جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:17 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-2 00:01:25
6 08:09:42 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:27 ماجراهای سعید 00:04:12
8 08:14:39 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
9 08:14:59 حبابی‌ها - قسمت 1 00:11:37
10 08:26:36 کلیپ قناری آی قناری 00:02:27
11 08:29:03 نقاشی کنیم 00:00:49
12 08:29:52 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
13 08:30:12 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 52 00:08:53
14 08:39:05 کلیپ شاپرک 00:03:19
15 08:42:24 آرم استیشن روز 00:00:20
16 08:42:44 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
17 08:44:44 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
18 08:45:04 تاتی و طوطو - قسمت 53 00:07:00
19 08:52:04 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:52:39 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:16
21 08:54:55 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
22 08:55:48 کاردستی‌های مهدپویا-گل و گلدان 00:03:50
23 08:59:38 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
24 08:59:58 فینگیلیا - قسمت 16 00:08:00
25 09:07:58 نقاشی کنیم 00:00:46
26 09:08:44 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
27 09:10:14 ماجراهای جنگل 00:04:48
28 09:15:02 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
29 09:15:22 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 11 00:10:50
30 09:26:12 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-2 00:01:52
31 09:28:04 یاپ یاپس 00:02:10
32 09:30:14 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
33 09:30:34 شهر قصه - قسمت 24 00:09:50
34 09:40:24 اوم نوم 00:01:08
35 09:41:32 کلیپ یه مرد مهربون 00:03:42
36 09:45:14 آرم تایم (خرگوش کوچولوی سفید) 00:00:20
37 09:45:34 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 28 00:07:42
38 09:53:16 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
39 09:53:38 کلیپ شادی 00:02:35
40 09:56:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
41 09:56:39 دیپ‌داپ 00:02:55
42 09:59:34 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
43 09:59:54 پیم و پم - قسمت 46 00:12:58
44 10:12:52 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
45 10:13:08 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
46 10:15:08 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
47 10:15:28 ماجراهای ایوری - قسمت 37 00:08:05
48 10:23:33 وله روابط عمومی-162 00:00:22
49 10:23:55 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
50 10:27:51 آنونس مجموعه جزیره اسرار آمیز لالا 00:01:30
51 10:29:21 نقاشی کنیم 00:00:55
52 10:30:16 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
53 10:30:36 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 4 00:12:40
54 10:43:16 اعلام برنامه 00:00:35
55 10:43:51 اوم نوم 00:01:08
56 10:44:59 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
57 10:45:19 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 13 00:11:07
58 10:56:26 اعلام برنامه 00:00:45
59 10:57:11 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
60 11:00:09 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
61 11:00:29 خدا چه آفریده؟ - قسمت 83 00:10:13
62 11:10:42 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
63 11:11:04 ترو ترو 00:03:36
64 11:14:40 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
65 11:15:00 حبابی‌ها - قسمت 2 00:11:36
66 11:26:36 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
67 11:26:56 کلیپ قناری آی قناری 00:02:27
68 11:29:23 شن‌دونه‌ها 00:04:30
69 11:33:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
70 11:34:02 ماجراهای جنگل 00:04:50
71 11:38:52 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
72 11:40:22 یاپ یاپس 00:02:15
73 11:42:37 وله رگلاژ 00:00:33
74 11:43:10 جشن نماز 00:05:50
75 11:49:00 جشن نماز 00:05:53
76 11:54:53 اعلام برنامه 00:00:35
77 11:55:28 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
78 11:58:03 کاردستی‌های مهدپویا-ساخت ساعت عقربه‌دار-1 00:01:38
79 11:59:41 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
80 12:00:01 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 53 00:09:47
81 12:09:48 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
82 12:12:18 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
83 12:12:27 دیپ‌داپ 00:02:43
84 12:15:10 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
85 12:15:30 تاتی و طوطو - قسمت 54 00:07:00
86 12:22:30 اعلام برنامه 00:00:45
87 12:23:15 مولانگ 00:03:27
88 12:26:42 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
89 12:27:05 کاردستی‌های مهدپویا-لاک‌پشت‎ 00:02:53
90 12:29:58 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
91 12:30:18 فینگیلیا - قسمت 17 00:08:38
92 12:38:56 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
93 12:40:26 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
94 12:43:38 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
95 12:43:58 اوم نوم 00:01:08
96 12:45:06 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
97 12:45:26 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 12 00:12:43
98 12:58:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
99 12:58:18 کلیپ‌های مهدپویا- اندازه قد 00:01:47
100 13:00:05 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
101 13:00:25 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 42 00:11:41
102 13:12:06 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
103 13:12:15 دیپ‌داپ 00:02:50
104 13:15:05 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
105 13:15:25 خدا چه آفریده؟ - قسمت 82 00:11:29
106 13:26:54 آنونس مجموعه جزیره اسرار آمیز لالا 00:01:30
107 13:28:24 بندبندی‌ها 00:01:21
108 13:29:45 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
109 13:30:05 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 12 00:11:03
110 13:41:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
111 13:41:28 مولانگ 00:03:26
112 13:44:54 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
113 13:45:14 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 3 00:12:36
114 13:57:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
115 13:57:59 کلیپ‌های مهدپویا- بادبادک-1 00:02:01
116 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
117 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
118 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:41
119 14:06:45 آرم تایم (سینمایی فیلشاه) 00:00:25
120 14:07:10 باکس پف فیلم سینمایی فیلشاه) 01:29:36
121 15:36:46 آرم تایم (ماهی قرمز شیطون من) 00:00:20
122 15:37:06 ماهی قرمز شیطون من - قسمت 16 00:21:56
123 15:59:02 وله ولادت امام جعفرصادق(ع) 00:00:25
124 15:59:27 گنجینه 00:00:36
125 16:00:03 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
126 16:00:23 مهارت‌های زندگی - قسمت 369 00:14:02
127 16:14:25 وله ویژه روز مبعث 00:00:25
128 16:14:50 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
129 16:15:10 شکرستان - قسمت 64 00:14:46
130 16:29:56 آرم تایم (حنا دختری در مزرعه) 00:00:20
131 16:30:16 حنا، دختری در مزرعه - قسمت 8 00:20:10
132 16:50:26 وله ولادت امام جعفرصادق(ع) 00:00:25
133 16:50:51 کلیپ عید 00:03:13
134 16:54:04 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
135 16:55:18 تیزر چی چی 00:03:51
136 16:59:09 وله رگلاژ 00:00:51
137 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:17:00
138 17:17:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:12:00
139 17:29:00 وله ویژه روز مبعث 00:00:25
140 17:29:25 گنجینه 00:00:50
141 17:30:15 آرم تایم (اژدهاسواران 00:00:20
142 17:30:35 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 4 00:21:47
143 17:52:22 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
144 17:52:34 تیزر چی چی 00:03:04
145 17:55:38 اعلام برنامه 00:00:55
146 17:56:33 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
147 18:00:03 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
148 18:00:23 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 37 00:17:02
149 18:17:25 آنونس مجموعه ماهی قرمز شیطون من 00:01:11
150 18:18:36 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
151 18:21:38 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
152 18:24:00 بره ناقلا 00:05:40
153 18:29:40 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
154 18:30:00 افسانه سه برادر - قسمت 46 00:22:34
155 18:52:34 کلیپ بسم الله 00:03:33
156 18:56:07 تیزر چی چی 00:03:46
157 18:59:53 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
158 19:00:13 مهارت‌های زندگی - قسمت 368 00:12:48
159 19:13:01 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
160 19:13:39 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
161 19:14:44 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
162 19:15:04 شکرستان - قسمت 63 00:14:36
163 19:29:40 آرم تایم (حنا، دختری در مزرعه) 00:00:20
164 19:30:00 حنا، دختری در مزرعه - قسمت 7 00:25:16
165 19:55:16 آنونس مجموعه جزیره دانش 00:01:23
166 19:56:39 وله روابط عمومی-162 00:00:20
167 19:56:59 دزد ناشی 00:01:27
168 19:58:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
169 19:58:49 آگهی بازرگانی 00:01:11
170 20:00:00 آرم تایم (اژدهاسواران 00:00:20
171 20:00:20 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 3 00:21:18
172 20:21:38 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
173 20:22:50 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
174 20:25:12 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
175 20:25:24 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
176 20:27:11 بره قهرمان 00:00:57
177 20:28:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 20:28:31 آگهی بازرگانی 00:01:08
179 20:29:39 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
180 20:29:59 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 36 00:17:51
181 20:47:50 وله ویژه روز مبعث 00:00:25
182 20:48:15 تیزر چی چی 00:03:51
183 20:52:06 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
184 20:53:54 گروه تحقیق 00:04:14
185 20:58:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
186 20:58:31 آگهی بازرگانی 00:01:34
187 21:00:05 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
188 21:00:25 افسانه سه برادر - قسمت 45 00:22:16
189 21:22:41 وله ولادت امام جعفرصادق(ع) 00:00:25
190 21:23:06 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
191 21:25:28 رود رانر 00:05:45
192 21:31:13 آنونس مجموعه کلاس اولی‌ها 00:00:58
193 21:32:11 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
194 21:33:34 خال‌خالی 00:03:43
195 21:37:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 21:37:40 آگهی بازرگانی 00:00:59
197 21:38:39 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 53 00:20:47
198 21:59:26 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:34


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها