جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:17 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
6 08:10:19 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:04 ترو ترو 00:03:36
8 08:14:40 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
9 08:15:00 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 25 00:09:36
10 08:24:36 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
11 08:26:59 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
12 08:27:21 دیپ‌داپ 00:02:32
13 08:29:53 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
14 08:30:13 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 51 00:08:53
15 08:39:06 مولانگ 00:03:24
16 08:42:30 آرم استیشن روز 00:00:20
17 08:42:50 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
18 08:44:50 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
19 08:45:10 تاتی و طوطو - قسمت 52 00:06:59
20 08:52:09 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:52:44 کلیپ قصه باران 00:02:46
22 08:55:30 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
23 08:55:50 ماجراهای سعید 00:04:03
24 08:59:53 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
25 09:00:13 فینگیلیا - قسمت 15 00:08:15
26 09:08:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
27 09:08:54 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
28 09:10:24 ماجراهای جنگل 00:04:23
29 09:14:47 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
30 09:15:07 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 10 00:12:57
31 09:28:04 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
32 09:28:13 کلیپ نمره بیست 00:01:52
33 09:30:05 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
34 09:30:25 شهر قصه - قسمت 23 00:07:05
35 09:37:30 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
36 09:39:00 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
37 09:42:56 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
38 09:44:56 آرم تایم (خرگوش کوچولوی سفید) 00:00:20
39 09:45:16 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 27 00:07:34
40 09:52:50 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
41 09:53:12 کلیپ قناری آی قناری 00:02:27
42 09:55:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
43 09:55:55 کاردستی‌های مهدپویا-درخت کاج 00:03:48
44 09:59:43 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
45 10:00:03 پیم و پم - قسمت 45 00:12:47
46 10:12:50 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
47 10:14:20 نقاشی کنیم 00:00:50
48 10:15:10 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
49 10:15:30 ماجراهای ایوری - قسمت 36 00:08:05
50 10:23:35 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
51 10:23:55 کلیپ دو دوست 00:02:38
52 10:26:33 آنونس مجموعه جزیره اسرار آمیز لالا 00:01:30
53 10:28:03 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
54 10:30:03 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
55 10:30:23 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 3 00:12:36
56 10:42:59 اعلام برنامه 00:00:35
57 10:43:34 بندبندی‌ها 00:01:21
58 10:44:55 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
59 10:45:15 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 12 00:11:03
60 10:56:18 اعلام برنامه 00:00:45
61 10:57:03 مولانگ 00:02:44
62 10:59:47 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
63 11:00:07 خدا چه آفریده؟ - قسمت 82 00:11:29
64 11:11:36 کلیپ یه مرد مهربون 00:03:42
65 11:15:18 آرم تایم (حبابی‌ها) 00:00:20
66 11:15:38 حبابی‌ها - قسمت 1 00:11:37
67 11:27:15 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
68 11:27:35 ماجراهای سعید 00:05:03
69 11:32:38 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
70 11:33:02 کلیپ ماهی 00:02:10
71 11:35:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
72 11:35:21 باهم‌بازی 00:03:18
73 11:38:39 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
74 11:40:09 ترو ترو 00:03:33
75 11:43:42 وله رگلاژ 00:00:52
76 11:44:34 جشن نماز 00:04:26
77 11:49:00 جشن نماز 00:05:47
78 11:54:47 اعلام برنامه 00:00:35
79 11:55:22 شن‌دونه‌ها 00:04:26
80 11:59:48 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
81 12:00:08 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 52 00:08:53
82 12:09:01 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
83 12:10:31 کاردستی‌های مهدپویا-اسباب‌بازی 00:02:19
84 12:12:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
85 12:12:59 یاپ یاپس 00:02:15
86 12:15:14 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
87 12:15:34 تاتی و طوطو - قسمت 53 00:07:00
88 12:22:34 اعلام برنامه 00:00:45
89 12:23:19 ترانه‌های اتل متل - باران 00:03:25
90 12:26:44 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
91 12:27:07 دیپ‌داپ 00:02:51
92 12:29:58 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
93 12:30:18 فینگیلیا - قسمت 16 00:08:00
94 12:38:18 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
95 12:39:48 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
96 12:41:48 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
97 12:42:08 ماموک 00:03:08
98 12:45:16 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
99 12:45:36 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 11 00:10:50
100 12:56:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
101 12:56:35 ترانه‌های اتل متل - خورشید 00:03:46
102 13:00:21 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
103 13:00:41 شهر قصه - قسمت 22 00:10:12
104 13:10:53 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
105 13:11:46 مولانگ 00:03:09
106 13:14:55 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
107 13:15:15 خدا چه آفریده؟ - قسمت 81 00:11:27
108 13:26:42 آنونس مجموعه جزیره اسرار آمیز لالا 00:01:30
109 13:28:12 بندبندی‌ها 00:01:37
110 13:29:49 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
111 13:30:09 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 11 00:10:59
112 13:41:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
113 13:41:28 ترو ترو 00:03:26
114 13:44:54 آرم تایم (قصه‌های کوه بینالود) 00:00:20
115 13:45:14 قصه‌های کوه بینالود - قسمت 2 00:12:53
116 13:58:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
117 13:58:16 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد 6 00:01:44
118 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
119 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
120 14:03:04 تلاوت قرآن 00:06:29
121 14:09:33 آرم تایم (سینمایی آستریکس و نبرد بزرگ) 00:00:25
122 14:09:58 باکس پف فیلم سینمایی آستریکس و نبرد بزرگ 01:06:50
123 15:16:48 اعلام برنامه 00:00:55
124 15:17:43 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
125 15:20:05 آنونس سینمایی فیلشاه 00:02:00
126 15:22:05 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:13
127 15:25:18 وله روابط عمومی-162 00:00:20
128 15:25:38 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
129 15:26:43 برنارد 00:03:08
130 15:29:51 آرم تایم (ماهی قرمز شیطون من) 00:00:20
131 15:30:11 ماهی قرمز شیطون من - قسمت 15 00:20:08
132 15:50:19 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
133 15:51:31 تیزر چی چی 00:03:50
134 15:55:21 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
135 15:57:07 لئون 00:02:39
136 15:59:46 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
137 16:00:06 مهارت‌های زندگی - قسمت 368 00:12:48
138 16:12:54 آنونس سینمایی فیلشاه 00:02:00
139 16:14:54 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
140 16:15:14 شکرستان - قسمت 63 00:14:36
141 16:29:50 آرم تایم (حنا دختری در مزرعه) 00:00:20
142 16:30:10 حنا، دختری در مزرعه - قسمت 7 00:25:16
143 16:55:26 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
144 16:55:48 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
145 16:58:10 سبک زندگی 00:00:51
146 16:59:01 وله رگلاژ 00:00:59
147 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:18:00
148 17:18:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:12:00
149 17:30:00 وله ولادت امام جعفرصادق(ع) 00:00:25
150 17:30:25 آرم تایم (اژدهاسواران 00:00:20
151 17:30:45 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 3 00:21:18
152 17:52:03 تیزر چی چی 00:03:27
153 17:55:30 اعلام برنامه 00:00:55
154 17:56:25 کلیپ عید 00:03:13
155 17:59:38 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
156 17:59:58 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 36 00:17:51
157 18:17:49 آنونس مجموعه ماهی قرمز شیطون من 00:01:11
158 18:19:00 آنونس سینمایی فیلشاه 00:02:00
159 18:21:00 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
160 18:24:19 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
161 18:26:41 برنارد 00:03:05
162 18:29:46 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
163 18:30:06 افسانه سه برادر - قسمت 45 00:22:16
164 18:52:22 اعلام برنامه 00:00:55
165 18:53:17 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
166 18:55:39 تیزر چی چی 00:04:12
167 18:59:51 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
168 19:00:11 مل‌مل-6 - قسمت 60 00:55:59
169 19:56:10 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:01:23
170 19:57:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 19:57:56 آگهی بازرگانی 00:02:29
172 20:00:25 آرم تایم (گروه نجات رباتیک) 00:00:20
173 20:00:45 گروه نجات رباتیک - قسمت 45 00:20:39
174 20:21:24 آنونس مجموعه حنا، دختری در مزرعه 00:01:12
175 20:22:36 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
176 20:24:58 وله ولادت امام جعفرصادق(ع) 00:00:25
177 20:25:23 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
178 20:26:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 20:27:15 آگهی بازرگانی 00:02:43
180 20:29:58 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
181 20:30:18 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 94 00:23:09
182 20:53:27 وله ویژه روز مبعث 00:00:25
183 20:53:52 تیزر چی چی 00:03:50
184 20:57:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 20:58:05 آگهی بازرگانی 00:02:30
186 21:00:35 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
187 21:00:55 جزیره دانش - قسمت 7 00:20:22
188 21:21:17 وله ولادت امام جعفرصادق(ع) 00:00:25
189 21:21:42 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
190 21:24:04 گروه تحقیق 00:04:35
191 21:28:39 وله ویژه روز مبعث 00:00:25
192 21:29:04 آنونس سینمایی فیلشاه 00:02:00
193 21:31:04 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
194 21:33:03 ترافیک 00:01:50
195 21:34:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 21:35:16 آگهی بازرگانی 00:02:16
197 21:37:32 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 52 00:21:56
198 21:59:28 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:32


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها