جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:55 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-3 00:01:25
6 08:08:20 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
7 08:09:50 مولانگ 00:03:22
8 08:13:12 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:13:57 اوم نوم 00:00:55
10 08:14:52 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
11 08:15:12 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 19 00:09:08
12 08:24:20 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
13 08:25:50 ماجراهای سعید 00:04:26
14 08:30:16 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
15 08:30:36 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 45 00:08:55
16 08:39:31 آرم استیشن روز 00:00:20
17 08:39:51 نقاشی کنیم 00:00:55
18 08:40:46 کلیپ پاییز 00:01:40
19 08:42:26 یاپ یاپس 00:02:15
20 08:44:41 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
21 08:45:01 تاتی و طوطو - قسمت 46 00:06:59
22 08:52:00 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:52:35 کاردستی‌های مهدپویا-چتر 00:03:31
24 08:56:06 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
25 08:56:59 ترو ترو 00:03:11
26 09:00:10 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
27 09:00:30 فینگیلیا - قسمت 9 00:08:27
28 09:08:57 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
29 09:10:27 کلیپ پروانه 00:02:15
30 09:12:42 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
31 09:14:42 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
32 09:15:02 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 4 00:12:50
33 09:27:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
34 09:28:01 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد 11 00:01:42
35 09:29:43 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
36 09:30:03 شهر قصه - قسمت 17 00:07:55
37 09:37:58 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
38 09:38:22 ترو ترو 00:03:36
39 09:41:58 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
40 09:42:18 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
41 09:44:48 آرم تایم (خرگوش کوچولوی سفید) 00:00:20
42 09:45:08 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 21 00:07:43
43 09:52:51 نقاشی کنیم 00:00:46
44 09:53:37 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
45 09:55:07 ماجراهای جنگل 00:04:48
46 09:59:55 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
47 10:00:15 پیم و پم - قسمت 39 00:12:05
48 10:12:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
49 10:12:40 دیپ‌داپ 00:02:44
50 10:15:24 آرم تایم (ماجراهای ایوری) 00:00:20
51 10:15:44 ماجراهای ایوری - قسمت 30 00:07:57
52 10:23:41 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
53 10:24:03 کلیپ قصه باران 00:02:46
54 10:26:49 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
55 10:28:19 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
56 10:30:19 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
57 10:30:39 خاله سارا - قسمت 10 00:06:06
58 10:36:45 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
59 10:37:38 شن‌دونه‌ها 00:04:22
60 10:42:00 اعلام برنامه 00:00:35
61 10:42:35 یاپ یاپس 00:02:15
62 10:44:50 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
63 10:45:10 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 6 00:09:54
64 10:55:04 اعلام برنامه 00:00:45
65 10:55:49 کاردستی‌های مهدپویا-آدمک 00:04:28
66 11:00:17 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
67 11:00:37 خدا چه آفریده؟ - قسمت 76 00:10:17
68 11:10:54 آنونس مجموعه خرگوش کوچولوی سفید 00:01:30
69 11:12:24 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
70 11:14:59 آرم تایم (بزرگ و کوچک) 00:00:20
71 11:15:19 بزرگ و کوچک-2 - قسمت 20 00:10:01
72 11:25:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
73 11:25:40 کاردستی‌های مهدپویا-زنبور عسل 00:04:11
74 11:29:51 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
75 11:31:21 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
76 11:35:15 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
77 11:35:24 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
78 11:37:24 باهم‌بازی 00:03:22
79 11:40:46 وله رگلاژ 00:01:24
80 11:42:10 جشن نماز 00:05:50
81 11:48:00 جشن نماز 00:05:53
82 11:53:53 اعلام برنامه 00:00:35
83 11:54:28 ترانه‌های اتل متل - باران 00:03:25
84 11:57:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
85 11:58:02 یاپ یاپس 00:02:15
86 12:00:17 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
87 12:00:37 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 46 00:08:41
88 12:09:18 نقاشی کنیم 00:00:48
89 12:10:06 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
90 12:11:36 مولانگ 00:03:27
91 12:15:03 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
92 12:15:23 تاتی و طوطو - قسمت 47 00:06:47
93 12:22:10 اعلام برنامه 00:00:45
94 12:22:55 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
95 12:25:14 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
96 12:26:44 دیپ‌داپ 00:02:56
97 12:29:40 آرم تایم (فینگیلیا) 00:00:20
98 12:30:00 فینگیلیا - قسمت 10 00:08:38
99 12:38:38 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
100 12:40:08 ترانه‌های اتل متل - خروس ما 00:04:53
101 12:45:01 آرم تایم (جزیره اسرارآمیز لالا) 00:00:20
102 12:45:21 جزیره اسرارآمیز لالا - قسمت 6 00:12:52
103 12:58:13 آرم استیشن روز 00:00:20
104 12:58:33 اوم نوم 00:01:09
105 12:59:42 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
106 13:00:02 شهر قصه - قسمت 16 00:10:16
107 13:10:18 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:30
108 13:11:48 ترو ترو 00:03:35
109 13:15:23 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
110 13:15:43 خدا چه آفریده؟ - قسمت 75 00:09:48
111 13:25:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
112 13:25:51 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
113 13:27:51 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد چهار و پنج 00:02:11
114 13:30:02 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
115 13:30:22 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 6 00:11:07
116 13:41:29 آنونس مجموعه ماجراهای ایوری 00:01:30
117 13:42:59 دیپ‌داپ 00:01:58
118 13:44:57 آرم تایم (خاله سارا) 00:00:20
119 13:45:17 خاله سارا - قسمت 9 00:05:56
120 13:51:13 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
121 13:51:36 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو و پروانه 00:06:22
122 13:57:58 یاپ یاپس 00:02:02
123 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
124 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
125 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:35
126 14:07:56 آرم تایم (سینمایی بیلینکی بیل) 00:00:25
127 14:08:21 سینمایی بیلینکی بیل 01:26:43
128 15:35:04 آرم تایم (ماهی قرمز شیطون من) 00:00:20
129 15:35:24 ماهی قرمز شیطون من - قسمت 14 00:22:27
130 15:57:51 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
131 15:58:27 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
132 15:59:56 آرم تایم(مهارت‌های زندگی) 00:00:20
133 16:00:16 مهارت‌های زندگی - قسمت 367 00:11:05
134 16:11:21 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
135 16:11:38 تیزر چی چی 00:03:44
136 16:15:22 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
137 16:15:42 شکرستان - قسمت 62 00:13:59
138 16:29:41 آرم تایم (حنا، دختری در مزرعه) 00:00:20
139 16:30:01 حنا، دختری در مزرعه - قسمت 6 00:20:59
140 16:51:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
141 16:51:27 تیزر چی چی 00:03:45
142 16:55:12 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
143 16:58:31 وله رگلاژ 00:01:29
144 17:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:22:00
145 17:22:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:08:00
146 17:30:00 آرم تایم (اژدها‌ سواران) 00:00:20
147 17:30:20 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 2 00:21:48
148 17:52:08 اعلام برنامه 00:00:55
149 17:53:03 تیزر چی چی 00:03:44
150 17:56:47 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:13
151 18:00:00 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
152 18:00:20 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 35 00:19:11
153 18:19:31 اعلام برنامه 00:00:50
154 18:20:21 تیزر چی چی 00:03:39
155 18:24:00 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
156 18:25:54 ترافیک 00:01:50
157 18:27:44 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
158 18:30:06 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
159 18:30:26 افسانه سه برادر - قسمت 44 00:22:48
160 18:53:14 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
161 18:53:52 تیزر چی چی 00:03:45
162 18:57:37 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
163 18:58:42 مورف 00:01:15
164 18:59:57 آرم تایم(مهارت‌های زندگی) 00:00:20
165 19:00:17 مهارت‌های زندگی - قسمت 366 00:14:17
166 19:14:34 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
167 19:14:54 شکرستان - قسمت 61 00:15:32
168 19:30:26 آرم تایم (حنا، دختری در مزرعه) 00:00:20
169 19:30:46 حنا، دختری در مزرعه - قسمت 5 00:16:46
170 19:47:32 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
171 19:48:08 کلیپ رنگین کمان 00:03:30
172 19:51:38 تیزر چی چی 00:03:44
173 19:55:22 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
174 19:57:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
175 19:58:07 آگهی بازرگانی 00:01:34
176 19:59:41 آرم تایم (اژدها‌ سواران) 00:00:20
177 20:00:01 اژدها‌ سواران 1 و 2 - قسمت 1 00:21:15
178 20:21:16 تیزر چی چی 00:03:44
179 20:25:00 وله روابط عمومی-162 00:00:20
180 20:25:20 لئون 00:02:27
181 20:27:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
182 20:28:10 آگهی بازرگانی 00:01:38
183 20:29:48 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
184 20:30:08 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 34 00:16:48
185 20:46:56 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
186 20:47:34 بره ناقلا 00:06:54
187 20:54:28 وله روابط عمومی-162 00:00:20
188 20:54:48 آنونس مجموعه ماجراهای نیلز 00:01:14
189 20:56:02 کدو بدو 00:01:33
190 20:57:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 20:57:58 آگهی بازرگانی 00:02:10
192 21:00:08 آرم تایم (افسانه سه برادر) 00:00:20
193 21:00:28 افسانه سه برادر - قسمت 43 00:22:48
194 21:23:16 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
195 21:23:38 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
196 21:24:38 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
197 21:27:00 برنارد 00:02:59
198 21:29:59 آنونس مجموعه دیجمون 00:01:19
199 21:31:18 خال‌خالی 00:03:48
200 21:35:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
201 21:35:29 آگهی بازرگانی 00:01:51
202 21:37:20 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 46 00:21:59
203 21:59:19 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:41


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها