جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 ماجراهای جنگل 00:04:37
6 08:12:03 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:48 کلیپ ماهی-2 00:02:10
8 08:14:58 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
9 08:15:18 حبابی‌ها - قسمت 2 00:11:36
10 08:26:54 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
11 08:29:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
12 08:29:09 اوم نوم 00:01:03
13 08:30:12 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
14 08:30:32 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 53 00:09:47
15 08:40:19 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
16 08:41:49 دیپ‌داپ 00:02:51
17 08:44:40 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
18 08:45:00 تاتی و طوطو - قسمت 54 00:07:00
19 08:52:00 آرم استیشن روز 00:00:20
20 08:52:20 ترانه‌های اتل متل - باران 00:03:25
21 08:55:45 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:56:20 مولانگ 00:03:27
23 08:59:47 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
24 09:00:07 فینگیلیا - قسمت 17 00:08:38
25 09:08:45 بندبندی‌ها 00:01:36
26 09:10:21 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
27 09:11:51 باهم‌بازی 00:02:51
28 09:14:42 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
29 09:15:02 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 12 00:12:43
30 09:27:45 کلیپ‌های مهدپویا- فصل پاییز-2 00:02:18
31 09:30:03 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
32 09:30:23 شهر قصه - قسمت 25 00:10:04
33 09:40:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
34 09:40:47 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
35 09:42:47 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
36 09:45:06 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
37 09:45:15 بره کوچولو - قسمت 1 00:09:20
38 09:54:35 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
39 09:56:15 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
40 09:57:45 یاپ یاپس 00:02:15
41 10:00:00 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
42 10:00:20 پیم و پم - قسمت 47 00:12:52
43 10:13:12 کلیپ‌های مهدپویا- رانندگی 00:01:54
44 10:15:06 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
45 10:15:26 ماجراهای ایوری - قسمت 38 00:08:05
46 10:23:31 کلیپ ماهی-3 00:01:49
47 10:25:20 آنونس مجموعه تاتی و طوطو 00:01:30
48 10:26:50 ماموک 00:03:06
49 10:29:56 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
50 10:30:16 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 5 00:12:58
51 10:43:14 اعلام برنامه 00:00:35
52 10:43:49 اوم نوم 00:01:08
53 10:44:57 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
54 10:45:17 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 14 00:11:07
55 10:56:24 اعلام برنامه 00:00:45
56 10:57:09 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
57 10:59:58 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
58 11:00:18 خدا چه آفریده؟ - قسمت 84 00:11:57
59 11:12:15 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
60 11:13:45 بندبندی‌ها 00:01:21
61 11:15:06 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
62 11:15:26 حبابی‌ها - قسمت 3 00:11:46
63 11:27:12 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-1 00:02:35
64 11:29:47 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
65 11:30:10 ترو ترو 00:03:37
66 11:33:47 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
67 11:34:09 ترانه‌های اتل متل - پاییز 00:04:40
68 11:38:49 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
69 11:38:58 دیپ‌داپ 00:02:53
70 11:41:51 آنونس مجموعه جزیره اسرار آمیز لالا 00:01:30
71 11:43:21 وله رگلاژ 00:00:29
72 11:43:50 جشن نماز 00:05:10
73 11:49:00 جشن نماز 00:05:51
74 11:54:51 اعلام برنامه 00:00:35
75 11:55:26 ماموک 00:03:00
76 11:58:26 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
77 12:00:13 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
78 12:00:33 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 54 00:08:26
79 12:08:59 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
80 12:10:29 شن‌دونه‌ها 00:04:22
81 12:14:51 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
82 12:15:11 تاتی و طوطو - قسمت 55 00:06:56
83 12:22:07 اعلام برنامه 00:00:45
84 12:22:52 کلیپ پاییز 00:01:40
85 12:24:32 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
86 12:24:52 کاردستی‌های مهدپویا-درخت پاییزی 00:03:27
87 12:28:19 بندبندی‌ها 00:01:36
88 12:29:55 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
89 12:30:15 فینگیلیا - قسمت 18 00:08:39
90 12:38:54 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
91 12:40:24 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
92 12:44:41 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
93 12:45:01 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 13 00:12:46
94 12:57:47 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:25
95 12:58:12 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
96 13:00:03 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
97 13:00:23 شهر قصه - قسمت 24 00:09:50
98 13:10:13 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
99 13:11:43 ترو ترو 00:03:33
100 13:15:16 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
101 13:15:36 خدا چه آفریده؟ - قسمت 83 00:10:13
102 13:25:49 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
103 13:27:19 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
104 13:29:42 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
105 13:30:02 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 13 00:11:07
106 13:41:09 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
107 13:41:33 کاردستی‌های مهدپویا-طبل 00:00:52
108 13:42:25 یاپ یاپس 00:02:15
109 13:44:40 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
110 13:45:00 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 4 00:12:40
111 13:57:40 نقاشی کنیم 00:00:50
112 13:58:30 آنونس مجموعه تاتی و طوطو 00:01:30
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
114 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
115 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:41
116 14:06:45 آرم تایم (اژدهاسواران) 00:00:20
117 14:07:05 اژدهاسواران 1و2 - قسمت 4 00:21:47
118 14:28:52 تیزر پف فیلم 00:01:03
119 14:29:55 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
120 14:30:15 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 37 00:17:02
121 14:47:17 آنونس مجموعه ماهی قرمز شیطون من 00:01:11
122 14:48:28 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
123 14:50:50 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
124 14:52:37 رود رانر 00:02:39
125 14:55:16 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
126 14:55:37 تیزر چی چی 00:04:12
127 14:59:49 آرم تایم (افسانه سه‌برادر) 00:00:20
128 15:00:09 افسانه سه‌برادر - قسمت 46 00:22:34
129 15:22:43 اعلام برنامه 00:00:55
130 15:23:38 شکرستان 00:02:05
131 15:25:43 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
132 15:26:05 تیزر چی چی 00:03:27
133 15:29:32 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
134 15:29:52 ویکی و مردان پر زور - قسمت 1 00:11:50
135 15:41:42 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
136 15:42:20 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
137 15:44:42 آرم تایم (جعبه کاردستی) 00:00:20
138 15:45:02 جعبه کاردستی - قسمت 1 00:10:57
139 15:55:59 آنونس مجموعه کلاس اولی‌ها 00:00:58
140 15:56:57 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
141 15:58:56 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
142 15:59:16 مل‌مل-6 00:55:25
143 16:54:41 تیزر چی چی 00:04:26
144 16:59:07 وله رگلاژ 00:00:53
145 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:16:00
146 17:16:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:12:44
147 17:28:44 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
148 17:29:04 گروه نجات رباتیک - قسمت 46 00:21:08
149 17:50:12 اعلام برنامه 00:00:55
150 17:51:07 ترافیک 00:02:02
151 17:53:09 تیزر پف فیلم 00:01:03
152 17:54:12 برنارد 00:02:52
153 17:57:04 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
154 17:57:26 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
155 17:59:48 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
156 18:00:08 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 95 00:23:00
157 18:23:08 مزه_خلاقیت - قسمت آدم برفی 00:02:08
158 18:25:16 تیزر چی چی 00:04:59
159 18:30:15 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
160 18:30:35 جزیره دانش - قسمت 8 00:22:10
161 18:52:45 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
162 18:53:57 گروه تحقیق 00:04:40
163 18:58:37 تیزر پف فیلم 00:01:03
164 18:59:40 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
165 19:00:00 مهارت‌های زندگی - قسمت 369 00:14:02
166 19:14:02 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
167 19:15:10 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
168 19:15:30 شکرستان - قسمت 64 00:14:46
169 19:30:16 آرم تایم (حنا، دختری در مزرعه) 00:00:20
170 19:30:36 حنا، دختری در مزرعه - قسمت 8 00:20:10
171 19:50:46 اعلام برنامه 00:00:50
172 19:51:36 رالف 00:01:08
173 19:52:44 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
174 19:53:39 تیزر چی چی 00:03:27
175 19:57:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
176 19:57:29 آگهی بازرگانی 00:02:34
177 20:00:03 آرم تایم (اژدهاسواران ) 00:00:20
178 20:00:23 اژدهاسواران 1و2 - قسمت 4 00:21:47
179 20:22:10 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
180 20:23:15 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
181 20:25:37 آرم استیشن ماشین 00:00:14
182 20:25:51 مزه_نجوم 00:01:29
183 20:27:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
184 20:27:43 آگهی بازرگانی 00:02:19
185 20:30:02 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
186 20:30:22 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 37 00:17:02
187 20:47:24 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:01:24
188 20:48:48 کلیپ بارکد 626 00:04:08
189 20:52:56 تیزر چی چی 00:04:26
190 20:57:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 20:57:45 آگهی بازرگانی 00:02:08
192 20:59:53 آرم تایم (افسانه سه‌برادر) 00:00:20
193 21:00:13 افسانه سه‌برادر - قسمت 46 00:22:34
194 21:22:47 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
195 21:25:09 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:01:23
196 21:26:32 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
197 21:28:09 نظر شما چیه؟ 00:04:32
198 21:32:41 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
199 21:33:02 رود رانر 00:03:37
200 21:36:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
201 21:37:02 آگهی بازرگانی 00:02:05
202 21:39:07 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 54 00:20:31
203 21:59:38 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:22


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها