ سواران) 00:00:20
155 17:00:34 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 34 00:21:58
156 17:22:32 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:13
157 17:23:45 لئون 00:02:39
158 17:26:24 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
159 17:26:46 برنارد 00:03:03
160 17:29:49 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
161 17:30:09 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 67 00:20:30
162 17:50:39 تیزر بزودی بچه منم بچه مسلمان 00:00:55
163 17:51:34 کلیپ بسم الله 00:03:33
164 17:55:07 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
165 17:56:26 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:36
166 17:59:02 وله رگلاژ 00:00:58
167 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:16:00
168 18:16:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:13:00
169 18:29:00 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
170 18:29:10 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:17
171 18:30:27 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
172 18:30:47 قلعه هزار اردک - قسمت 24 00:20:06
173 18:50:53 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
174 18:51:05 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
175 18:53:27 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
176 18:53:44 بره ناقلا 00:06:24
177 19:00:08 آرم تایم ( سینمایی عصر یخبندان-4) 00:00:20
178 19:00:28 سینمایی عصر یخبندان-4 01:02:57
179 20:03:25 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
180 20:04:20 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
181 20:06:42 رود رانر 00:08:34
182 20:15:16 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:17
183 20:16:33 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
184 20:19:44 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
185 20:21:03 گروه تحقیق 00:04:40
186 20:25:43 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:13
187 20:26:56 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
188 20:27:13 برنارد 00:02:50
189 20:30:03 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
190 20:30:23 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 66 00:20:31
191 20:50:54 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
192 20:51:06 گروه تحقیق 00:04:08
193 20:55:14 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
194 20:56:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
195 20:56:54 آگهی بازرگانی 00:03:02
196 20:59:56 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
197 21:00:16 قلعه هزار اردک - قسمت 23 00:20:28
198 21:20:44 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
199 21:21:22 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
200 21:23:21 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:13
201 21:24:34 کلیپ بارکد 626 00:04:08
202 21:28:42 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:31
203 21:30:13 لئون 00:02:40
204 21:32:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
205 21:33:16 آگهی بازرگانی 00:03:02
206 21:36:18 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 158 00:23:10
207 21:59:28 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:32


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها